Byla 2-603/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Corpus A“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutarties, kuria ieškinį atsisakyta priimti, civilinėje byloje Nr. 2-2406-565/2008 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Corpus A“ ieškinį Vilniaus Gedimino technikos universitetui dėl viešojo konkurso rezultatų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vitaresta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB ,,Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 m. birželio 11 d. sprendimo dalį, kuriuo patvirtinta preliminari konkurso Vilniaus Gedimino technikos universiteto teritorijų ir patalpų valymo paslaugoms pirkti 1 dalies ir 3 dalies pasiūlymų eilė bei paskelbtas laimėtojas; 2) įpareigoti Vilniaus Gedimino technikos universitetą konkurso 1 dalies ir 3 dalies laimėtoja paskelbti UAB ,,Corpus A“ ir sudaryti su ja paslaugų pirkimo sutartį.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB ,,Corpus A“ ieškinį. Nurodė, kad pareiškėjas UAB ,,Corpus A“ ieškinyje teigia, jog atsakovo viešojo pirkimo komisija nepagrįstai vertino trečiojo asmens pasiūlymą, nors šis pasiūlymas turėjo būti atmestas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktų pagrindais: 1) trečiojo asmens pasiūlymas dėl konkurso 1 ir 3 dalių neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentų 15 d. 9 p.; 2) trečiojo asmens nurodyta kaina apskaičiuota ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę, be to, bendra kaina neatitiko sudėtinių jos dalių sumos. Teismas nurodė, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių bei prie ieškinio pridėtų dokumentų matyti, jog ieškovas nėra pateikęs atsakovo viešojo pirkimo komisijai pretenzijos tuo pagrindu, kad trečiojo asmens nurodyta kaina konkurso 1 ir 3 dalyse apskaičiuota ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę bei kad bendra trečiojo asmens nurodyta kaina neatitiko sudėtinių jos dalių sumos ir todėl trečiojo asmens pasiūlymas dėl konkurso 1 ir 3 dalių turėjo būti atmestas. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis teismas konstatavo, kad ieškinį priimti atsisakytina, kadangi pareiškėjas nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 120 str., CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

5Pareiškėjas UAB ,,Corpus A“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB ,,Corpus A“ ieškinį priimti. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Neteisingas teismo argumentas, kad ieškovas nėra pateikęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto viešojo pirkimo komisijai pretenzijos tuo pagrindu, kad trečiojo asmens nurodyta kaina konkurso 1 ir 3 dalyse apskaičiuota ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę bei kad bendra trečiojo asmens nurodyta kaina neatitiko sudėtinių jos dalių sumos ir todėl trečiojo asmens pasiūlymas dėl konkurso 1 ir 3 dalių turėjo būti atmestas. Pareiškėjas dėl ieškinyje nurodytų Vilniaus Gedimino technikos universiteto neteisėtų veiksmų, t. y. dėl trečiojo asmens pasiūlymo, kuris neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, paskelbimo laimėtoju, laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo procedūros ir su ieškiniu pateikė tai patvirtinančius įrodymas. Ieškovas 2008 m. gegužės 20 d., 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 6 d. kreipėsi su pretenzijomis į atsakovą, nurodydamas, kad atsakovas pažeidė teisės aktų nuostatas, vertindamas trečiojo asmens pasiūlymą, kuris neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovas, 2008 m. birželio 9 d. gavęs atsakovo galutinį sprendimą, kuriuo buvo išnagrinėta ieškovo pateikta 2008 m. birželio 6 d. pretenzija, ir nesutikdamas su atsakovo rašte nurodytomis aplinkybėmis, Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio nustatyta tvarka ir terminais kreipėsi į teismą.

72. Teismas nutartyje kaip teisinį ieškinio atmetimo pagrindą nurodė CPK 115 straipsnio 2 dalį. Tačiau ši teisės akto nuostata negali būti teisine norma, kuria galėjo vadovautis teismas priimdamas nutartį, todėl tokiais savo veiksmais teismas pažeidė CPK 291 ir 137 straipsnių nuostatas.

8Vilniaus Gedimino technikos universitetas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį pakeisti, nurodant, kad ieškinys yra nepriimamas vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas teisingai nustatė, jog UAB ,,Corpus A“ nėra pateikusi Vilniaus Gedimino technikos universiteto viešojo pirkimo komisijai pretenzijos tuo pagrindu, kad trečiojo asmens nurodyta kaina konkurso 1 ir 3 dalyse apskaičiuota ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę bei kad kaina neatitiko sudėtinių jos dalių sumos. Todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovo UAB ,,Corpus A“ ieškinį. Taip pat ieškinyje nurodyti reikalavimai, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas paskelbė konkurso 1 ir 3 dalies laimėtoju trečiąjį asmenį, kuris galbūt neatitiko minimalių konkurso kvalifikacinių reikalavimų, teismui yra pateikti praleidus terminą ieškiniui pareikšti. Pirmoji UAB ,,Corpus A“ pretenzija Vilniaus Gedimino technikos universitetui buvo pareikšta 2008 m. gegužės 20 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas šią pretenziją išnagrinėjo ir atsakymą pateikė 2008 m. gegužės 26 d., todėl būtent nuo šios datos turėtų būti skaičiuojamas 10 dienų terminas ieškiniui pareikšti (VPĮ 122 str. 1 d.). Ieškinys teismui buvo pareikštas 2008 m. birželio 16 d., t. y. praleidus terminą ieškiniui pareikšti. Taip pat nurodo, kad nors teismo nutartyje teigiama, kad ieškinys yra atmetamas vadovaujantis CPK 115 straipsnio 2 dalies pagrindu, tačiau nutarties motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė tinkamą atsisakymo priimti ieškinį normą – CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

