Byla 2A-704/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Artapolas“ atstovams Mindaugui Vilkui, advokatui Povilui Juzikiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Jolitai Bendoriūtei, atsakovo UAB ,,SEB lizingas“ atstovei Kristinai Saukalienei, trečiojo asmens Marijampolės savivaldybės administracijos atstovei Jolantai Petrušauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Autoreikmuo“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-494-527/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Autoreikmuo“, Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, akcinei bendrovei „SEB lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“, Marijampolės 6 notaro biuro notarei Loretai Rastauskienei dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Artapolas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo patikslintas, atsakovams UAB „Autoreikmuo“, Marijampolės apskrities viršininko administracijai (toliau tekste – Marijampolės AVA), kurio procesinių teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, AB „SEB lizingas“, UAB „Norfos mažmena“, Marijampolės 6 notaro biuro notarei L. Rastauskienei, prašydamas pripažinti negaliojančia atsakovų sudarytą 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4567 dėl 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio Marijampolėje, Žemaitės g. 44, (toliau tekste – ginčo sklypo) pirkimo-pardavimo; taikyti restituciją natūra – priteisti ginčo sklypą patikėjimo teise atsakovui Marijampolės AVA; priteisti atsakovui UAB „Autoreikmuo“ iš Marijampolės AVA 145 000 Lt; priteisti solidariai iš bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo, esančio Marijampolėje, V. Kudirkos g. 47, ribų keitimo, padidinant nenaudojamos valstybinės fondinės žemės sąskaita, statybos reglamento papildymo ir patikslinimo supaprastinta tvarka detalųjį planą, pagal kurio sprendinius yra nustatyta, kad žemės sklypas yra komercinės paskirties, todėl smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti prie esamo žemės sklypo (V. Kudirkos g. 47, detaliojo plano brėžinyje pažymėtas indeksu „1“) papildomai prijungiamas 278 kv. m ploto žemės sklypas (brėžinyje pažymėtas indeksu „2“); šalia šių indeksais „1“ ir „2“ pažymėtų žemės plotų esantis žemės plotas yra servitutinė teritorija. Ieškovas pažymėjo, kad įgyvendindama šio detaliojo plano sprendinius Marijampolės savivaldybės administracija 2005 m. balandžio 1 d. išdavė statytojui UAB „Artapolas“ statybos leidimą Nr. 3.23.859.NS, kuriuo ieškovui leista žemės sklype V. Kudirkos g. 47, Marijampolėje, statyti prekybos centrą. Ieškovo teigimu, šiame žemės sklype ieškovas pastatė 1463,5 kv. m ploto pastatą-prekybos centrą, kuriam šiuo metu yra suteiktas adresas V. Kudirkos g. 47A, ir šis statinys Marijampolės apskrities viršininko įsakymu sudarytos komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti. Ieškovas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtinto žemės sklypo V. Kudirkos g. 47 detaliajame plane nustatyta, kad detaliajame plane nurodytoje teritorijoje, kuriai yra nustatytas servitutas, turi būti privalomai įrengiamos automobilių stovėjimo vietos. Ieškovo teigimu, toks detaliojo plano sprendinys buvo nustatytas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą specialųjį planą bei aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimus, pagal kuriuos kiekvienam prekybos centro 20 kv. m prekybos salės ploto šalia prekybos centro privalomai turi būti įrengiama viena automobilio stovėjimo vieta. Ieškovas pažymėjo, kad tai yra privalomasis normatyvinis reikalavimas ir jis jokių išimčių nenumato. Ieškovas nurodė, kad pagal šio detaliojo plano sprendinius žemės sklypas, kuriame numatyta statyti prekybos centrą, yra suformuotas atskirai, numatant, kad visas šis sklypas bus užstatytas prekybos centru, o gretimame žemės sklype įrengiamos automobilių stovėjimo vietos. Ieškovas, statydamas prekybos centrą, turėjo sutvarkyti ne tik žemės sklypo V. Kudirkos g. 47 teritoriją, bet ir aplink esančią teritoriją bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovas nurodė, kad ieškovas ir UAB „Statybos patarimai“ 2005 m. liepos 25 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 25/07/05 dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo ir kitų darbų minėtame žemės sklype. Aikštelės įrengimo darbai buvo atlikti 2005 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, šiuo metu ieškovas yra įrengęs ir naftos produktų gaudyklę. Ieškovo teigimu, visi statybos darbai buvo atlikti ieškovo lėšomis, už šiuos darbus ieškovas rangovui sumokėjo 193 985,62 Lt, o valstybinė komisija minėtu 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu juos pripažino tinkamais. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. lapkričio 2 d. ieškovas ir UAB „Norfos mažmena“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 26/2005, kuria visą 1 463,5 kv. m ploto prekybos centrą išsinuomojo UAB „Norfos mažmena“. Ieškovas taip pat nurodė, kad ieškovas ir AB „SEB lizingas“ 2006 m. sausio 11 d. sudarė lizingo (finansinės nuomos) sutartį Nr. 2005-120331 ir 2006 m. sausio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. AK-445, kuria ieškovas trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“ perleido nuosavybės teisę į prekybos centrą. Ieškovo teigimu, šiuo metu prekybos centrą, esantį V. Kudirkos g. 47A, Marijampolėje, ieškovas valdo nuomos teise pagal lizingo sutartį. Ieškovas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-698 leido rengti detaliuosius planus automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, taip pat ir detalųjį planą prie esamos aikštelės V. Kudirkos gatvėje. Ieškovas pažymėjo, kad Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 14 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 107, kuriose nurodė, kad sąlygos išduotos planuoti apie 0,130 ha žemės sklypą V. Kudirkos g. (prie parduotuvės UAB „Norfos mažmena“) bei kad planavimo tikslas ir uždaviniai yra žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės. Vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu ir planavimo sąlygomis, buvo parengtas žemės sklypo, esančio prie parduotuvės „Norfa“, detalusis planas („Detalusis planas. Žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės“), kuris buvo suderintas įstatymų nustatyta tvarka bei patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-36. Ieškovas nurodė, kad pagal šį detalųjį planą buvo suformuotas 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypas, kuris 2007 m. lapkričio 7 d. buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, adresu Marijampolė, Žemaitės g. 44. Ieškovas pažymėjo, kad žemės sklypas yra užstatytas statiniais: automobilių stovėjimo aikštele ir naftos produktų gaudykle, kurie buvo įrengti įgyvendinant Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo V. Kudirkos g. 47 detaliojo plano sprendinius. Ieškovas nurodė, kad žemės sklypas ir jame esantys statiniai yra priskirti ir faktiškai naudojami siekiant tinkamai pagal tiesioginę paskirtį eksploatuoti prekybos centrą V. Kudirkos g. 47A, taip pat žemės sklypas yra skirtas prekybos centro eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį, nes sklypo dalis yra užstatyta pačiu prekybos centru. Ieškovo teigimu, remiantis Žemės įstatymu ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, žemės sklypas nėra aukciono tvarka parduodamos valstybinės žemės objektas (naujas sklypas), nes jis yra užstatytas statiniais ir teritorijų planavimo dokumentu suformuotas bei skirtas vieno konkretaus statinio – jame esančios automobilių stovėjimo aikštelės ir greta esančio prekybos centro eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį (įėjimui į prekybos į centrą ir prekybos centro automobilių stovėjimo vietoms). Ieškovo nuomone, ne aukciono tvarka šį žemės sklypą gali įsigyti ne bet kuris asmuo, o tik tas, kuriam nuosavybės teise priklauso prekybos centras, t. y. šiuo metu AB „SEB lizingas“, o įvykdžius lizingo sutarties sąlygas bei prekybos centro savininku tapus ieškovui, šią teisę galės realizuoti tik ieškovas. Ieškovas nurodė, kad Marijampolės AVA 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 4567 pardavė žemės sklypą UAB „Autoreikmuo“. Ieškovo nuomone, sutartis yra niekinė ir negalioja, nes žemės sklypas aukciono tvarka negalėjo būti parduodamas, o sudaryta sutartis prieštarauja Žemės įstatymo 10 straipsnio 4, 5, 7 dalims ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.1 ir 2.3 punktams. Ieškovas pažymėjo, kad ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties 1 punkte nustatyta, kad sutartis yra sudaroma vadovaujantis 2008 m. balandžio 29 d. įvykusio žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatais. Ieškovo nuomone, sudarant ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį neegzistavo nė viena iš minėtame įstatyme bei Vyriausybės nutarime nurodytų sąlygų, dėl to sutartis yra niekinė ir negalioja. Žemės sklype yra statinių – tai patvirtina tiek žemės sklypo detalusis planas, tiek žemės sklypo detaliojo plano pagrindinis brėžinys ir žemės sklypo planas. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas UAB „Autoreikmuo“ 2008 m. birželio 16 d. raštu taip pat pripažino, jog žemės sklype yra trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ statiniai, kuriuos reikalaujama nusigriauti. Ieškovo teigimu, aplinkybę, kad žemės sklype esantys statiniai nėra tik inžineriniai tinklai ar (ir) jame pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, taip pat visiškai patvirtina žemės sklypo detalusis planas, nes detalieji planai yra rengiami prie naudojamų statinių. Šiuo atveju žemės sklypo detaliuoju planu ir yra nurodoma, jog statiniai turi aiškią funkcinę priklausomybę – statiniai neatsiejami nuo prekybos centro „Norfa“, jie (statiniai) yra skirti automobiliams statyti ir būtent tokių statinių eksploatavimui detaliuoju planu žemės sklypas ir buvo suformuotas. Ieškovo teigimu, aplinkybę, kad žemės sklype esantys statiniai nėra laikini statiniai, patvirtina detalusis planas, kuriame nėra jokių nuorodų, jog tai yra laikino pobūdžio statiniai, be to, detalieji planai, siekiant suformuoti žemės sklypus laikinų statinių eksploatavimui, iš viso nerengiami. Ieškovo nuomone, tai reiškia, kad žemės sklype esantys statiniai yra aiškią funkcinę paskirtį turintys nekilnojamieji daiktai, kurių eksploatavimui reikalingas žemės sklypas, kuris ir buvo suformuotas detaliuoju planu. Ieškovo teigimu, atsakovai, sudarydami ginčijamą 2008 m. birželio 4 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pažeidė Žemės įstatymo 10 straipsnio 4, 5 ir 7 dalių nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.1 ir 2.3 punktus, nes ši sutartis buvo sudaryta aukciono būdu, tačiau aukciono būdu gali būti parduodami tik tam tikras sąlygas atitinkantys žemės sklypai. Ieškovo nuomone, pripažinus ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, taikytina restitucija natūra.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; pripažinti negaliojančia atsakovų sudarytą 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4567 dėl 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio Žemaitės g. 44, Marijampolėje, pirkimo-pardavimo; taikyti restituciją ir grąžinti natūra ginčo sklypą, esantį Žemaitės g. 44, Marijampolėje, patikėjimo teise atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, o atsakovui UAB „Autoreikmuo“ priteisti iš atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos 145 000 Lt; priteisti ieškovui UAB „Artapolas“ iš atsakovų Marijampolės apskrities viršininko administracijos ir UAB „Autoreikmuo“ po 1 533 Lt žyminio mokesčio ir po 2 381 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

