Byla 2-661-357/2012
Dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios UAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ įgalioto asmens G. A. prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo,

Nustatė

2Bankrutuojančios UAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ l. e. p. generalinis direktorius A. G. 2012-03-08 pateikė teismui raštą kuriuo prašo tenkinti BUAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą į bendrovės kreditorių sąrašą įtraukiant Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją su 6 362 077,03 Lt reikalavimo suma. Nurodė, kad bankroto proceso eigoje buvo gautas LR Ūkio ministerijos prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo 6 362 077,03 Lt sumai. Buvo nustatyta, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir UAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla" 2006-06-19 sudarė pagalbos teikimo projektui „Modernių technologijų ir inovacijų diegimas UAB „Ariogalos eksperimentinėje langų gamykloje" sutartį Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0177. Pagal šią sutartį projekto vykdytojui buvo finansuotos projekto veiklos už 6 362 077,03 Lt.

3Prašymas tenkintinas.

42011 m. sausio 12 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtintas BUAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla" kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2011-03-01, 2011-03-21, 2011-04-20, 2011-08-29, 2011-10-03 teismo nutartimis buvo patikslintas.

5Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 5 p. nurodo, jog įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, įmonė mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas moka vadovaudamasi įstatymais. Jeigu dėl ūkinės komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Projekto vykdytojas, pasirašydamas sutartį, įsipareigojo įgyvendinti projektą nepažeidžiant sutarties ir gairių pareiškėjams, siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programos dokumentą patvirtintų LR ūkio ministro 2004 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 4-242. Sutarties 3.2.2 punkte nustatyta, kad: „projekto vykdytojas be agentūros rašytinio sutikimo nepakeis turto, sukurto ar įsigyto iš pagalbos lėšų paskirties, nuosavybės pobūdžio, veiklos, kuriai vykdyti yra suteikiama pagalba, pobūdžio, pagalbos objekto vietos (negali būti išvežta už Lietuvos ribų) penkerius metus nuo paskutinės pagalbos lėšų dalies išmokėjimo dienos. Projekto valdytojas, negalėdamas pats vykdyti veiklos dėl svarbių priežasčių, įsipareigoja užtikrinti ir yra atsakingas už tokios veiklos tęstinumą. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą, projekto vykdytojas įsipareigoja pranešti agentūrai nedelsdamas po jų paaiškėjimo", o sutarties 9.1. nurodyta, kad agentūra ir/ar Ūkio ministerija turi teisė inicijuoti pagalbos teikimo sustabdymą arba nutraukimą, o Ūkio ministerija gali priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos pagalbos arba jos dalies grąžinimo, kai projekto vykdytojas: tampa bankrutuojantis ar likviduojamas projekto vykdymo metu (9.1.7. punktas).

7BUAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla" neužtikrino 5 metų projekto tęstinumo, sutartis tarp šalių nutraukta nebuvo, todėl yra pagrindas Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją traukti į bankrutuojančio UAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla" kreditorių sąrašą ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą už 6 362 077,03 Lt sumą.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

9Įtraukti į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“kreditorių sąrašą Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir patvirtinti jos kreditorinį reikalavimą už 6 362 077,03 Lt sumą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai