Byla 2-92-301/2011
Dėl juridine reikšme turincio palikimo priemimo fakto nustatymo ir n u s t a t e :

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Terese Klimiene, sekretoriaujant Žydrunei Sinkeviciutei, dalyvaujant pareiškejo V. G. atstovei advokato padejejai Rutai Januškaitei, suinteresuotu asmenu R. M., V. M. bei A. T. atstovui advokato padejejui Laimuciui Ramanauskui, viešame teismo posedyje žodinio nagrinejimo budu išnagrinejo civiline byla pagal pareiškejo V. G. pareiškima suinteresuotiems asmenims I. B., V. S., R. V., R. M., V. M., A. T., Marijampoles apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai del juridine reikšme turincio palikimo priemimo fakto nustatymo ir n u s t a t e :

2Pareiškejas pareiškimu ir jo atstove teisme prašo pareiškime (b.l. 3-5) nurodytais motyvais ir vadovaujantis CPK 444 str. 2 d. 8 p., 46 str, bei remiantis CK 5.50 str., pareiškima patenkinti, tai yra : paveldejimo teises liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridine reikšme turinti palikimo priemimo fakta, kad pareiškejas V. G., a.k. ( - ) po motinos Ramutes M. M., a.k. ( - ) mirusios 2010-03-22, kurios paskutine gyvenamoji vieta buvo Alytaus g. 14, Kalvarijos sen. ir sav., mirties palikima prieme pradedamas faktiškai valdyti turta. O butent : po motinos mirties naudojasi ir valdo motinai ir jos sutuoktiniui priklausiusi buta, esanti adresu Alytaus g. 14, Kalvarija ( ji prižiuri, tvarko, moka mokescius už elektra bei šiukšles irk t.) Pareiškejas ir jos atstove savo pozicija grindžia: gimimo liudijimais (b.l.7), motinos mirties liudijimu(b.l.8), pažyma apie paskutine deklaruota gyvenamaja vieta ( b.l. 9), patevio mirties liudijimu (b.l.10), santuokos liudijimu (b.l.13), notaro liudijimu registro Nr. 608 (b.l.11), pažyma apie santuoka (b.l.15), VI RC išrašu (b.l.17-19), VI Regitra registracijos liudijimu( b.l.20), AB RST pažyma del isiskolinimo( b.l.21), liudytoju A. Š. bei A. G. parodymais.

3Suinteresuotas asmuo I. B., kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (b.l.130) ir kuri yra tikra pareiškejo sesuo (gyvena Rusijoje), su pareiškimu sutinka, prašo ji tenkinti ( b.l.125-126). Parengiamajame teismo posedyje nurode, kad iš brolio (pareiškejo) ir pastarojo žmonos žino, kad po motinos mirties brolis V. G. su šeima naudojasi motinai priklausiusiu kilnojamu turtu, t.y. televizoriumi, mikrobangu krosnele, šventu paveikslu, bei nekilojamuoju turtu- butu, t.y. moka mokescius už buta ( tai yra už elektra, šiukšliu išvežima), prižiuri ir tvarko aplinka (pjauna žole).

4Suinteresuotas asmuo V. S., kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (b.l.130) ir kuri yra tikra pareiškejo sesuo, su pareiškimu sutinka (b.l.126), prašo ji tenkinti. Parengiamajame teismo posedyje nurode, kad iš brolio V. G., pastarojo sunaus, brolienes bei kaimynu Šakociu žino, kad brolis V. G. su šeima naudojasi motinai priklausiusiu kilnojamu turtu, t.y. televizoriumi, mikrobangu krosnele, šventu paveikslu, bei prižiuri nekilnojamaji turta- buta ( moka mokescius už buta), prižiuri aplinka (pjauna žole)

5Suinteresuotas asmuo R. V., kuriam apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (b.l.130) ir kuris yra netikras pareiškejo V. G. brolis (t.y. vienos motinos, bet skirtingu tevu) su pareiškimu parengiamajame teismo posedyje nesutinko (b.l.126, kita lapo puse) šiais motyvais: 1) V. G. pasieme ir vienas turi mirusiu motinos bei patevio buto rakta; 2) iš mirusiu tevu tvarto dingo malkos; 3) iš buto išnešti beveik visi daiktai, štilius(t.y. pjuklas). Ir visa tai paeme brolis V. G.. Patvirtino, kad po patevio Mykolaicio mirties keturnedeli organizavo V. G. mirusiu tevu bute.

6Suinteresuotu asmenu R. M., V. M. bei A. T. atstovas advokato padejejas Laimutis Ramanauskas (b.l.53, 136,137), su pareiškimu iš esmes sutiko, praše ji tenkinti. Suinteresuotas asmuo R. M. parengiamajame teismo posedyje nurode, kad po velionio tevo gedulingu pietu, kurie vyko 2010-05-29, jis galejo pasakyti, kad velioniu tevo ir pamotes buto (Alytaus g. 14, Kalvarija) raktai bus pas Galianovus. Jis pats butu, mokesciais, aplinka nesirupino (b.l.127)..

7Suinteresuotas asmuo Marijampoles apskrities valstybinei mokesciu inspekcija, kuriai apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (b.l.131), atsiliepimu (b.l.29) prašo byla nagrineti nedalyvaujant atstovui, o pareiškimo tenkinimo galimybe palieka spresti teismo nuožiura.

8Pareiškimas patenkinamas.

9Pareiškejo ir jo atstoves nurodomas aplinkybes bei motyvus patvirtino liudytojais byloje apklausti A. Š. bei A. G.. Tai iš dalies patvirtina ir rašytiniai byloje esantys irodymai .

10Todel paveldejimo liudijimo pagal istatyma gavimo tikslu nustatomas faktas, kad pareiškejas V. G., a.k. ( - ) po motinos Ramutes M. M., a.k. ( - ) mirusios 2010-03-22, kurios paskutine gyvenamoji vieta buvo Alytaus g. 14, Kalvarijos sen. ir sav., mirties palikima prieme pradedamas faktiškai valdyti turta ( CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

11Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 448 str., 260 str. , 270 str.

Nutarė

12Pareiškima patenkinti .

13Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad pareiškejas V. G., a.k. ( - ) po motinos Ramutes M. M., a.k. ( - ) mirusios 2010-03-22, kurios paskutine gyvenamoji vieta buvo Alytaus g. 14, Kalvarijos sen. ir sav., mirties palikima prieme pradedamas faktiškai valdyti turta.

14Priteisti iš pareiškejo V. G. valstybes naudai :117,90 lt. (viena šimta septyniolika litu 90 cnt.), išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, sumokant Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM saskaiton Nr. ( - ) AB Swedbank, imokos kodas 5660 .

15Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma .

Proceso dalyviai