Byla e2A-1080-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2171-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Kongera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančiais ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą atmesti pasiūlymą, pateiktą supaprastintame atvirame konkurse, kuriuo buvo siekiama įsigyti Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – pirkimas, konkursas), 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą atmesti pretenziją ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ginčijamu 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu perkančioji organizacija ieškovės ir jos partnerės UAB „RNDV Group“ pasiūlymą atmetė, motyvuodama tuo, kad kartu su pasiūlymu nebuvo pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas), kaip to reikalavo pirkimo sąlygų 6.5.2.5 punktas: centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) patalpintas dokumento failas, pavadintas žiniaraščiu (įkainotos veiklos sąrašu).pdf, neatsidarė ir perkančioji organizacija negalėjo su juo susipažinti.
 3. Ieškovė teigė, kad įkainotos veiklos sąrašas su pasiūlymu buvo pateiktas. Be to, sudėtinės darbų (darbų etapų) kainos nėra esminė informacija ir, remiantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, tokia informacija gali būti tikslinama. Tuo labiau, kad galutinė darbų kaina, nurodyta įkainotos veiklos sąraše, privalo sutapti su konkursiniame pasiūlyme nurodyta kaina. Perkančioji organizacija privalėjo prašyti patikslinti (paaiškinti) pasiūlymo duomenis, tačiau pasiūlymą atmetė, tokiu būdu pažeisdama skaidrumo ir proporcingumo principus.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 28 d. sprendimu ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą atmesti pretenziją paliko nenagrinėtą, o kitoje dalyje ieškinį atmetė.
 2. Pagal pirkimo sąlygas terminas pasiūlymams pateikti – 2016 m. balandžio 28 d. 10.00 val.; tiekėjų pasiūlymai turėjo būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS; pateikiami dokumentai turėjo būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.), o prie tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų turėjo būti pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas), parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“ (pirkimo sąlygų 6.3, 6.5.2.5, 6.9 p.).
 3. Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė konkursui pasiūlymą, kuriame nurodė kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų sąrašą, taip pat žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašą).pdf, kurio dydis 2514 KB, sukūrimo laikas 2016 m. balandžio 28 d. 9.30 val. Perkančioji organizacija įvertinusi pasiūlymą nustatė, kad prie pasiūlymo pridėto dokumento, įvardinto kaip žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas).pdf, nėra techninės galimybės atidaryti ir susipažinti su jo turiniu, t. y. negalima nustatyti, kokie darbai siūlomi ir ar nėra jų kainos apskaičiavimo klaidų. Dėl to, remdamasi pirkimo sąlygų 10.15.5 punktu, pasiūlymą atmetė. Pretenzija dėl tokio perkančiosios organizacijos sprendimo atmesta 2016 m. gegužės 31 d. sprendimu.
 4. Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo atmesti pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą. Dėl to ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku. Šis reikalavimas paliktas nenagrinėtas.
 5. Vertindamas ieškinio reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą atmesti pasiūlymą pagrįstumą, teismas sprendė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatose pateikiamas baigtinis sąrašas dokumentų, kuriuos tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus netikslius, neišsamius ar jų nepateikus, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba pateikti.
 6. Iš bylos duomenų teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija negalėjo susipažinti su ieškovės pateiktu pasiūlymo dokumentu – žiniaraščiu (įkainotos veiklos sąrašas).pdf, nes jis neatsidarė. Šią aplinkybę įrodo ne tik kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktas perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2016 m. gegužės 6 d. protokolas, bet ir pačios ieškovės pateikta UAB „Legista“ informacinių technologijų projektų vadovo 2016 m. liepos 25 d. išvada, kurioje nurodyta, kad iš CVP IS pateikto pasiūlymo atsiųstas dokumentas su išplėtimu pdf neatsidaro su Adobe Acrobat Reader programa, kad failas galėjo būti sugadintas perduodant jį į CVP IS, arba jau esant sistemoje, kuomet buvo vykdomi pasiūlymo pasirašymo darbai.
 7. Pareiga pateikti tinkamą pasiūlymą kartu su visais reikalaujamais priedais ir dokumentais tenka tiekėjui. Teismas sprendė, kad ieškovė elgėsi nerūpestingai ir neįsitikino, kad kartu su pasiūlymu siunčiami priedai yra tinkamo formato ir nesugadinti. Teismas sutiko su atsakove, kad ji neturėjo teisės prašyti ieškovės pateikti ar patikslinti pateiktus dokumentus. Perkančiajai organizacijai pasiūlius ieškovei iš naujo pateikti žiniaraštį, jos pasiūlymas iš neatitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus būtų tapęs juos atitinkantis.

5III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6

 1. Ieškovė UAB „Kongera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas pažeidė materialiosios teisės normas, neatsižvelgė, kad pagal pirkimo sąlygų 10.15.5 punktą, pasiūlymas gali būti atmetamas tik tada, jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė įkainoto veiklos sąrašo. Ginčo atveju toks sąrašas buvo pateiktas. Šios aplinkybės perkančioji organizacija nepaneigė. Teismas neatsižvelgė į VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, kuri nustato, kad pasiūlymus plačiąja prasme galima tikslinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Taigi tikslinti buvo galima ir įkainotą veiklos sąrašą.
 2. Teismas netinkamai taikė CPK 185 straipsnio nuostatas, nes neišsamiai ir nevisapusiškai įvertino šalių pateiktus įrodymus bei argumentus, savo išvadas grindė išimtinai atsakovės nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, o ieškovės pateikti argumentai ir įrodymai liko visiškai neįvertinti arba netinkamai įvertinti. Teismas neteisingai sprendė, kad ieškovė nepateikė įkainoto veiklos sąrašo, kad UAB „Legista“ 2016 m. liepos 25 d. išvada įrodo, kad failas (įkainotas veiklos sąrašas) buvo sugadintas dėl ieškovės kaltės, nors ši išvada patvirtina, kad failas galėjo būti sugadintas dėl CVP IS veiksnių, kurie nepriklauso nei nuo ieškovės, nei nuo atsakovės.
 3. Pirkimo sąlygų 6.3 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad tinkami dokumentų failų formatai yra pdf, jpg, doc ir kiti. Ieškovė pateikė dokumentą, pavadintą žiniaraščiu (įkainotas veiklos sąrašas).pdf. Teismas nustatė, kad nurodytas dokumentas buvo pateiktas pdf failo formatu. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, kuo remdamasis, teismas sprendė, kad ieškovė pateikė netinkamo formato dokumentą. Byloje nėra duomenų, kad pateiktas dokumentas būtų ne tas, kurio reikalavo perkančioji organizacija.
 4. Pirkimo sąlygų 10.15.5 punktas nustato, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas nepateikė žiniaraščio (įkainotos veiklos sąrašo). Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu neatsidarys kuris nors pasiūlymą sudarantis dokumento failas. Kartu su pasiūlymu ieškovė pateikė prašomo turinio dokumentą, tačiau jis neatsidarė. Esant tokioms aplinkybėms, nėra nei teisinio, nei loginio pagrindo interpretuoti, kad toks dokumentas nebuvo pateiktas, nes fiziškai, atsižvelgiant į dokumento pavadinimą, bei paskaičiuotą pasiūlymo kainą, dokumentas buvo pateiktas. Skundžiamas sprendimas prieštarauja protingumo principui bei byloje nustatytoms aplinkybėms, todėl turi būti panaikintas.
 5. Teismas visiškai eliminavo ir nevertino aplinkybės, kad failas realiai buvo sugadintas CVP IS pasirašant pasiūlymą, o tokių veiksmų pasekmės nepriklauso nei nuo ieškovės, nei nuo atsakovės. Už tinkamą CVP IS funkcionavimą atsako Viešųjų pirkimų tarnyba. Be to, ieškovei sugadinti failą nėra jokio loginio pagrindo, nes, dalyvaudama pirkime, ji neturi motyvų teikti netinkamo turinio informaciją ar iš viso jos nepateikti.
 6. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančiajai organizacijai kilus neaiškumų dėl pasiūlymo, ji gali kreiptis į tiekėją su prašymu jį paaiškinti. Neatsidarius kartu su ieškovės pasiūlymu pateiktam žiniaraščiui, pasiūlymas tapo neaiškus ir neišsamus dėl negalėjimo susipažinti su pridėtame dokumente esančia informacija, todėl perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į ieškovę su prašymu paaiškinti/patikslinti susidariusią situaciją. Perkančioji organizacija neturėjo teisės iš karto, tiekėjui neleidus patikslinti/paaiškinti pasiūlymo, jį atmesti.
 7. Įkainotos veiklos sąrašo turinys yra pateiktas pirkimo sąlygose ir žinomas visiems pirkimo dalyviams, todėl jame pateikta informacija yra nekintama. Tiekėjas turėjo pareigą užpildyti nurodytame sąraše nustatytų darbų įkainius, taip gaunant galutinę pasiūlymo kainą, kuri, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, sudarant pirkimo sutartį, negalės būti keičiama. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, kaip keistųsi tiekėjo pasiūlymo esmė, jei patikslindamas pasiūlymą, jis pateiktų perkančiosios organizacijos nustatytą įkainotos veiklos sąrašą, kurio bendra suma atitiktų tiekėjo pasiūlyme nurodytą bendrą pasiūlymo kainą.
 8. Teismų praktika leidžia tikslinti ir aiškinti pasiūlymus plačiąja prasme ir reikalauja pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams vertinti ne formaliai, o iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).
 9. Nėra aišku, kokį pranašumą prieš kitus pirkimo dalyvius ieškovei suteiktų nekintamos galutinės kainos sudėtinių dalių patikslinimas. Nėra aišku, kaip realiai būtų pažeistos kitų tiekėjų teisės ir interesai – teismas remiasi tik formalia viešųjų pirkimų principų pažeidimų teorija ir nepagrįsta prielaida dėl nesąžiningos konkurencijos.
 1. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Perkančioji organizacija negalėjo susipažinti su ieškovės pateiktu dokumentu – įkainotos veiklos sąrašu, nes jis neatsidarė. Pirkimo sąlygų 6.3 punktas nustato, kad tiekėjo dokumentai turi būti pateikti ne tik elektronine forma, bet ir prieinami naudojant visuotinai prieinamus duomenų failų formatus. Perkančioji organizacija, negalėdama prieiti prie nurodyto failo, neturėjo galimybės įsitikinti, kad jame tikrai pateiktas dokumentas, parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“, kaip buvo reikalaujama pirkimo sąlygų 6.5.2.5 punkte.
 2. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos pateiktame faile, pavadintame žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas).pdf, yra įkainotos veiklos sąrašas, kurį pateikti buvo nustatytas reikalavimas pirkimo sąlygose, bei kurį būtų įmanoma atidaryti. Ieškovė nei perkančiajai organizacijai, nei teismui nepateikė jokių įrodymų, kad failas buvo sugadintas CVP IS. Teikdama pasiūlymą, ieškovė privalėjo įsitikinti, kad jos pateiktuose failuose esantys dokumentai yra prieinami, naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus, bet akivaizdu, kad ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi ir turi prisiimti dėl to kilusias pasekmes.
 3. Įkainotos veiklos sąrašas yra vienas iš svarbiausių dokumentų iš viešųjų pirkimų kylančiuose statybų teisiniuose santykiuose, kuris yra reikšmingas ne tik vertinant pasiūlymus pirkimui, bet ir kontroliuojant statybos darbų atlikimą, sudarius rangos darbų sutartį. Įkainotos veiklos sąrašas – pagrindinis ir vienintelis pirkimo sąlygų dokumentas, apibrėžiantis konkrečią pirkimo objekto apimtį, kuriame yra nurodytos konkrečios atskirų darbų grupės, jų kainos bei galutinė kaina ir patenka į pirkimo dokumentų grupę – reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme. Pagal kasacinio teismo praktiką, į šią grupę patenkantys dokumentai negali būti tikslinami, papildomi ar papildomai pateikiami, tačiau tiekėjui gali būti suteikta teisė paaiškinti tikslią ir neišsamią informaciją, nekeičiant pasiūlymo esmės. Tikslinti pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-654/2015).
 4. Perkančioji organizacija neturėjo teisės prašyti ieškovės, kad ji pateiktų pasiūlymą sudarančius dokumentus – žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašą). Praprašiusi tai padaryti, perkančioji organizacija būtų suteikusi galimybę ieškovei padaryti pakeitimą savo pasiūlyme, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.). Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.
 2. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo siekia įsigyti Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas. Pirkimo sąlygos nustatė, kad tiekėjų pasiūlymai pirkimui turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, kad kartu su pasiūlymu CVP IS turi būti pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas), parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“ (pirkimo sąlygų 6.2, 6.5.2.5 p.). Visi dokumentai, patvirtinantys rangovų kvalifikacijos atitiktį, kiti pasiūlyme pateikti dokumentai turi būti pateikti elektronine forma. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės jų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, doc ir kt.) (pirkimo sąlygų 6.3 p.). Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas nepateikė žiniaraščio (įkainotos veiklos sąrašo) (pirkimo sąlygų 10.15.5 p.). Ieškovė UAB „Kongera“ pateikė pasiūlymą, tačiau kartu su juo pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas).pdf pasiūlymų vertinimo metu jokiomis kompiuterinėmis programomis neatsidarė, todėl perkančioji organizacija, remdamasi pirkimo sąlygų 10.15.5, ieškovės pasiūlymą atmetė.
 3. Apeliaciniame skunde keliamas pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 4. Nors skunde reikalaujama panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimus patenkinti visa apimtimi, apeliantė nepateikia jokių motyvų, kuriais kvestionuotų teismo išvadą dėl ieškinio reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pretenzijos atmetimo palikimo nenagrinėtą. CPK yra įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis (CPK 320 str.), o ribotos apeliacijos modelio valstybėse apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas (viso ginčo nagrinėjimas iš naujo), o tik pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės mechanizmas (lot. revisio prioris instantiae). Kadangi apeliacinis procesas nėra skirtas ginčui iš naujo nagrinėti, jis vyksta pagal specialias taisykles. Tokio proceso paskirtis yra pirmosios instancijos teismo padarytų teisės ir (ar) fakto klaidų ištaisymas pagal tuos teisinius bei faktinius argumentus, kuriuos savo skunde nurodo apeliantas (-ai). Apeliantės pozicija bei apeliacinės instancijos teismui adresuotas jos prašymas ieškinį patenkinti visiškai, neargumentuojant, kokias teisines ar faktines klaidas teismas padarė, palikdamas reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pretenzijos atmetimo nenagrinėtą, nėra suderinami su revisio prioris instantiae principu ir nurodytos teismo sprendimo dalies neteisėtumo ar jos nepagrįstumo nesuponuoja.
 5. Teismo išvadą dėl pagrįsto ir teisėto jos pasiūlymo atmetimo apeliantė kvestionuoja netinkamai pritaikytu pirkimo sąlygų 10.15.5 punktu, kuris nustato, kad pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas nepateikė žiniaraščio (įkainotos veiklos sąrašo). Ginčo atveju žiniaraštis buvo pateiktas, ši aplinkybė nebuvo paneigta, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo taikyti nurodyto pirkimo sąlygų punkto. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apeliantės samprotavimu.
 6. Kolegijos vertinimu, apeliantė nepagrįstai pirkimo sąlygų 10.15.5 punkto nuostatą aiškina nesiedama jo su kitais pirkimo sąlygų reikalavimais. Pagal pirkimo sąlygų 6.5.2.5 punktą kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas), parengtas pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“, pagal pirkimo sąlygų 6.3 punktą – visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma; pateikiami dokumentai ar skaitmeninės jų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, doc ir kt.). Tai reiškia (aiškinant šias pirkimo sąlygų nuostatas sisteminiu ir loginiu metodais), kad pasiūlymų vertinimui teisiškai reikšmingas yra ne tik atitinkamų dokumentų pateikimo faktas, bet ir šių dokumentų, ginčo atveju žiniaraščio (įkainotos veiklos sąrašo), turinys. Nustatant ar turinys tinkamas, svarbu, kad tiekėjų elektronine forma pateikti dokumentai būtų prieinami. Byloje nėra ginčo, kad kartu su apeliantės pasiūlymu per CVP IS pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas) tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu jokių kompiuterinių programų pagalba neatsidarė, t. y. nebuvo prieinamas. Vien dokumento, pavadinto žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas).pdf, pateikimas, nesant galimybės nustatyti jo turinį, patikrinti, ar dokumentas parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“, jokios aktualios ir reikšmingos informacijos pasiūlymo vertinimui nesuteikė. Perkančioji organizacija turėjo teisėtą pagrindą konstatuoti, kad aptariamas dokumentas nepateiktas ir pagal pirkimo sąlygų 10.15.5 punktą atmesti apeliantės pasiūlymą.
 7. Paminėtų pirkimo sąlygų aiškinimo neatitinka skundo argumentai, kad apeliantės pateiktas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas) buvo pateiktas pdf failo formatu, kad pirkimo sąlygos nenustatė perkančiosios organizacijos pareigos atmesti pasiūlymą, jei neatsidarys kuris nors iš pasiūlymą sudarančių dokumentų failų.
 8. Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo civiliniame procese taisyklę (CPK 12, 178, 179 str.), įrodyti tenka tam, kas teigia. Teigdama, kad kartu su pasiūlymu pateiktas dokumentas, pavadintas žiniaraščiu (įkainotos veiklos sąrašu), buvo tas dokumentas, kurio reikalavo perkančioji organizacija, apeliantė turėjo teikti atitinkamus įrodymus, patvirtinančius tokią aplinkybę, o tai, kad tokių duomenų byloje nėra, vertintina ne kaip perkančiosios organizacijos ar teismo, o apeliantės neįvykdyta įrodinėjimo pareiga.
 9. Apeliantės į bylą pateiktoje UAB „Legista“ informacinių technologijų projekto vadovo 2016 m. liepos 25 d. išvadoje nurodyta, kad CVP IS pateiktas dokumentas žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas). pdf neatsidaro su Adobe Acrobat Reader programa, nes failas galėjo būti sugadintas perduodant jį į CVP IS arba jau esant sistemoje, kai buvo vykdomi pasiūlymo pasirašymo darbai. Teisėjų kolegija nekvestionuoja, kad apeliantė, teikdama pasiūlymą, neturėjo intereso sugadinti kartu su pasiūlymu pateikto žiniaraščio (įkainotos veiklos sąrašo) ar šio reikalaujamo dokumento nepateikti, tačiau tai nesudaro pagrindo spręsti, kad paminėtas dokumentas buvo sugadintas dėl perkančiosios organizacijos ar CVP IS administruojančios Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmų. UAB „Legista“ rašte teigiama, kad tikslaus dokumento sugadinimo momento nustatyti nėra įmanoma. Tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti rūpestingas, atidus ir preciziškai tikslus ir įsitikinti, kad pasiūlymas ir su juo siunčiami priedai yra tinkamo formato, nesugadinti ir bus prieinami perkančiajai organizacijai. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad kilusias pasekmes dėl kompiuterinėmis priemonėmis neprieinamo (neatsidariusio) dokumento – žiniaraščio, failo turi prisiimti apeliantė.
 10. Apeliantės skundo argumentai, kad perkančioji organizacija, nepaprašiusi paaiškinti/patikslinti susidariusios situacijos dėl neprieinamo pasiūlymo priedo, neturėjo teisės iš karto atmesti pasiūlymo, kad teismų praktika leidžia tikslinti ir aiškinti pasiūlymus plačiąja prasme paremti netinkamu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies aiškinimu.
 11. Kasacinio teismo praktikoje reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos nurodo pirkimo dokumentuose, iš esmės skirstomi į dvi dideles grupes: a) reikalavimus tiekėjams, o į juos įeina tiekėjų kvalifikacijos ir neigiamo pobūdžio sąlygos ir kiti reikalavimai tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą); ir b) reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme. Pasiūlymas siaurąja prasme iš esmės reiškia tą pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016). Nagrinėjamu atveju žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas), kuriame nurodytini duomenys apie atliktinų darbų (darbų grupių) pavadinimus, jų kainas be ir su PVM, sudaro pasiūlymą siaurąja prasme.
 12. Dėl pasiūlymo siaurąja prasme vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia (lot.be kita ko), atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/1014).
 13. Šiame kontekste Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ETT) yra pažymėjęs, kad jei perkančiosioms organizacijoms būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad jos slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą; tačiau nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (ETT 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191, ir jame nurodyta ETT jurisprudencija).
 14. Situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio; pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas paminėtų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015; 2016 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-121-690/2016).
 15. VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje įtvirtinta sąvoka „gali prašyti“ nereiškia ir neturėtų būti aiškinama kaip laisvas perkančiųjų organizacijų apsisprendimas kreiptis ar ne į tiekėją. Tais atvejais, kai pirkėjas nustato, kad tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti nekeičiant pasiūlymo esmės, jis (pirkėjas) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydamas (prašydamas) paaiškinti redakcinio pobūdžio, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Pirkėjų diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).
 16. Vertinant faktines ginčo aplinkybes pagal pirmiau pristatytą kasacinio teismo ir Teisingumo Teismo praktiką, akivaizdu, kad ieškovės pasiūlymo siaurąja prasme trūkumas buvo tokio pobūdžio, kad jo kitaip, kaip pateikiant naują žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašą), – nebuvo įmanoma ištaisyti. Nors apeliantės pateikto dokumento nebuvo įmanoma atidaryti dėl techninio pobūdžio kliūčių, tai negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina dokumento klaida.
 17. Nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl šios nutarties 24 punkte nurodyto turinio viršenybės prieš formą principo, nes ankščiau nurodytų motyvų pagrindu konstatuota, kad pasiūlymo siaurąja prasme turinį sudarančio dokumento - žiniaraščio, parengto pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“ (pirkimo sąlygų 6.5.2.5 p.), apeliantė apskritai nepateikė.
 18. Nesutiktina su apeliante, kad ji, iš naujo pateikusi žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašą), neatliktų VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje draudžiamo pasiūlymo esmės pakeitimo, nes įkainotos veiklos sąrašo turinys buvo nurodytas pirkimo sąlygose, o jame nurodytina bendra darbų atlikimo kaina turi sutapti su pasiūlymo kaina. Pirma, apeliantei pateikus jokiomis kompiuterinėmis priemonėmis neprieinamą dokumentą, perkančioji organizacija neturėjo galimybės nustatyti jo turinio ir įsitiktini, kad pateiktas dokumentas, pavadintas žiniaraščiu (įkainotos veiklos sąrašu), yra parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“, ir kad jame nurodyta bendra darbų kaina sutampa su apeliantės pasiūlyme nurodyta kaina. Antra, jei perkančiosioms organizacijoms būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad jos slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą. Tai, kad dalis žiniaraštyje nurodytinų duomenų – darbų (darbų grupių) pavadinimai, buvo nustatyti pirkimo sąlygose, nesudaro pagrindo spręsti, kad leidus apeliantei žiniaraštį pateikti iš naujo, tiekėjų lygiateisiškumo principas nebūtų pažeistas, nes kita dalis žiniaraštyje nurodytos informacijos – darbų (darbų grupių) kainos, tiekėjų nustatomos atskirai jų nuožiūra. Ir nors bendra darbų (darbų grupių) kaina turi sutapti su pasiūlyme nurodyta kaina, tai neeliminuoja nesąžiningos konkurencijos prielaidos.
 19. Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad perkančioji organizacija, atmesdama apeliantės pasiūlymą, nepažeidė pasiūlymų vertinimo taisyklių. Nesikreipdama į tiekėją (apeliantę) dėl pasiūlymo patikslinimo (paaiškinimo), tinkamai įgyvendino pirkimo organizatorės pareigas, inter alia, įtvirtintas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies 2 punkte ir pirkimo sąlygų 10.15.5 punkte.
 20. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti – teisiškai nėra reikšmingi. Pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai