Byla 2-8672-512/2012
Dėl daikto valdymo fakto patvirtinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant pareiškėjui I. N. (I. N.), jo atstovei advokatei A. K., suinteresuoto asmens atstovei L. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal I. N. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, D. M., J. M. dėl daikto valdymo fakto patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis valdo garažą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Nurodo, kad šiuo garažu jis naudojasi nuo 2007 m.. Garažas priklausė L. M., kuri su vyru jį pasistatė 1984 m.. Kadangi nebuvo išlikusių statybą leidžiančių dokumentų, notarinės garažo pirkimo-pardavimo sutarties su L. M. jis negalėjo sudaryti, tačiau 2010 m. su ja sudarė naudojimosi garažu sutartį, vėliau, 2012-01-24 L. M. išdavė jam įgaliojimą tvarkyti visus klausimus, susijusius tiek su šio garažo, tiek su kito turto tvarkymu. Jis sumokėjo 1000,00 Lt avansą L. M. už garažą ir pradėjo tvarkyti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau L. M. mirė.

3Suinteresuotas asmuo – Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su prašymu nesutinka. Nurodo, kad nėra aiškūs visi mirusios L. M. turto paveldėtojai, neaišku kam priklauso garažas, nėra išlikusių jo statybos dokumentų, nepakanka įrodymų, kad pareiškėjas buvo sumokėjęs už garažą.

4Suinteresuotas asmuo – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodė, kad su prašymu sutinka.

5Suinteresuotas asmuo – VĮ registrų centro Klaipėdos filialas prašymą palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad garažų pastatas, kuriame suformuota 17 garažų, esantis ( - ) buvo pastatytas 1974 m. Buvusio L. M. sutuoktinio E. M. prašymu 1984 m. buvo atlikta garažų bokso Nr. 15 inventorizacija. Kadangi pats garažas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl nebuvo galima registruoti nei nuosavybės, nei valdymo faktų.

6Suinteresuoti asmenys - D. M., J. M. atsiliepimų nepateikė.

7Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė prašo pareiškimą tenkinti. Jų nuomone valdymo fakto nustatymas nesukuria nuosavybės teisės į daiktą, todėl paveldėtojų interesai nebus pažeisti, o valstybė taip pat negali perimti šio daikto nuosavybėn, nes jis nėra registruotas nekilnojamojo turto registre, be to tai būtų ekonomiškai nenaudinga.

8Suinteresuoto asmens – Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė prašo pareiškimo netenkinti. Jos nuomone gali atsirasti kokie nors mirusios L. M. turto paveldėtojai ir gali būti pažeistos jų teisės.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Viena iš bylų dėl daiktinių teisų, kurių nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXXIV skyriaus normos, kategorijų yra bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo (CPK 524 straipsnis). Jų nagrinėjimui reglamentuoti tiesiogiai skirtos CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio „Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo“ normos. Nurodytų teisės normų nustatyta tvarka gali būti patvirtintas valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, faktas. Daikto valdymo teisė pagal CK gali būti ne tik nuosavybės teisės sudedamoji dalis, bet ir savarankiška daiktinė teisė. Daikto valdymu kaip savarankiška daiktine teise pripažįstamas faktinis daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą. Be to, valdymas, kaip daiktinė teisė, yra pagrindas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti (CK 4.22 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.27 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento. Teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 straipsnio 2 dalis, 4.47 straipsnis). Valdymas, minėta, gali būti ir viena iš nuosavybės teisės turinį sudarančių dalių (CK 4.22 straipsnio 1 dalis, 4.37 straipsnio 1 dalis), tačiau valdymas, kaip savarankiška daiktinė teisė (CK ketvirtosios knygos IV skyrius), visų pirma suprantamas kaip faktinis teisėtas daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą, kai nuosavybės teisė į daiktą valdytojui nepriklauso. Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo paprastai siejasi su nuosavybės teisės įgijimu, jų esmė – pareiškėjo valdymo teisės konstatavimas ir oficialus patvirtinimas. Valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, atveju nuosavybės teisė pareiškėjui dar apskritai nebuvo atsiradusi, valdymo fakto patvirtinimas yra tik prielaida pareiškėjui ją (nuosavybės teisę) įgyti įgyjamosios senaties būdu. Bylose dėl valdymo fakto patvirtinimo teisminio nagrinėjimo dalykas yra faktinio valdymo, t. y. kad asmuo faktiškai turi daiktą ir jį valdo kaip savą, konstatavimas. Valdymo fakto į tam tikrą daiktą patvirtinimas taip pat gali būti siejamas, pavyzdžiui, su eliminavimu galimybės tą daiktą pripažinti bešeimininkiu (CK 4.57 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 326 straipsnio 3 dalį pareiškimas teismui dėl valdymo fakto patvirtinimo gali būti paduotas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Fakto, kad asmuo daiktą valdo kaip savą, išviešinimas kitiems asmenims yra to daikto valdymo savo vardu įregistravimas viešame registre. Dėl nekilnojamojo daikto tai gali būti atlikta nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą kaip savą, prašymą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui atsisakius tenkinti prašymą ir įregistruoti valdymą dėl to, kad nėra pakankamai tokį faktą patvirtinančių įrodymų, asmuo, valdantis atitinkamą daiktą kaip savą, tačiau nesantis to daikto savininku, gali prašyti, kad daikto valdymo faktas būtų patvirtintas teismine tvarka.

11Šioje byloje pareiškėjas I. N. valdymo fakto įregistravimo tikslu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis valdo atitinkamus statinius – garažą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Nurodė, kad nuo 2007 m. garažą valdo kaip savą, norėdamas jį nusipirkti, už jį 2010 m. sumokėjo 1000,00 Lt avansą. Teismas neturi pagrindo netikėti I. N. paaiškinimu, kad jis nuo 2007 m. naudojasi ir valdo virš minėtą garažą. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai – 2010-09-23 sutartis tarp jo ir garažo naudotojos L. M., 2012-01-24 įgaliojimas, kuriuo I. N. suteikta teisė atlikti visus veiksmus, susijusius su garažo inventorizacija, registracija, pardavimu ir kt., 2011-10-17 pažyma apie tai, kad jis prižiūri ir išlaiko šį garažą. Virš aptarti įrodymai patvirtina, kad I. N. nuo 2007 m. garažą valdo ir prižiūri kaip savo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. N., a.k. ( - ) valdo negyvenamąsias patalpas – 20 m2 garažą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ).

15Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai