Byla 2-361-560/2009

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovo atstovui D. Z., parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus rentinys“ ieškinį atsakovui UAB „S&R Building“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „S&R Building“ 383 000,01 Lt skolos už atliktus darbus, 138 646,00 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2007-11-12 sudarė su atsakovu sutartį dėl darbų atlikimo. Ieškovas įsipareigojo atlikti darbus iki 2008-01-10, o atsakovas – sumokėti per 25 darbo dienas po sutartyje numatytų darbų pridavimo pagal PVM sąskaitą-faktūrą. Ieškovas numatytu laiku pabaigė darbus ir perdavė juos atsakovui perdavimo-priėmimo aktu bei PVM sąskaitomis-faktūromis. Atsakovas turėjo sumokėti 593 000,01 Lt iki 2008-02-16, tačiau pervedė tik 160 000,00 Lt avansą bei 50 000 Lt ir liko skolinga 383 000,01 Lt. Taip pat ieškovas prašo priteisti ir sutarties 4.2.7 p. numatytus 0,2 procentų delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. Nuo 2008-03-07 iki 2008-09-04 ieškovas paskaičiavo 138 646,00 Lt delspinigių.

3Atsakovas UAB „S&R Building“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu iš esmės sutiko, tačiau prašė sumažinti netesybas (b.l. 58). Mano, kad ieškovo prašoma delspinigių suma yra aiškiai per didelė ir neatitinka protingumo reikalavimų. Taip pat nurodo, kad atsakovas sutinka sumokėti visą jam priklausančios skolos sumą, tačiau dėl šiuo metu susidariusios sunkios ekonominės situacijos neturi tam lėšos.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas neprieštaravo tam, kad delspinigiai būtų sumažinti iki 0,02 procentų.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2007-11-12 UAB „Vilniaus rentinys“ ir UAB „S&R Building“ sudarė sutartį (b.l. 12-13), pagal kurią ieškovas įsipareigojo objekte – administraciniame pastate, esančiame Savanorių pr. 2a, Panevėžyje, atlikti šiuos darbus: suprojektuoti ir įrengti gręžtinius pamatus, suprojektuoti ir įrengti rūsio atraminę sieną (sutarties 1.1 p.). Atsakovas sutarties 1.2 p. įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus darbus 577 500 Lt su PVM. 2007-11-16 šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 1, kuriame numatė papildomus darbus bei šių darbų vertę – 15 000 Lt su PVM (b.l. 17). Darbai buvo baigti 2008-01-10 ir šalys pasirašė perdavimo-priėmimo aktą (b.l. 29). Byloje pateiktos PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 19, 21, 23, 25, 27) patvirtina, kad atliktų darbų vertė buvo 593 000,01 Lt. UAB „S&R Building“ sumokėjo 160 000 Lt ir 50 000 Lt (b.l. 31).

7Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, o būtent neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, numatytų CK 6.38 str., 6.687 str., kadangi pilnai neatsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus, neapmokėjo ieškovui visų pagal nurodytas PVM sąskaitas-faktūras priklausančių pinigų sumų ir liko skolingas 383 000,01 Lt, todėl ši suma priteistina ieškovo naudai.

8Šalių sudarytos sutarties 2.1. p. buvo numatyta, kad už faktiškai atliktus darbus atsakovas sumoka ieškovui per 25 dienas po darbų, numatytų sutartyje pridavimo, pagal PVM sąskaitą-faktūrą, kuri išrašoma pagal šios sutarties priede Nr. 2 numatytą ir abiejų šalių pasirašytą formą. Sutartyje taip pat numatyta, kad laiku nesumokėjus, atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (4.2.7 p.). Pagal CK 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį savo prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Sprendžiant, ar netesybos yra neprotingai didelės, vertinama šalių sutartinių santykių pobūdis, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt. Teismas taip pat remiasi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais. Nagrinėjamojoje byloje atsakovas įvykdė dalį savo prievolės, o prašomi priteisti delspinigiai sudaro daugiau nei trečdalį skolos, tad manytina, kad tokios netesybos yra neprotingai didelės. Ieškovo atstovas sutiko, kad netesybos būtų sumažintos, todėl teismas mano, kad šioje byloje protinga būtų skaičiuoti 0,02 procentus delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi skola yra 383 000,01 Lt, o uždelsta atsiskaityti 181 dieną (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), todėl delspinigiai sudaro 13 864,60 Lt.

9CPK 93 str. 2 d. nurodyta, kad, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d.). Už ieškovo pareikštą ieškinį mokėtinas žyminis mokestis yra 9 216 Lt. Ieškovas sumokėjo 15 649,38 Lt žyminio mokesčio, todėl Vilniaus apygardos teismo 2008-11-04 nutartimi ieškovui buvo grąžinta 6 433,38 Lt permoka. Proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 7 011 Lt žyminio mokesčio. Iš ieškovo valstybei priteistina 7 Lt, iš atsakovo – 23 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

10Vadovaudamasis CPK 268 str. 5 d., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

11Ieškovo UAB „Vilniaus rentinys“ ( - ) ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo UAB „S&R Building“ ( - ) ieškovo naudai 383 000,01 Lt įsiskolinimo, 13 864,60 Lt delspinigių bei 7 011 Lt žyminio mokesčio.

13Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus rentinys“ valstybės naudai 7 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Priteisti iš atsakovo UAB „S&R Building“ valstybės naudai 23 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai