Byla 2-118/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Vinco Versecko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Metaloidas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. nutarties, priimtos UAB ,,Šilmeta“ bankroto byloje, dalies, kuria panaikinti likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šilmeta“ kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo nustatymo, dėl kreditorinių reikalavimų papildymo ir atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriais, dėl likviduojamos įmonės pabaigos.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Kreditorius AB „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti kreditorių susirinkimo 2005 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą dėl administratoriaus atlyginimo dydžio pakeitimo. Teigė, jog administratoriaus atlyginimą nutarta padidinti be pagrindo. Atlyginimas administratoriui turi būti nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos skelbiamus duomenis apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį bei CK 1.2 str.,1.5 str., 1.137 str. nuostatas. Kreditoriai elgėsi neteisingai ir neprotingai, dėl to gali būti nepatenkinti antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai, kadangi dalis lėšų bus perduota administratoriui, o ne kreditoriams.

4Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius taip pat kreipėsi į teismą su skundu, prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais 2005 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl pavedimo sutarties su įmonės administratoriumi pakeitimo ir administratoriaus atlyginimo padidinimo 10 proc. nuo sumos gautos pardavus įmonės nekilnojamąjį turtą; įmonės likvidavimo ir kreditorinių reikalavimų papildymo bei atsiskaitymo su antros eilės kreditoriais. Nurodė, jog kreditorių susirinkime UAB „Žiežmarių hidrotechnika“ ir V.Bartkevičiaus firma „Valsena“ atstovęs UAB „Metaloidas“ pateikė netinkamai įformintus įgaliojimus. UAB „Metaloidas“ atstovas neturėjo tinkamų įgaliojimų atstovauti V.Bartkevičiaus firmos „Valsena“ ir UAB „Žiežmarių hidrotechnika“. Dėl to minėtų įmonių balsai neturėjo būti įskaičiuoti į balsavimo rezultatus. Esant tokioms aplinkybėms susirinkimo nutarimams priimti neužteko balsų, todėl ginčo nutarimai priimti pažeidžiant ĮBĮ 24 str. l d. Be to buvo pažeistas ĮBĮ 23 str. l d. 14 p., kadangi susirinkime dalyvavo kreditorių susirinkimo pirmininkas, tačiau pirmininkavo susirinkimui UAB „Metaloidas“ direktorius Artūras Žemaitis, nors pirmininkauti susirinkimui galėjo tik kreditorių susirinkimo pirmininkas. Tretysis asmuo VSDFV Alytaus skyrius balsavo raštu, tačiau kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus raštu pareikšta nuomonė nebuvo įskaityta į balsavimo rezultatus ir paskelbta kreditorių susirinkime. Tuo pažeistas ĮBĮ 21 str. l d. 3 p., 24 str. l d. Šiais veiksmais buvo pažeistos jo kaip kreditoriaus teisės. Terminas skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti nepraleistas, kadangi susirinkimo protokolą kreditorius gavo tik 2005 m. rugsėjo 28 d., tada kreditorius sužinojo apie jo pažeistą teisę.

5Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 19 d. nutartimi kreditorių AB ,,Turto bankas“ ir VSDFV Alytaus skyriaus skundus tenkino iš dalies - panaikino LUAB ,,Šilmeta“ kreditorių 2005 rugpjūčio 26 d. susirinkimo priimtus nutarimus dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo nustatymo; dėl kreditorių reikalavimų papildymo ir atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriais; dėl likviduojamos įmonės pabaigos. VSDFV Alytaus skyriui atsisakius dalies skundo, teismas atsisakymą priėmė ir skundo dalis dėl panaikinimo LUAB ,,Šilmeta“ kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimtų nutarimų išklausyti administratoriaus informaciją apie bankroto eigą, ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimą nagrinėjimą nutraukė. Teismas nurodė:

6Dėl trečiojo asmens VSDFV Alytaus skyriaus skundui paduoti termino skaičiavimo

7Teismas sprendė, jog 14 dienų terminas skundui paduoti nepraleistas (ĮBĮ 24 str.5d.), kadangi kreditorius tik 2005 m. rugsėjo 28 d. susipažino su protokolu (b.l. 11, 4 t.), o Kauno apygardos teisme skundas (b.l. 8-23, 4 t.) gautas 2005 m. spalio 13 d. (pašto atžymos ant voko patvirtina, kad skundas išsiųstas 2005 m. spalio 11 d.).

8Dėl trečiojo asmens VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo rezultatų raštu

9Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog kreditorius VSDFV Alytaus skyrius 2005 m. rugpjūčio 16 d. gavo pranešimą apie šaukiamą 2005 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimą (b.l. l6, 4t.) ir informavo administratorių, kad susirinkime atstovas nedalyvaus ir, kad už nutarimų projekto klausimus balsuoja „prieš“ visais klausimais (4 t., b.l. l8,17). Informacinis pranešimas administratoriui išsiųstas 2005 m. rugpjūčio 22 d. registruotu paštu ir įteiktas 2005 m. rugpjūčio 23 d. LUAB „Šilmeta“ personalo direktorei L.Anaitienei. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad kreditoriui siųstame pranešime apie šaukiamą susirinkimą nurodyti klausimai nesutapo su priimtais susirinkime nutarimais. Be to nurodytais pranešime apie šaukiamą susirinkimą dienotvarkės klausimais trečiojo asmens VSDFV Alytaus skyriaus balsavimas raštu nebuvo įskaitytas ir paskelbtas kreditorių susirinkimo metu (b.1.1 l-15, 4 t.). Teismas, atsižvelgęs į minėtas aplinkybes, sprendė, jog buvo pažeisti kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus teisėti interesai, kadangi kreditorius buvo nušalintas nuo balsavimo ir neinformuotas apie numatomus svarstyti klausimus kreditorių susirinkime.

10Dėl įgaliojimų tinkamumo

11Teismas konstatavo, jog byloje neįrodyta, kad UAB „Metaloidas“ neturėjo įgaliojimų atstovauti kreditorių V.Bartkevičiaus firmos „Valsena“, UAB „Žiežmarių hidrotechnika“ interesus kreditorių susirinkime. Šią išvadą teismas padarė įvertinęs byloje surinktus įrodymus, vadovavosi administratoriaus, V.Bartkevičiaus firmos „Valsena“, UAB „Žiežmarių hidrotechnika“, UAB „Metaloidas“ atstovų paaiškinimais, apie tai, kad kreditorių susirinkime UAB ,,Metaloidas“ turėjo tinkamai įformintus įgaliojimus, kad jie atitiko pateiktus teismui rašytinius įrodymus, iš kurių matyti, kad įgaliojimai UAB ,,Metaloidas“ buvo išduoti 2005 m. gegužės 25 d. V.Bartkevičiaus firmos „Valsena“, o įgaliojimai UAB „Žiežmarių hidrotechnika“ išduoti 2005 m. rugpjūčio 4 d., t.y. daug anksčiau negu įvyko susirinkimas. Be to teismo posėdyje apžiūrėti įgaliojimai turėjo visus įgaliojimui būtinus rekvizitus, tame tarpe įmonių antspaudus ir vadovų parašus (b.l. 57, 61, 4 t.).

12Dėl kreditoriaus susirinkimo pirmininko tinkamumo

13Teismas nustatęs, kad 2005 m. rugpjūčio 26 d. vykusiame LUAB „Šilmeta“ kreditorių susirinkime padaryti procedūriniai pažeidimai sąlygojo kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus teisių pažeidimą, skundžiamus nutarimus pripažino negaliojančiais ir panaikino. Teismas nutartyje nurodė, kad nepasisako dėl skundo motyvų, kuriais skundžiamas kreditorių susirinkimo pirmininko kandidatūros tinkamumas, pavedimo sutarties pakeitimas, administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymas, dėl to, kad minėti klausimai turi būti sprendžiami iš naujo kreditorių susirinkime ir priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 36 str., 23 str.).

14Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Metaloidas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. nutarties dalį, kuria iš dalies tenkinti kreditorių AB ,,Turto bankas“ ir VSDFV Alytaus skyriaus skundai. Nurodo, jog nutartis šioje dalyje nepagrįsta ir neteisėta dėl šių argumentų:

151. Teismo išvada, jog kreditorius VSDFV Alytaus skyrius skundui dėl LUAB ,,Šilmeta“ kreditorių 2005 n. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo paduoti nustatyto 14 dienų termino nepraleido, nepagrįsta. Apeliantas nurodo, jog teismas neteisingai nustatė termino pradžią, t.y. neįvertino, jog 2005 m. rugpjūčio 16 d. kreditorius VSDFV Alytaus skyrius gavo pranešimą apie 2005 m. rugpjūčio 26 d. šaukiamą BUAB ,,Šilmeta“ kreditorių susirinkimą. Kreditorius žinojo, kad 2005 m. rugpjūčio 26 d. vyks kreditorių susirinkimas, žinojo šio kreditorių susirinkimo darbotvarkę, žinojo arba turėjo suprasti, jog bus priimti atitinkami kreditorių susirinkimo nutarimai, tačiau visiškai nesidomėjo jų turiniu, elgėsi nerūpestingai bei aplaidžiai (CK 1.5 str. 1 d.). Dėl šio neveikimo, kreditorius 2005 m. spalio 11 d. pateikdamas skundą, praleido įstatymo nustatytą 14 dienų terminą ginčyti kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kadangi 14 dienų terminas šiuo individualiu atveju skaičiuotinas nuo 2005 m. rugpjūčio 26 d. Apelianto manymu, ĮBĮ nuostatos nenumato pareigos bankroto administratoriui išsiųsti kreditorių susirinkimo protokolus kreditoriams. Be to VSDFV Alytaus skyrius iš karto po kreditorių susirinkimo nesikreipė į administratorių dėl susirinkimo protokolo gavimo. Atsižvelgdamas į tai, apeliantas sprendžia, jog kreditorius VSDFV Alytaus skyriaus nesielgė taip, kaip turėtų elgtis atidus, protingas, rūpestingas asmuo ir praleido skundui paduoti terminą bei neprašė jo atnaujinti, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo skundą grąžinti VSDFV Alytaus skyriui kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

162. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus skundą, nurodė, jog pranešime apie šaukiamą susirinkimą nurodyti klausimai nesutapo su priimtais susirinkime nutarimais, o taip pat kad VSDFV Alytaus skyriaus balsavimas raštu nebuvo įskaitytas į 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkimo rezultatus. Apeliantas teigia, jog pranešime apie šaukiamo susirinkimo darbotvarkę vienas iš numatytų klausimų buvo ,,Dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo“. Tokio klausimo turinys kiekvienam kreditoriui aiškiai leido suprasti, jog bus svarstomas administravimo išlaidų klausimas bei administratoriaus atlyginimo klausimas, kadangi administratorius veikia pagal pavedimo sutartį (ĮBĮ 11 str. 5 d.). 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime nutarus padidinti administratoriui atlyginimą, atitinkamai buvo nutarta pakeisti pavedimo sutartį su administratoriumi, todėl teismas nepagrįstai laikė, jog priimtas nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo ir pavedimo sutarties pakeitimo neatitiko susirinkimo darbotvarkės paskelbto klausimo dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo ribų. Kitas iš numatytų klausimų buvo ,,Dėl kreditorių reikalavimų papildymo ir atsiskaitymo su antros eilės kreditoriais“. Apeliantas teigia, jog svarstant šį klausimą susirinkime buvo pritarta, jog turi atsirasti kreditorinis reikalavimas, kurio pagrindas gyventojų pajamų mokesčio atsiradimas atsiskaičius su pirmos eilės kreditoriais, taip pat nutarta pavesti administratoriui atsiskaityti su antros eilės kreditoriais, todėl priimtas nutarimas neišėjo už paskelbto darbotvarkės klausimo ribų. Remdamasis išdėstytu, apeliantas sprendžia, jog kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimti nutarimai neišėjo už paskelbtos darbotvarkės klausimų ribų, todėl nebuvo pagrindo juos naikinti.

17Teismas be pagrindo procedūrinį pažeidimą - kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo raštu neįskaitymą į priimtų nutarimų balsavimo rezultatus, laikė tokiu sunkiu, kad net pripažino kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimtus nutarimus negaliojančiais. Apeliantas teigia, jog kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (įskaičius ir VSDFV Alytaus skyriaus patvirtintą kreditorinį reikalavimą), tai yra buvo kvorumas, reikalingas priimti nutarimus, todėl kreditorių susirinkimas galėjo priiminėti nutarimus. Už visus darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, todėl pagal ĮBĮ 24 str. 1 d. nutarimai buvo priimti ir privalomi visiems kreditoriams, tame tarpe ir balsavusiems prieš (ĮBĮ 24 str. 4 d.). VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo raštu įskaitymas į kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimtų nutarimų balsavimo rezultatus priimtų nutarimų niekaip nebūtų pakeitę. Apelianto manymu, tai formalus procedūrinis pažeidimas, kuris nebūtų turėjęs įtakos kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimtiems nutarimams ir negali būti pagrindu naikinti priimtus nutarimus. Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė, kodėl dėl šio procedūrinio pažeidimo visiškai neįtakojusio priimtų nutarimų reikia panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus, ši teismo išvada nemotyvuota.

183. Teismas skundžiamojoje nutartyje pripažino neteisėtais kreditorių susirinkimo pirmininko veiksmus, tačiau nenurodė, kokie konkrečiai kreditorių susirinkimo pirmininko veiksmai yra neteisėti, dėl to neįmanoma pateikti nesutikimo motyvų.

194. Apeliantas teigia, jog AB ,,Turto bankas“ skundu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti kreditorių susirinkimo 2005 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą dėl administratoriaus atlyginimo dydžio pakeitimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas įvertinęs, jog padaryti procedūriniai pažeidimai, susiję su VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo paštu neįskaitymu į kreditorių 2005 m. rugpjūčio 26 d. susirinkime priimtų nutarimų balsavimo rezultatus, kas sąlygojo kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus teisių pažeidimą, nusprendė tenkinti AB ,,Turto bankas“ skundą, nors šiais pažeidimais AB ,,Turto bankas“ skunde nesirėmė. Dėl to, apeliantas sprendžia, jog teismas AB ,,Turto bankas“ skundo nenagrinėjo, išėjo už skunde suformuluoto faktinio bei juridinio pagrindo, pažeidė dispozityvumo, rungimosi principus, todėl neteisėtai ir nepagrįstai AB ,,Turto bankas“ skundą tenkino.

20Atsiliepimais į atskirąjį skundą kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius, AB ,,Turto bankas“ ginčija atskirojo skundo argumentus bei prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus bei padarė pagrįstas išvadas.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas LUAB ,,Šilmeta“ sutinka su kreditoriaus UAB ,,Metaloidas“ atskirojo skundo argumentais bei prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. nutartį kaip neteisėtą, nepagrįstą ir kreditorių VSDFV Alytaus skyriaus bei AB ,,Turto bankas“ skundus atmesti.

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pranešime apie šaukiamą susirinkimą nurodyti darbotvarkės klausimai nesutapo su svarstytais susirinkime klausimais (priimtais nutarimais), bei, kad susirinkime nedalyvavusio kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo raštu nuomonė nebuvo įskaityta priimant susirinkimo nutarimus. Dėl to pripažino, kad buvo pažeista susirinkimo vedimo procedūra, pareiškėjo VSDFV interesai ir ginčijamus susirinkimo nutarimus panaikino.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditoriams buvo pranešta, jog 2005 m. rugpjūčio 26 d. šaukiamame kreditorių susirinkime trečiu klausimu bus svarstoma dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo; ketvirtu klausimu - dėl kreditorinių reikalavimų papildymo ir atsiskaitymo su antros eilės kreditoriais; penktu klausimu – dėl likviduojamos įmonės pabaigos (4 t. 16 b.l.). Svarstant šiuos klausimus 2005 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta: ketvirtu klausimu (klausimų numeracija pasikeitė dėl papildomo klausimo į darbotvarkę įtraukimo) pakeisti pavedimo sutartį su administratoriumi, padidinant jam atlyginimą suma, kuri lygi 10 proc. nuo sumos, gautos pardavus bankrutavusios įmonės nekilnojamąjį turtą; penktu klausimu – pritarti kreditorinio reikalavimo dėl grąžintino gyventojų pajamų mokesčio atsiradimo, atsiskaičius su pirmos eilės kreditoriais; administratoriui pavesta atsiskaityti su antros eilės kreditoriais; šeštu klausimu nutarta klausimą dėl BUAB ,,Šilmeta“ pabaigos svarstyti kitame kreditorių susirinkime.

25Taigi kreditorių susirinkime buvo svarstomi pranešime apie susirinkimą suformuluoti klausimai ir, išskyrus klausimą dėl bendrovės likvidavimo, priimti nutarimai iš esmės tokie, kokie buvo suformuluoti kreditorių susirinkimo nutarimų projekte (4 t. 17 b.l.). Be to susirinkime dalyvavęs AB ,,Turto bankas“ atstovas sutiko su tokia susirinkimo darbotvarke, o VSDFV neginčijo pranešime apie susirinkimą suformuluotų klausimų ir visais darbotvarkės klausimais pagal gautą nutarimų projektą balsavo ,,prieš“. Dėl to negalima sutikti, kad kreditorių susirinkime buvo svarstyti neįtraukti į darbotvarkę klausimai ir ginčijamų nutarimų priėmimo tvarka pažeidė VSDFV interesus.

26ĮBĮ 24 straipsnio pirma dalis numato kreditoriui teisę reikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl priimamų nutarimų raštu. Ši nuomonė įskaitoma į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus. Kreditorius VSDFV pranešė kreditorių susirinkimui, kad dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto klausimo pagal projektą priimamo nutarimo balsuoja ,,prieš“. Pažeidžiant minėtą įstatymo nuostatą VSDFV nuomonė nebuvo įskaityta kreditorių susirinkimui priimant nutarimus, tačiau susirinkimo nutarimai buvo priimti bankrutavusios įmonės kreditorių visų kreditorinių reikalavimų balsų dauguma, todėl VSDFV nuomonės įskaitymas negalėjo nulemti balsavimo rezultatų. Paminėtas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūros pažeidimas negali būti pripažintas esminiai pažeidžiančiu VSDFV interesus ir sudarančiu pagrindą naikinti ginčijamus kreditorių komiteto susirinkimo nutarimus.

27Dėl to kolegija priėjo išvados, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines kreditorių susirinkimo vedimo ir nutarimų priėmimo aplinkybes bei padarytą susirinkimo nutarimų priėmimo pažeidimą, todėl nutartyje nurodyti motyvai nepagrįsti ir nurodytais pagrindais naikinti ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus nebuvo pagrindo.

28Kolegija pastebi, kad pirmosios instancijos teismas 2005 m. rugsėjo 22 d. nutartimi, laikydamas, kad administratoriaus atlyginimo dydžio klausimas priklauso išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai, AB ,,Turto bankas“ skundo nagrinėjimą nutraukė. Nutartyje taip pat nurodė, kad sprendžiant skundą dėl administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo negali būti taikomos CK normos, kadangi bankroto teisinius santykius reguliuoja specialus Įmonių bankroto įstatymas. Tačiau 2005 m. gruodžio 5 d. teismo posėdyje AB ,,Turto bankas“ skundą nagrinėjo ir gruodžio 19 d. nutartyje dėl jo pasisakė. Tai rodo, kad pirmosios instancijos teismas savo 2005 m. rugsėjo 22 d. nutartį pripažino neteisėta. Kolegija pažymi, kad ĮBĮ 24 straipsnio penkta dalis numato kreditoriams teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus ir ši ar kitos ĮBĮ normos nenurodo, jog kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administratoriaus atlyginimo neskundžiami, o ĮBĮ 1 straipsnio trečia dalis nurodo, kad, nagrinėjant įmonės bankroto bylą, taikomos ir kitų įstatymų nuostatos, jeigu jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo AB ,,Turto bankas“ skundą dėl bankrutavusios UAB ,,Šilmeta“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

29AB ,,Turto bankas“ pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais teigė, kad nutarimas, kuriuo pakeista pavedimo sutartis su administratoriumi, padidinant administratoriaus atlyginimą suma, kuri lygi 10 proc. nuo sumos, gautos pardavus BUAB ,,Šilmeta“ nekilnojamąjį turtą, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo bei civilinio kodekso normoms ir pažeidžia bankrutavusios įmonės kreditorių interesus. Pirmosios instancijos teismas, naikindamas kreditorių susirinkimo nutarimus dėl susirinkimo vedimo procedūrų pažeidimo, dėl minėtų AB Turto bankas skundo motyvų nepasisakė, tačiau kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos specifiką (bankroto proceso vilkinimas pažeidžia kreditorių ir pačios bankrutavusios įmonės interesus) bei tai, kad pagal bylos medžiagą bankrutavusios įmonės likvidavimas faktiškai baigtas, priėjo išvados, kad klausimas dėl kreditorių nutarimo, kuriuo padidintas administratoriui atlyginimas, turi būti išspręstas iš esmės, negrąžinant jo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Juo labiau, kad bankrutavusios įmonės administratorius ir UAB ,,Metaloidas“ yra pateikę išsamius argumentus dėl AB ,,Turto bankas“ skundo motyvų (3 t 194, 4 t. 2 b.l.).

30Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2004 m. birželio 29 d. nutartimi UAB ,,Šilmeta“ iškėlė bankroto bylą ir jos administratoriumi paskyrė J.Mickevičių (1 t. 107 b.l.). Kreditorių susirinkimas 2004 m. gruodžio 13 d. patvirtino administravimo išlaidų sąmatą (nustatė buhalterio, sandėlininko mėnesinius atlyginimus, transporto, pašto, ryšių, teisinės pagalbos išlaidas) ir nustatė administratoriaus atlyginimą visam bankroto procesui – 40 000 Lt (2 t. 65 b.l.). Kauno apygardos teismas 2005 m. birželio 13 d. nutartimi pripažino UAB ,,Šilmeta“ bankrutavusia (3 t. 111 b.l.). Bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas 2005 m. rugpjūčio 26 d., svarstydamas įmonės likvidavimo klausimus, nutarė pakeisti pavedimo sutartį su administratoriumi ir padidinti jam 2004 m. gruodžio 13 d. nustatytą atlyginimą sumą, kuri lygi 10 proc. nuo sumos, gautos pardavus bankrutavusios įmonės nekilnojamąjį turtą, konkrečiau nutarė padidinti administratoriaus atlyginimą 29 000 Lt (3 t. 132 b.l.). Administratoriaus atlyginimo padidinimą ginčija antrosios eilės kreditoriai AB ,,Turto bankas“ ir VSDFV.

31Kolegija pažymi, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas teismo paskirtas administratorius yra bankrutuojančios įmonės valdytojas, kurio pareiga sureguliuoti nemokios įmonės (skolininko), jos kreditorių ir trečiųjų asmenų teises ir pareigas bei užtikrinti maksimalų kreditorinių reikalavimų patenkinimą (ĮBĮ 11,31 str.). Šio darbo atlikimui kreditorių susirinkimas arba jo pavedimu kreditorių komitetas nustato teismo paskirtam administratoriui atlyginimą ir sudaro su juo pavedimo sutartį. Kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas), suderinęs su administratoriumi, turi teisę keisti pavedimo sutarties sąlygas ir padidinti administratoriui nustatytą atlyginimą (ĮBĮ 23 str.), tačiau, kolegijos nuomone, UAB ,,Šilmeta“ kreditorių susirinkimas nepakankamai įvertino, jog kiekvienu atveju administratoriaus atlyginimas privalo atitikti ne tik administratoriaus interesus, bet ir administratoriaus teikiamų paslaugų pobūdį, kiekį bei trukmę ir bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesus. Kreditorių susirinkimas, nutardamas padidinti administratoriaus atlyginimą parduoto bankrutavusios įmonės nekilnojamojo turto kainos nuošimčiu, iš esmės nesvarstė, nevertino ir nepasisakė dėl ko padidino administratoriaus darbo apmokėjimą. Kolegija sutinka su UAB ,,Metaloidas“ atsiliepime į skundą išdėstytais paaiškinimais, kad administratoriaus atlyginimas negali būti tiesiogiai siejamas su šalies ūkio vidutiniu mėnesinio darbo užmokesčiu, tačiau negali sutikti su šio kreditoriaus teiginiu, jog UAB ,,Šilmeta“ administratoriaus gero darbo dėka bankroto procesas baigtas greitai ir už šį nuopelną jam turi būti padidintas atlyginimas. AB ,,Turto bankas“ pagrįstai pastebi, kad administratoriaus įstatyminė pareiga veikti operatyviai ir naudingai parduoti bankrutuojančios įmonės turtą. UAB ,,Šilmeta“ atveju administratoriaus operatyvus bankroto proceso užbaigimas tiesiogiai naudingas pačiam administratoriui, kadangi pagal pavedimo sutartį jam už teikiamas paslaugas mokamas ne mėnesinis atlygis, o fiksuota 40000 Lt suma už visą bankroto procesą. Todėl didinti administratoriui atlyginimą už operatyvų UAB ,,Šilmeta“ bankroto proceso vedimą nebuvo pagrindo. Be to, nors byloje nėra tikslių duomenų, kiek bankrutavusi įmonė patyrė administravimo išlaidų, tačiau iš byloje esančių paaiškinimų matyti, kad bankrutavusi įmonė administravimui, neskaitant administratoriaus atlygio, išleisdavo per mėnesį daugiau 3000 Lt. Tai rodo, kad administratorius, vykdydamas bankroto procedūras, disponavo ženkliomis išlaidomis ir bankrutavusi įmonė, įskaitant administratoriaus atlygį, patyrė daugiau 80000 Lt administravimo išlaidų. Tuo tarpu iš administratoriaus pažymos matyti, kad realizavus visą bankrutavusios įmonės turtą gauta nepilnai 400 000 Lt (4 t. 87 b.l.). Taigi administratoriaus atlygis ir kitos administravimo išlaidos sudarė didelę dalį viso bankrutavusios įmonės turto. Šių argumentų pagrindu kolegija priėjo išvados, kad nustatyto administratoriui 40 000 Lt atlygio už UAB ,,Šilmeta“ bankroto procesą padidinimas nepagrįstas ir iš esmės prieštarauja bankroto paskirčiai, protingumo, teisingumo principams (CK 1.5 str.) ir bankrutavusios įmonės kreditorių, konkrečiai antros eilės – AB ,,Turto bankas“ ir VSDFV interesams. Pagal bylos duomenis trečios eilės kreditorių reikalavimams tenkinti bet kuriuo atveju neužteks bankrutavusios įmonės turto. Dėl to ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo neteisėtas ir iš esmės pagrįstai panaikintas.

32Remdamasi tuo, kas pasakyta, kolegija priėjo išvados, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria panaikinti 2005 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimai dėl kreditorinių reikalavimų papildymo ir atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriais bei likviduojamos įmonės pabaigos, naikintina ir VSDFV skundo dalis dėl šių nutarimų panaikinimo atmestina. Kita pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista.

33Apeliantas UAB ,,Metaloidas“ vienu iš motyvų nurodo, kad VSDFV praleido terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo 2005 m. rugpjūčio 26 d. nutarimų panaikino paduoti, todėl pirmosios instancijos teismas be pagrindo skundą priėmė ir nagrinėjo.

34Kolegija nesutinka su apelianto argumentais. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio penkta dalis nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimų priėmimą. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB ,,Šilmeta“ kreditorius VSDFV Alytaus skyrius kreditorių susirinkime 2005 m. rugpjūčio 26 d. nedalyvavo (balsavo raštu). Susirinkimo protokolą gavo 2005 m. rugsėjo 28 d. (4 t. 11 b.l.). Skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo išsiuntė teismui 2005 m. spalio 11 d. (4 t. 23 b.l.). Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad VSDFV skundą padavė laiku, ir jį nagrinėjo.

35Kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio pirmu ir antru punktais,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. nutarties dalį, kuria panaikinti bankrutavusios UAB ,,Šilmeta“ kreditorių susirinkimo 2005 m. rugpjūčio 26 d. nutarimai dėl kreditorinių reikalavimų papildymo ir atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriais bei dėl likviduojamos įmonės pabaigos, panaikinti ir VSDFV Alytaus skyriaus skundo dalį, kuria buvo ginčijami minėti nutarimai, atmesti.

37Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Kreditorius AB „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo... 4. Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius taip pat kreipėsi į teismą su skundu,... 5. Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 19 d. nutartimi kreditorių AB... 6. Dėl trečiojo asmens VSDFV Alytaus skyriaus skundui paduoti termino... 7. Teismas sprendė, jog 14 dienų terminas skundui paduoti nepraleistas (ĮBĮ 24... 8. Dėl trečiojo asmens VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo rezultatų raštu... 9. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog kreditorius VSDFV Alytaus... 10. Dėl įgaliojimų tinkamumo... 11. Teismas konstatavo, jog byloje neįrodyta, kad UAB „Metaloidas“ neturėjo... 12. Dėl kreditoriaus susirinkimo pirmininko tinkamumo... 13. Teismas nustatęs, kad 2005 m. rugpjūčio 26 d. vykusiame LUAB „Šilmeta“... 14. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Metaloidas“ prašo panaikinti Kauno... 15. 1. Teismo išvada, jog kreditorius VSDFV Alytaus skyrius skundui dėl LUAB... 16. 2. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas kreditoriaus VSDFV Alytaus... 17. Teismas be pagrindo procedūrinį pažeidimą - kreditoriaus VSDFV Alytaus... 18. 3. Teismas skundžiamojoje nutartyje pripažino neteisėtais kreditorių... 19. 4. Apeliantas teigia, jog AB ,,Turto bankas“ skundu prašė pripažinti... 20. Atsiliepimais į atskirąjį skundą kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius, AB... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas LUAB ,,Šilmeta“ sutinka su... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pranešime apie šaukiamą... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditoriams buvo pranešta, jog 2005 m.... 25. Taigi kreditorių susirinkime buvo svarstomi pranešime apie susirinkimą... 26. ĮBĮ 24 straipsnio pirma dalis numato kreditoriui teisę reikšti kreditorių... 27. Dėl to kolegija priėjo išvados, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 28. Kolegija pastebi, kad pirmosios instancijos teismas 2005 m. rugsėjo 22 d.... 29. AB ,,Turto bankas“ pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde dėl... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2004 m. birželio 29 d.... 31. Kolegija pažymi, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas teismo... 32. Remdamasi tuo, kas pasakyta, kolegija priėjo išvados, kad pirmosios... 33. Apeliantas UAB ,,Metaloidas“ vienu iš motyvų nurodo, kad VSDFV praleido... 34. Kolegija nesutinka su apelianto argumentais. Įmonių bankroto įstatymo 24... 35. Kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio pirmu ir antru punktais,... 36. Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. nutarties dalį, kuria... 37. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....