7Teismas nesutiko su atsakovo argumentu, kad ieškinys negali būti pakartotinai reiškiamas, nes dėl ginčo sandorio pripažinimo negaliojančiu ieškovas jau buvo kreipęsis į Marijampolės rajono apylinkės teismą, kuris 2009 m. vasario 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-26-374/2009 ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad yra nustatyta, jog minėtu teismo sprendimu ieškinys, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2008 m. birželio 4 d. Marijampolės savivaldybės ir UAB „Autoreikmuo“ pasirašytą žemės sklypo, esančio Marijampolėje tarp V. Kudirkos ir Žemaitės g., pirkimo-pardavimo sutartį, buvo atmestas dėl to, kad ieškovas ieškiniu ginčijo neegzistuojančią sutartį, o per teismo nustatytą terminą savo reikalavimų nepasitikslino. Teismas nurodė, kad šioje byloje nagrinėjamu ieškiniu ginčijama sutartis, sudaryta tarp atsakovų UAB „Autoreikmuo“ ir Marijampolės AVA, todėl pripažintina, kad tai nėra tapatūs reikalavimai, nes pareikšti tarp kitų šalių.

8Teismas nurodė, kad Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.3 punkte nustatyta, kad aukcione gali būti parduodami tik nauji žemės sklypai, o minėto nutarimo 2.1 punkte nustatyta, kad naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais laikomi pagal teritorijų detaliojo planavimo dokumentus kitai paskirčiai suplanuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių. Teismo teigimu, šie teisės aktai suformuluoja aiškią ir imperatyvią teisės normą – jei ant žemės sklypo yra statinių, toks sklypas negali būti laikomas „nauju“ ir parduodamas aukciono būdu. Teismas pažymėjo, kad teisės aktai nedaro jokių išimčių dėl viešiesiems juridiniams asmenims, šiuo atveju savivaldybei, priklausančių statinių. Teismas nurodė, kad aplinkybę, jog ant ginčijama sutartimi parduoto žemės sklypo buvo privačiam asmeniui ir savivaldybei priklausančių statinių, patvirtina žemės sklypo detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje bei žemės sklypo plane fiksuojami perleistame sklype esantys įėjimo į prekybos centrą laiptai, kuriuos pats atsakovas UAB „Autoreikmuo“ 2008 m. birželio 16 d. pranešimu, pateiktu AB „SEB lizingas“, reikalauja nugriauti; teritorijų planavimo dokumentai, numatantys, kad perleistas sklypas formuojamas „prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės prie parduotuvės „Norfos mažmena“; Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2008 m. spalio 1 d. ataskaita, kurioje konstatuota, jog ant perleisto sklypo yra savivaldybės statinių už 114 342 Lt. Teismas nepritarė atsakovo argumentams, kad šie dokumentai negali būti laikoma tinkama įrodinėjimo priemone, patvirtinančia nuosavybės teises, kurias, atsakovų teigimu, gali patvirtinti tik įrašai, padaryti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka, į vieno registro įrašą įrašius duomenis apie žemės sklypą ir jame esančius statinius. Teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog statinys – tai visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Teismas pažymėjo, kad tai – pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Teismo teigimu, apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną). Teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi, statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus, o Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog pripažintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas pažymėjo, kad nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Teismas nurodė, kad CK 6.266 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad galioja prezumpcija, jog pastatų, statinių savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas. Sistemiškai aiškinant šias teisės normas, teismo nuomone, statinys tokiu tampa nepriklausomai nuo jo įregistravimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, naudotis juo galima po to, kai komisija jį pripažįsta tinkamu naudoti, o statinio savininku gali būti ir asmuo, kuris viešame registre nėra nurodytas kaip jo savininkas, arba, kitaip pasakius, ir neįregistruotas statinys gali turėti savininką, kuris savo nuosavybės teisę turi įrodyti bet kokiomis įrodinėjimo priemonėmis.

9Teismas nurodė, kad aplinkybę, jog perleistame žemės sklype esantys statiniai nėra laikini statiniai, patvirtina detalusis planas, kuriame jokių nuorodų, jog tai yra laikino pobūdžio statiniai, nėra, be to, detalieji planai siekiant suformuoti žemės sklypus laikinų statinių eksploatavimui iš viso nerengiami (Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 dalis), o tai reiškia, jog žemės sklype esantys statiniai yra aiškią funkcinę paskirtį turintys nekilnojamieji daiktai, kurių eksploatavimui reikalingas žemės sklypas, kuris ir buvo suformuotas detaliuoju planu.

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatavo, kad sklypas negalėjo būti perleistas aukcionu, o ginčo sutartis, prieštaraujanti imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, yra niekinė ir negalioja (CK 1.80 str.).

11Teismas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo Marijampolės m., V. Kudirkos g. 47, ribų keitimo, padidinant nenaudojamos valstybinės fondinės žemės sąskaita, statybos reglamento papildymo ir patikslinimo supaprastinta tvarka detalųjį planą, pagal kurio sprendinius yra nustatyta, kad žemės sklypas yra komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti, prie esamo žemės sklypo (V. Kudirkos g. 47, detaliojo plano brėžinyje pažymėtas indeksu „1“) papildomai prijungiamas 278 kv. m ploto žemės sklypas (brėžinyje pažymėtas indeksu „2“). Teismas pažymėjo, kad ir pagrindiniame brėžinyje, ir specialiojo plano schemoje numatytos automobilių parkavimo vietos (pažymėta vertikaliomis linijomis). Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimus kiekvieniems prekybos centro 20 kv. m prekybos salės ploto šalia prekybos centro privalomai turi būti įrengiama viena automobilių parkavimo vieta. Teismas pažymėjo, kad tai yra privalomasis normatyvinis reikalavimas, nenumatantis jokių išimčių. Teismas nurodė, kad pagal detaliojo plano sprendinius žemės sklypas, kuriame numatyta statyti prekybos centrą, yra suformuotas atskirai, numatant, kad visas šis sklypas bus užstatytas prekybos centru, o automobilių statymas numatytas prie pietinės žemės sklypo dalies esančioje automobilių parkavimo aikštelėje. Teismo teigimu, dėl to laikytina, kad ieškovas, vykdydamas prekybos centro statybas, privalomai turėjo sutvarkyti ne tik žemės sklypo V. Kudirkos g. 47 teritoriją, bet ir aplinkui esančią teritoriją, pritaikydamas automobilių stovėjimui esančią automobilių parkavimo aikštelę. Teismas pažymėjo, kad tai, jog aikštelė Žemaitės g. 44 buvo iki detaliojo plano patvirtinimo, matosi ir iš ieškovo prie ieškinio pridėto aiškinamojo rašto, kuriame nurodyta, jog planuojamas sklypas V. Kudirkos g. 47 ribojasi su valstybinėje fondo žemėje esančia automobilių parkavimo aikštele. Teismas nurodė, kad aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, jog automobilių parkavimas numatomas prie pietinės žemės sklypo dalies esančioje automobilių parkavimo aikštelėje, o duomenų, kad ieškovas būtų papildomai įrengęs kokią nors automobilių stovėjimo aikštelę būtent Žemaitės g. 44, į bylą nepateikta. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktą 2005 m. liepos 25 d. statybos rangos sutartį Nr. 25/07/05 dėl automobilių parkavimo aikštelės įrengimo ir kitų gerbūvio darbų V. Kudirkos g. 47, už kuriuos ieškovas sumokėjo rangovui 193 985,62 Lt, teismas vertina kritiškai, nes, kaip matyti iš minėtos sutarties turinio, sutartiniai darbai buvo atlikti V. Kudirkos g. 47, o minėta aikštelė yra Žemaitės g. 44.

12Teismas nurodė, kad statybos leidimo pagrindu ieškovas pastatė 1463.5 kv. m ploto pastatą – prekybos centrą, esantį Marijampolės m., V. Kudirkos g. 47 (šiuo metu V. Kudirkos g. 47 A) ir statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti.

13Teismas pažymėjo, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-698 leido rengti detaliuosius planus automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tarp jų ir detalųjį planą prie esamos aikštelės V. Kudirkos gatvėje. Teismas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 14 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 107, kuriose nurodė, kad sąlygos išduotos planuoti apie 0,130 ha žemės sklypą Marijampolėje, V. Kudirkos g. (prie parduotuvės UAB ,,Norfos mažmena“) bei kad planavimo tikslas ir uždaviniai yra žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu ir planavimo sąlygomis buvo parengtas žemės sklypo, reikalingo V. Kudirkos g. prie parduotuvės „Norfa“ esančios automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimui, detalusis planas „Detalusis planas. Žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės“, kurį patvirtino Marijampolės savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-36. Teismas pažymėjo, kad pagal šį detalųjį planą buvo suformuotas 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypas, kurio paskirtis: Kita; naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Teismas nurodė, kad žemės sklypas 2007 m. lapkričio 7 d. buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, registro įrašo Nr. 44/875677, kadastrinis Nr. 1801/0038:162, unikalus Nr. 4400-1285-0681, adresas Marijampolės m., Žemaitės g. 44). Teismas nurodė, kad nors žemės sklypo V. Kudirkos g. 47A detalusis planas buvo patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 ir įregistruotas remiantis Marijampolės apskrities viršininko 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. ŽM-121, o atsakovui UAB „Autoreikmuo“ priklausančio žemės sklypo Žemaitės g. 44 detalusis planas buvo patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-36 ir įregistruotas remiantis Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ŽM-1996, teismo nuomone, tai nepaneigia ieškovo teiginio, kad 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypo Žemaitės g. 44, kurio detalusis planas buvo patvirtintas atskirai, paskirtis – tarnauti AB „SEB lizingas“ priklausančiam pastatui-prekybos centrui. Aplinkybė, kad 2006 m. rengiant detalų planą ieškovas nebuvo detaliojo plano organizatorius, kuriuo pagal bylos duomenis buvo Marijampolės savivaldybės Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyrius, teismo nuomone, taip pat nepaneigia minėto ieškovo teiginio, kurį patvirtina šioje byloje nustatytų aplinkybių visuma.

14Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes konstatavo, kad ginčo žemės sklypas buvo suformuotas jame esamų statinių ir gretimame sklype esančio prekybos centro eksploatavimui, kad tai patvirtina ir ta aplinkybė, jog šis žemės sklypas ir šiuo metu faktiškai yra naudojamas būtent tokiai paskirčiai pagal 2009 m. birželio 8 d. žemės sklypo nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Autoreikmuo“ (nuomotojo) ir UAB „Norfos mažmena“ (nuomininko), laikinai valdyti ir naudotis lengvųjų automobilių ir mikroautobusų parkavimui trejiems metams.

15Teismas pritarė ieškovui, jog ginčijama sutartimi perleidus žemės sklypą Žemaitės g. 44 privačiam trečiajam asmeniui, buvo pažeisti visi minėti statybas bei teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai. Teismas pažymėjo, kad specialieji ir detalieji planai rengiami ne tik atsižvelgiant į konkrečių statytojų interesus, bet rūpinantis ir vietinės poreikiais. Teismo teigimu, teisės aktus atitinkanti ir veikianti automobilių stovėjimo aikštelė prie prekybos centro atitinka ne tik ieškovo interesus, bet yra ir pagrįstas kasdienis Marijampolės miesto gyventojų poreikis. Teismas nurodė, kad perleisto sklypo savininkas gali savo nuožiūra valdyti sklypą, jį aptverti, kitaip apsunkinti automobilių aikštelės naudojimą pagal paskirtį; neįrengus automobilių parkavimo vietų prekybos centras negali būti nei statomas, nei pripažįstamas tinkamu naudoti, nei eksploatuojamas. Teismas pažymėjo, kad perleistas žemės sklypas yra skirtas prekybos centro eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį, nes sklypo dalis yra užstatyta pačiu prekybos centru. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ginčijama sutartis pažeidžia galiojančius teisės aktus, todėl yra negaliojanti.

16Teismas nurodė, kad Lietuvos respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4 punkte yra nustatyta, kad asmenys turi teisę įsigyti nuosavybėn žemės sklypus, kurių reikia įsigytiems ar įsigyjamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal LR nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį; šie žemės sklypai parduodami pagal detaliuosius planus arba žemėvaldų projektus (planus) (kaimo gyvenamojoje vietovėje). Dėl to, teismo teigimu, perleistas žemės sklypas nėra aukciono tvarka parduodamos valstybinės žemės objektas (naujas sklypas), nes jis yra užstatytas statiniais ir teritorijų planavimo dokumentu suformuotas bei skirtas vieno konkretaus statinio – jame esančios automobilių stovėjimo aikštelės ir greta esančio prekybos centro Kudirkos g. 47A – eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį (įėjimui į prekybos centrą ir prekybos centro automobilių parkavimo vietoms) ir ne aukciono tvarka šį žemės sklypą galėjo įsigyti ne bet kuris asmuo, o tik tas asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso prekybos centras, t. y. šiuo metu AB „SEB lizingas“, o įvykdžius lizingo sutarties sąlygas bei ieškovui tapus prekybos centro savininku, šia teisę galės realizuoti tik ieškovas. Teismas konstatavo, kad tai yra dar vienas savarankiškas pagrindas pripažinti, kad ginčijama sutartis negalėjo būti sudaryta teisėtai.

17Teismas nurodė, kad į bylą pateikti detalieji planai ir prekybos centro statybos dokumentai patvirtina, kad perleistame sklype buvo ir yra savivaldybės ir ieškovo lėšomis statyti statiniai. Teismas pažymėjo, kad Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus tarnyba 2008 m. spalio 1 d. ataskaitoje neginčijamai nustatė, kad ant perleisto sklypo buvo savivaldybės statinių už daugiau nei 114 000 Lt; šie statiniai atsakovui buvo perleisti neatlygintinai, tuo akivaizdžiai pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą ar bet kokius kitus viešosios nuosavybės perleidimą privačios nuosavybėn reglamentuojančiuos teisės aktus. Teismas pažymėjo nenuginčytoje ir įrodymais nepaneigtoje Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2008 m. spalio 1 d. ataskaitoje nurodoma, kad prisidengdamas žemės sklypo, esančio J. Žemaitės 44, Marijampolėje, pardavimo sandoriu UAB „Autoreikmuo“ neteisėtai užvaldė savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį minėtame žemės sklype; ataskaitoje kontrolierius siūlo prokurorui ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą dėl perleisto sklypo grąžinimo visuomenės poreikiams tenkinti. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ginčijama sutartis pažeidžia imperatyvias teisės normas, prieštarauja viešajam interesui, todėl yra negaliojanti.

18Teismas nurodė, kad ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties 1 punkte nustatyta, kad sutartis yra sudaroma vadovaujantis 2008 m. balandžio 29 d. įvykusio žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatais. Teismo nuomone, šią sutartį, prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms ir negaliojančią ex officio, galima pripažinti negaliojančia, nors ir nėra nuginčyti aukciono rezultatai. Teismas konstatavo, kad teismas turi teisę ir pagrindą tai padaryti. Teismas nurodė, kad aukcionas yra tik procesas, kurio metu yra atrenkama viena iš šalių – pirkėjas, po aukciono pirkėjui atsisakius pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį sandoris nebūtų sudarytas ir jokios pasekmės tretiesiems asmenims neatsirastų. Teismas nurodė, kad sąžiningi tretieji asmenys neprivalo sekti visų vykstančių konkursų ar aukcionų ir operatyviai ginčyti jų eigą ar rezultatus. Teismas pažymėjo, kad įstatymas numato sutrumpintą 1 mėnesio senaties terminą reikalavimams, atsirandantiems iš konkurso rezultatų, tuo tarpu tretieji asmenys apie savo teisių pažeidimus paprastai sužino jau po to, kai perleidimo sandoris jau yra sudarytas ir pirkėjas pradeda aktyviai įgyvendinti savininko teises. Teismas nurodė, kad šioje byloje ieškovas nekelia jokių pretenzijų dėl paties aukciono procedūrų ar laimėtojo nustatymo ir šio ieškinio dalykas yra sandorio pripažinimas negaliojančiu tuo pagrindu, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Teismas pažymėjo, kad materialinis teisinis sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindas yra ne paties aukciono rezultatas, bet prievolinio teisinio santykio negaliojimas, t. y. sandoris ginčijamas tuo pagrindu, kad aukciono tvarka jis iš viso negalėjo būti sudarytas, o civilinės teisės ir pareigos atsiranda tik iš įstatymų nustatytų arba jiems neprieštaraujančių sandorių. Dėl to, teismo teigimu, paties aukciono procedūros ir rezultatas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o konkursas nėra pagrindas palikti galioti imperatyvioms teisės normoms prieštaraujantį sandorį. Teismas pažymėjo, kad tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika.

19Teismas nurodė, kad atsakovas kelia klausimą dėl ieškovo tinkamumo. Teismo nuomone, šios abejonės yra nepagrįstos. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, kad ieškovas 2005 m. lapkričio 2 d. sudarė su UAB „Norfos mažmena“ negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 26/2005, kuria visą 1 463,5 kv. m ploto prekybos centrą išnuomojo UAB „Norfos mažmena“, taip pat ieškovas 2006 m. sausio 11 d. sudarė lizingo (finansinės nuomos) sutartį Nr. 2005-120331 su AB „SEB lizingas“ ir 2006 m. sausio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartimi, perleido nuosavybės teisę į prekybos centrą AB „SEB lizingas“. Teismas pažymėjo, kad šios lizingo sutarties pagrindu ieškovas nuomos teise valdo šiuo metu AB „SEB lizingas“ nuosavybės teise priklausantį pastatą-prekybos centrą, esantį Marijampolės m., V. Kudirkos g. 47 A. Teismo teigimu, šias aplinkybes patvirtina Nekilnojamojo turto registro išrašas su istorija. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmuo, net ir nebūdamas sandorio šalimi, turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jei sandoris pažeidžia jo interesus.

20Teismas nurodė, kad akivaizdu, jog ieškovas, vadovaujantis viešame registre įregistruota lizingo sutartimi, yra teisėtas prekybos centro valdytojas, kuris, pasibaigus lizingo sutarčiai, turės teisę įgyvendinti visas žemes sklypo ir prekybos centro savininko teises, todėl, teismo nuomone, turi teisinį suinteresuotumą dėl neteisėtai perleisto gretimo valstybinės žemės sklypo ir turi teisę reikšti ieškinį šioje byloje.

21Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad ieškinys tenkintinas ir pripažintina negaliojančia atsakovų sudaryta 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4567 dėl 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio Marijampolėje, Žemaitės g. 44.

22Teismas konstatavo, kad ieškinį tenkinus ir ginčijamą sandorį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija ir ginčo sklypas, esantis Marijampolėje, Žemaitės g. 44, grąžintinas natūra patikėjimo teise atsakovei Marijampolės apskrities viršininko administracijai, o atsakovui UAB „Autoreikmuo“ priteistina iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos pagal sutartį sumokėta 145 000 Lt suma.

23Teismas konstatavo, kad ieškinį patenkinus visiškai, priteistina ieškovui UAB „Artapolas“ iš atsakovų Marijampolės apskrities viršininko administracijos ir UAB „Autoreikmuo“ po 1 533 Lt žyminio mokesčio.

24Teismas, remdamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, konstatavo, kad ieškovo turėtos 7 654,46 Lt atstovavimo išlaidos gerokai viršija rekomenduotiną bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl, atsižvelgiant į nurodytas rekomendacijas, ieškovui priteistina iš atsakovų 4 762 Lt (t. y. po 2 381 Lt), neįžvelgiant kriterijų, dėl kurių būtų galima nukrypti nuo rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių kriterijų, bei atkreipiant dėmesį į tai, jog papildomai atstovavimo valandų teismas pridėjo už advokatų kelionėje sugaištą laiką.

25III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

26Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Autoreikmuo“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas, vadovaujantis viešame registre įregistruota lizingo sutartimi, yra teisėtas prekybos centro valdytojas, kuris, pasibaigus lizingo sutarčiai, turės teisę įgyvendinti visas žemes sklypo ir prekybos centro savininko teises, todėl turi teisinį suinteresuotumą dėl neteisėtai perleisto gretimo valstybinės žemės sklypo ir turi teisę reikšti ieškinį šioje byloje, vadovavosi prielaidomis apie galimų faktų atsiradimą ir tuo pažeidė CPK 263 straipsnio reikalavimus, kad teismas sprendimą privalo pagrįsti tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje. Ieškovas, kuriam yra iškelta restruktūrizavimo byla gali nesugebėti vykdyti ir įsipareigojimų, susijusių su lizingo sutartimi, todėl teismui nebuvo pagrindo konstatuoti, kad ieškovas įgis prekybos centrą nuosavybės teisėmis ir turės teisę įgyvendinti visas žemes sklypo ir prekybos centro savininko teises.
  2. Teismas netinkamai taikė valstybinės žemės sklypų pardavimą reglamentuojančius teisės aktus. Teismas turėjo nustatyti esminius faktus, ar UAB „Artapolas“ buvo išreiškęs valią įsigyti nuosavybėn 0,1450 ha bendrojo ploto žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 44, Marijampolėje, ar UAB „Artapolas“ turėjo teisę įsigyti šį valstybinės žemės sklypą ne aukciono tvarka. Byloje nėra įrodymų, leidžiančių teismui konstatuoti tokias faktines aplinkybes, nes UAB „Artapolas“ nuosavybės teise nevaldo jokių statinių ginčo žemės sklype, ginčo žemės sklypas nebuvo suformuotas UAB „Artapolas“ nuosavybės teise priklausančių statinių eksploatacijai, UAB „Artapolas“ nebuvo išreiškęs valios įsigyti šį žemės sklypą. Neaišku kokiu pagrindu teismas konstatavo, kad ginčo žemės sklype yra statiniai, kurių eksploatavimui reikalingas žemės sklypas turėtų priklausyti ieškovui. Tai, kad UAB „Artapolas“ savo rizika statė statinius, kuriems eksploatuoti yra būtinas didesnis žemės sklypas, nesuteikia teisės įsigyti papildomą valstybinės žemės sklypą, esantį greta statinio. UAB „Artapolas“ buvo išduotas statybos leidimas prekybos centro statybai žemės sklype Kudirkos g. 47, Marijampolėje, todėl ieškovas ir neturėjo jokio teisinio pagrindo vykdyti statybas už jo nuomos teise valdomo valstybinės žemės sklypo ribų. Be to, nepagrįsti teismo motyvai, kad žemės sklypas buvo formuojamas dėl esamų statinių - automobilių stovėjimo aikštelės. Į bylą nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad automobilių stovėjimo aikštelė Žemaitės g. 44 priklauso nuosavybės teise Marijampolės savivaldybei, jog ji buvo pripažinta tinkama naudoti. Taip pat nepagrįsti teismo argumentai, kad ant atsakovui perleisto žemės sklypo buvo savivaldybės statinių už daugiau nei 114 000 Lt, nes nėra tokį faktą patvirtinančių objektyvių įrodymų.
  3. Teismas turėjo taikyti CK nuostatas, reglamentuojančias savininko, t.y. UAB „Autoreikmuo“ teisių apsaugą ir gynimą. Į bylą turėjo būti pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Artapolas“ nuosavybės teise valdo nekilnojamus daiktus ginčo žemės sklype. Nei UAB „Artapolas“, nei Marijampolės savivaldybė ginčo žemės sklype neturi jokių statinių, kurių nuosavybės teisę galėtų pagrįsti įstatymų reikalaujamais dokumentais. UAB „Autoreikmuo“, dalyvaudamas viešame valstybinės žemės sklypo pardavimo aukcione, turėjo pagrįstą pagrindą tikėti, kad aukcioną vykdančios institucijos – Marijampolės savivaldybė ir Marijampolės apskrities viršininko administracija – buvo atlikę visas reikalaujamas teisės aktų procedūras ir priėmę visus reikalingus sprendimus. Bylos duomenys patvirtina, kad nei viename dokumente nebuvo nurodyta, jog parduodamame valstybinės žemės sklype yra kitiems asmenims priklausančių statinių, dėl to laikytina, kad atsakovas UAB „Autoreikmuo“ yra sąžiningas įgijėjas ir teismui nebuvo pagrindo taikyti restituciją išreikalaujant nekilnojamąjį turtą iš tokio asmens.
  4. Teismas netinkamai taikė teritorijų planavimo teisės aktus ir nepagrįstai konstatavo, kad ginčo žemės sklypas buvo suformuotas ir jame esamų statinių ir gretimame sklype esančio prekybos centro eksploatavimui.
  5. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos bei trečiojo asmens Marijampolės savivaldybės administracijos argumentus, kad teisės aktai, reglamentuojantys naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą aukcione, nenumato teisės aukciono komisijai ar administracijos direktoriui panaikinti aukciono rezultatus. Ginčai, kilę dėl aukciono organizavimo ir jo rezultatų, sprendžiami tik teismine tvarka, todėl šiuo atveju liktų neišspręstas teisminis ginčas, kadangi liktų galioti ginčo sklypo pardavimo aukciono rezultatai.
  6. Teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo teisės normas.

27Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nurodo, kad su atsakovo UAB „Autoreikmuo“ apeliaciniu skundu sutinka.

28Apeliaciniu skundu atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jei ant žemės sklypo yra statinių, toks sklypas negali būti laikomas „nauju“ ir parduodamas aukciono būdu; teisės aktai nedaro išimčių dėl viešiesiems juridiniams asmenims, šiuo atveju savivaldybei, priklausančių statinių; tai, kad ant ginčijama sutartimi parduoto žemės sklypo buvo privačiam asmeniui ir savivaldybei priklausančių statinių, patvirtina žemės sklypo detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje bei žemės sklypo plane fiksuojami perleistame sklype esantys įėjimo į prekybos centrą laiptai, teritorijų planavimo dokumentai, Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2008 m. spalio 1 d. ataskaita. 2005 m. gruodžio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-698 buvo nuspręsta rengti detalųjį planą automobilių stovėjimo aikštelei įrengti prie esamos aikštelės V. Kudirkos gatvėje ir šiuo atveju buvo naujai formuojamas bei tvirtinamas žemės sklypo detalusis planas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės, todėl šio ginčo sklypo detalaus plano rengimas nėra susijęs su ieškovo vykdyta prekybos centro statyba ir nėra susijęs su ieškovo pastatytu pastatu. Nei ieškovas, nei kiti suinteresuoti asmenys dėl minėto detalaus plano tvirtinimo pretenzijų nėra pareiškę. Ieškovo pastatytas prekybos centras 2005 m. rugsėjo 30 d. buvo pripažintas tinkamu naudoti. Žemės sklypo, esančio V. Kudirkos g. 47A, Marijampolėje, kuriame yra ieškovo pastatytas prekybos centras, detalusis planas buvo patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143.
  2. Teismas nepagrįstai rėmėsi Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostata, numatančia, kad valstybiniai žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrengimais. Ieškovas teismui nėra pateikęs įrodymų, patvirtinančių, kad jam nuosavybės teise priklauso kokie nors statiniai ar įrenginiai ginčo sklype. Duomenų apie tai, kad ieškovas būtų papildomai įrengęs kokią nors automobilių stovėjimo aikštelę ginčo sklype į bylą taip pat nebuvo pateikta.
  3. Teismui pripažinus negaliojančia ieškovo ginčijamą sutartį, liktų galioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 29 d. ginčo sklypo pardavimo aukcione rezultatai. Teisės aktai, reglamentuojantys naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą aukcione, nesuteikia teisės aukciono komisijai ar administracijos direktoriui panaikinti aukciono rezultatus.

29Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Autoreikmuo“ nurodo, kad su atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu sutinka.

30Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas UAB „Artapolas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovų UAB „Autoreikmuo“ ir Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus atmesti, Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes bei vertino byloje esančius įrodymus, todėl teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

31Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija prašo apeliacinės instancijos teismą apeliaciniu skundu pagrįstumo klausimą spręsti savo nuožiūra.

32Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniai skundai atmestini ir Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

33IV. Byloje nustatytos aplinkybės

34Marijampolės savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo, esančio Marijampolėje, V. Kudirkos g. 47, ribų keitimo, padidinant nenaudojamos valstybinės fondinės žemės sąskaita, statybos reglamento papildymo ir patikslinimo supaprastinta tvarka detalųjį planą, pagal kurio sprendinius yra nustatyta, kad žemės sklypas yra komercinės paskirties, todėl smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti prie esamo žemės sklypo (V. Kudirkos g. 47, detaliojo plano brėžinyje pažymėtas indeksu ,,1“) papildomai prijungiamas 278 kv. m ploto žemės sklypas (brėžinyje pažymėtas indeksu ,,2“); šalia šių indeksais ,,1“ ir ,,2“ pažymėtų žemės plotų esantis žemės plotas yra servitutinė teritorija. Įgyvendindama šio detaliojo plano sprendinius Marijampolės savivaldybės administracija 2005 m. balandžio 1 d. išdavė statytojui UAB ,,Artapolas“ statybos leidimą Nr. 3.23.859.NS, kuriuo ieškovui leista žemės sklype V. Kudirkos g. 47 statyti prekybos centrą. Šiame žemės sklype ieškovas pastatė 1463,5 kv. m ploto pastatą – prekybos centrą, kuriam šiuo metu yra suteiktas adresas V. Kudirkos g. 47A , ir šis statinys Marijampolės apskrities viršininko įsakymu sudarytos komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti. Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtinto žemės sklypo V. Kudirkos g. 47 detaliajame plane nustatyta, kad detaliajame plane nurodytoje teritorijoje, kuriai yra nustatytas servitutas, turi būti privalomai įrengiamos automobilių stovėjimo vietos. Toks detaliojo plano sprendinys buvo nustatytas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą specialųjį planą bei aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" reikalavimus, pagal kuriuos kiekvienam prekybos centro 20 kv. m prekybos salės ploto šalia prekybos centro privalomai turi būti įrengiama viena automobilių stovėjimo vieta. Tai yra privalomasis normatyvinis reikalavimas ir jis jokių išimčių nenumato. Pagal šio detaliojo plano sprendinius žemės sklypas, kuriame numatyta statyti prekybos centrą, yra suformuotas atskirai, numatant, kad visas šis sklypas bus užstatytas prekybos centru, o gretimame žemės sklype įrengiamos automobilių stovėjimo vietos. Ieškovas, statydamas prekybos centrą, turėjo sutvarkyti ne tik žemės sklypo V. Kudirkos g. 47 teritoriją, bet ir aplink esančią teritoriją dėl minėtų normų reikalavimų automobilių stovėjimo vietoms (aikštelei). Ieškovas ir UAB „Statybos patarimai" 2005 m. liepos 25 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 25/07/05 dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo ir kitų darbų minėtame žemės sklype. Aikštelės įrengimo darbai buvo atlikti 2005 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, šiuo metu ieškovas yra įrengęs ir naftos produktų gaudyklę. Statybos darbai buvo atlikti ieškovo lėšomis, už šiuos darbus ieškovas rangovui sumokėjo 193 985,62 Lt, o valstybinė komisija minėtu 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu juos pripažino tinkamais. 2005 m. lapkričio 2 d. ieškovas ir UAB „Norfos mažmena" sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 26/2005, kuria visą 1 463,5 kv. m ploto prekybos centrą išsinuomojo UAB „Norfos mažmena". Ieškovas ir AB „SEB lizingas" 2006 m. sausio 11 d. sudarė lizingo (finansinės nuomos) sutartį Nr. 2005-120331 ir 2006 m. sausio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. AK-445, kuria ieškovas trečiajam asmeniui UAB „SEB lizingas" perleido nuosavybės teisę į prekybos centrą. Šiuo metu prekybos centrą, esantį V. Kudirkos g. 47A, Marijampolėje, ieškovas valdo nuomos teise pagal lizingo sutartį. Marijampolės savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-698 leido rengti detaliuosius planus automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, taip pat ir detalųjį planą prie esamos aikštelės V. Kudirkos gatvėje. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 14 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 107, kuriose nurodė, kad sąlygos išduotos planuoti apie 0,130 ha žemės sklypą V. Kudirkos g. (prie parduotuvės UAB „Norfos mažmena") bei kad planavimo tikslas ir uždaviniai yra žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės. Vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu ir planavimo sąlygomis, buvo parengtas žemės sklypo, esančio prie parduotuvės „Norfa", detalusis planas („Detalusis planas. Žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės"), kuris buvo suderintas įstatymų nustatyta tvarka bei patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-36. Pagal šį detalųjį planą buvo suformuotas 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypas, kuris 2007 m. lapkričio 7 d. buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, adresu Marijampolė, Žemaitės g. 44. Žemės sklypas yra užstatytas statiniais: automobilių stovėjimo aikštele ir pastato – prekybos centro dalimi. Ginčo žemės sklypas ir jame esantys statiniai yra priskirti ir faktiškai naudojami siekiant tinkamai pagal tiesioginę paskirtį eksploatuoti prekybos centrą V. Kudirkos g. 47A, taip pat žemės sklypas yra skirtas prekybos centro eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį, nes sklypo dalis yra užstatyta pačiu prekybos centru. Remiantis Žemės įstatymu ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, žemės sklypas nėra aukciono tvarka parduodamos valstybinės žemės objektas (naujas sklypas), nes jis yra užstatytas statiniais ir teritorijų planavimo dokumentu suformuotas bei skirtas vieno konkretaus statinio — jame esančios automobilių stovėjimo aikštelės ir greta esančio prekybos centro eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį (įėjimui į prekybos į centrą ir prekybos centro automobilių stovėjimo vietoms). Ne aukciono tvarka šį žemės sklypą gali įsigyti ne bet kuris asmuo, o tik tas, kuriam nuosavybės teise priklauso prekybos centras, t. y. šiuo metu AB „SEB lizingas", o įvykdžius lizingo sutarties sąlygas bei prekybos centro savininku tapus ieškovui, šią teisę galės realizuoti tik ieškovas. Marijampolės AVA 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 4567 pardavė žemės sklypą UAB „Autoreikmuo". Sutartis yra niekinė ir negalioja, nes žemės sklypas aukciono tvarka negalėjo būti parduodamas, o sudaryta sutartis prieštarauja Žemės įstatymo 10 straipsnio 4, 5, 7 dalims ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" 2.1 ir 2.3 punktams. Ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties 1 punkte nustatyta, kad sutartis yra sudaroma vadovaujantis 2008 m. balandžio 29 d. įvykusio žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatais. Sudarant ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį neegzistavo nė viena iš minėtame įstatyme bei Vyriausybės nutarime nurodytų sąlygų, dėl to sutartis yra niekinė ir negalioja. Žemės sklype yra statinių - tai patvirtina tiek žemės sklypo detalusis planas, tiek žemės sklypo detaliojo plano pagrindinis brėžinys ir žemės sklypo planas. Atsakovas UAB „Autoreikmuo" 2008 m. birželio 16 d. raštu taip pat pripažino, jog ginčo žemės sklype yra trečiojo asmens AB „SEB lizingas" statiniai, kuriuos reikalaujama nusigriauti. Aplinkybę, kad žemės sklype esantys statiniai nėra tik inžineriniai tinklai ar (ir) jame pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, taip pat visiškai patvirtina žemės sklypo detalusis planas, nes detalieji planai yra rengiami prie naudojamų statinių. Šiuo atveju žemės sklypo detaliuoju planu ir yra nurodoma, jog statiniai turi aiškią funkcinę priklausomybę - statiniai neatsiejami nuo prekybos centro „Norfa“, jie (statiniai) yra skirti automobiliams statyti ir būtent tokių statinių eksploatavimui detaliuoju planu žemės sklypas ir buvo suformuotas. Aplinkybę, kad žemės sklype esantys statiniai nėra laikini statiniai, patvirtina detalusis planas, kuriame nėra jokių nuorodų, jog tai yra laikino pobūdžio statiniai, be to, detalieji planai, siekiant suformuoti žemės sklypus laikinų statinių eksploatavimui, iš viso nerengiami. Tai reiškia, kad žemės sklype esantys statiniai yra aiškią funkcinę paskirtį turintys nekilnojamieji daiktai, kurių eksploatavimui reikalingas žemės sklypas, kuris ir buvo suformuotas detaliuoju planu. Atsakovai, sudarydami ginčijamą 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pažeidė Žemės įstatymo 10 straipsnio 4, 5 ir 7 dalių nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.1 ir 2.3 punktus, nes ši sutartis buvo sudaryta aukciono būdu, tačiau aukciono būdu gali būti parduodami tik tam tikras sąlygas atitinkantys žemės sklypai.

35V. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

36Teisėjų kolegija nesutinka su apeliaciniais skundais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes bei vertino byloje esančius įrodymus, dėl to teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis).

37Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracijos (toliau – Marijampolės AVA) procesinių teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliaciniame skunde nurodo, kad nesutinka, jog su teismo nustatyta aplinkybe, kad ginčo žemės sklype yra savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių ir toks žemės sklypas negali būti laikomas nauju žemės sklypu, t.y. laisvu ir neužstatytu žemės sklypu. Tokia pozicija grindžiama tuo, jog ieškovo vykdytos prekybos centro statybos gretimame žemės sklype neva niekaip nesusijusios su ginčo žemės sklypu. Nepaisant to, pats apeliantas apeliaciniame skunde pripažįsta, kad ginčo žemės sklypo detalusis planas buvo rengiamas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės, o pastaroji aplinkybė ir yra esminė sprendžiant klausimą, ar žemės sklypas galėjo būti parduodamas aukciono tvarka kaip naujas laisvos valstybinės žemės sklypas.

38Analogišką argumentą savo apeliaciniame skunde nurodo ir atsakovas UAB „Autoreikmuo", nes, atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ nuomone, yra neaišku kokiais įrodymais remdamasis teismas konstatavo, jog žemės sklypas yra užstatytas, be to, byloje neva nėra jokių įrodymų, kad žemės sklype esantys statiniai priklauso savivaldybei nuosavybės teise.

39Teisėjų kolegijos nuomone, toks apeliacinių skundų argumentas yra nepagrįstas. Kaip minėta, esminė aplinkybė, kurią ir nustatė pirmosios instancijos teismas ir kuri apsprendžia ar yra žemės sklypas užstatytas ar ne yra ta, ar žemės sklype yra statinių. Atsakovas UAB „Autoreikmuo" visiškai nepagrįstai nurodo, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog ginčo žemės sklype esantys statiniai nėra pripažinti tinkamais naudoti, nes tokie įrodymai byloje yra.

40Pažymėtina, kad į bylą yra pateikti įrodymai, jog ginčo žemės sklypas yra užstatytas statiniais, kad šie statiniai yra sukurti teisėtai, kad yra dokumentai, patvirtinantys šių statinių paskirtį ir pan. Pirmosios instancijos teismas nurodytus įrodymus tinkamai tyrė bei teisingai įvertino, dėl to priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Byloje yra įrodymai, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo Marijampolės m., V.Kudirkos g. 47, ribų keitimo detalųjį planą. Vadovaujantis nurodyto detaliojo plano sprendiniais Marijampolės savivaldybės administracija 2005 m. balandžio 1 d. išdavė statytojui UAB „Artapolas" statybos leidimą Nr. 3.23.859.NS, kuriuo bendrovei leista žemės sklype V.Kudirkos g. 47 statyti prekybos centrą. Bendrovė šio statybos leidimo pagrindu pastatė 1463,5 kv.m ploto pastatą-prekybos centrą, kurio unikalus Nr. 4400-0607-8540, esantį Marijampolės m., V.Kudirkos g. 47 (šiuo metu suteiktas naujas adresas V.Kudirkos g. 47A), šis statinys Marijampolės apskrities viršininko įsakymu sudarytos komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti.

41Pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo Marijampolės m., V.Kudirkos g. 47, detaliojo plano sprendinius yra nustatyta, kad detaliajame plane nurodytoje teritorijoje, kuriai yra nustatytas servitutas, turi būti privalomai įrengiamos automobilių parkavimo vietos. Toks detaliojo plano sprendinys buvo nustatytas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą specialųjį planą bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" reikalavimus, pagal kuriuos kiekvieniems prekybos centro 20 kv.m prekybos salės ploto šalia prekybos centro privalomai turi būti įrengiama viena parkavimo vieta. Tai yra privalomasis normatyvinis reikalavimas ir jis jokiu išimčių nenumato. Pagal šio detaliojo plano sprendinius žemės sklypas, kuriame numatyta statyti prekybos centrą, yra suformuotas atskirai, numatant, kad visas šis sklypas bus užstatytas prekybos centru, o gretimame žemės sklype bus įrengiamos automobilių stovėjimo vietos. Vykdydamas statybas ieškovas tinkamai įvykdė ir šiuos detaliojo plano sprendiniais nustatytus reikalavimus - ieškovas 2005 m. liepos 25 d. sudarė su UAB „Statybos patarimai'' statybos rangos sutartį Nr. 25/07/05 dėl automobilių parkavimo aikštelės įrengimo ir kitų gerovės darbų V.Kudirkos g. 47. Aikštelės įrengimo darbai buvo atlikti 2005 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais, ieškovas taip pat įrengė naftos produktų gaudyklę, statybos darbai buvo atlikti ieškovo lėšomis, už šiuos darbus ieškovas sumokėjo rangovui 193 985,62 Lt sumą.

42Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas į bylą kaip įrodymą papildomai yra pateikęs ir suderintą statinio techninį projektą, pagal kurį yra numatyta, jog prekybos centro klientų automobilių parkavimui privalomi įrengti statiniai įrengiami būtent ginčo žemės sklype Žemaitės g. 44, kas ir buvo padaryta pagal techninį projektą, o valstybinė komisija jau minėtu 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu juos pripažino tinkamais (akto 11 punktas, 12 punktas).

43Tokiu būdu akivaizdu, kad ginčo žemės sklypas nėra naujas žemės sklypas Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" 2.1 punkto ir 2.3 punkto prasme, nes jis yra užstatytas statiniais, kurių statyba ir eksploatavimas yra numatytas teritorijų planavimo dokumente, taip pat statinio techniniame projekte ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte. Atsižvelgiant į tai, atsakovų apeliacinių skundų motyvai yra visiškai formalūs - atsakovai nenurodo jokių įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų įvertinimą, todėl apeliaciniai skundai negali būti laikomi pagrįstais.

44Atsakovo Marijampolės AVA procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo argumentas, jog ginčo sklype esančių statinių nebuvo atlikta teisinė registracija, dėl ko, apelianto nuomone, yra laikoma, jog žemės sklype nėra Lietuvos ar užsienio statiniams arba juridiniams asmenims priklausančių statinių, yra nepagrįstas. Apeliantas neteisingai aiškina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" 2.1 punkto nuostatas, t.y. dėl nesuprantamų priežasčių apeliantas cituoja tik šios normos 2.1.1 papunktį visiškai ignoruodamas pačią normą, o minėto nutarimo 2.1.1 papunktis iš esmės tik papildo normoje įtvirtintą sąlygą žemę laikyti (pripažinti) nauju žemės sklypu.

45Minėto nutarimo 2.1 punkte nustatyta, kad naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais laikomi pagal teritorijų detaliojo planavimo dokumentus kitai paskirčiai suplanuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, atitinkantys vieną iš sąlygų, nurodytų 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose. Taigi, žemės sklypo teisinis statusas visų pirma yra nustatomas teritorijų planavimo dokumentu.

46Byloje yra pateikti įrodymai, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-698 leido rengti detaliuosius planus automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tame tarpe ir detalųjį planą prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės V.Kudirkos gatvėje. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 14 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 107, kuriame nurodė, kad sąlygos išduotos planuoti apie 0,130 ha žemės sklypą Marijampolėje, V.Kudirkos g. (prie parduotuvės UAB „Norfos mažmena") (sąlygų 3 punktas), taip pat, nurodė, kad planavimo tikslas ir uždaviniai yra „žemės suformavimas sklypo prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės". Nurodytas detalusis planas buvo suderintas įstatymų nustatyta tvarka bei patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-36.

47Pažymėtina, kad parengto ir teikiamo tvirtinti teritorijų planavimo dokumento išvadą teikianti institucija buvo Marijampolės AVA, t.y. buvęs atsakovas, kurio procesinių teisių perėmėjas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Tai taip pat paneigia apeliacinio skundo argumentus, kad žemės sklypas buvo laikomas nauju žemės sklypu, nes pats atsakovas yra pateikęs išvadą dėl detaliojo plano „Detalusis planas. Žemės sklypo suformavimas prie esamos automobilių stovėjimo aikštelės. Adresas: Kudirkos g. prie parduotuvės UAB „Norfa" Marijampolė" patikrinimo ir atitikimo teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams.

48Pagal šį detalųjį planą buvo suformuotas 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypas, kurio paskirtis: Kita; naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Žemės sklypas 2007 m. lapkričio 7 d. buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, registro įrašo Nr. 44/875677, kadastrinis Nr. 1801/0038:162, unikalus Nr. 4400-1285-0681, adresas Marijampolės m. Žemaitės g. 44.

49Atsižvelgiant į tai, apelianto argumentas, jog neatlikus ginčo žemės sklype esančių statinių teisinės registracijos šis žemės sklypas laikomas nauju žemės sklypu, nes jame neva nėra asmenims priklausančių statinių yra nepagrįstas, ankščiau nurodyti pateikti į bylą įrodymai patvirtina pirmosios instancijos teismo nustatytą faktą, jog ginčo žemės sklypas Žemaitės g. 44, Marijampolėje, yra užstatytas statiniais, kurie buvo įrengti įgyvendinant Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtino žemės sklypo Marijampolės m., V.Kudirkos g. 47, detaliojo plano sprendinius, t.y. numatant privalomai pagal specialiojo plano ir Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 reikalavimus prekybos centro eksploatavimui reikalingas automobilių stovėjimo vietas, taip pat pagal suderintą statinio techninį projektą, kuriam įgyvendinti buvo išduotas statybos leidimas Nr. 3.23.859.NS, ir 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti.

50Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad žemės sklypas suformuotas jame esamų ir ieškovo lėšomis pastatytų gretimame žemės sklype statinių - prekybos centro eksploatavimui (ne naujoms statyboms) ir kad šis sklypas yra faktiškai naudojamas būtent tokiai paskirčiai. Tai patvirtina Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-36 patvirtintas žemės sklypo detalusis planas. Žemės sklypas ir jame esantys statiniai yra priskirti ir faktiškai naudojami siekiant tinkamai pagal tiesioginę paskirtį eksploatuoti V.Kudirkos g. 47A esantį prekybos centrą (parduotuvę „Norfa"). Valstybinės komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti V.Kudirkos g. 47A esantis prekybos centras ir tai patvirtina, jog šalia jo yra teisėtai įrengta bei būtina automobilių stovėjimo aikštelė, nes neįrengus parkavimo vietų prekybos centras negali būti nei statomas, nei pripažįstamas tinkamu naudoti, nei eksploatuojamas.

51Bylos duomenys patvirtina, kad minėtas žemės sklypas yra skirtas prekybos centro V.Kudirkos g. 47A eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį, nes žemės sklypo dalis yra užstatyta pačiu prekybos centru. Šią aplinkybę patvirtina tiek žemės sklypo detaliojo plano pagrindinis brėžinys, tiek žemės sklypo planas, kuriuose fiksuojami įėjimo į prekybos centrą laiptai, tiek ir paties atsakovo UAB „Autoreikmuo" 2008 m. birželio 16 d. pranešimas, pateiktas prekybos centro savininkui AB „SEB lizingas", kuriuo UAB „Autoreikmuo" reikalauja nugriauti teisėtai pastatyto ir valstybinės komisijos aktu pripažinto tinkamu naudoti statinio dalį - įėjimo į prekybos centrą laiptus.

52Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pastatų teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu, tačiau pats pastatų teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Teisine pastatų registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į pastatus atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau pati nuosavybė atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-977/2000). Taigi, kadangi nuosavybės teisę sukuria ne šių teisių registravimas, o veiksmai ir dokumentai, kurių pagrindu yra įgyjamos teisės į daiktą, ir patį nuosavybės objektą patvirtina ne teisinė registracija, o dokumentai, konkrečiai — abiejų žemės sklypų detalieji planai, ieškovo parengtas techninis projektas, statybos leidimas, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai taikė materialines teisės normas, o apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

53Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto UAB „Autoreikmuo" apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas šioje byloje neturi reikalavimo teisės, yra nepagrįsti. Apeliantas apeliaciniame skunde teisingai aiškina tiek CPK 5 straipsnį, tiek ir kasacinio teismo suformuotą šios normos taikymo ir aiškinimo praktiką, tačiau po to padaro visiškai priešingas išvadas, nurodydamas, kad šioje byloje į teismą turėjo teisę kreiptis tik dabartinis pastato savininkas — AB „SEB lizingas". Be to, pats atsakovas tokių savo išvadų niekaip nepagrindžia ir neįrodinėja, t.y. iš apeliacinio skundo neaišku, kodėl ieškovas, būdamas lizingo gavėju pagal su pastato savininku AB „SEB lizingas" sudarytą lizingo sutartį bei perėmęs visas teises, susijusias su pastato valdymu ir naudojimuisi, negali gintis nuo neteisėtų atsakovų veiksmų, pažeidžiančių turimas ieškovo teises.

54Pažymėtina, kad ieškovas 2005 m. lapkričio 2 d. sudarė su UAB „Norfos mažmena" negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 26/2005, kuria visą 1463,5 kv.m ploto prekybos centrą išnuomojo UAB „Norfos mažmena". Taip pat ieškovas 2006 m. sausio 11 d. sudarė lizingo (finansinės nuomos) sutartį Nr. 2005-120331 su AB „SEB lizingas" bei 2006 m. sausio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartimi, reg. Nr. AK-445, perleido nuosavybės teisę į prekybos centrą AB „SEB lizingas". Tokiu būdu, Šios lizingo sutarties pagrindu ieškovas nuomos teise valdo šiuo metu AB „SEB lizingas" nuosavybės teise priklausantį pastatą-prekybos centrą, kurio unikalus Nr. 4400-0607-8540, esantį Marijampolės m., V.Kudirkos g. 47A. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal lizingo sutartį sumokėjus visą lizingo sutarties kainą lizingo sutarties dalykas pereina lizingo gavėjui nuosavybės teise, t.y. iš esmės lizingo gavėjas turi lygiai tokį patį materialinį teisinį suinteresuotumą dėl pažeistų teisių gynimo kaip ir pats savininkas.

55Pirmosios instancijos teismas apeliaciniais skundais skundžiamame sprendime konstatavo, jog ginčijama sutartis ne tik pažeidžia imperatyvias teisės normas, bet prieštarauja viešajam interesui, todėl yra negaliojanti, t.y. atsakovas UAB „Autoreikmuo" užvaldė savivaldybės turtą daugiau nei už 114 000 Lt sumą. Atsakovai nurodyto teismo argumento net neginčija ir dėl jo apeliaciniuose skunduose visiškai nepasisako. Tačiau toks pirmosios instancijos teismo motyvas iš esmės taip pat sudaro pakankamą pagrindą teigti, jog ieškovas šioje byloje yra tinkamas ieškovas, nes viešasis interesas yra suprantamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, taigi, šiuo atveju subjektas gali būti bet kuris asmuo, kurio interesai yra pažeidžiami kitų asmenų neteisėtais veiksmais. Akivaizdu, kad ieškovo pagrindinė veikla, susijusi su pastatu Marijampolės m., V.Kudirkos g. 47A, yra šio pastato nuoma UAB „Norfos mažmena", kuri užsiima mažmenine prekyba maisto produktais ir kitais būtino reikalingumo produktais, todėl šiai veiklai vykdyti ieškovas privalo sudaryti ir atitinkamas sąlygas, konkrečiai, kad jo nuomininko klientai turėtų automobilių parkavimo vietas. Tai ir buvo padaryta detaliaisiais planais ir kitais privalomaisiais statybos normatyviniais techniniais dokumentais, todėl pardavus ginčo žemės sklypą kartu su jame įrengtais statiniais automobilių parkavimui buvo pažeisti tiesioginiai ieškovo interesai ir teisės.

56Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Autoreikmuo" taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai taikė valstybinės žemės sklypų pardavimą reglamentuojančias teisės normas. Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte yra nustatyta, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais; valstybinės žemės sklypai parduodami tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytąją tiesioginę paskirtį. Šio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcione ir be aukciono tvarkas nustato Vyriausybė.

57Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4 punkte yra nustatyta, kad asmenys turi teisę įsigyti nuosavybėn žemės sklypus, kurių reikia įsigytiems ar įsigyjamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, kad šie žemės sklypai parduodami pagal detaliuosius planus arba žemėvaldų projektus (planus) (kaimo gyvenamojoje vietovėje). Tokiu būdu, remiantis Žemės įstatymu ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, ginčo žemės sklypas nėra aukciono tvarka parduodamos valstybinės žemės objektas (naujas sklypas), nes jis yra užstatytas statiniais ir teritorijų planavimo dokumentu suformuotas bei skirtas vieno konkretaus statinio - jame esančios automobilių stovėjimo aikštelės ir gretimai esančio prekybos centro Kudirkos g. 47 A — eksploatavimui pagal tiesioginę paskirtį (įėjimui į prekybos centrą ir prekybos centro lankytojų automobilių parkavimo vietoms). Taigi, ne aukciono tvarka šį žemės sklypą gali įsigyti ne bet kuris asmuo, o tik tas asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso prekybos centras, t.y. šiuo metu UAB „SEB lizingas", o įvykdžius lizingo sutarties sąlygas bei prekybos centro savininku tapus ieškovui, šia teisę galės realizuoti tik ieškovas.

58Atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ apeliaciniame skunde pateikiami argumentai iš dalies yra nesusiję su šioje byloje pareikšto ieškinio faktiniu pagrindu. Kaip minėta, atsakovas UAB ,,Autoreikmuo“ iš pradžių nurodo, kad jokių žemės sklypo užstatymą ir jo eksploatavimo paskirtį dokumentų nėra, o toliau pateikia argumentus, kad nesant tokių dokumentų teismas negalėjo konstatuoti, neva žemės sklypas nėra naujas žemės sklypas. Tačiau, kaip minėta, ginčo žemės sklypo suformavimą ir jo tikslinę paskirtį visų pirma apsprendžia teritorijų planavimo dokumentai, kurie aiškiai patvirtina, kad sklypas yra suformuotas ne pardavimui aukcione, o esamų statinių eksploatavimui, konkrečiai - automobilių aikštelės prie parduotuvės „Norfa" eksploatavimui. Be to, byloje yra ir kiti įrodymai - statinio techninis projektas ir statybos leidimas, patvirtinantys, jog ginčo aikštelė buvo sutvarkyta pagal šiame projekte nustatytus reikalavimus, o visi statybos darbai statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu pripažinti tinkamais naudoti.

59Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ apeliacinio skundo argumentas dėl atsakovo sąžiningumo sudarant ginčijamą sutartį, kadangi atsakovas UAB ,,Autoreikmuo“, kaip verslu užsiimantis juridinis asmuo, žinojo ir turėjo žinoti, kad pagal teisės normų reikalavimus minėtas prekybos centras be automobilių parkavimo vietų negalėjo būti nei statomas, nei pripažįstamas tinkamu naudoti, nei eksploatuojamas.

60Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo UAB „Autoreikmuo" apeliacinio skundo argumentas, kad teismo sprendimas nesukels jokių teisinių pasekmių, nes panaikinus ginčo sutartį lieka galioti aukciono rezultatai, yra nepagrįsti. Ieškovo ieškinio dalykas buvo sandorio pripažinimas negaliojančiu tuo pagrindu, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), t. y. ieškovas neįrodinėjo sandorio negaliojimo fakto tuo pagrindu, jog buvo pažeistos aukciono procedūros. Taigi, materialinis teisinis sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindas yra ne paties aukciono rezultatas, bet prievolinio teisinio santykio negaliojimas, t. y. sandoris ir ginčijamas tuo pagrindu, kad aukciono tvarka jis iš viso negalėjo būti sudarytas, o civilinės teisės ir pareigos atsiranda tik iš įstatymų nustatytų arba jiems neprieštaraujančių sandorių (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Būtent nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas ir konstatavo savo sprendime, t. y. nurodė, kad ginčo žemės sklypas aukcione kaip naujas žemės sklypas iš viso negalėjo būti parduodamas ir patį teisinį santykį pripažino niekiniu, todėl apelianto teiginys, neva pripažintu niekinio teisinio santykio pagrindu atsakovai vėl privalės sudaryti naują pirkimo pardavimo sutartį, yra nepagrįstas.

61Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, sprendžia, kad priteistina iš atsakovų Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir UAB ,,Autoreikmuo“ ieškovui UAB ,,Artapolas“ po 937,75 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovų Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir UAB ,,Autoreikmuo“ į valstybės biudžetą po 2,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

65Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti iš atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ieškovui UAB ,,Artapolas“ 937,75 Lt (devynis šimtus trisdešimt septynis litus septyniasdešimt penkis centus) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo ir į valstybės biudžetą 2,80 Lt (du litus aštuoniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

67Priteisti iš atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ ieškovui UAB ,,Artapolas“ 937,75 Lt (devynis šimtus trisdešimt septynis litus septyniasdešimt penkis centus) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo ir į valstybės biudžetą 2,80 Lt (du litus aštuoniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Artapolas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė.... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 7. Teismas nesutiko su atsakovo argumentu, kad ieškinys negali būti pakartotinai... 8. Teismas nurodė, kad Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte... 9. Teismas nurodė, kad aplinkybę, jog perleistame žemės sklype esantys... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatavo, kad sklypas... 11. Teismas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 30 d.... 12. Teismas nurodė, kad statybos leidimo pagrindu ieškovas pastatė 1463.5 kv. m... 13. Teismas pažymėjo, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 30... 14. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes konstatavo, kad ginčo žemės... 15. Teismas pritarė ieškovui, jog ginčijama sutartimi perleidus žemės sklypą... 16. Teismas nurodė, kad Lietuvos respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d.... 17. Teismas nurodė, kad į bylą pateikti detalieji planai ir prekybos centro... 18. Teismas nurodė, kad ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties 1 punkte... 19. Teismas nurodė, kad atsakovas kelia klausimą dėl ieškovo tinkamumo. Teismo... 20. Teismas nurodė, kad akivaizdu, jog ieškovas, vadovaujantis viešame registre... 21. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad ieškinys tenkintinas ir... 22. Teismas konstatavo, kad ieškinį tenkinus ir ginčijamą sandorį pripažinus... 23. Teismas konstatavo, kad ieškinį patenkinus visiškai, priteistina ieškovui... 24. Teismas, remdamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos... 25. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 26. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Autoreikmuo“ prašo apeliacinės... 27. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Marijampolės apskrities... 28. Apeliaciniu skundu atsakovas Marijampolės apskrities viršininko... 29. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Autoreikmuo“ nurodo, kad... 30. Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas UAB „Artapolas“ prašo... 31. Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas Marijampolės savivaldybės... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniai skundai atmestini ir Kauno... 33. IV. Byloje nustatytos aplinkybės... 34. Marijampolės savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-143... 35. V. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 36. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliaciniais skundais ir konstatuoja, kad... 37. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracijos (toliau –... 38. Analogišką argumentą savo apeliaciniame skunde nurodo ir atsakovas UAB... 39. Teisėjų kolegijos nuomone, toks apeliacinių skundų argumentas yra... 40. Pažymėtina, kad į bylą yra pateikti įrodymai, jog ginčo žemės sklypas... 41. Pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.... 42. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas į bylą kaip įrodymą papildomai yra... 43. Tokiu būdu akivaizdu, kad ginčo žemės sklypas nėra naujas žemės sklypas... 44. Atsakovo Marijampolės AVA procesinių teisių perėmėjo Nacionalinės žemės... 45. Minėto nutarimo 2.1 punkte nustatyta, kad naujais kitos paskirties... 46. Byloje yra pateikti įrodymai, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2005 m.... 47. Pažymėtina, kad parengto ir teikiamo tvirtinti teritorijų planavimo... 48. Pagal šį detalųjį planą buvo suformuotas 0,1450 ha bendro ploto žemės... 49. Atsižvelgiant į tai, apelianto argumentas, jog neatlikus ginčo žemės... 50. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad žemės sklypas suformuotas jame... 51. Bylos duomenys patvirtina, kad minėtas žemės sklypas yra skirtas prekybos... 52. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pastatų teisinė... 53. Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto UAB „Autoreikmuo" apeliacinio skundo... 54. Pažymėtina, kad ieškovas 2005 m. lapkričio 2 d. sudarė su UAB „Norfos... 55. Pirmosios instancijos teismas apeliaciniais skundais skundžiamame sprendime... 56. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Autoreikmuo"... 57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260... 58. Atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ apeliaciniame skunde pateikiami argumentai iš... 59. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“... 60. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo UAB „Autoreikmuo" apeliacinio... 61. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia,... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 66. Priteisti iš atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos... 67. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ ieškovui UAB ,,Artapolas“ 937,75...