Byla eB2-1895-480/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos mėsinė“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė,

2Sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,

3dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos mėsinė“ direktoriui A. Š.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos mėsinė“,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Sūduvos mėsinė“. Ieškovas nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 25815,07 Eur, atsakovės skola ieškovui pradėjo didėti nuo 2015 m. sausio mėn. Atsakovės vadovas buvo įspėtas, kad ieškovas ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė įsiskolinimo nesumokėjo. Atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Ieškovas pateikė teismui informaciją, kad atsakovė įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 35521,11 Eur padengė 2016 m. birželio 28 d.

7Atsakovės UAB „Sūduvos mėsinė“ direktorius A. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo pripažinti įmonę mokia ir nutraukti bankroto bylą. Atsakovės direktorius teismo posėdyje nurodė, kad sumokėjo visą skolą ieškovui, taip pat atsakovės direktorius pateikė skolos sumokėjimą ieškovui patvirtinančius dokumentus – 2016 m birželio 27 d. mokėjimo nurodymą. Taip pat nurodė, kad valstybės biudžetui yra 81676,89 Eur, iš kurių pradelstas įsiskolinimas sudaro 65000,00 Eur. Tiekėjams įmonė pradelstų įsiskolinimų neturi. Įmonės turtas sudaro 158452,00 Eur.

8Atsisakytina iškelti atsakovei bankroto bylą.

9Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, jeigu: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

10Iš byloje pateikto UAB „Sūduvos mėsinė“ balanso, sudaryto 2016 m. gegužės 31 d., duomenų matyti, į įmonės balansą įrašyto turto vertė viso sudaro 158452,00 Eur, iš kurio ilgalaikio turto – 6591,00 Eur, trumpalaikio turto – 151861,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 29759,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 122,00 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 91238,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30742,00 Eur). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viso sudaro 180077,00 Eur, pagal įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2016 m. gegužės 31 d. duomenimis sudarė 65000,00 Eur, t. y. neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, atsakovės direktoriaus pateiktas 2016 m birželio 27 d. mokėjimo nurodymas patvirtina, kad atsakovės UAB „Sūduvos mėsinė“ direktorius A. Š. ieškovui sumokėjo 35521,11 Eur, t. y. visiškai atsiskaitė su ieškovu. Teismas, įvertinęs atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, kad atsakovės įmonė yra moki, atsakovė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo visiškai atsiskaitė su ieškovu (CPK 178 str.), kas sudaro pagrindą atsisakyti iškelti atsakovei iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 p.; 10 str. 3 d. 1 p.).

11Įsiteisėjus nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei, informacija apie atsisakymą iškelti bankroto bylą paskelbtina ne vėliau kaip kitą darbo dieną viešame specialiame interneto tinklalapyje (ĮBĮ 9 str. 3 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 1, 13 dalimis,

Nutarė

13Atsisakyti iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos mėsinė“ (j. a. k. 302581429, registracijos adresas: Parko g. 3, Narto k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav.) bankroto bylą.

14Informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos mėsinė“ įsiteisėjus nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti viešame specialiame interneto tinklalapyje.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai