Byla 2-9477-717/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „Mazgas“ ir P. B. A. saulės fotoelektrinės pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Pareiškėjai UAB „Mazgas“ ir P. B. A. saulės fotoelektrinė kreipėsi į teismą, prašydami patvirtinti 2015 m. vasario 18 d. sudarytą taikos sutartį joje aptartomis sąlygomis, siekiant taikiu keliu išspręsti kilusį ginčą, 2018-02-18 sudarė sutartį, kuria yra aptartas kompensavimo dėl sumažėjusios saulės elektrinių našumo mechanizmas. .

3Prašymas tenkintinas.

4Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitokių aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

5Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 579-582 str.,

Nutarė

7Prašymą tenkinti.

8Patvirtinti pareiškėjų UAB „Mazgas‘, į.k. 133113177, Uosio g. 8b, Kaunas, atstovaujamo direktoriaus V. Š., ir P.B. A. saulės fotoelektrinės, atstovaujamos R. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2015-02-18 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys patvirtina, kad UAB „Mazgas" pagal 2012-09-26 sutartį Nr. SA2012/09/21 Tom2 vykdė P. B. A. užsakymu saulės elektrinės, adresu ( - ), projektavimo, statybos, montavimo, prijungimo į AB Lesto tinklą ir kitus darbus.
 2. UAB „Mazgas" sutinka su „Saulės energijos" , juridinio asmens kodas 120795386, juridinio asmens buveinės adresas ( - ), 2014 m. spalio 27 d. atlikta pirmine saulės elektrinių ( - ). ekspertize, kurioje nurodoma, kad saulės elektrinės buvo sumontuotos netinkamai ko pasėkoje yra sumažėjęs saulės elektrinių našumas.
 3. Šalys, siekdamos susidariusią problemą išspręsti taikiai, susitaria nuo 2015-01-01 nustatyti žemiau nurodytą kompensavimo tvarką:
 1. Atsižvelgiant į nevienodą saulės elektrinių našumą dėl netinkamo jų sumontavimo, UAB „Mazgas" įsipareigoja kiekvienais metais nuo šio susitarimo sudarymo atlyginti nuostolius didesnius, nei 5 procentų, lyginant su našiausiai veikiančia saulės elektrine, kurie yra šalių paskaičiuojami kiekvienais metais.
 2. Kiekvienais metais už praėjusius metus iki sekančių metų sausio 31 d., P. B. A. saulės fotoelektinė įsipareigoja sudaryti ir parašais patvirtinti 6 saulės elektrinių, esančių adresu ( - ), darbo analizę, kurioje turi būti nurodoma visų saulės elektrinių - R. T., V. T., E. T., P.B. A., UAB „Sauleita", UAB „Saulenta" saulės elektrinių, - pagaminta elektros energija kWh per praėjusius kalendorinius metus bei piniginė išraiška Eurais, remiantis oficialia elektros energijos supirkimo kaina.
 3. Parengtos darbo analizės duomenimis ne vėliau nei iki sausio 31 d. šalys paskaičiuoja mokėtinos kompensacijos dydį už praėjusius metus. Kompensacija yra skaičiuojama pagal formulę - iš daugiausiai pagaminusios saulės elektrinės metinio sugeneruoto elektros kiekio yra atimama 5 procentai ir po to atimama P. B. A. saulės elektrinės metinis sugeneruotas kiekis bei dauginama iš AB „Lesto" lengvatinio tarifo.
 4. UAB „Mazgas" įsipareigoja kasmet ne vėliau nei vasario mėnesio 28 dienos pagal sausio mėnesio analizės duomenis sumokėti P. B. A. saulės elektrinei kompensaciją.
 5. Šalys susitaria, kad P. B. A. saulės elektrinei nustačius, kad kompensacija už metus nėra mokama, tai yra saulės elektrinės sugeneruotas elektros energijos kiekio nuokrypis nėra didesnis nei 5 procentai lyginant su kitomis saulės elektrinėmis - R. T., V. T., E. T., P.B. A., UAB „Sauleita", UAB „Saulenta" saulės elektrinėmis, kompensacija nėra skaičiuojama ir mokama.
 1. UAB „Mazgas" ne vėliau nei iki 2015-04-15 sumokėti kompensaciją, sudarančią 684,23 Eurų, už nekokybišką saulės elektrinės darbą 2013 metų - 2014 metų laikotarpiu bei 1216,40 Eurų kompensaciją už patirtus nuostolius.
 2. Šalys susitaria, kad saulės elektrinės darbo našumui sumažėjus dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos, Force Majoure ar kitų aplinkybių nepriklausančių nuo UAB „Mazgas" veiklos, kompensacija nėra mokama.
 3. Šalys susitaria, kad šis susitarimas galioja iki 2025-03-29, tai yra iki sutarties su AB „Lesto“ galiojimo pabaigos.
 1. Šalys susitaria, kad UAB „Mazgas" už nesavalaikį kompensacijos paskaičiavimą bei sumokėjimą įsipareigoja P. B. A. saulės elektrinei mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo kompensacijos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 2. Šalys susitaria, kad P. B. A. saulės elektrinei vėluojant pateikti saulės elektrinių darbo analizę, UAB „Mazgas" yra atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo.
 3. Šalys susitaria, kad P. B. A. saulės elektrinė, UAB „Mazgas" tinkamai ir laiku vykdant sutartinius įsipareigojimus prisiimtus šiuo susitarimu, nereikš reikalavimų ar pretenzijų dėl nuostolių kompensavimo dėl saulės elektrinės sumažėjusio našumo.
 4. UAB „Mazgas" neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.
 5. Ši sutartis gali būti pakeista, papildyta, nutraukta tik šalių raštišku susitarimu.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai