Byla 2-507-797/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovo Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrijos atstovui S. V. B., atsakovo UAB „Saulės valda“ atstovei R. J.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrijos ieškinį atsakovui UAB „Saulės valda“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

4ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 5276,03 Lt skolą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindžia reikalavimo perleidimo 2011-02-25 sutartimi, pranešimais, daugiabučio namo Tilžės g. 107, Šiauliuose nepanaudotų atsikaitymų lėšų bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti 2010-04-22 perdavimo – priėmimo aktu, pranešimu apie reorganizavimą, pranešimu apie pavadinimo keitimą, valstybės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registro išrašu.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas pateikė atsikirtimus ir nurodė, kad su ieškovu 2010-04-22 sudarė susitarimą dėl perduotinų lėšų grąžinimo tvarkos, t.y. jog likusi lėšų dalis, susidedanti iš namo bendraturčių skolų, Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrijai bus perduota įstatymų nustatyta tvarka išieškojus įsiskolinimą iš butų ir kitų patalpų savininkų. Šalys buvo susitarusios vykdymą sieti ne su terminu, o su tam tikros sąlygos buvimu ar nebuvimu, todėl atsakovas nurodo, kad ieškovas ieškinio pareiškimo dieną reikalavimo teisės dar nebuvo įgijęs. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkams pateiktų priminimų, pretenzijų ir įspėjimų nuorašais, teismo įsakymų, vykdomųjų raštų, UAB „Ūkvedžio“ pateiktų daugiabučio Tilžės g. 107, Šiauliuose, namo remonto ir kaupimo lėšų kortelėmis, skolų likučių pagal butus paskaičiavimo lentelėmis.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog Jungtinės veiklos sutarties dalyviai sudarė daugiabučio namo, esančio Tilžės g. 107, Šiauliuose, nepanaudotų atskaitymų lėšų bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti 2010-04-22 perdavimo priėmimo aktą, kuriuo UAB „Ūkvedys“ (šiuo metu pavadinimas UAB „Saulės valda“) perduoda Daugiabučio namo Tilžės g. 107 Jungtinės veiklos sutarties dalyviams nepanaudotas lėšas. Perdavimo-priėmimo akto 2 punkte numatyta, kad likusi lėšų dalis 5276,03 Lt (t.y. butų savininkų įsiskolinimas) bus pervesta į Tilžės g. 107 namo Jungtinės veiklos sutarties dalyvių atsiskaitomąją sąskaitą, įstatymų nustatyta tvarka išieškojus įsiskolinimą iš butų ir kitų patalpų savininkų (b.l. 5), t. y. tuometinis UAB ,,Ūkvedys“ likusią lėšų dalį perves tada, kai išieškos įsiskolinimą iš butų ir kitų patalpų savininkų. Atkreiptinas dėmesys, kad buvusiam namo administratoriui namo Tilžės g. 107 savininkai liko skolingi, todėl administratorius negalėjo perduoti lėšų dalies.

8Pasirašius perdavimo – priėmimo aktą, buvo įsteigta bendrija (b. l. 8-9), po kurios įsteigimo pasirašyta 2011-02-25 reikalavimo perleidimo sutartis, kuri patvirtina, kad kreditorius - daugiabučio namo Tilžės g. 107 namo Jungtinės veiklos sutarties dalyviai ir naujasis kreditorius - Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrija sudarė sutartį, pagal kurią reikalavimo teisė perleidžiama naujam kreditoriui ir sutarties sudarymo dieną skolininko skola kreditoriams pagal pagrindinę sutartį sudaro 5276,06 Lt (b.l. 2).

9Iš 2011-02-25 pranešimo atsakovui UAB „Saulės valda“ matyti, kad ieškovas praneša apie kreditoriaus reikalavimo perleidimo teisę naujajam kreditoriui (b.l. 4). 2010-27 pranešimas įrodo, kad prie UAB „Atidumas“ prijungta UAB „Ūkvedys“ ir visos UAB „Ūkvedys“ teisės ir pareigos pereina UAB „Atidumas“, o vėliau pastarasis pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“ (b.l. 6, 7, 22).

10Byloje nustatyta, kad atsakovas, vykdydamas perdavimo – priėmimo akto 2 p., kreipėsi į skolininkus su pretenzijomis ir priminimu, ragindamas sumokėti įsiskolinimus (b.l. 49-55). Atsakovo atstovė paaiškino, kad yra ruošiami procesiniai dokumentai teismui, nes visada iš pradžių prašoma ir raginama susimokėti gražiuoju, nes bendrijos savininkų skolos atsakovui nedidelės, kadangi didžiosios yra priteistos, tačiau antstoliams nepavyksta jų išieškoti, todėl jie negali atsiskaityti su ieškovu. Pripažįsta, kad dalį skolos išieškojo, todėl 142,67 Lt gali pervesti ieškovui, bet to nepadarė iki šiol.

11Tarp šalių kilo ginčas dėl pasirašyto perdavimo – priėmimo akto 2 p. vykdymo. Ieškovas Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrija prašo priteisti 5276,03 Lt skolą.

12Pasirašytas perdavimo priėmimo aktas, kuriame numatyta, kad likusi lėšų dalis, t. y. butų savininkų įsiskolinimas, bus pervesta įstatymų nustatyta tvarka išieškojus įsiskolinimą iš butų ir kitų patalpų savininkų. Susitarime nenumatyta vykdymo tvarka bei terminai, o siejama tik su sąlyga. Ieškovas nurodo, kad perdavimo – priėmimo aktu nustatytas piniginės prievolės įvykdymo terminas - šias lėšas išieškojus iš butų ir kitų patalpų savininkų, kuris nereiškia, kad bus įvykdytas, todėl ši sąlyga negali būti aiškinama kaip įvykis, kuris turės įvykti. Ieškovas vadovaujasi CK 6.53 str., kuris numato, kai prievolės terminas nenurodytas, kreditorius turi teisę bet kada pareikalauti ją įvykdyti, ką jis ir padarė, tačiau po pareikalavimo atsakovas nepervedė reikalaujamos 5276,03 Lt sumos (b. l. 4), todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas siejamas su tam tikros aplinkybės buvimu ar nebuvimu ateityje (CK 6.30 str. 1 d.). Todėl tol, kol galioja sąlyga ieškovas nepagrįstai reikalauja pervesti lėšas (CPK 185 str.). Šalys pasirašė susitarimą tokį, nes tuo metu lėšos nebuvo sumokėtos namo administratoriui, o to nepadarė paties namo gyventojai – jungtinės veiklos dalyviai. Iš bylos dokumentų matyti, kad atsakovas negali perduoti lėšų ieškovui, nes pats jų negavo ir tos pačios bendrijos butų ir kitų patalpų savininkų. Pačios prievolės esmė yra ta, kad kol bendrijos namo savininkai nesumokės skolų administratoriui (atsakovui), tol ieškovui neperves lėšų likučio, o ieškinį patenkinus, nepagrįstai nukentėtų atsakovo interesai, nes atsakovas dėl pačių jungtinės veiklos dalyvių aplaidumo nėra gavęs lėšų ir taip būtų pažeisti teisingumo ir protingumo principai (CK 1.5 str.).

13Iš ieškovo pateiktų raginimų, pretenzijų skolininkams bei teismo įsakymų, priimtų iki perdavimo priėmimo akto sudarymo, vykdomųjų raštų, UAB „Ūkvedžio“ pateiktų daugiabučio Tilžės g. 107 namo remonto ir kaupimo lėšų kortelių, UAB „Ūkvedys“ skolų likučių pagal butus paskaičiavimo lentelių matyti, kad ne visa skola išieškota įstatymų nustatyta tvarka, todėl pagal šalių abipusį susitarimą, ieškovas gali reikalauti priteisti tik išieškotą skolos dalį, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.154 str. 1 d. sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad dalis namo savininkų skolos UAB ,,Saulės valda“ jau buvo priteista, perduota antstoliams, bet neišieškota, kitos skolos yra nedidelės, todėl atsakovas ragina jas susimokėti skolininkus geruoju, o vėliau, kaip paaiškino atsakovo atstovė, ruošia procesinius dokumentus teismui, todėl nepagrįstai ieškovas teigia, kad atsakovas neatlieka jokių veiksmų ir taip pažeidžia CK 1.5 str.

14Nepagrįstai ieškovas vadovaujasi CK 6.30 str. 5 d. ir nurodo, kad esant prievolei su santykinai valine atidedamąja sąlyga ir atsakovei neatliekant veiksmų, tokia sąlyga laikytina negaliojančia, o prievolė – besąlygine, nes minėto str. 5 d. numato ir tą nuostatą, kad jeigu sąlyga yra tam tikrų veiksmų atlikimas ar neatlikimas, prievolė galioja net ir tuo atveju, kai tų veiksmų atlikimas ar neatlikimas priklauso nuo skolininko. Tokiu atveju kai sąlyga, kuria įvykdyti skolininkui reikia išreikšti ne tik valią, bet ir atlikti tam tikrus veiksmus, negalima pripažinti, kad tokia sąlyga negalioja. Šios sąlygos įvykdymui gali daryti įtaką daugybė nuo skolininko valios nepriklausančių veiksnių, pvz.: skolininkų nemokumas, antstolių skolų išieškojimo negalimumas ir pan., kas yra ir nustatyta šioje byloje.

15Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė nurodė, kad yra sudaryti skolininkų sąrašai ir pagal juos yra reikalaujama sumokėti skolas, šiuo metu ruošiami ieškiniai įstatymų nustatyta tvarka. Gyventojai atsakovui yra skolingi ir už administravimą, todėl atsakovas yra suinteresuotas išieškoti įsiskolinimus, nors dalis skolų yra priteista, jas sunku išieškoti, tenka laukti, kol išieškotas skolas perves antstoliai. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad atsakovui yra skolingi patys namo, esančio Tilžės g. 107, Šiauliuose, kur įsteigta bendrija, savininkai.

16Teismo posėdžio metu nors atskovo atstovė ir nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, bet pripažino, kad dalį lėšų išieškojo, tik nepervedė ieškovui, todėl pagal teismui pateiktus atsakovės atstovės paaiškinimus ir įrodymus, ieškovo ieškinys tenkintinas tik iš dalies ir pervestina išieškota, bet ieškovui nepervesta 142,76 Lt (415,00 Lt – 272,39 Lt ? 142,76 Lt) suma (CPK 178, 185 str.).

17Tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo nuo priteistos 142,76 Lt sumos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

18Ieškovas prašo priteisti 800 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai – 5,00 Lt žyminio mokesčio ir 24 Lt advokato pagalbai apmokėti.

19Atsakovo patirtos išlaidos yra 302,50 Lt, todėl iš ieškovo atsakovui priteistina proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai – 293 Lt bylinėjimosi išlaidos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Saulės valda“ ieškovui Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrijai 142,76 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du litus, 76 centus) skolos, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą 142,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2011-04-05 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 29,00 Lt (dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš ieškovo Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrijos atsakovui UAB „Saulės valda“ 293 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt trijų litų) išlaidas teisinei pagalbai apmokėti.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovo Daugiabučio... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 4. ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 5276,03 Lt skolą, 6 procentų metines... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas pateikė... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog Jungtinės veiklos sutarties... 8. Pasirašius perdavimo – priėmimo aktą, buvo įsteigta bendrija (b. l. 8-9),... 9. Iš 2011-02-25 pranešimo atsakovui UAB „Saulės valda“ matyti, kad... 10. Byloje nustatyta, kad atsakovas, vykdydamas perdavimo – priėmimo akto 2 p.,... 11. Tarp šalių kilo ginčas dėl pasirašyto perdavimo – priėmimo akto 2 p.... 12. Pasirašytas perdavimo priėmimo aktas, kuriame numatyta, kad likusi lėšų... 13. Iš ieškovo pateiktų raginimų, pretenzijų skolininkams bei teismo... 14. Nepagrįstai ieškovas vadovaujasi CK 6.30 str. 5 d. ir nurodo, kad esant... 15. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė nurodė, kad yra sudaryti skolininkų... 16. Teismo posėdžio metu nors atskovo atstovė ir nurodė, kad nesutinka su... 17. Tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo... 18. Ieškovas prašo priteisti 800 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį patenkinus... 19. Atsakovo patirtos išlaidos yra 302,50 Lt, todėl iš ieškovo atsakovui... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str.,... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Saulės valda“ ieškovui Daugiabučio namo... 23. Priteisti iš ieškovo Daugiabučio namo Tilžės g. 107 savininkų bendrijos... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...