9Trečiasis asmuo UAB ,,Vitaresta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad iš bylos medžiagos matyti bei atskirojo skundo argumentai patvirtina, jog UAB ,,Corpus A“ nėra pateikusi Vilniaus Gedimino technikos universitetui pretenzijos tuo pagrindu, kad trečiojo asmens nurodyta kaina konkurso 1 ir 3 dalyse apskaičiuota ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę bei kad bendra trečiojo asmens nurodyta kaina neatitiko sudėtinių jos dalių sumos ir todėl trečiojo asmens pasiūlymas dėl konkurso 1 ir 3 dalių turėjo būti atmestas. Atskirojo skundo argumentai yra paneigti faktinėmis aplinkybėmis, kas patvirtina, jog UAB ,,Corpus A“ elgiasi neteisėtai, o iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo tvarką numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio. Ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo teisme terminai ir tvarka, atsisakymo priimti ieškinį pagrindai, taip pat bylos iškėlimo ir atsisakymo priimti ieškinį teisiniai padariniai nustatyti CPK 137 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuoti pagrindai, kuriuos nustatęs teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Vienas iš jų – kai suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Išankstinio ginčų sprendimo tvarka gali būti nustatyta įstatymuose (CPK 22 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

12Nagrinėjamu atveju UAB ,,Corpus A“ ieškinyje nurodė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija nepagrįstai vertino trečiojo asmens pasiūlymą, nors šis pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktų pagrindais: 1) trečiojo asmens pasiūlymas dėl konkurso 1 ir 3 dalių neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentų 15 d. 9 p.; 2) trečiojo asmens nurodyta kaina apskaičiuota ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę, be to, bendra kaina neatitiko sudėtinių jos dalių sumos. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo UAB ,,Corpus A“ ieškinį motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Tačiau teisėjų kolegija nevisiškai sutinka su tokia teismo išvada.

13Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto viešojo pirkimo komisija 2008 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 1803-6.1-3191 informavo UAB ,,Corpus A“ apie nustatytų vykdomo konkurso ,,VGTU teritorijų ir patalpų valymo paslaugų pirkimas“ preliminarią pasiūlymų eilę (b. l. 22). Pareiškėjas UAB ,,Corpus A“ atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui adresuotoje 2008 m. gegužės 20 d. pretenzijoje dėl preliminarios pasiūlymų eilės nurodė, kad perkančioji organizacija, paskelbusi preliminarią pasiūlymų eilę ir joje nurodžiusi UAB ,,Vitaresta“, kurios padalinys, teikiantis paslaugas perkančiajai organizacijai, neatitinka kvalifikacijai keliamų reikalavimų, pažeidė konkurso sąlygas bei VPĮ 32 straipsnio 6 dalį (b. l. 23-24). Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2008 m. gegužės 26 d. raštu Nr. 1803-6.1-3511 informavo UAB ,,Corpus A“, kad išnagrinėjo jos pareikštą pretenziją ir atmetė ją kaip nepagrįstą (b. l. 34). UAB ,,Corpus A“ 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 4 d. kreipėsi į Vilniaus Gedimino technikos universitetą su pakartotinėmis pretenzijomis, prašydama sustabdyti pirkimo procedūrą, konkurso 1 ir 3 dalies laimėtoja paskelbti UAB ,,Corpus A“, nevertinant UAB ,,Vitaresta“ pasiūlymo kaip neatitinkančio perkančiosios organizacijos keliamų kvalifikacijos reikalavimų (b. l. 38-39, 42-43). Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2008 m. birželio 4 d. rašte Nr. 1803-6.1-3742 bei 2008 m. birželio 9 d. rašte Nr. 1803-6.1-3902, adresuotame UAB ,,Corpus A“ nurodė, kad atmeta pakartotines pareiškėjo pretenzijas (b. l. 40, 44). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB ,,Corpus A“ reiškė pretenzijas perkančiajai organizacijai – Vilniaus Gedimino technikos universitetui dėl trečiojo asmens UAB ,,Vitaresta“ pasiūlymo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatytiems pirkimo dokumentuose.

14Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirkimo komisijos veiksmų vertinant trečiojo asmens UAB ,,Vitaresta“ pasiūlymą dėl konkurso 1 ir 3 dalių neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatytiems pirkimo dokumentų 15 dalies 9 punkte, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, nagrinėdamas ieškinio priėmimo klausimą iš naujo, turėtų išsiaiškinti, ar pareiškėjas UAB ,,Corpus A“ laikėsi išankstinės bylos sprendimo ne teisme tvarkos dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto viešojo pirkimo komisijos veiksmų vertinant trečiojo asmens UAB ,,Vitaresta“ pasiūlyme nurodytą kainą ir ar dar galima šia teise pasinaudoti. Šiai aplinkybei nustatyti teismas turi įvertinti UAB ,,Corpus A“ perkančiajai organizacijai rašytą raštą (b. l. 53), kuriame prašoma pateikti pirkimo technines specifikacijas ir spręsti, ar būtent tokiu būdu pareiškėjas siekė įrodyti nepagrįstą kainos apskaičiavimą.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai