Byla P-442-49-12
Dėl Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant pareiškėjams D. V. ir A. J., kitiems atsakovams Biržų rajono savivaldybės tarybai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 2302/2011)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. V. ir A. J. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos skundą dėl Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant pareiškėjams D. V. ir A. J., kitiems atsakovams Biržų rajono savivaldybės tarybai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 2302/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisiją ir prašė: 1) panaikinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-265; 2) panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. A-664; 3) panaikinti Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A-684; 4) panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2009 m. spalio 16 d. rašte Nr. 20-3045-(1.38)-60 nurodytą sprendimą dėl nuomos termino; 5) įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją pratęsti 0,4785 ha žemės sklypo, esančio J. Basanavičiaus g. 3, Biržuose, nuomos terminą pagal 1996 m. gruodžio 13 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 27 su D. V. ir sutartį Nr. 28 su A. J. iki 2095 m. gruodžio 13 d.

5Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. AGK-SP-14/2009 panaikino Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-265, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. A-664 ir Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A-684, o kitą pareiškėjų skundo dalį paliko nenagrinėtą.

6Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija 2010 m. sausio 14 d. sprendimu patikslino savo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. AGK-SP-14/2009 rezoliucinę dalį, nurodydama, kad Biržų rajono savivaldybės taryba įpareigojama panaikinti 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-265, o Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigojamas panaikinti 2009 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. A-664 ir 2009 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A-684.

7Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą Nr. AGK-SP-14/2009 bei 2010 m. sausio 14 d. sprendimą.

8Atsakovas nurodė, kad Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. AGK-SP-14/2009 neturėjo teisės panaikinti savivaldybės institucijų priimtų aktų, nes Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.533, 40 punkte nėra numatyta tokia administracinių ginčų komisijos priimamo sprendimo rūšis kaip skundžiamo akto panaikinimas. Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija taip pat neteisėtai priėmė 2010 m. sausio 14 d. sprendimą dėl ankstesnio savo sprendimo patikslinimo, nes nei Administracinių ginčų komisijų įstatymas, nei minėti Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatai nenumato galimybės priimti tokio pobūdžio patikslinančius sprendimus.

9II.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 14 d. sprendimu atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos skundą patenkino ir panaikino Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. gruodžio 24 sprendimą Nr. AGK-SP-14/2009 bei 2010 m. sausio 14 d. sprendimą. Teismas taip pat iš dalies patenkino pareiškėjų Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijai paduotą skundą ir panaikino Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-265, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 8 įsakymą Nr. A-664 bei 2009 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A-684. Bylos dalį dėl pareiškėjų reikalavimų panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2009 m. spalio 16 d. rašte Nr. 20-3045-(1.38)-60 nurodytą sprendimą dėl nuomos termino ir įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją pratęsti 0,4785 ha žemės sklypo, esančio J. Basanavičiaus g. 3, Biržuose, nuomos terminą pagal 1996 m. gruodžio 13 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 27 ir sutartį Nr. 28 iki 2095 m. gruodžio 13 d. teismas nutraukė.

11Teismas nurodė, kad Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija, 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu nusprendusi panaikinti pareiškėjų ginčijamus administracinius aktus, o 2010 m. sausio 14 d. sprendimu nauja redakcija išdėsčiusi savo pačios anksčiau priimto sprendimo rezoliucinę dalį, viršijo jai nustatytą kompetenciją ir priėmė Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533 patvirtintuose Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatuose nenumatytus sprendimus, todėl skundžiami Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimai turi būti panaikinti. Teismas nurodė, kad, panaikinęs Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimus, jis turi pareigą pats iš esmės išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą pagal pareiškėjų skunde administracinių ginčų komisijai suformuluotus reikalavimus. Teismas nurodė, kad pareiškėjų ginčijami Biržų rajono savivaldybės institucijų aktai yra neteisėti, todėl turi būti panaikinti. Tuo tarpu pareiškėjų reikalavimai Panevėžio apskrities viršininko administracijai dėl nuomos yra civilinio pobūdžio ir teismingi bendrosios kompetencijos teismui, todėl ši bylos dalis nutrauktina.

12III.

13Pareiškėjai dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo nesutiko su teismo sprendimo dalimi dėl bylos dalies nutraukimo.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir pakeitė Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimo dalį, kuria panaikinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-265, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 8 įsakymas Nr. A-664 ir 2009 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. A-684, o bylos dalis dėl reikalavimų panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2009 m. spalio 16 d. rašte Nr. 20-3045-(1.38)-60 nurodytą sprendimą dėl nuomos termino ir įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją pratęsti 0,4785 ha žemės sklypo, esančio J. Basanavičiaus g. 3, Biržuose, nuomos terminą pagal 1996 m. gruodžio 13 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 27 ir sutartį Nr. 28 iki 2095 m. gruodžio 13 d. nutraukta, panaikino. Kitą Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimo dalį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą.

15Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. AGK-SP-14/2009 ir 2010 m. sausio 14 d. sprendimo. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija skundą grindė administracinių ginčų komisijos padarytais ginčų nagrinėjimo šioje komisijoje procesinių taisyklių pažeidimais, teisės aktais administracinių ginčų komisijai suteiktų įgaliojimų viršijimu. Teismas nurodė, kad, vertinant ginčijamo Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. AGK-SP-14/2009 teisėtumą, konstatuotina, kad ši komisija nepagrįstai nusprendė panaikinti savivaldybės institucijų administracinius aktus. Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533 patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 40 punkte pateiktas baigtinis sprendimų, kuriuos turi teisę priimti administracinių ginčų komisija, ikiteismine tvarka išnagrinėjusi administracinį ginčą, sąrašas. Pagal šių Nuostatų 40.2 punktą, administracinių ginčų komisija gali įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį komisijos nurodymą. Minėtame sąraše administracinių ginčų komisijos sprendimo, kuriuo būtų galima panaikinti skundžiamą administracinį aktą, nėra. Atsižvelgiant į viešojoje teisėje galiojantį principą, kad tai, kas nėra tiesiogiai leista, yra uždrausta, minėta nuostata plečiamai negali būti aiškinama. Administracinių ginčų komisija nėra teisminė institucija, todėl jos įgaliojimai negali būti prilyginami teismo įgaliojimams. Teismas nurodė, kad, vertinant Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2010 m. sausio 14 d. sprendimo teisėtumą, taip pat konstatuotina, kad ši komisija, nusprendusi patikslinti savo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą, viršijo jai nustatytą kompetenciją. Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2010 m. sausio 14 d. sprendime nurodyta klaida nelaikytina gramatine ar technine spausdinimo klaida. Ištaisius minėtos komisijos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. AGK-SP-14/2009 rezoliucinę dalį komisijos nurodytu būdu, buvo ištaisyta ne gramatinė klaida, o iš esmės pakeistas komisijos sprendimo rezoliucinės dalies turinys. Teismas nurodė, kad dėl pareiškėjų paduoto skundo administracinių ginčų komisijai reikalavimų panaikinti apskrities viršininko administracijos sprendimą dėl nuomos termino ir įpareigoti apskrities viršininko administraciją pratęsti nuomos terminą Specialioji teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 14 d. nutartyje šioje byloje konstatavo, kad nors šie reikalavimai ir susiję su nuomos terminu, tačiau jie yra išvestiniai iš kitų pareiškėjų reikalavimų dėl savivaldybės institucijų administracinių aktų panaikinimo, todėl šis ginčas yra administracinio pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija nepagrįstai pareiškėjų skundą dėl šių reikalavimų paliko nenagrinėtą, o pirmosios instancijos teismas šioje dalyje bylą nepagrįstai nutraukė. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju skundu į teismą kreipėsi atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija dėl Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo ir 2010 m. sausio 14 d. sprendimo panaikinimo; ginčo objektas administracinėje byloje buvo administracinių ginčų komisijos padaryti ginčų nagrinėjimo šioje komisijoje procesiniai pažeidimai; pareiškėjo valia teisme dėl savivaldybės institucijų administracinių aktų panaikinimo nebuvo pareikšta. Teismo sprendimui priimti pakankama sąlyga buvo konstatavimas, jog administracinių ginčų komisija viršijo jai nustatytą kompetenciją bei padarė procesinių taisyklių pažeidimus, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šioje byloje iš esmės išnagrinėjo tarp šalių kilusį ginčą pagal pareiškėjų skunde administracinių ginčų komisijai suformuluotus reikalavimus. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinti ginčijamus administracinių ginčų komisijos sprendimus pripažintinas teisėtu, o kita teismo sprendimo dalis naikintina.

16IV.

17Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą šioje byloje.

18Pareiškėjai nurodo, kad byloje priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartis liudija, jog pareiškėjų įstatymo nustatyta ikiteismine tvarka inicijuotas ginčas liko neišnagrinėtas iš esmės ir neatsakyta į klausimą dėl pareiškėjų teisių pažeidimo. Taip įvyko dėl to, kad teismas panaikino iš esmės ginčą išnagrinėjusios administracinių ginčų komisijos sprendimus, tačiau pats ginčo iš esmės neišsprendė. Esant tokioms aplinkybėms, dėl jų teises pažeidžiančių administracinių aktų panaikinimo pareiškėjai jau nebegali kreiptis į teismą, nors jų ginčas su atsakovais taip ir liko neišnagrinėtas, o teisių pažeidimas nepašalintas. Tai leidžia teigti, kad, priimant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį, buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas, pasireiškęs tuo, jog iš pareiškėjų buvo atimta teisė į teisminę pažeistų teisių ir įstatymo saugomų interesų gynybą (tinkamą teisinį procesą), įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnyje, Teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje. Kartu buvo pažeistos ir teisės normos, įtvirtinančios teismo pareigą vykdyti valstybės vardu teisingumą (Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalis, Teismų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 6 straipsnis), bei konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai. Pareiškėjai nurodo, kad paminėti argumentai sudaro pagrindą atnaujinti procesą šioje byloje pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20V.

21Procesą atnaujinti atsisakytina.

22Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir priėmus 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį, ši administracinė byla buvo užbaigta. Po bylos užbaigimo vėl ją nagrinėti nebegalima. Procesas baigtoje byloje gali būti atnaujintas tik išimtiniu atveju, t. y. esant konkretiems, Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje išvardintiems, pagrindams. Šių proceso atnaujinimo pagrindų buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepagrindžia įstatyme numatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimo, procesas negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalis).

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjai savo prašymą grindžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, numatančiu, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, jog padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą teismo sprendimą ar nutartį. Tačiau pareiškėjų pateikti argumentai yra ne materialinio, o procesinio teisinio pobūdžio. Pareiškėjų nuomone, teismas neišsprendė klausimų, kuriuos turėjo išspręsti, ir tokiu būdu pažeidė jų teisę į teisminę gynybą. Tokia argumentacija išreiškia poziciją dėl teismo procesą reglamentuojančių teisės normų, kurios yra priskiriamos procesinių normų kategorijai, pažeidimo, o ne dėl materialinių teisės normų, kurios yra suprantamos kaip reglamentuojančios ginčo šalių tarpusavio santykius, bet ne teismo procesą, pažeidimo. Tuo tarpu nei Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas, nei kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies punktai nenumato tokio proceso atnaujinimo pagrindo, kaip padarytas procesinių teisės normų pažeidimas, todėl pareiškėjų pateikiami argumentai nėra pagrindas proceso atnaujinimui.

24Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjai nepagrįstai teigia, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartis jiems neleidžia kreiptis į teismą dėl ginčo su atsakovais išsprendimo iš esmės. Įsiteisėjusi teismo nutartis galėtų būti kliūtis iškelti teisme naują bylą tik tuo atveju, jeigu būtų keliamas tapatus ginčas, kurį teismas jau išnagrinėjo iš esmės. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijoje pareiškėjų keltas ginčas su atsakovais iš esmės nagrinėtas nebuvo, todėl jeigu pareiškėjai bandytų teisme vėl kelti ginčą, kurį kėlė administracinių ginčų komisijoje, toks naujai keliamas ginčas nebūtų tapatus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartyje nagrinėtiems klausimams ir ši nutartis nebūtų jokia kliūtis pareiškėjams kelti naują bylą.

25Taigi pareiškėjai nepagrindė įstatyme numatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimo, todėl procesas pagal jų prašymą negali būti atnaujintas.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27Atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjų D. V. ir A. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos skundą dėl Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant pareiškėjams D. V. ir A. J., kitiems atsakovams Biržų rajono savivaldybės tarybai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 2302/2011).

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apskrities administracinių... 5. Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija 2009 m. gruodžio 24... 6. Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija 2010 m. sausio 14 d.... 7. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija skundu kreipėsi į... 8. Atsakovas nurodė, kad Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija... 9. II.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 14 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija,... 12. III.... 13. Pareiškėjai dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 15. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Panevėžio apskrities... 16. IV.... 17. Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą šioje byloje.... 18. Pareiškėjai nurodo, kad byloje priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio... 19. Teisėjų kolegija... 20. V.... 21. Procesą atnaujinti atsisakytina.... 22. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus bylą apeliacine... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai savo prašymą grindžia Administracinių... 24. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjai nepagrįstai teigia, jog Lietuvos... 25. Taigi pareiškėjai nepagrindė įstatyme numatytų proceso atnaujinimo... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 27. Atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjų D. V. ir... 28. Nutartis neskundžiama....