Byla 2S-897-467/2015
Dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, trečiasis asmuo – R. G. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. nutarties apeliacinio skundo priėmimo klausimu civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams A. B. ir J. K. dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, trečiasis asmuo – R. G. Š..

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė atsakovui J. K. neterminuotai, o atsakovei A. B. laikinai (vienerių metų laikotarpiui) apriboti tėvų valdžią jų sūnaus A. K., gimusio 2007 m. spalio 6 d., atžvilgiu, priteisti iš kiekvieno atsakovo vaiko išlaikymui po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki vaiko pilnametystės, nustatyti berniukui nuolatinę globą, globėja paskiriant trečiąjį asmenį R. G. Š., nustatant vaiko gyvenamąją vietą kartu su globėja, bei panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. liepos 11 d. įsakymą dėl laikinosios globos A. K. nustatymo.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį tenkino – neterminuotai apribojo atsakovo J. K. tėvo valdžią sūnaus A. K. atžvilgiu, laikinai – vienerių metų laikotarpiui – aribojo atsakovei A. B. motinos valdžią sūnaus A. K. atžvilgiu, nustatė A. K. nuolatinę globą ir jo globėja bei gaunamų lėšų administratore paskyrė R. G. Š., nustatant vaiko gyvenamąją vietą kartu su globėja, priteisė iš kiekvieno atsakovo sūnaus išlaikymui po 500 Lt (144,85 EUR) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2014-07-22) iki vaiko pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pavedė uzufrukto teise vaiko A. K. išlaikymui skirtas lėšas tvarkyti jo globėjai R. G. Š., paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. liepos 11 d. įsakymą dėl laikinosios globos A. K. nustatymo.

6Atsakovas J. K. 2014 m. lapkričio 10 d. padavė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, neatimti iš jo neterminuotai sūnaus A. K. tėvo valdžios, iškviesti į teismo posėdį ir apklausti jį (atsakovą) bei jo artimuosius.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi nustatė apeliantui (atsakovui) J. K. terminą iki 2014 m. gruodžio 8 d. apeliacinio skundo trūkumams pašalinti: pateikti apeliacinį skundą, atitinkantį CPK jam keliamus reikalavimus ir sumokėti 252 Lt žyminį mokestį. Teismas konstatavo, kad atsakovo pateiktas skundas neatitinka CPK jam keliamų turinio reikalavimų, jame nėra aiškiai suformuluotas apelianto reikalavimas, nenurodytos kitos reikšmingos aplinkybės, skundas nėra apmokėtas žyminiu mokesčiu.

8Atsakovas J. K. 2014 m. gruodžio 5 d. paduotu prašymu prašė teismą pratęsti terminą nustatytiems ieškinio trūkumams pašalinti, kadangi jis atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę ir per trumpą laiką negali surinkti bei pateikti reikiamus dokumentus. Taip pat prašė atleisti nuo žyminio mokesčio ir nukelti skundo padavimą trims mėnesiams.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies - pratęsė atsakovui terminą iki 2014 m. gruodžio 22 d. pašalinti teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi nustatytiems skundo trūkumams. Dėl šios nutarties atsakovas padavė atskirąjį skundą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 18 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį paliko nepakeistą, nustatė apeliantui (atsakovui) J. K. terminą iki 2015 m. kovo 6 d. pašalinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje nustatytiems apeliacinio skundo trūkumams.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 13 d. nutartimi, konstatavęs, kad apeliantas (atsakovas) J. K. iki nustatyto termino – 2015 m. kovo 6 d. teismo nustatytų trūkumų nepašalino, atsakovo J. K. apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį atsakovui (apeliantui).

  1. Atskirojo skundo argumentai

12Atsakovas J. K. atskiruoju skundu prašo dar kartą pratęsti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Nurodo, jog jis šiuo metu atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, į įkalinimo įstaigą dokumentai ateina pavėluotai, o ir jis pats neturi pakankamai laiko surinkti bylai reikalingus dokumentus. Telefonu skambinti jis gali tik vieną kartą per savaitę, kas žymiai apriboja jo galimybes vykdyti teismo įpareigojimus. Taip pat prašo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nes neuždirba net minimalios algos.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas iš esmės nesudaro pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti.

15Kaip tvirtina bylos duomenys, pirmosios instancijos teismas, tenkindamas atsakovo prašymą iš dalies, 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi jau buvo pratęsiąs terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti dviejų savaičių laikotarpiui. Palikdamas šią teismo nutartį nepakeista Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 18 d. nutartimi šį terminą dar kartą pratęsė - nustatė apeliantui (atsakovui) J. K. terminą iki 2015 m. kovo 6 d. pašalinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje nustatytiems apeliacinio skundo trūkumams. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes atsižvelgė ir priėjo išvados, kad terminas atsakovui trūkumams pašalinti buvo pakankamas, tačiau per jį apeliantas trūkumų nepašalino, todėl yra pagrindas jo apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas su tokia teismo išvada iš esmės sutinka.

16Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas, dėl kurio atsakovas J. K. ir teikia apeliacinį skundą, priimtas 2014 m. spalio 8 d. Vadinasi, nuo šio sprendimo priėmimo iki skundžiamos teismo nutarties, kuria atsakovo skundas laikomas nepaduotu, priėmimo praėjo daugiau nei penki mėnesiai, per kuriuos atsakovas turėjo realią galimybę ištaisyti teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje konstatuotus trūkumus ir pateikti teismui įstatymo nuostatas atitinkantį apeliacinį skundą bei jame išdėstytas aplinkybės pagrindžiančius rašytinius įrodymus. Tokį laiko tarpą apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta pakankamu tinkamai surašytam apeliaciniam skundui paduoti. Tačiau per nurodytą laikotarpį atsakovas ne tik nepateikė teismui įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančio apeliacinio skundo, bet ir apskritai nepateikė (neteikė) jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes (pvz., kad pašto siuntos į įkalinimo įstaigą patenka per nepateisinamai ilgą laiką, kad jam yra apribotos galimybės rinkti dokumentus, ar pan.) ir realius veiksmus, siekiant pateikti teismui tinkamo turinio apeliacinį skundą. Todėl vien deklaratyvūs atsakovo samprotavimai atskirajame skunde negali būti pagrindu panaikinti iš esmės teisėtą bei pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria apelianto skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

17Pažymėtina, kad atsakovo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą nagrinėtinas pirmosios instancijos teisme (CPK 315-316 str.), tačiau jis nebuvo nagrinėtas, nes apeliantas nepateikė teismui įstatymo reikalavimus atitinkančio apeliacinio skundo. Todėl ir apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu plačiau nepasisako, nes tai nėra šios apeliacijos objektu (CPK 320, 338 str.).

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, naikinti ją ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai