Byla 2-3005-341/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovams M. J. (M. J.), A. K. (A. K.) bei T. B. (T. B.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodė, kad 2010-09-04 apie 01.30 val., Vilniaus rajone, ( - ) gatvėje, T. B. ranka sudavė smūgį nukentėjusiajam J. M. (J. M.) į veidą, parvertus pastarąjį ant žemės ir kelis kartus sudavus smūgius ranka, M. J. kartu su A. K. spyrė J. M. kojomis kelis kartus per nugarą, tuo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam J. M. kraujosruvą kairės akies srityje, kairiųjų 2-9 šonkaulių lūžius, odos nubrozdinimus kairėje rankoje ir nugaros dešinėje pusėje, kas yra vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-02-06 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 12-11-626/2012 atsakovai M. J., A. K. ir T. B. buvo pripažinti kaltais dėl J. M. sužalojimo. Dėl 2010-09-04 įvykio metu patirtų sužalojimų J. M. buvo laikinai nedarbingas laikotarpiu nuo 2010-09-04 iki 2010-10-13 (elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ED Nr. 529092, ED Nr. 555993, ED Nr. 592180, ED Nr. 630514 ir ED Nr. 667016. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2010-12-01 sprendimu Nr. 6-12-136772 J. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2010-09-06 iki 2010-09-15 buvo paskirta 156,99 Lt ligos pašalpa ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2010-12-01 sprendimu Nr. 6-12-136773 J. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2010-09-16 iki 2010-10-13 buvo paskirta 570,88 Lt ligos pašalpa. Iš viso J. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2010-09-06 iki 2010-10-13 iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų buvo paskira 727,87 Lt ligos pašalpa.

3Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 2 d., 6.279 str. 1 d., 6.290 str. 3 d., bei atsižvelgdamas į tai, kad J. M., apdrausto valstybiniu socialiniu draudimu, nedarbingumo, dėl kurio buvo išmokėtos valstybinio socialinio draudimo lėšos, priežastis yra atsakovų M. J., A. K. ir T. B. neteisėta veika, teigia, jog Fondo biudžetui padarytą 727,87 Lt materialinę žalą atsakovai turi atlyginti solidariai.

4Prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. J., A. K. ir T. B. 727,87 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka. Ieškovas neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovams teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 26-30). Iš jų per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-02-06 nuosprendį, kuriuo atsakovai M. J., A. K. bei T. B. pripažinti kaltais ir nuteisti pagal 138 str. 2 d. 8 p., t.y. už tai, kad 2010-09-04 apie 01.30 val., Vilniaus rajone, ( - ) gatvėje, T. B. ranka sudavė smūgį nukentėjusiajam J. M. į veidą, parvertus ant žemės ir kelis kartus sudavus smūgius ranka, M. J. kartu su A. K. spyrė kojomis J. M. kojomis kelis kartus per nugarą, tuo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam J. M. kraujosruvą kairės akies srityje, kairiųjų 2-9 šonkaulių lūžius, odos nubrozdinimus kairėje rankoje ir nugaros dešinėje pusėje, t.y. įvykdė nesunkų sveikatos sutrikdymą (b.l. 4-9); taip pat pateikė J. M. išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ED Nr. 529092, ED Nr. 555993, ED Nr. 592180, ED Nr. 630514 ir ED Nr. 667016 (b.l. 10-14), patvirtinančius, jog J. M. laikotarpiu nuo 2010-09-04 iki 2010-10-13 buvo laikinai nedarbingas; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2010-12-01 sprendimą Nr. 6-12-136772 bei 2010-12-01 sprendimą Nr. 6-12-136773, kuriais J. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2010-09-06 iki 2010-09-15 buvo paskirta 156,99 Lt ligos pašalpa, o už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2010-09-16 iki 2010-10-13 buvo paskirta 570,88 Lt ligos pašalpa (b.l. 15-16), pažymą apie J. M. laikotarpiu nuo 2010-09-04 iki 2010-10-13 priskaičiuotas išmokas, patvirtinančias, jog jam iš viso priskaičiuota 727,87 Lt dydžio ligos pašalpų (b.l. 17).

9LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Pagal CK 6.290 str. 3 d. nuostatas, draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

10Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, jog atsakovų M. J., A. K. ir T. B. neteisėta veika buvo J. M. nedarbingumo, dėl kurio buvo išmokėtos valstybinio socialinio draudimo lėšos, priežastis, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų M. J., A. K. ir T. B. 727,87 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka (LR CK 6.263 str. 2 d., 6.6 str., 6.279 str. 1 d., 6.290 str. 3 d., LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d.).

11Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt žyminio mokesčio ir 6,99 Lt pašto išlaidų valstybei, t.y. po 25,99 Lt iš kiekvieno atsakovo (LR CPK 79, 80 str. 1 d. 1 p. 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti solidariai iš atsakovų M. J. (a.k. ( - ) A. K. (a.k. ( - ) ir T. B. (a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (į.k. 191683350) 727,87 Lt (septynis šimtus dvidešimt septynis litus 87 ct) žalos atlyginimo.

15Priteisti iš atsakovų M. J., A. K. ir T. B. po 25,99 Lt (dvidešimt penkis litus 99 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

16Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai