Byla e2-1593-214/2017
Dėl skolos už vežimo paslaugas priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „AD Services“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic transline“ dėl skolos už vežimo paslaugas priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

32016-11-17 teisėjos rezoliucija buvo priimtas ieškovo UAB „AD Services“ ieškinys atsakovui UAB „Baltic transline“ dėl skolos už vežimo paslaugas priteisimo.

42016-12-22 nutartimi byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje.

52017-01-20 teisme gautas šalių pasirašytas prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo bei pasirašyta taikos sutartis, kurioje nurodoma, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės.

62017-01-26 teisme gautas šalių pasirašytas pranešimas, kad taikos sutarties preambulėje yra padaryta techninė klaida, kadangi abi šalys pavadintos atsakovais, prašo taikos sutarties tekste UAB „AD Services“ laikyti ieškovu, o UAB „Baltic transline“ – atsakovu.

7Taikos sutartis patvirtintina.

8Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

9Pagal CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008).

10Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

11Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, trečiųjų asmenų teisių nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos ir priimtinos visos taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės (Taikos sutarties 8 punktas)

12Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalis 5 punktas).

13Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio – 11,25 Eur (CPK 87 str. 2 d.).

14Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

15Patvirtinus taikos sutartį atšauktinas 2017 m. vasario 8 d. 14:00 val. parengiamasis teismo posėdis.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, 293 straipsniu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

17Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovės UAB „AD Services“ juridinio asmens kodas 300123625, registruotos buveinės adresas Piliakalnio g. 7 Vilnius, Lietuva, atstovaujamos advokatės R. A. veikiančios teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu (toliau - „Ieškovas“) ir UAB „Baltic transline“, juridinio asmens kodas 235584990, buveinės adresas Verslo g. 6, Kumpių k., LT-54311, Kauno r., atstovaujamos generalinio direktoriaus M. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „Atsakovas“) toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.e2-1593-214/2016 (toliau - „Byla“) pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl 243,14 Eur skolos, 8 procentų dydžio metinių palūkanų už priteista sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų, 15 Eur žyminio mokesčio, 157,3 Eur, teisinės pagalbos išlaidų priteisimo ir 5 Eur vertimo išlaidų priteisimo; šiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 203,14 Eur (du šimtus tris eurus, 14 ct) skolą, 3,75 Eur, kas sudaro 25 proc. valstybei apmokėto žyminio mokesčio, 157,30 Eur sumą už teisinę pagalbą ir 5 Eur vertimo išlaidų sumą mokėjimo pavedimu į Ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  2. Ieškovas atsisako, o Atsakovas sutinka, kad Ieškovas atsisakytų, likusių Byloje pareikštų reikalavimų, t. y. reikalavimo dėl 8 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ui priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 40 Eur sumą pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.
  3. Atsakovas įsipareigoja apmokėti teismo turėtas išlaidas, susijusias su Bylos nagrinėjimu (pašto ir kt.), jeigu tokių būtų.
  1. Atsakovo šioje civilinėje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos tenka Atsakovui.
  2. Ieškovas patvirtina, kad Atsakovui įvykdžius Šios Taikos sutarties 1 punkte numatytą įsipareigojimą, Ieškovas ateityje nereikš Atsakovui jokių reikalavimų ir/ar pretenzijų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su ginčo (Bylos) dalyku.
  3. Taikos sutarties Šalys prašo Kauno apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį bei priimti nutartį, kuria Ieškovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 dalies pagrindu būtų grąžinta 75 (septyniasdešimt penkių) procentų sumokėto žyminio mokesčio dalis, kas sudaro 11,25 Eur.

187. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

  1. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje, joms yra išaiškintos ir žinomos.
  1. Kiekviena Šalis kitai Šaliai pareiškia ir garantuoja, kad, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, ji turi teisę, o jos atstovas (-ai) reikiamus Įgaliojimus sudaryti Taikos sutartį bei vykdyti visus Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir tai nepažeis jos sutartinių ar bet kokių kitokių įsipareigojimų, trečiųjų asmenų teisių ir (ar) teisėtų interesų,

1910. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais ant dviejų lapų: po vieną kiekvienai.

2011. Šalys patvirtina, kad perskaitė Taikos sutartį, suprato jos turinį ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų tikrąja valią ir ketinimus.

21Civilinę bylą Nr. e2-1593-214/2017 nutraukti.

22Atšaukti 2017 m. vasario 8 d. 14:00 val. parengiamąjį teismo posėdį.

23Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie FM grąžinti ieškovei UAB „Baltic transline“, juridinio asmens kodas 235584990, 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 ct) žyminio mokesčio.

24Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, civilinėje byloje pagal... 2. Teismas... 3. 2016-11-17 teisėjos rezoliucija buvo priimtas ieškovo UAB „AD Services“... 4. 2016-12-22 nutartimi byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje.... 5. 2017-01-20 teisme gautas šalių pasirašytas prašymas dėl taikos sutarties... 6. 2017-01-26 teisme gautas šalių pasirašytas pranešimas, kad taikos sutarties... 7. Taikos sutartis patvirtintina.... 8. Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad šalys bet kurioje... 9. Pagal CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio... 10. Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo... 11. Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo... 12. Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1... 13. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75 procentai sumokėto... 14. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 15. Patvirtinus taikos sutartį atšauktinas 2017 m. vasario 8 d. 14:00 val.... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290... 17. Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovės UAB „AD Services“ juridinio... 18. 7. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį... 19. 10. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais ant dviejų... 20. 11. Šalys patvirtina, kad perskaitė Taikos sutartį, suprato jos turinį ir... 21. Civilinę bylą Nr. e2-1593-214/2017 nutraukti.... 22. Atšaukti 2017 m. vasario 8 d. 14:00 val. parengiamąjį teismo posėdį.... 23. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie FM grąžinti ieškovei UAB... 24. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama...