Byla e2-911-291/2015
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės UAB „Kotesa“, atstovaujamos APB „Ius plus ultra“ advokato Gintaro Žičkaus, ieškinį atsakovams R. Ž. įmonei, UAB „Brėžtas“, R. Ž. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“, R. Ž. 64000,00 Lt (18535,68 Eur) skolą, 9192,31 Lt (2662,28 Eur) nesumokėtų mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 7,5 proc. metinio dydžio mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų nuo 2014-12-16 iki visiškai bus sumokėta paskolos suma, skaičiuojant nuo negrąžintos paskolos sumos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų: 823,00 Lt (238,36 Eur) žyminio mokesčio, 1921,81 Lt (556,59 Eur) išlaidų advokato teisinėms paslaugoms apmokėti priteisimo.

3Nurodo, kad 2010-08-26 tarp ieškovės ir atsakovės R. Ž. įmonės buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr. 2608/10, pagal kurią atsakovei buvo suteikta 120000 Lt paskola su 7,5 proc. metinių palūkanų, nustatant paskolos terminą iki 2015-08-31, paskolą grąžinti pagal suderintą paskolos grąžinimo grafiką.

42010-08-26 tarp ieškovo ir atsakovų R. Ž. bei UAB „Brėžtas“ buvo pasirašytos laidavimo sutartys, o R. Ž. įmonė 2010-08-26 išdavė neprotestuotiną vekselį, kuriais jie užtikrino R. Ž. įmonei suteiktos paskolos vykdymą.

5Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovė R. Ž. įmonė savo prievolę pagal nustatytą grafiką grąžinti paskolą vykdė kurį laiką, tačiau ilgainiui nustojo mokėti pagal paskolos sutartyje numatytą grafiką. 2014-12-15 atsakovams buvo išsiųsti pranešimai su reikalavimu grąžinti paskolos sumą bei priskaičiuotas palūkanas, iš viso 73192,31 Lt (21197,96 Eur) (64000 Lt (18535,68 Eur) negrąžintos paskolos ir nesumokėtų 9192,31 Lt (2662,28 Eur) palūkanų). Šio reikalavimo atsakovai per nustatytą terminą neįvykdė.

6Esant ieškovės prašymui, byla išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka.

7Ieškinys tenkintinas.

8Pagal pateiktus rašytinius įrodymus nustatytos aplinkybės, kad ieškovė suteikė atsakovei R. Ž. įmonei 120000 Lt paskolą, kurios grąžinimą laidavo atsakovai R. Ž. ir UAB „Brėžtas“. Kadangi atsakovai nebemokėjo paskolos įmokų, ieškovė paskolos sutartyje nustatyta tvarka 2014-12-15 pranešimu pareikalavo atsakovus grąžinti neįvykdytą 73192,31 Lt piniginę prievolę.

9Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.59 str.). Atsakovė R. Ž. įmonė pažeidė paskolos sutartį bei CK 6.200 str., 6.870 str., 6.873 str. reikalavimus, todėl ieškovei atsirado teisė reikšti ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Atsakovė R. Ž. įmonė liko skolinga ieškovui 64000 Lt (18535,68 Eur) paskolos. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), todėl ieškovei iš atsakovės R. Ž. įmonės priteistina 64000 Lt (18535,68 Eur) skola.

10Paskolos sutarties 3 punktas numato, jog paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 7,5 proc. dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo atitinkamos pinigų sumos gavimo iki visiško paskolos grąžinimo. Remiantis šiuo sutarties punktu ieškovė taip pat turi teisę į 9192,31 Lt (2662,28 Eur) palūkanų priteisimą, už laikotarpį nuo 2010-08-31 iki 2014-11-30.

11Pagal paskolos sutarties 10 punktą šalys susitarė, kad paskolos sutarties vykdymą paskolos gavėjas užtikrina laidavimo sutartys ir neprotestuotinas vekselis.

12Laiduotojai UAB „Brėžtas“ bei R. Ž. įsipareigojo atsakyti ieškovei, jeigu atsakovė R. Ž. įmonė netinkamai vykdys prievoles pagal paskolos sutartį. CK 6.81 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis.

13Laidavimo sutarčių 7 punkte nustatyta, kad laiduotojas įsipareigoja įvykdyti pinigines prievoles, jeigu paskolos gavėjas tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal Paskolos gavėjo ir kreditoriaus sudarytą Paskolos sutartį. Laidavimo sutarčių 4. punkte nustatyta, kad laiduotojas atsako tiek už pagrindinės prievolės pagal Paskolos sutartį tinkamą įvykdymą, tiek už šalutinių prievolių (netesybų ir palūkanų) įvykdymą bei kitų piniginių reikalavimų, kylančių Paskolos sutarties pagrindu, sumokėjimą, 3 punkte nustatyta, kad laiduotojas už prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą atsako visu savo turtu. Laidavimo sutarčių 13 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško ir tinkamo prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo.

14Vadovaujantis aukščiau nurodytomis laidavimo sutarčių nuostatomis bei Civilinio kodekso 6.6 str. 4 d., kurioje nustatyta, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli kreditoriai bendrai, tiek bet kuris jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį, atsakovams R. Ž. įmonei, UAB „Brėžtas“, R. Ž. kyla pareiga įvykdyti ieškinyje nurodytus ieškovo reikalavimus.

15Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Taip pat CK 6.874 str. 1 d. numato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutarties 4.5 punktas numato, jog palūkanos skaičiuojamos iki pilno atsiskaitymo su Kredito unija nuo visos negrąžintos paskolos sumos.

16Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovų priteistinos Paskolos sutartyje nurodytos 7,5 proc. metinės palūkanos už paskolos sumą nuo 2014-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes byloje nėra duomenų, kad paskola grąžinta.

17Ieškovė prašo iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“, R. Ž. priteisti 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18CK 6.37 str. 2 d. ir 6. 210 str. 1 d., 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“ ir R. Ž. priteistinos įstatymo nustatytos 6 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo (2014-12-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ir 2 d.).

19Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo patirtos advokato pagalbos išlaidos ir žyminis mokestis.

202014 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 str.,

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės (į.k. 171670534), UAB „Brėžtas“, į.k. 169850094, ir R. Ž., a.k. (duomenys neskelbtini) ieškovui UAB „Kotesa“, į. k. 145576350, 18535,68 Eur (64000,00 Lt) (aštuoniolika tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių eurų 68 euro centų (šešiasdešimt keturių tūkstančių litų)) skolą ir 2662,28 Eur (9192,31 Lt) (dviejų tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 28 euro centų (devynių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt dviejų litų 31 cento)) palūkanas.

24Priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“ ir R. Ž. ieškovui UAB „Kotesa“ 7,5 procentų paskolos sutartyje numatytų metinių palūkanų už paskolos likutį 18535,68 Eur (64000 Lt) (aštuoniolika tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių eurų 68 euro centų (šešiasdešimt keturių tūkstančių litų)) nuo 2014-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“ ir R. Ž. ieškovui UAB „Kotesa“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 21197,96 Eur (73192,31 Lt) (dvidešimt vieno tūkstančio vieno šimto devyniasdešimt septynių eurų 96 euro centų (septyniasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt dviejų litų 31 centų)) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-12-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“, R. Ž. ieškovui UAB „Kotesa“ bylinėjimosi išlaidas: po 79,00 Eur (274,00 Lt) (septyniasdešimt devynis eurus (du šimtus septyniasdešimt keturis litus)) žyminio mokesčio ir po 185,53 Eur (640,60 Lt) (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis eurus 53 euro centus (šešis šimtus keturiasdešimt litų 60 centų)) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

27Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

28Pasiūlyti atsakovams per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, įvykdyti sprendimą, arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus LR CPK 111, 430 str. reikalavimus atitinkančius prieštaravimus.

29Informuoti, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomais raštas.

30Sprendimo nuorašą kartus su ieškiniu bei jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovui.

31Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, dokumentinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Nurodo, kad 2010-08-26 tarp ieškovės ir atsakovės R. Ž. įmonės buvo... 4. 2010-08-26 tarp ieškovo ir atsakovų R. Ž. bei UAB „Brėžtas“ buvo... 5. Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovė R. Ž.... 6. Esant ieškovės prašymui, byla išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka.... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus nustatytos aplinkybės, kad ieškovė... 9. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal... 10. Paskolos sutarties 3 punktas numato, jog paskolos gavėjas įsipareigoja... 11. Pagal paskolos sutarties 10 punktą šalys susitarė, kad paskolos sutarties... 12. Laiduotojai UAB „Brėžtas“ bei R. Ž. įsipareigojo atsakyti ieškovei,... 13. Laidavimo sutarčių 7 punkte nustatyta, kad laiduotojas įsipareigoja... 14. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis laidavimo sutarčių nuostatomis bei... 15. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo... 16. Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovų priteistinos Paskolos sutartyje... 17. Ieškovė prašo iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“, R. Ž.... 18. CK 6.37 str. 2 d. ir 6. 210 str. 1 d., 2 d. numato, kad skolininkas privalo... 19. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovės naudai priteistinos... 20. 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės (į.k. 171670534), UAB... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“ ir R.... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“ ir R.... 26. Priteisti iš atsakovų R. Ž. įmonės, UAB „Brėžtas“, R. Ž. ieškovui... 27. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytas... 28. Pasiūlyti atsakovams per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, įvykdyti... 29. Informuoti, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai... 30. Sprendimo nuorašą kartus su ieškiniu bei jo priedų nuorašais ne vėliau... 31. Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....