Byla TA-146-31-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, išnagrinėjo pareiškėjų R. V., E. K. ir V. V. prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. V., E. K. ir V. V. skundą atsakovėms Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4R. V., E. K. ir V. V. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydami:

51. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 11-K-1124-1256-76;

62. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. 3B-(7.5)-D-41-63;

73. panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. A-1878 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“.

84. įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją atlikti kartografinėje medžiagoje pažymėto M. V. iki 1940 m. ( - ) nuosavybės teise turėto 9,970 ha žemės sklypo dalies, patenkančios į žemės sklypą ( - ), plano rengimo ir formavimo veiksmus pagal Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus pateiktą 2004 m. kovo 22 d. prašymą.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 27 d. sprendimu skundą atmetė.

112009 m. kovo 16 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paštu išsiųstas pareiškėjų apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. sprendimo panaikinimo.

12Pareiškėjai teismui taip pat pateikė prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašyme nurodė, kad 2009 m. vasario 27 d. jie nedalyvavo teismo sprendimo paskelbime, o sprendimo nuorašą paštu gavo tik paskutinę termino apeliaciniam skundui paduoti dieną – 2009 m. kovo 13 d. Paaiškino, kad norėdami sužinoti bylos baigtį jau kovo pradžioje kreipėsi į Kauno apygardos administracinio teismo raštinę, kur jiems buvo paaiškinta, kad teismo sprendimo nuorašą jie gaus paštu. Nurodė, kad net ir žinodami minėto sprendimo rezoliuciją, tačiau neturėdami viso sprendimo su surašytais motyvais, negalėjo tinkamai motyvuoti ir parengti apeliacinio skundo. Pažymėjo, kad sprendimo nuorašo gavimo momentas nepriklausė nuo jų valios, be to terminą skundui paduoti praleido nežymiai.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą tenkintinas.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas dėl apygardos administracinio teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus administracinę bylą pirmąja instancija, gali būti paduotas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos.

17Kaip matyti iš bylos dokumentų, 2009 m. vasario 17 d. teismo posėdyje buvo nutarta atidėti sprendimo paskelbimą 2009 m. vasario 26 d. 16 val. (II t., b. l. 57-63). 2009 m. vasario 26 d. nutartimi procesinio sprendimo priėmimo terminas buvo pratęstas ir nutarta sprendimą paskelbti 2009 m. vasario 27 d. 13 val. (II t., b. l. 65). Skundžiamas Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas buvo paskelbtas 2009 m. vasario 27 d., pareiškėjai į teismo sprendimo paskelbimą neatvyko (II t., b. l. 63). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalies nuostatas terminas paduoti apeliacinį skundą dėl minėto teismo sprendimo baigėsi 2009 m. kovo 13 d. Kauno apygardos administracinio teismo lydraštis bei vokas, kuriame buvo gautas skundžiamas teismo sprendimas, patvirtina, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 27 d. sprendimą pareiškėjams išsiuntė 2009 m. kovo 10 d. (II t., b. l. 76-77, 91-92). Apeliacinis skundas pateiktas teismui, praleidus įstatymo nustatytą 14 dienų terminą (išsiųstas paštu 2009 m. kovo 16 d., gautas teisme 2009 m. kovo 20 d.).

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalis nustato, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu pripažįstama, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pareiškėjai prašyme atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą paaiškina, kad laiku negavo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. sprendimo, todėl negalėjo tinkamai motyvuoti ir parengti apeliacinio skundo. Pateikti vokai, kuriame apeliantams buvo išsiųstas pirmosios instancijos teismo sprendimas (II t., b. l. 91-92), patvirtina, kad teismo išsiųsto sprendimo nuorašą apeliantai gavo tik 2009 kovo 13 d., t.y. paskutinę termino apeliaciniam skundui paduoti dieną. Apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo apeliantai teismui išsiuntė 2009 m. kovo 16 d., t.y. per protingą terminą nuo skundžiamo sprendimo nuorašo gavimo ir tik nežymiai praleidę įstatyme numatytą skundo padavimo terminą. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog terminą pateikti apeliacinį skundą teismui apeliantai praleido dėl svarbių priežasčių – pavėluoto pirmosios instancijos teismo sprendimo gavimo – todėl prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą tenkintinas, apeliacinio skundo padavimo terminas atnaujintinas.

19Administracinių bylų teisenos įstatymo 39 straipsnio 2 dalis numato, jog už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo mokamas 50 litų žyminis mokestis. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio 3 dalį kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis. Šiuo atveju tokie duomenys nepateikti, apeliantai atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo neprašo, todėl apeliantams nustatytinas terminas pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

21Atnaujinti R. V., E. K. ir V. V. apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. sprendimo padavimo terminą.

22Nustatyti pareiškėjams R. V., E. K. ir V. V. terminą iki 2009 m. gegužės 4 d. pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai