Byla 2-199-452/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, sekretoriaujant Kristinai Keršulytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ atstovei advokato padėjėjai J. M., nedalyvaujant atsakovui A. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškinį atsakovui A. Š. dėl netesybų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo A. Š. 3600 Lt netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovė nurodė, kad 2011-03-04 su atsakovu buvo sudaryta pavedimo paslaugų sutartis, kurioje šalys numatė, kad V. B. įsipareigoja tarpininkauti parduodant nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą su žeme, esantį ( - ). Sutartis buvo sudaryta mėnesiui laiko, nes atsakovui buvo labai reikalingi pinigai. Ieškovė per tą laiką dėjo visas pastangas, kad sutartis būtų įvykdyta- patalpino interneto svetainėse skelbimus, bendradarbiavo su įvairiomis nekilnojamojo turto agentūromis. Atsakovui Buvo surastas pirkėjas, tačiau atsakovas neatsiskaitė pagal pavedimo sutartį ir liko skolingas 3600 Lt netesybų pagal sutarties 1.6 punktą.

3Atsakovas A. Š. teismo posėdyje nedalyvavo apie posėdžio datą, vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti jai nedalyvaujant negauta. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2011-12-19 pateiktame pareiškime nurodė, kad teismo posėdyje dalyvauti negali dėl sunkios nepagydamos ligos (pateikė tai patvirtinančius įrodymus) ir prašė civilinę bylą nutraukti ( 40 b.l.).

4Ieškinys atmestinas.

5Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-03-04 V. B., sutartyje nurodyta „paslaugos tiekėja“ ir A. Š., sutartyje įvardintas „pardavėju“, sudarė pavedimo sutartį, kuria paslaugos tiekėja įsipareigojo iki balandžio 5 dienos tarpininkauti parduodant gyvenamąjį namą, esantį ( - ) (6 b.l.). Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad A. Š. priklausantis žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir visais ūkiniais pastatais, esančiais ( - ), parduoti G. S. ir G. S. pagal 2011-05-30 pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio reg. Nr. R-1379) ( 10-17 b.l.).

6Preliminarioji sutartis – tai šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo jame aptartomis sąlygomis ( CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Iš preliminariosios sutarties atsiranda prievolė sudaryti kitą sutartį; šios sutarties nevykdymas, t.y. nepagrįstas vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį, yra preliminariosios sutarties pažeidimas; tokiais atvejais nukentėjusios šalies interesai ginami atlyginant nuostolius ( CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Taigi nuostolių atlyginimo principo turi būti laikomasi ir ikisutartiniuose santykiuose. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl netesybų. Šios netesybos yra dvejopo pobūdžio, t.y. preliminariojoje sutartyje prisiimtos prievolės sudaryti pagrindinę sutartį užtikrinimui ir civilinės atsakomybės už tokio įsipareigojimo nevykdymą taikymui.

7Nagrinėjamoje byloje pagal nustatytas aplinkybes 2011-03-04 šalys sudarė preliminariąją sutartį; sutarties 1.6 punkte reglamentuota pardavėjo atsakomybė pagrindinės sutarties nesudarymo atveju, t.y. pardavėjui pažeidus, neįvykdžius sąlygų, nutraukus šią sutartį, atsisakius sudaryti notarinį pirkimą-pardavimą tarpininko surastam pirkėjui, arba objektą perleidus kitam asmeniui, pardavėjas sumoka paslaugos tiekėjui 2 proc. baudą (netesybas) nuo parduodamo turto kainos, nurodytos 1.2 punkte, t.y. nuo 180000 Lt. Iš sutarties 1.5 punkto matyti, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki balandžio 5 dienos.

8Teismas laiko, kad sutartiniai įsipareigojimai sudaryti pagrindinę pirkimo pardavimo sutartį iki 2011-04-05 nebuvo įvykdyti, nes pirkimo-pardavimo sutartis dėl parduodamo nekilnojamojo turto buvo sudaryta 2011-05-30 ( 34-35 b.l.). Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog ši sutartis per nustatytą terminą nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės. Ieškovės atstovė nurodė, kad atsakovas pats susirado pirkėją, tačiau per sutartyje nurodytą terminą, nes šios sutarties 2.9 punkte šalys numatė, kad, jei likus savaitei iki sutarties termino pabaigos negaunamas raštiškas kliento parašymas dėl sutarties nutraukimo, laikoma, kad sutartis pratęsiama tokiomis pat sąlygomis ir terminais; visi susitarimai ir informavimai galioja tik raštiški.

9Pagal CK 1.5 straipsnio 2 dalį prievolės šalys, susitarimu nustatydamos tarpusavio teises ir pareigas, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Vertindama preliminariosios sutarties nuostatas dėl joje šalims įtvirtintų teisių ir pareigų lygiateisiškumo bei sąžiningumo aspektais teismas pripažįsta, jog 2011-03-04 sutartyje nustatytas prievolinių teisinių santykių reglamentavimas yra toks, kad neužtikrina šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Šia sutartimi numatytos sąlygos dėl atsakovo vienašalės atsakomybės už sutarties nevykdymą (1.6 punktas) ir sąlygos dėl sutarties termino pratęsimo (2.9 punktas), prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams bei nepagrįstai suteikia ieškovei perdėtą pranašumą prieš atsakovą ir pažeidžia atsakovo lygiateisiškumo principą.

10Ieškovės atstovės nurodytas aplinkybes, jog atsakovas pirkimo- pardavimo sutartį sudarė su ieškovės surastais pirkėjais teismas laiko neparemtais jokiais įrodymais, tuo labiau, kad gyvenamojo namo pirkėjai G. S. ir G. S. raštu teismui patvirtino, jog jie nekilnojamąjį turtą iš A. Š. pirko be tarpininkų ( 41 b.l.).

11Pagal LR CK 6.165 str. 5 d. šalims per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Todėl, ieškovei ir atsakovui nesudarius pagrindinės sutarties iki 2011-04-05, jam išnyko pareiga sudaryti pagrindinę sutartį.

12Šalių susitarimu nustatytas netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Sutarties 1.8 punkte nėra nurodyta, kad pardavimo sutarčiai pasibaigus, pardavėjas įsipareigoja atlyginti ieškovei išlaidas už apžiūrą, reklamą, transportą. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė nenurodė, kad dėl nesudarytos pagrindinės sutarties per nustatytą terminą, ieškovė patyrė kokius nors nuostolius ir jų nereikalavo.

13Teismas, įvertinęs įrodymus, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais, remdamasis logikos dėsniais, spręsdamas apie gautų faktinių duomenų tikrumą, sąsąjumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams nustatyti, konstatuoja, kad ieškinys dėl netesybų priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 88, 92, 93 straipsniai).

14Vadovaudamasis CPK 259,260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovės UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“, įmonės kodas 302598268, 20 Lt (dvidešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai