Byla 2-1132-359/2015
Dėl skolos už suvartotas gamtines dujas ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį solidariems atsakovams A. K. ir Z. K. dėl skolos už suvartotas gamtines dujas ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į.k. 303383884, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. K., a.k. ( - ) ir Z. K., a.k. ( - ) prašydama priteisti iš atsakovų solidariai 40,19 Eur skolos už suvartotas gamtines dujas bei

322,55 Eur bylinėjimosi išlaidų: 20,00 Eur žyminio mokesčio, 1,68 Eur už 2 išrašus iš GRT prie LR VRM, 0,87 Eur už išrašą iš VĮ RC, taip pat 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai.

42015 m. birželio 2 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas išsiuntė atsakovams ieškinio ir jį pagrindžiančių rašytinių įrodymų kopijas bei pranešimus dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo. Atsakovui A. K. skirti procesiniai dokumentai įteikti seseriai R. K. (CPK 123 str. 3 d.). Atsakovei Z. K. procesiniai dokumentai neįteikti ir grąžinti su Lietuvos pašto žyma „neatsiėmė pašte“. VSDFV duomenimis Z. K. nedirba. Todėl 2015 m. birželio 16 d. atsakovei Z. K. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (http://www.teismai.lt/). Per teismo nustatytą terminą atsakovai atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė. Todėl ieškovės UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymas tenkinamas ir priimamas sprendimas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje, nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ su atsakove Z. K. 2007 m. sausio 19 d. sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20647141 (toliau - Sutartis) (b.l. 17-20), pagal kurios 3.1-3.2 p. AB „Lietuvos dujos“ įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą ir tiekt dujas, atitinkančias kokybės reikalavimus, butui, adresu ( - ), pagal VĮ Registrų centro duomenis butas, esantis nurodytu adresu bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso atsakovams A. K. ir Z. K. (b.l. 14-15), o atsakovas pagal Sutarties 4.1-4.2 p. įsipareigojo saugiai vartoti tiekiamas dujas, laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas dujas.

8AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. spalio 15 d. sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (b.l. 9-11), pagal kurią UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Lietuvos dujos“ turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis. Su perleidžiama gamtinių dujų tiekimo veikla ieškovė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kartu perėmė su atsakove Z. K. sudarytą sutartį bei iš jos kylančias teises ir pareigas.

9Atsakovai nedeklaravo suvartoto dujų kiekio bei nemokėjo mokesčių už suvartotas gamtines dujas, nors pagal sutarties sąlygas už suvartotas dujas turėjo mokėti kas mėnesį (Sutarties 6-8 p.). 2014 m. kovo 21 d. ieškovės įgalioti darbuotojai užfiksavo dujų kiekio matavimo priemonės -skaitiklio rodmenį 659 m3, rastas suvartotas, bet nedeklaruotas gamtinių dujų kiekis, paskaičiuota 40,19 Eur skola (b.l. 21). 2014 m. lapkričio 25 d. atsakovams buvo išsiųstas pranešimas Dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo Nr. 426-1-245 (b.l. 24), tačiau byloje nėra pateiktą duomenų, kad atsakovai su ieškove UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiskaitė.

10Pagal CK 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.256 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi solidarūs atsakovai A. K. ir Z. K. savo įsipareigojimų ieškovei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nevykdo, iš atsakovų solidariai ieškovės naudai priteistina: 40,19 Eur skola už suvartotas gamtines dujas.

11Taip pat atsakovai privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.). Tokiu būdu, iš atsakovų A. K. ir Z. K. ieškovės UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai priteistinos 5 proc. metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. birželio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovų priteistinos ir 22,55 Eur bylinėjimosi išlaidų:

1320,00 Eur žyminio mokesčio (b.l. 6), 1,68 Eur už 2 išrašus iš GRT prie LR VRM (b.l. 12, 13),

140,87 Eur už išrašą iš VĮ RC (b.l. 14-15) ieškovės UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.).

15Vadovaudamasis CPK 285-286 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš solidarių atsakovų A. K., a.k. ( - ) ir Z. K., a.k. ( - ) 40,19 Eur (keturiasdešimt eurų, 19 ct) skolos už suvartotas gamtines dujas bei 22,55 Eur (dvidešimt du eurus, 55 ct) bylinėjimosi išlaidų: 20,00 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio, 1,68 Eur ( 68 euro ct) už 2 išrašus iš GRT prie LR VRM, 0,87 Eur (87 euro ct) už išrašą iš VĮ RC, taip pat 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo (2015 m. birželio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai.

18Atsakovai A. K. ir Z. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus.

19Ieškovė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai