Byla 2S-513-372/2017
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-61-1028/2017, kuria patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens – kreditorės „Pakruojo ūkininkų kredito unijos“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-61-1028/2017, kuria patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. birželio 29 d. nutartimi A. V. iškėlė bankroto bylą.
 1. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti patikslintą 2017-02-08 A. V. mokumo atkūrimo planą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio A. V. patikslintą 2017-02-08 mokumo atkūrimo planą ir įpareigojo bankroto administratorių G. M., bendradarbiaujant su kreditoriais, imtis priemonių pastatų, nurodytų antstolės V. Š. 2013-08-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. ( - ), priklausomybei nustatyti.
 1. Teismas darė išvadą, kad patikslintas 2017-02-08 A. V. mokumo atkūrimo planas atitinka jam keliamus reikalavimus, gali būti įgyvendinamas, o jo nepatvirtinus, skolininko turtinė padėtis į gerąją pusę nepasikeis, mokumas nebus atkurtas, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų dydį, jų patenkinimas pilna apimtimi nerealus. Teismas nurodė, jog nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad bankrutuojantis asmuo būtų sudaręs kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Teismas nenustatė, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartį, apeliantė (suinteresuotas asmuo – kreditorė) „Pakruojo ūkininkų kredito unija“ prašo teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo A. V. patikslinto 2017-02-08 mokumo atkūrimo plano netvirtinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:
  1. Bankrutuojantis asmuo neįvykdė Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 7 str. 1 d. 3 p. keliamų reikalavimų, t. y. nenurodė viso turimo turto sąrašo, į kurį būtų nukreiptas išieškojimas. Toks bankrutuojančio asmens elgesys vertinamas kaip nesąžiningas.
  1. Bankrutuojančio asmens elgesys neatitinka FABĮ 7 str. 1 d. 5 p. keliamų reikalavimų, kadangi bankrutuojantis asmuo nesiima ir mokumo atkūrimo plane nenurodo priemonių savo mokumui pagerinti. Apelianto vertinimu, teismas turėjo reikalauti iš bankrutuojančio asmens, kad jis mokumo atkūrimo plane nurodytų kaip ir kada gerins savo mokumą.
 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka nepateiktas.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliantės (kreditorės) „Pakruojo ūkininkų kredito unija“ atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).
Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos
 1. Nagrinėjamu atveju apeliantė „Pakruojo ūkininkų kredito unija“ pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas pažymi, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, pirmiausia yra nukreipta prieš nesąžiningus proceso dalyvius. Ši nuostata neturi būti taikoma formaliai ir turi būti derinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Apeliantė „Pakruojo ūkininkų kredito unija“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašus, iš kurių matyti, kad bankrutuojančiam A. V. nuosavybės teise priklauso: traktoriaus priekaba, markė ( - ) valstybinis Nr. ( - ), tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ); Javų kombainas Claas Dominator 85, tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ); Javų kombainas Claas Dominator 105, tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ); Javų kombainas Claas Dominator 85, tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad minėtas rašytinis įrodymas buvo gautas jau po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, su naujai pateiktu rašytiniu įrodymu byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę susipažinti bei pateikti savo nuomonę dėl jo priėmimo, naujai pateiktas įrodymas susijęs su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytų išvadų pagrįstumu bei jų faktiniu ir teisiniu vertinimu, sprendžia, jog apeliantės naujas rašytinis įrodymas priimamas bei vertinamas nagrinėjant pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

12Dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo

 1. Remiantis LR FABĮ 1 straipsnio 1 dalimi, šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Viena iš FABĮ 16 straipsnyje nustatytų fizinio asmens pareigų bankroto proceso metu – per šio įstatymo nustatytą terminą parengti mokumo atkūrimo plano projektą ir pateikti jį bankroto administratoriui. Fiziniam asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, tenka labai svarbus vaidmuo, nes nuo šio asmens sąžiningų pastangų priklauso mokumo atkūrimo plano įvykdymo sėkmė, o kartu ir fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Todėl fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas.
 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditoriams buvo pateiktas 2017 m. sausio 16 d. fizinio asmens A. V. mokumo atkūrimo plano projektas (4 t., b. l. 125–135), kuris 2017 m. sausio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime nebuvo patvirtintas (4 t., b. l. 121–124). Kreditoriai pateikė pastabas, kad A. V. mokumo atkūrimo plano projektas neatitinka LR FABĮ 7 str. reikalavimų. 2017 m. vasario 2 d. Šiaulių apylinkės teismo rezoliucija pratęstas fizinio asmens A. V. mokumo atkūrimo plano pateikimo tvirtinti teismui terminas iki 2017-02-17 (4 t., b. l. 167). 2017 m. vasario 15 d. vykusiame antrame kreditorių susirinkime, patikslintas fizinio asmens A. V. mokumo atkūrimo plano projektas nebuvo patvirtintas (4 t., b. l. 177–181), nurodant, kad bankrutuojantis asmuo nenurodė viso turimo nekilnojamojo turto, nenurodė registruotų jo vardu kitų transporto priemonių, nenurodė, kokiais būdais sieks, kad būtų gerinamas jo mokumas, nėra informacijos ar A. V. ūkininko pažymėjimas yra išregistruotas, nepagrįstos bankroto administravimo išlaidų sumos, nepateikta informacija apie gautą darbo užmokestį už 2017 m. sausio mėn., pasiūlytos turto pardavimo kainos neatitinka rinkos kainos. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi, pripažinęs, kad bankroto administratoriaus pateiktas bankrutuojančio asmens A. V. mokumo atkūrimo planas atitinka LR FABĮ 7 str. reikalavimus, bei atsižvelgęs į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, patvirtino bankrutuojančio asmens patikslintą 2017-02-08 mokumo atkūrimo planą (4 t., b. l. 124–127).
 1. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad plane turi būti nurodomas parduodamo fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu. Bankrutuojančio fizinio asmens A. V. patikslintame 2017-02-08 mokumo atkūrimo plano projekte nėra nurodyta, jog bankrutuojančiam asmeniui A. V. nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašuose nurodytas turtas: traktoriaus priekaba, markė ( - ), valstybinis Nr. ( - ), tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ); Javų kombainas Claas Dominator 85, tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ); Javų kombainas Claas Dominator 105, tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ); Javų kombainas Claas Dominator 85, tapatumo Nr. ( - ), indentifikavimo kodas ( - ) (4 t.; b. l. 195–202; 5 t., b. l. 170–177).
 1. Atsižvelgiant į naujai nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad bankrutuojantis asmuo A. V. pateikė formalų mokumo atkūrimo plano projektą. Toks planas sukuria prielaidas pasyviai išvengti skolų ir neskatina pareiškėjo dėti visas įmanomas pastangas siekiant gauti daugiau pajamų ir didesne apimtimi patenkinti kreditoriaus reikalavimus, negali būti pripažįstamas tinkamu bankroto procedūrų įgyvendinimu, kadangi bankroto procesas nebus rezultatyvus, kreditorių interesų gynimas nebus užtikrintas, bei bus pažeista pareiškėjo ir jo kreditorių interesų pusiausvyra.
 1. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad yra pagrindas perduoti klausimą dėl pareiškėjo patikslinto 2017-02-08 mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

13Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

14Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

16Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai