Byla 2-1323-325/2008

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,

2sekretoriaujant Eglei Žakaitytei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rijus“ ieškinį atsakovui UAB „Ringesta“ dėl įsiskolinimo už atliktus darbus,

Nustatė

4Šalys prašo tvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, nes susitarė geruoju.

5Prašymas dėl bylos nutraukimo pagrįstas ir tenkintinas, nes šalys susitarė sudarydamos taikos sutartį, kuri neprieštarauja įstatymui, šalių interesams, bylos medžiagai (LR CK 3.146 str., 3.148 str., 3.192). Taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina.

6Sutinkamai su LR CPK 87 str. 2 d. ieškovui UAB „Rijus“ grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t.y. UAB „Rijus“, į.k. 300122808, buveinės adresas Jazminų g. 146, Kretinga, a.s. Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas, grąžintini 294,00 Lt (du šimtai devyniasdešimt keturi Lt 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio, kuriuos grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

7Vadovaudamasis LR Civilinio Proceso Kodekso 140 str., 293 str. l d. 5 p, teismas

Nutarė

8Patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį:

91. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 23877,35 Lt (dvidešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt septynis Lt 35 ct) kaip įsiskolinimą, 1910 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus dešimt Lt 00 cnt) teisinei pagalbai apmokėti, pervesdamas pinigus į Ieškovo banko sąskaitą ( - ) AB Nord/LB šiais terminais:

108 000,00 Lt (aštuonis tūkstančius litų ir 00 ct) UAB „Ringesta“ patvirtina, kad apmokėjo 2008 m. spalio mėn. 17 d., kaip garantą, kad sutinka pasirašyti taikos sutartį, o UAB „Rijus“ patvirtina, kad šią sumą gavo ir teismui patvirtinus taikos sutartį per vieną darbo dieną kreipiasi į teismą, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones skolininkui.

11Ieškovas sutinka, o atsakovas įsipareigoja sumokėti likusią skolą - 17787,35 Lt (septyniolika tūkstančių septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 35 ct) per 15 dienų, įsigaliojus teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinimo atsakovo turtui.

  1. Ieškovas atsisako 2242,70 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų Lt 70 ct) reikalavimo delspinigiams apmokėti iš UAB „Ringesta“, nurodytų 2008-10-02 d. ieškinyje.
  2. Remdamosi LR CPK 87 str. 2 d. Šalys prašo grąžinti Ieškovui 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto pateikiant 2008-10-02 d. ieškinį. Likusią žyminio mokesčio dalį sumoka Ieškovas.
  3. Atsakovas sumoka teismo patirtas pašto ir kitas išlaidas.
  4. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 140 str. 3 d. ir 293 str. 1 d. 5 p.

12Ieškovui UAB „Rijus“, į.k. 300122808, buveinės adresas Jazminų g. 146, Kretinga, a.s. Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas, grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 294,00 Lt (du šimtai devyniasdešimt keturi Lt 00 ct), kuriuos grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

13Bylą nutraukti.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai