Byla N1-2845-486/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje L. N. (duomenys neskelbtini) moksleivis, anksčiau neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš Jaglinski, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokuroro Manto Januškevičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje L. N. ( - ) moksleivis, anksčiau neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymu.

2Teismas

Nustatė

3L. N. neteisėtai įgijo ir laikė nedidelį kiekį narkotinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, o būtent: jis, 2018-03-28, apie 17.00 val., prie parduotuvės „IKI“ esančios Vilniuje, Lazdynų mikrorajone, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo – nusipirko už 5 eurus 0,429 g. narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių), kurias neteisėtai, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti laikė su savimi iki kol 2018-03-30, 09.50 val., prie ( - ), pas jį šias narkotines medžiagas rado ir paėmė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Šiais savo veiksmais L. N. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 259 str. 2 d.

4Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas L. N. parodė, kad 2018-03-28, apie 17.00 val., jis nuėjo į parduotuvę ,,IKI“, esančią Lazdynuose. Prie parduotuvės stovėjo ,,bomžai“ ir stovėjo vaikinas kaip sužinojo vardu M. kuris pasiūlė jam ,,žolės“ Anksčiau prieš tai niekada nevartojo narkotinių medžiagų. Norėjo pabandyti ir susitarė su vaikinu, kad pirks kitą kartą pas jį ,,žolės“. 2018-03-29, apie 18.00 val., jis susiskambino ir susitarė susitikti su M. Susitiko prie Kačalovo stadiono Karoliniškėse. M. buvo dar su kažkokiu draugu, o jis buvo vienas. D. M. 5 eurus, o jis jam davė 1 plastiko pakelį su ,,žole“. Kokia ten žolė net nežino. Mokykloje, o po to prie mokyklos susitiko su draugu, kurio pravardė ( - ). Jo vardo, pavardės, nežino. ( - ) buvo su automobiliu ,,Opel“. Visi kartu sėdėjo toje mašinoje, kalbėjo, nes mokykloje buvo pertrauka, kai prie jų privažiavo policijos pareigūnai ir pas kaltinamąjį rado narkotines medžiagas. Iš dalies narkotinės medžiagos jis jau šiandien ryte, namie, buvo susukęs į suktinę, nes norėjo parūkyti. Ir tą suktinę ir likusią narkotinę medžiagą pakelyje turėjo savo striukės kišenėje. Labai gailisi dėl padaryto. Sutinka kad byla būtų baigta teismo baudžiamuoju įsakymu (b. l. 41, 48).

5Apklaustas liudytojas A. L. parodė, kad jis dirba ( - ) vyriausiuoju patruliu. 2018-03-30 darbo metu, patruliuojant ( - ) gatve su vyriausiuoju patruliu E. S., apie 09.50 val., ties ( - ), prie mokyklos, aikštelėje pastebėjo įtartiną automobilį ,,Opel“, valst. Nr. ( - ) kuriame sėdėjo 3 jaunuoliai, kurie juos pamatę pradėjo įtartinai elgtis, muistytis, buvo sunerimę. Jie nusprendė juos patikrinti, todėl, kad jie sukėlė įtarimą, kad galimai gali turėti draudžiamų daiktų. Jis su kolega išlipęs iš tarnybinio automobilio greitai priėjo prie minėtos transporto priemonės, kur sėdėjo 3 jaunuoliai. Pirmiausia apžiūrėjo vairuotoją R. L., gim. ( - )., ir priekyje sėdintį keleivį V. O., gim. ( - ). Pas minėtus asmenis nieko draudžiamo nerado. Tuomet patikrino gale sėdintį jaunuolį, kuris prisistatė L. N., gim. ( - ) .Pas L. N., paviršutinės apžiūros metu, striukės vidinėje dešinės pusės kišenėje, rado piniginę kurioje buvo permatomas maišelis su žalios spalvos, specifinio kvapo, augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga. Taip pat, toje pačioje kišenėje rado suktinę, kurioje buvo įsukta galimai narkotinė medžiaga. L. N. kelnių dešinėje kišenėje rado cigarečių pakelį ,,Winston’’ kuriame buvo 11 vnt. cigarečių. Apžiūrėjus automobilį ,,Opel" nieko draudžiamo nerado, todėl R. L. ir V. O. buvo nuspręsta paleisti, o L. N. buvo sulaikytas ir pristatytas į Vilniaus miesto 1-ąjį policijos komisariatą. Važiuojant link komisariato L. N. papasakojo, kad narkotines medžiagas įsigijo iš nepažįstamo asmens. L. N. dėl savo poelgio gailėjosi (b. l. 12-13).

6Apklaustas liudytojas R. L. parodė, kad 2018-03-30 susiskambino su V. O., kad jį pavaišintu cigaretėmis. Susitarė susitikti prie jo mokyklos, tikslaus adreso aš nežino, žino, jog ji yra ( - ) mikrorajone. Jam atvykus V. priėjo prie jo automobilio ,,Opel“ su jam iš matymo matytu vaikinu ir abu atsisėdo į automobilį. V. atsisėdo priekyje, o kitas vaikinas gale. V. jam prie pavarų svirties padėjo 2 cigaretes. Trumpai pasikalbėjo, po ko asmuo, kuris buvo gale jiems parodė suktinį, jo manymu, kuriame galimai galėjo būti narkotinės medžiagos, tačiau jis negali to patvirtinti, kadangi jis neminėjo nieko apie tai ir net neužsiminė, jog tai gali būti narkotinės medžiagos. Po ko iškarto pastebėjo policijos pareigūnų automobilį, ir jie juos aptikrino. Apieškojo automobilį, jį ir V. nieko draudžiamo nerado. Po ko pradėjo tikrinti asmenį, pas kurį rado suktines su galimai narkotinėmis medžiagomis (b. l. 16).

7Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018-04-19 specialisto išvadoje Nr. 140-(1905)-IS1-2236, konstatuota, kad tirti pateikta augalinės kilmės medžiaga, paimta 2018-03-30 pas L. N., adresu ( - ), yra narkotinė medžiaga - kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,381 g., o 9-tetrahidrokanabinolio kiekis tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) yra 12,4 procentai. Tyrimui pateiktoje suktinėje esančiame augalinės kilmės medžiagų mišinyje, paimtame 2018-03-30 pas L. N, yra narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių), kurių masė yra 0,048 g., o 9-tetrahidrokanabinolio kiekis tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) yra 12,0 procentai. Tyrimui pateiktose kaltinamojo L. N. rankų nuoplovose yra narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių) pėdsakų (b. l. 21-23).

82018-03-30 Savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokole, užfiksuota, kad A. L. pateikia prie bylos daiktus rastus pas L. N. t. y. permatomą maišelį su žalsvos spalvos, augalinės kilmės medžiaga viduje, suktinė (b. l. 14).

9Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad L. N. neteisėtai įgijo ir laikė nedidelį kiekį narkotinių medžiagų, neturėdamas tikslo jų platinti. Šiais veiksmais jie padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 259 straipsnio 2 dalyje. Tai patvirtina jo paties visiškas prisipažinimas, nuoseklūs liudytojų parodymai, specialisto išvados, kita rašytinė bylos medžiaga.

10Dėl L. N. skirtinos bausmės.

11Skirdamas bausmę L. N. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą į tai, kad padarytas baudžiamasis nusižengimas, nusikalstama veika nepadaryta turtinė žala. Be to, teismas nustato ir atsižvelgia į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), į jo atsakomybę sunkinančių nebuvimą tai, kad jis neteistas, nepilnametis, mokosi mokykloje, teismas sprendžia, kad LR BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą alternatyvią bausmę – laisvės apribojimą. Būtent tokia bausmės rūšis, atsižvelgus į aukščiau paminėtas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, šiuo konkrečiu atveju bus pakankama nustatytiems bausmės tikslams pasiekti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 (1) str. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

12Dėl kardomųjų priemonių.

13Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus - panaikinti.

14Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

15Po tyrimo likusi narkotinė medžiaga, kuri saugoma Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centre (b.l. 24), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus konfiskuotina ir naikintina, po tyrimo likę objektai sunaikintini (b.l. 25).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas,

Nutarė

17L. N., gim ( - ), pripažinti kaltu pagal LR BK 259 straipsnio 2 d. ir nuteisti 9 (devyniems) mėnesiams laisvės apribojimo.

18Vadovaujantis LR BK 64 1 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir paskirti L. N. galutinę bausmę – 6 (šešis) mėnesius laisvės apribojimo.

19Įpareigoti L. N. bausmės vykdymo metu būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu.

20Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

21Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti L. N. palikti nepakeistą iki teismo baudžiamojo įsakymo dienos, jam įsiteisėjus - panaikinti.

22Po tyrimo likusi narkotinė medžiaga, kuri saugoma Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centre (b. l. 24), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus konfiskuotina ir naikintina, po tyrimo likę objektai sunaikintini (b. l. 25).

23Išaiškinti L. N., kad:

241. Nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jie turi teisę per 14 dienų nuo teismo įsakymo gavimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme.

252. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgys teisinės galios.

263. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir gali paskirti naują bausmę.

274. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

285. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš Jaglinski,... 2. Teismas... 3. L. N. neteisėtai įgijo ir laikė nedidelį kiekį narkotinių medžiagų... 4. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas L. N. parodė, kad 2018-03-28, apie 17.00... 5. Apklaustas liudytojas A. L. parodė, kad jis dirba ( - ) vyriausiuoju patruliu.... 6. Apklaustas liudytojas R. L. parodė, kad 2018-03-30 susiskambino su V. O., kad... 7. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018-04-19 specialisto... 8. 2018-03-30 Savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokole, užfiksuota,... 9. Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad byloje... 10. Dėl L. N. skirtinos bausmės.... 11. Skirdamas bausmę L. N. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 12. Dėl kardomųjų priemonių.... 13. Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti teismo... 14. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.... 15. Po tyrimo likusi narkotinė medžiaga, kuri saugoma Lietuvos policijos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d.... 17. L. N., gim ( - ), pripažinti kaltu pagal LR BK 259 straipsnio 2 d. ir nuteisti... 18. Vadovaujantis LR BK 64 1 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 19. Įpareigoti L. N. bausmės vykdymo metu būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00... 20. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 21. Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti L. N.... 22. Po tyrimo likusi narkotinė medžiaga, kuri saugoma Lietuvos policijos... 23. Išaiškinti L. N., kad:... 24. 1. Nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jie turi... 25. 2. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 26. 3. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą,... 27. 4. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 28. 5. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....