Byla 2S-555-123/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Erikos Misiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Neringos savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3979-622/2007 pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, R. K. , tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, uždarajai akcinei bendrovei „Lucanica“, akcinei bendrovei „VST“, uždarajai akcinei bendrovei „Automalūnas“ dėl administracinio teisės akto ir sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, kuriuo teismo prašė pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 2004-04-27 sprendimą Nr. 88 (T1) „Dėl teritorijos Nidos-Smiltynės pl. 7, Nidos gyvenvietėje, Neringa, detalaus plano patvirtinimo ir pritarimo infrastruktūros plėtojimo sutarties projektui“, 2004-04-27 sutartį Nr. 32 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su R. K. , 2004-07-19 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 60, išduotą UAB „Automalūnas“. Kol byla bus išnagrinėta, ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei imtis bet kokių veiksmų, prašomų panaikinti sprendimo, sandorio ir projektavimo sąlygų sąvado pagrindu.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-04-03 nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei Neringos savivaldybei imtis bet kokių veiksmų Neringos savivaldybės tarybos 2004-04-27 sprendimu Nr.88 (T1) „Dėl teritorijos Nidos – Smiltynės pl. 7, Nidos gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo ir infrastruktūros plėtojimo sutarties projektui“ patvirtinto detaliojo plano pagrindu, 2004-04-27 sutarties Nr. 32 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pagrindu ir 2004-07-29 projektavimo sąlygų sąvado Nr. 60 pagrindu. Taip pat uždraudė atsakovui R. K. imtis bet kokių veiksmų 2004-04-27 sutarties Nr. 32 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pagrindu.

4Dėl minėtos nutarties atsakovė Neringos savivaldybė padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad ieškovas nepagrindė, kaip jo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, nenurodė, kokios aplinkybės yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nemotyvavo, kodėl laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti nepranešus atsakovui ir kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą. Ieškinys pareikštas bei laikinosios apsaugos priemonės taikytos praleidus LR ABTĮ 33 str. nustatytą protingą vieno mėnesio terminą administraciniams aktams apskųsti. Teismas neargumentavo, kodėl nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2004-05-27 nutartimi suformuoto precedento, neaiškino, kad šis nukrypimas neišvengiamai, objektyviai būtinas, konstituciškai pagrindžiamas ir pateisinamas, todėl buvo pažeistos Konstitucijos nuostatos dėl teisingumo vykdymo bei konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principai.

5Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Su atskiruoju skundu nesutinka bei prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo administraciniu aktu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai nėra pradėti vykdyti, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas ir pagrįstai teismo skirtas, siekiant išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo dėl detaliojo plano sprendinių realizavimo. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei nesustabdžius ginčijamo administracinio akto bei sandorio galiojimo, būsimo teismo sprendimas tikrai pasunkėtų, kadangi vykdomi rekonstrukcijos ir statybos darbai itin vertingoje saugomoje teritorijoje – Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Terminas kreiptis su ieškiniu dėl administracinių aktų nėra praleistas, kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo rekomendacijose yra nurodyta, jog vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras gindamas viešąjį interesą gali kreiptis į teismą su prašymu panaikinti sprendimą, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą. Pakankami duomenys šios bylos atveju prokuratūrai iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buvo pateikti 2007-03-08, ieškinys teismui pateiktas 2007-03-21, todėl terminas nėra praleistas.

6Atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą pateikė trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jis su atskiruoju skundu nesutinka bei prašo jį atmesti. Nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai gali padaryti gamtai nepataisomą žalą, kurią atlyginti ir grąžinti viską į pradinę padėtį atsakovams būtų sunku arba neįmanoma. Atsakovui Neringos savivaldybei išdavus statybos leidimą, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų tuo atveju, jei teismas patenkintų ieškovo reikalavimus, o pradėti statybos darbai apsunkintų sklypų grąžinimą į pradinę padėtį. Teismui priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra apsaugomi valstybės ir atsakovų, kurie nepatirtų nuostolių esant nepalankiam sprendimui, interesai.

7Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu savivaldos institucijos administracinį teisės aktą, tarp atsakovų sudarytą sandorį bei atsakovo Neringos savivaldybės administracijos išduotą projektavimo sąlygų sąvadą. Nurodė, jog siekia apginti viešąjį interesą ir sustabdyti imperatyvioms įstatymų normoms prieštaraujančio Neringos savivaldybės patvirtinto detaliojo plano sprendinių Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje įgyvendinimą, kuris vykdomas nesilaikant šiai teritorijai teisės aktų nustatyto specialaus priežiūros bei naudojimo režimo.

10Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Šių priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas paprastai turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog nesustabdžius Neringos savivaldybės tarybos 2004-04-27 sprendimo Nr. 88 (T1) galiojimo, pagal kurį tarp atsakovų jau yra sudaryta 2004-04-27 sutartis Nr. 32 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ bei 2004-07-19 išduotas UAB „Automalūnas“ projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 60, būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomas, kadangi vykstant rekonstrukcijos ir statybos darbams itin vertingoje saugomoje teritorijoje gali būti padaryta žala unikaliam kraštovaizdžiui, o atliktų statybų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų sudėtingas.

11Atsakovo Neringos savivaldybės administraciniu aktu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai nėra pradėti vykdyti, todėl pirmosios instancijos teismas tikslingai ir pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, siekiant išvengti teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo, susijusio su skundžiamu administraciniu aktu patvirtinto detaliojo plano sprendinių realizavimu. Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp atsakovų jau yra sudaryta 2004-04-27 sutartis Nr. 32 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ bei 2004-07-19 išduotas UAB „Automalūnas“ projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 60, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai manė, kad galimi tolesni veiksmai, susiję su objektų rekonstrukcija. Taigi, tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galimi tolesni veiksmai skundžiamu administraciniu aktu patvirtinto detaliojo plano pagrindu sustabdyti tokiu metu, kai teismo sprendimo vykdymas nebūtų papildomai apsunkintas.

12Nepagrįstas ir atmestinas atsakovės teiginys, kad ieškovas nepagrindė, kaip jo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, nenurodė, kokios aplinkybės yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas ieškinį pareiškė gindamas ne savo, o viešąjį interesą. Ieškinyje nurodytas ieškinio pagrindas ir tikslai, prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekiant užkirsti kelią detaliojo plano sprendinių įgyvendinimui. Nurodyta, kad nesiėmus draudimų, kurių pagrindu būtų apribotos atsakovų bei trečiųjų asmenų teisės vykdyti rekonstrukciją ir statybas pagal patvirtintą detalųjį planą, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti visai nebegalimas, nes pradėti statybos darbai apsunkintų sklypų ir juose esančių statinių grąžinimą į ankstesnę padėtį. Be to, pažymėtina, kad teismas ir be ieškovo prašymo gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinys susijęs su viešojo intereso gynimu (CPK 144 str. 2 d.).

13Nepagrįstas atsakovės Neringos savivaldybės argumentas, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones nukrypta nuo vieningos teismų praktikos. Priešingai, teisėjų kolegija pažymi, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismai ne kartą yra pasisakę, jog šios priemonės yra taikomos pagrįstai, net jei glaustai motyvuojant, tačiau kai remiantis visos bylos medžiagos pagrindu pripažįstama būtinybė užkirsti kelią galbūt neteisėtiems veiksmams itin saugomose teritorijose, jei teismo sprendimu skundžiamas administracinis aktas bei su juo susijusi infrastruktūros sutartis būtų pripažinti neteisėtais ir naikintinais. Teisės aktai teritorijų planavimo ir statybos procesus Kuršių nerijos nacionaliniame parke reglamentuoja itin griežtai, nes Kuršių nerijos nacionalinio parko įsteigimas bei veiklos jame imperatyvus reglamentavimas yra susijęs su šio parko, kaip kultūrinio Lietuvos paveldo, verte valstybei ir visuomenei. ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Nesustabdžius ginčijamo aktų galiojimo, galėtų iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanoma užtikrinti būsimo teismo sprendimo šioje byloje vykdymą, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimą, kadangi vykstant statybos darbams itin vertingoje saugomoje teritorijoje gali būti padaryta žala unikaliam kraštovaizdžiui, gamtinei aplinkai, saugomoms kultūros vertybėms, o atliktų statybos darbų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais, dideliais materialiniais nuostoliais. Paminėtos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės buvo suformuluotos ir yra nuosekliai taikomos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS8-526/2005, AS4-195/2006, AS6-196/2006, AS8-353/2006), todėl atmestinas apeliantės argumentas dėl pirmosios instancijos teismo nukrypimo nuo suformuotos teismų praktikos. Pažymėtina, kad teismas, vykdydamas teisingumą, aiškina ir taiko teisės normas konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias aplinkybes siedamas su taikytina teisės norma. Todėl kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-03-28 nutarime taip pat akcentavo, kad tik tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. paisant jau įtvirtintų precedentų. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo praktikos. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės atskirajame skunde nurodytos bylos ir ši byla nėra tokios pat (analogiškos).

14Atsakovės argumentai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nemotyvavo, apie klausimo nagrinėjimą nepranešė atsakovams, yra nepagrįsti, kadangi nutartyje yra nurodyta, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą (LR CPK 148 str. 1 d.). Jei būtų pranešta atsakovui apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jis galėtų priimti naujus administracinius aktus, po kurių įsigaliojimo ar įvykdymo būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, todėl teismas pagrįstai iš anksto nepranešė atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai motyvavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą nutartį, nes, remiantis LR CPK 329 straipsnio pirmąja dalimi, panaikinti teismo sprendimą (nutartį) dėl proceso teisės normų pažeidimo galima tik tuomet, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmosios instancijos teismas išsprendė iš esmės teisingai.

15Teisėjų kolegija nepasisako dėl atsakovo Neringos miesto savivaldybės atskirojo skundo motyvo dėl praleisto administracinio teisės akto apskundimo termino, kadangi šis klausimas nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme ir negali būti atskirojo skundo objektas.

16Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai tenkino ieškovo prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai