Byla 2-859-126/2011
Dėl 78650 Lt skolos, 678,81 Lt delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “Sweco Hidroprojektas” ieškinį atsakovui AS „W. S.“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 78650 Lt skolos, 678,81 Lt delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “Sweco Hidroprojektas” ieškinį atsakovui AS „W. S.“ ir

Nustatė

2Atsakovui AS „W. S.“ LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2010m. gegužės 11d. sudarė Projektavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b.l. 7-9), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parengti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Vandentvarkos ūkio plėtra Kavoliškio gyvenvietėje" darbo projektą, o atsakovas įsipareigojo priimti darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais (sutarties 2.1, 4.1, 6.1, 7.1.1 punktai). Šioje sutartyje numatyta darbų kaina sudarė 24200 Lt su PVM. Atsakovas atliktus darbus priėmė 2010m. rugpjūčio 25d. paslaugų atlikimo aktu Nr.02369 (b.l. 13), kuriuo patvirtino, kad atitinkamas darbo projektas atliktas pagal sudarytą sutartį. Už atliktus ir atsakovui perduotus darbus ieškovas 2010m. rugpjūčio 25d. išrašė ir atsakovui pateikė PVM sąskaitą-faktūrą PRA Nr.02369 (b.l. 14), kurioje nurodyta mokėtina suma sudarė 18150 Lt. Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad atsakovas atsiskaito su ieškovu per 60 dienų nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir yra skolingas ieškovui 18150 Lt.

52010m. spalio 18d. ieškovas su atsakovu sudarė Projektavimo paslaugų sutartį Nr.2301-0 (b.l. 10-12), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parengti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Vandentvarkos ūkio plėtra Rokiškio mieste" darbo projektą, o atsakovas įsipareigojo priimti darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais (sutarties 2.1, 4.1, 6.1, 7.1.1 punktai). Šioje sutartyje numatyta darbų kaina sudarė 66913 Lt su PVM. Atsakovas atliktus darbus priėmė 2011m. balandžio 1d. paslaugų atlikimo aktu Nr.02604 (b.l. 16), kuriuo patvirtino, kad atitinkamas darbo projektas atliktas pagal sudarytą sutartį. Už atliktus ir atsakovui perduotus darbus ieškovas 2011m. balandžio 1d. išrašė ir atsakovui pateikė PVM sąskaitą-faktūrą PRA Nr.02604 (b.l. 17), kurioje nurodyta mokėtina suma sudarė 60500 Lt. Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad atsakovas atsiskaito su ieškovu per 60 dienų nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir yra skolingas ieškovui 60500 litų.

6Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Atsakovas neįvykdė savo pareigos sumokėti ieškovui už atliktus darbus, todėl nesumokėta 78650 Lt suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

72010m. gegužės 11d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. ( - ) 7.1.2 punkte numatyta, kad atsakovas sutartyje nustatytais terminais neatsiskaičius už ieškovo atliktas paslaugas, moka 0,02 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 678,81 Lt. Ši suma taip pat priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

8Atsakovas taip pat privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011m. gegužės 19d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.) bei sumokėti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (LR CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 3580 Lt (2380 Lt žyminis mokestis, 1200 Lt advokato pagalbos išlaidos).

9Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į priverstiniam vykdymui valstybei tenkančias išlaidas pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdymui, teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

11UAB “Sweco Hidroprojektas” ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš AS „W. S." (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), veiklos adresai: ( - ); S. L. g. ( - ), a.s. Nr.( - ) esanti Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriuje b.k. 21400) 78650 Lt (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt litų) skolos, 678,81 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 81 ct) delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2011m. gegužės 19d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3580 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų UAB “Sweco Hidroprojektas” (įmonės kodas 132118698 buveinė Kauno m. A. S. g. 22 a.s. Nr.( - ), esanti AB SEB bankas banko kodas 70440) naudai.

13Atsakovas AS „W. S." negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas UAB “Sweco Hidroprojektas” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai