Byla 2-1340-622/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo, atsakovas UAB „Vanagėliai“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo, atsakovas UAB „Vanagėliai“,

Nustatė

2pareiškėjas (ieškovas) UAB „Sadovalis“ kreipėsi į teismą prašydamas nepranešant atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo:

31.

4įpareigoti atsakovą UAB „Vanagėliai“ (įskaitant bet neapsiribojant atsakovo darbuotojus, įgaliotus asmenis, atstovus ir kt.) palikti bei atlaisvinti UAB „Sadovalis“ visą turtą (įskaitant bet neapsiribojant pastatą – poilsio bazę, pastatą – garažą, kiemo statinius, tvorą, kiemo aikštelę, pastatą – katilinę, stoginę, dujotiekio liniją, dujų rezervuarą, įrenginius ir įrangą, esančius adresu ( - ), taip pat kitą įmonei UAB „Vanagėliai“ perduotą UAB „Sadovalis“ priklausantį turtą);

52.

6įpareigoti atsakovą UAB „Vanagėliai“ (įskaitant bet neapsiribojant atsakovo darbuotojus, įgaliotus asmenis, atstovus ir kt.) perduoti visą UAB „Sadovalis“ turtą (pastatą – poilsio bazę, pastatą – garažą, kiemo statinius, tvorą, kiemo aikštelę, pastatą – katilinę, stoginę, dujotiekio liniją, dujų rezervuarą, įrenginius ir įrangą, esančius adresu ( - ), taip pat kitą įmonei UAB „Vanagėliai“ perduotą UAB „Sadovalis“ priklausantį turtą) esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis ieškovui;

73.

8uždrausti atsakovui UAB „Vanagėliai“ (įskaitant, bet neapsiribojant jos atstovais, įgaliotiniais, darbuotojais ir kt.) įeiti, patekti ir būti ieškovo UAB „Sadovalis“ patalpose (įskaitant bet neapsiribojant pastatą – poilsio bazę, pastatą – garažą, kiemo statinius, tvorą, kiemo aikštelę, pastatą – katilinę, stoginę, taip pat ir į UAB „Sadovalis“ priklausančią teritoriją, esančią adresu ( - )).

9Pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui priverstinai įvykdyti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. pačiam ar pasitelkus į pagalbą kitus asmenis šalinti bet kokias kliūtis UAB „Sadovalis“ darbuotojams, atstovams patekti į UAB „Sadovalis“ patalpas (įskaitant bet neapsiribojant pastatą – poilsio bazę, pastatą – garažą, kiemo statinius, tvorą, kiemo aikštelę, pastatą – katilinę, stoginę), taip pat ir į UAB „Sadovalis“ priklausančią teritoriją, esančią adresu ( - ). Taip pat pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui priverstinai įvykdyti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. pačiam ar pasitelkus į pagalbą kitus asmenis, šalinti bet kokias kliūtis iškeldinant atsakovą UAB „Vanagėliai“ (įskaitant bet neapsiribojant atsakovo darbuotojus, įgaliotus asmenis, atstovus ir kt.) iš neteisėtai užimtų UAB „Sadovalis“ patalpų (įskaitant bet neapsiribojant pastatą – poilsio bazę, pastatą – garažą, kiemo statinius, tvorą, kiemo aikštelę, pastatą – katilinę, stoginę), taip pat ir iš UAB „Sadovalis“ priklausančios teritorijos, esančios adresu ( - ). Nustatyti 14 dienų terminą ieškovui UAB „Sadovalis“ ieškiniui pateikti.

10Nurodo, kad atsakovas neteisėtais veiksmais daro žalą ieškovui ir jo turtui. Paaiškino, kad 2012-12-28 UAB „Sadovalis“, atstovaujama buvusio vadovo Z. Š., ir UAB „Vanagėliai“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Mano, kad nuomos sutartis yra niekinė ir negaliojanti, kaip sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas ir viešąją tvarką, nes Šiaulių apygardos teismas 2012-03-26 areštavo visą ieškovo turtą ir taikė viso nekilnojamojo ir kilnojamojo turto disponavimo apribojimus, tarp jų, uždraudė ieškovui išnuomoti ginčo turtą. Nurodo, kad dėl nurodytų priežasčių UAB „Vanagėliai“ neteisėtai užima bei neteisėtai naudojasi UAB „Sadovalis“ turtu. UAB „Sadovalis“ negali naudotis savo patalpomis, vykdyti viešbučio, restorano bei SPA centro veiklos, todėl UAB „Sadovalis“ patiria nuostolius negaudamas pajamų iš tiesioginės veiklos. Buvęs UAB „Sadovalis“ vadovas Z. Š. bei buvusi buhalterė A. G. neperduoda naujai paskirtam UAB „Sadovalis“ direktoriui visų įmonės dokumentų, dėl šios priežasties ieškovas objektyviai negali kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareikšti ieškinio dėl žalos atlyginimo.

11Prašymas atmestinas.

12Lietuvos Respublikos CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Juridinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro konkretūs faktiniai duomenys ir/arba aplinkybės (situacija), leidžiantys manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidarytų neįmanomas (CPK 144 str.

131 d.).

14Atvejai, kai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas dar net neiškėlus bylos, reglamentuojami specialiosiomis normomis, numatančiomis išimtį iš bendrųjų taisyklių. Šių nuostatų tikslas – išvengti atsakovo veiksmų, kuriais jis, iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu. Iš pateikto prašymo matyti, kad pareiškėjas UAB „Sadovalis“ ketina reikšti ieškinį atsakovui UAB „Vanagėliai“ dėl žalos atlyginimo, nurodo, kad būsimo ieškinio suma – 152 000 Lt. Pareiškėjas ketina reikšti turtinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, tačiau iki ieškinio padavimo dienos reikalauja CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktuose nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. uždrausti atsakovui imtis tam tikrų veiksmų ir įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y. teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek yra būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Iš bylos duomenų nėra pagrindo konstatuoti, kad nepritaikius pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo įpareigojimo atlaisvinti iš pareiškėjo nuomojamą turtą, įpareigojimo nuomojamą turtą perduoti pareiškėjui, draudimo atsakovui patekti į nuomojamą turtą – galimai palankaus teismo sprendimo dėl 152 000 Lt žalos atlyginimo priteisimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

16Pareiškėjo UAB „Sadovalis“ atsakovui UAB „Vanagėliai“ prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos siekiamiems tikslams ir neužtikrina būsimų bylos šalių teisėtų interesų pusiausvyros, pareiškėjas neįrodė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones dar neinicijavus teismo proceso, todėl pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atmestinas (CPK 147 str. 3 d., 185 str.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

18pareiškėjo (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atmesti.

19Nutartį per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai