Byla 2-224-802/2011
Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjo Marijampolės sav. administracijos atstovams A. G. ir R. T., suinteresuotų asmenų VĮ RC Marijampolės skyriaus atstovei G. C., Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei J. B., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui Marijampolės AVMI, viešame teismo posėdyje iš esmės išnagrinėjusi civilinę bylą dėl statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu,

Nustatė

2pareiškėjas prašo pripažinti bešeimininkiais šiuos statinius: daugiabutį gyvenamąjį namą ir dvejus ūkinio pastato pamatus, esančius ( - ) (b.l.21-24).

3Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti pareiškime nurodytais motyvais, prie jo pateiktais įrodymais. Teismui paaiškino, kad pastatų savininkas jiems nepaaiškėjo iki pat kreipimosi į teismą dienos. Mano, kad juo galėjo būti Žemaitės kolūkis. Nurodo, kad vėliau pastarąjį pertvarkius į bendrovę pareiškime nurodytas turtas bendrovės nuosavybe netapo, už pajus paskirstytas fiziniams asmenims nebuvo. Patvirtino, kad jiems suprantama jog šiuo sprendimu bus išspręstas nurodyto turto teisinis statusas ir kad iš naujo kreiptis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu jie negalės, o vėliau atlikus kadastrinius minimų pastatų matavimus, šis sprendimas negalė būti pagrindu jų įregistravimui viešame registre, kadangi šiuo metu turtas negali būti identifikuotas. Nurodė, kad nesiekia šiuo turtu disponuoti ateityje, jų tikslas vienintelis – nurodytus statinius nugriauti.

4Suinteresuoto asmens VĮ RC Marijampolės fil. atstovė G. C. nurodė, kad susipažinęs su pareiškimu jų filialas, manydamas jog tolimesni pareiškėjo žingsniai bus siekis bešeimininkį turtą įregistruoti, nurodė kad to padaryti pagal priimta teismą sprendimą nebus galimybės, kadangi nėra atlikti šio turto kadastriniai matavimai ir jis neturi identifikuojančių duomenų. Tačiau posėdžio eigoje paaiškėjus, kad pareiškėjas neketina šio turto registruoti, jo tikslas – nugriauti, teismo sprendimo priėmimo klausimą jie palieka spręsti teismo nuožiūrai.

5Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė J. B. neprieštaravo, kad pareiškimas būtų tenkintas. Nurodė, kad duomenų apie šių statinių savininkus jie neturi, žemės sklypas po jais nebuvo suformuotas.

6Suinteresuoto asmens Marijampolės AVMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas įteiktas (b.l.78). Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas. Teismui pateiktame atsiliepime suinteresuotas asmuo sutiko, kad pareiškimas būtų tenkintas, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l.70). Dalyvaujantiems asmenims dėl to sutinkant byla nagrinėta nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Dalyvaujančių byloje asmenų parodymais, joje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-03-30 Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktu Nr.ŪL-456-(12.15.) daugiabutis gyvenamasis namas ir dveji ūkinio pastato pamatai, esantys ( - ) buvo įtraukti į apskaitą (b.l.4). Duomenys apie šį turtą savivaldybėje gauti iš Marijampolės AVMI, kuri šio turto neapskaitė (b.l.6,7). Turto savininko pareiškėjui nustatyti nepavyko (b.l.5,8 ir 9, pareiškėjo atstovų paaiškinimai, b.l.83). Per informacijos apie bešeimininkį turtą skelbimą laikraščiuose nurodytą laikotarpį neatsiliepė nė vienas fizinis ar juridinis asmuo dėl turtinių teisių į minėtus statinius pareiškimo (b.l.11-18). Nenustatyta, kad minėto turto pripažinimas bešeimininkiu yra draudžiamas įstatymu, ar, kad statiniai buvo pasisavinti neteisėtai, pažeidžiant kitų asmenų teises ir turtinius interesus. Minėto turto savininkas neatsirado daugiau kaip metus laiko, todėl yra pagrindas turtą pripažinti bešeimininkiu (LR CK 4.57, 4.58 str.).

9Esant minėtoms aplinkybėms statiniai - daugiabutis gyvenamasis namas ir dveji ūkinių pastatų pamatai, esantys ( - ) pripažintini bešeimininkiais ir perduotini Marijampolės savivaldybės nuosavybėn.

10Vadovaudamasi virš išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., 275 str. 1 d., 537 str.,

Nutarė

11pareiškimą tenkinti visiškai.

12Pripažinti daugiabutį gyvenamąjį namą, bendras tūris 1785 m3, ir dvejus ūkinių pastatų pamatus, kiekvieno jų bendras tūris 840 m3, esančius ( - ) bešeimininkiais ir perduoti juos Marijampolės savivaldybės nuosavybėn.

13Sprendimo nuorašą per 5 dienas išsiųsti neatvykusiam į teisimo posėdį asmeniui.

14Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai