Byla AS-822-16-14
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo UAB Psyops media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops media“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Psyops media“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2013 m. vasario 18 d. raštu Nr. (23.1-08)-RNA-5915 priimtą sprendimą ir įpareigoti Inspekciją pareiškėjo prašymą dėl nepriemokos sumokėjimo terminų išdėstymo išnagrinėti iš naujo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkino ir atsisakė priimti skundą kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. gegužės 16 d. gautas pareiškėjo atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 17 d. raštu prašė pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti skundą ir jo priedus, kurie buvo grąžinti pareiškėjui įsiteisėjus skundžiamai nutarčiai.

7Nustatytu terminu nepateikus reikalaujamų dokumentų, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo išsiųsta nepilna medžiaga. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi grąžino Vilniaus apygardos administraciniam teismui atskirąjį skundą ir nurodė, kad skundas neparuoštas nagrinėti apeliacine tvarka.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi įpareigojo pareiškėjo direktorių L. J. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. pateikti teismui pirminį 2013 m. balandžio 22 d. (teisme gautą 2013 m. balandžio 23 d.) skundą ir jo priedus, kurie buvo grąžinti skundžiamai nutarčiai įsiteisėjus.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjui, nustatęs, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje nurodytų trūkumų per nustatytą terminą nepašalino (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 148 str., 134 str. 2 d.).

10Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarties panaikinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi pareiškėjo atskirojo skundo netenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį paliko nepakeistą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13Byla dėl atskirojo skundo nagrinėjimo nutrauktina.

14Atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir atsisakyta priimti skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį, kuria pareiškėjo atskirasis skundas, paduotas dėl minėtos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties, pripažintas (laikomas) nepaduotu.

16Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje nebeliko nagrinėjimo objekto, t. y. pareiškėjo atskirojo skundo, todėl procesas šioje byloje yra negalimas, todėl byla nutrauktina.

17

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 101 straipsnio 1 dalimi, 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Apeliacinį procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB Psyops media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops media“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl sprendimo panaikinimo, nutraukti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai