Byla 2A-1118-115/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Daniliškių autocentras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Daniliškių autocentras“ ieškinį atsakovui UAB „Nordea Finance Lithuania“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas yra kilęs dėl skolos už suteiktas automobilio remonto paslaugas priteisimo.

5Ieškovas UAB „Daniliškių autocentras“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Nordea Finance Lithuania“ 970 Lt įsiskolinimą, 9,19 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovas neatsiskaito už suteiktas atsakovui priklausančių transporto priemonių remonto paslaugas.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-01-17 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

7Atsakovas UAB „Nordea Finance Lithuania“ pareiškė prieštaravimus, prašė pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu UAB „Specialieji mechanimai“, preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

8Paaiškino, kad atsakovas su ieškovu nėra sudarę jokių žodinių sutarčių dėl minėtų transporto priemonių remonto. Ieškinyje minimos transporto priemonės ieškovo paslaugų teikimo metu finansinės nuomos pagrindu buvo perduotos UAB „Specialieji mechanizmai“. Kadangi paslaugų teikimo metu UAB „Specialieji mechanizmai“ buvo transporto priemonių valdytojai, tikėtina, kad dėl paslaugų suteikimo kreipėsi būtent šis asmuo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-12 sprendimu 2011-01-17 preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė.

11Teismas nustatė, kad ieškovas atliko transporto priemonių remonto paslaugas bei pardavė autodetales 970,54 Lt atsakovui priklausančioms transporto priemonėms. Šios transporto priemonės atsakovo ir UAB „Specialieji mechanizmai“ 2007-02-21 ir 2007-03-06 sudarytų Finansinės nuomos sutarčių pagrindu finansinės nuomos būdu perduotos valdyti ir naudotis UAB „Specialieji mechanizmai“. Sutartys nutrauktos ir transporto priemonės atsakovui grąžintos 2009-05-05. Transporto priemonių remontas ieškovas atlikto 2008-10-13 ir 2008-11-13, t.y. tuo laikotarpiu kai transporto priemonės buvo perduotos UAB „Specialieji mechanizmai“. Remdamasis atsakovo ir UAB „Specialieji mechanizmai“ sudarytų finansinių nuomos sutarčių 4.4 p. teismas darė išvadą, kad remonto paslaugų suteikimo metu atsakovas nevaldė transporto priemonių MAN 18.413, valst. Nr. ( - ) Fliegl ( - ) T, valst. Nr. BH802, todėl negalėjo kreiptis dėl jų remonto, neturėjo pareigos mokėti už transporto priemonių remontą, nes tokią pareigą prisiėmė UAB „Specialieji mechanizmai“.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Daniliškių autocentras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-12 sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia tokiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas priėmė tinkamai nemotyvuotą sprendimą ir tokiu būdu pažeidė CPK 263 str. 1 d. ir 270 str. 4 d. Teismas nenurodė, kodėl atmetė ir kritiškai vertina ieškovo paaiškinimus dėl to, kad apie atsakovo ir UAB „Specialieji mechanizmai“ sudarytas lizingo sutartis ieškovui nieko nebuvo žinoma.

152. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Byloje esantys įrodymai – ieškovo paaiškinimai, transporto priemonių registracijos liudijimai – leidžia labiau tikėti, kad ieškovas buvo įsitikinęs, jog transporto priemonių MAN 18.413, valst. Nr. ( - ) Fliegl ( - ) T, valst. Nr. BH802, remonto paslaugas teikė jų registracijos liudijimuose nurodytai savininkei. Kadangi to paneigiančių įrodymų byloje nėra, todėl pareiga sumokėti paslaugų kainą tenka būtent transporto priemonių savininkui. Akivaizdu, kad atsakovo ir UAB „Specialieji mechanizmai“ sudarytos lizingo sutartys pirmiausia sukelia teisines pasekmes jos šalims, tačiau panaudoti prieš ieškovą jas galima tik jas paviešinus. Taigi lizingo sutarčių išviešinimo faktą, t.y. kad apie jas buvo žinoma ieškovui, turėjo įrodyti atsakovas.

163. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti CK 2.133 str. 8 ir 9 d. Ieškovui remontuoti ginčo transporto priemones pateikęs asmuo pateikė jų registracijos liudijimus, patikino ieškovą, jog veikia atsakovo vardu. Kadangi UAB „Specialieji mechanizmai“ neturėjo teisės veikti atsakovo vardu, todėl asmeniškai atsako atsakovui. Išnagrinėjus bylą, atsakovas galės atgręžtinio reikalavimo teise pareikšti tokiam asmeniui reikalavimą dėl priteistų sumų.

174. Skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. UAB „Specialieji mechanizmai“ privalėjo būti įtrauktas dalyvaujančiu byloje asmeniu.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Nordea Finance Lithuania“ prašo palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-12 sprendimą ir atmesti ieškovo apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad remiantis finansinės nuomos sutarčių pagrindu UAB „Specialieji mechanizmai“ įsipareigojo padengti visas valdymo laikotarpiu atsiradusias ir su transporto priemonių naudojimo bei remontu susijusias išlaidas. Ieškovas yra verslo subjektas veikiantis savo rizika ir kasdien teikiantis automobilių remonto bei detalių pardavimo paslaugas, todėl jam taikomi aukštesni atidumo, apdairumo ir rūpestingumo standartai, kurie apima ir bendrąją pareigą domėtis kita sandorio šalimi, taigi priimdamas automobilius taisymui ieškovas privalėjo pasidomėti su kuo sudaro remonto paslaugų teikimo sutartį. Ieškovo neatidūs veiksmai negali būti pagrindas atsakovo atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į dispozityvumo principą ir tai, kad byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka, be to, ieškovas nereiškė reikalavimų ir UAB „Specialieji mechanizmai“, teismas neišėjo iš ieškovo nustatytų ginčo ribų ir priėmė sprendimą remdamasis CPK 430 str. 6 d. reikalavimais.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir motyvai

20Nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nesant viešojo intereso, byla apeliacine tvarka nagrinėtina apeliacinio skundo teisinio ir faktinio pagrindų suformuluotose ribose. Esminis ginčo aspektas yra išsiaiškinimas, kas turi atsiskaityti už lizingo dalykų remontą, ar lizingo davėjas, ar lizingo gavėjas.

21Byloje nustatyta, kad transporto priemonės MAN 18.413, valst. Nr. ( - ) Fliegl ( - ) T, valst. Nr. BH802, 2007-03-06 ir 2007-02-21 finansinės nuomos sutarčių (b. l. 31-60), sudarytų tarp atsakovo UAB „Nordea Finansce Lithuania“ (lizingo davėjo) ir UAB „Specialieji mechanizmai (lizingo gavėjo), buvo perduotos valdyti ir naudotis UAB „Specialieji mechanizmai“. Ginčo transporto priemonių valdymo teisė atsakovui grąžinta 2009-05-05 remiantis susitarimu dėl sutarčių nutraukimo ir daiktų grąžinimo aktu (b. l. 24-30). Finansinės nuomos sutarčių Bendrųjų sąlygų 4.4. punkte numatyta, kad lizingo gavėjas įsipareigojo tausoti lizingo dalykus, atlikti jų einamąjį ir kapitalinį remontą. Ieškovas 2008-10-13 ir 2008-11-13 (b. l. 6-7) išrašė PVM sąskaitas – faktūras atsakovui bendrai 970,54 Lt sumai už suteiktas ginčo transporto priemonių remonto paslaugas apmokėti. Iš ieškovo procesiniuose dokumentuose (b. l. 1-2) bei teismo posėdžio metu (b. l. 80-81) pateiktų paaiškinimų matyti, jog ieškovas manė, kad ginčo transporto priemonių remonto paslaugas pirko atsakovas. Iš ieškovo atstovo paaiškinimų matyti, kad sutartis dėl remonto paslaugų teikimo su paslaugų pirkėju sudaryta nebuvo, paslaugas pirkusio asmeniui išduoto įgaliojimo veikti atsakovo vardu ieškovas nereikalavo, nustatydamas paslaugų pirkėjo asmenį pasirėmė pateiktais ginčo transporto priemonių registracijos liudijimais (b. l. 80).

22CK 2.133 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Tuo tarpu CK 2.133 str. 9 d. įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 str.), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 str. 2 d.). Pagal CK 2.133 str. 2 d. nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2011). Ieškovo pagrindinė vykdoma ūkinė – komercinė veikla yra susijusi su transporto priemonių remonto paslaugų teikimu. Taigi spręstina, jog ieškovui ginčo paslaugų teikimo metu turėjo būti žinoma, kad teisės aktai nenumato lizingo sutarčių išviešinimo prievolės, o transporto priemonės liudijimas pats savaime nereiškia, kad paslaugas perkantis asmuo yra transporto priemonės savininkas, ar įgaliotas veikti jo vardu. Atsakovo pateikta Finansinės nuomos sutarčių Bendrųjų sąlygų kopija patvirtina, kad ginčo transporto priemonių finansinės nuomos sutarčių galiojimo metu UAB „Specialieji mechanizmai“ buvo prisiėmęs pareigą atlikti ginčo transporto priemonių tiek einamąjį, tiek kapitalinį remontą, o minėtuose santykiuose UAB „Specialieji mechanizmai“ turėjo veikti kaip savarankiškas asmuo.

23Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-09-15 nutartimi, priimta UAB „Specialieji mechanizmai“ bankroto byloje Nr. B2-1267-798/2012, buvo patvirtintas ieškovo šioje byloje kreditorinis reikalavimas 1.655,74 Lt sumai (CPK 179 str. 3 d.). Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovą ir UAB „Specialieji mechanizmai“ siejo turtinio pobūdžio santykiai. Minėta suponuoja, kad yra labiau tikėtina nei netikėtina, jog ieškovui reiškiant ieškinį šioje byloje turėjo būti žinoma, jog ginčo transporto priemonių remonto paslaugas tiesiogiai pirko UAB „Specialieji mechanizmai“, bet ne atsakovui kaip jo atstovas. Remiantis nustatytų faktų visetu negalima konstatuoti, jog UAB „Specialieji mechanizmai“ būtų galėjęs suklaidinti ieškovą, kad jis veikia atsakovo vardu, jeigu ieškovas nagrinėjamu atveju būtų buvęs protingai atidus bei sąžiningas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė kaip pareikštą ne tam atsakovui. Kadangi Vilniaus apygardos teismas 2012-01-13 priėmė sprendimą dėl UAB „Specialieji mechanizmai“ pabaigos, apeliacinio skundo argumentai dėl UAB „Specialieji mechanizmai“ įtraukimo į šią bylą trečiuoju asmeniu yra juridiškai nereikšmingi.

24Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas ieškovo ieškinį atmetė pagrįstai, tokio sprendimo remiantis apeliacinio skundo teisiniu ir faktiniu pagrindais pakeisti ar panaikinti nėra pagrindo. Dėl to apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas yra kilęs dėl skolos už suteiktas automobilio remonto paslaugas... 5. Ieškovas UAB „Daniliškių autocentras“ prašė priteisti iš atsakovo UAB... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-01-17 preliminariu sprendimu... 7. Atsakovas UAB „Nordea Finance Lithuania“ pareiškė prieštaravimus,... 8. Paaiškino, kad atsakovas su ieškovu nėra sudarę jokių žodinių sutarčių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-12 sprendimu 2011-01-17... 11. Teismas nustatė, kad ieškovas atliko transporto priemonių remonto paslaugas... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Daniliškių autocentras“ apeliaciniu skundu prašo... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas priėmė tinkamai nemotyvuotą sprendimą ir... 15. 2. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Byloje esantys įrodymai... 16. 3. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti CK 2.133 str. 8 ir 9 d. Ieškovui... 17. 4. Skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Nordea Finance Lithuania“... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės,... 20. Nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo... 21. Byloje nustatyta, kad transporto priemonės MAN 18.413, valst. Nr. ( - ) Fliegl... 22. CK 2.133 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro... 23. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta,... 24. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas ieškovo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti...