Byla 2-2639-374/2013
Dėl skolos už pateiktą šilumos energiją, karštą vandenį bei delspinigių išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB “Litesko” atstovaujamos filialo “Marijampolės šiluma” ieškinį atsakovui J. Č. dėl skolos už pateiktą šilumos energiją, karštą vandenį bei delspinigių išieškojimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB “Litesko” atstovaujama filialo “Marijampolės šiluma” prašo priteisti iš atsakovo J. Č. 1528,02 Lt skolos už pateiktą šiluminę energiją, karštą vandenį, 19,88 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 72 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteiktas viešo paskelbimo būdu 2013-07-08, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovė, vykdydama tarp jos ir atsakovo 2006 m. spalio 29 d. sudarytą Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju Nr.( - ), laikotarpyje nuo 2012-07-01 iki 2013-08-28 pateikė atsakovui adresu ( - ), produkcijos (šiluminės energijos ir karšto vandens) bei eksploatavo ir prižiūrėjo šildymo ir karšto vandens sistemas. Už patiektą produkciją ir suteiktas paslaugas atsakovas turėjo atsiskaityti iki kito mėnesio pabaigos (2003-06-30 LR Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-260 48 p., 2003-06-30 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-258 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ 130.2 p., 2003-07-10 Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-289 ir kt.), tačiau šios prievolės neįvykdė. Ieškovės paskaičiavimais atsakovo skola sudaro 1528,02 Lt (b.l. 3-4). Delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius sudaro 19,88 Lt (b.l. 3-4).

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – skolos ir delspinigių paskaičiavimas (b.l. 3-4), pretenzija (b.l. 5), 2006 m. spalio 29 d. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr.7310822 (b.l. 6-8).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

10Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo išieškotina 1247,01 Lt skola už patiektą šiluminę energiją, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas.

11Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,04 procentus delspinigių, todėl iš atsakovo priteistini delspinigiai – 19,88 Lt.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovei priteistina 72 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 4 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “LITESKO” atstovaujamai filialo “Marijampolės šiluma” juridinio asmens kodas 110818317, filialo kodas 110844810, buveinės adresas Gamyklų g. 8, Marijampolės m. a.s. Nr. LT437044060005302799, AB SEB bankas, iš atsakovo J. Č., gim. 1929-11-11, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 1528,02 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt aštuonis litus 02 ct) skolos už šildymą ir karštą vandenį, 19,88 Lt (devyniolika litų 88 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (skolą bei delspinigius) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė UAB “Litesko” atstovaujama filialo “Marijampolės šiluma” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai