Byla 2-2122-892/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, vertėjai Zinaidai Sakalauskienei sekretoriaujant Aurelijai Jucevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui V. B., suinteresuoto asmens AB „( - )“ atstovui Z. M. (Z. M.), VSDFV Vilniaus skyriaus atstovei Jūratei Uptienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. B. (V. B.) pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „( - )“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus m. skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėjas V. B. pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo darbo užmokestis nuo 1984-01-01 iki 1992-09-30 buvo: per 1984 metus - 48,37 Lt; per 1985 metus - 40,72 Lt; per 1986 metus - 45,24 Lt; per 1987 metus - 49,51 Lt; per 1988 metus - 47,34 Lt; per 1989 metus - 46,65 Lt; per 1990 metus - 45,02 Lt; 1991 metais sausio mėn. 3,47 Lt, vasario - 4,21 Lt, kovo - 5,06 Lt, balandžio - 5,93 Lt, gegužės – 4,90 Lt, birželio - 5,68 Lt, liepos - 5,23 Lt, rugpjūčio - 7,73 Lt, rugsėjo - 6,99 Lt, spalio - 10,40 Lt, lapkričio - 11,64 Lt, gruodžio - 36,70 Lt; 1992 metais: sausio mėn. 17,46 Lt, vasario - 13,63 Lt, kovo - 27,49 Lt, balandžio - 35,98 Lt, gegužės - 38,72 Lt, birželio - 46,79 Lt, liepos - 48,82 Lt, rugpjūčio - 17,00 Lt, rugsėjo - 17,00 Lt. Teismo posėdžio metu pareiškėjas patikslino reikalavimą, neprašo nustatyti juridinę reikšmę turintį fakto dėl jo atlyginimo 1992 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, taip pat prašo nustatyti, kad jo atlyginimas 1991 m. gegužę ir 1992 m. gegužę buvo kaip liudytojo J. K., t.y. 1991 m. gegužės mėnesį – 4,40 Lt bei 1992 m. gegužę – 38,42 Lt.

4Pareiškėjas nurodė, kad jis dirbo tuometinėje ( - ) nuo 1979-06-12 iki 1992-09-30 mechaninio surinkimo darbų šaltkalviu. Dėl AB „( - )“ buhalterijoje 2000-10-18 įvykusio gaisro pareiškėjas negali Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pristatyti senatvės pensijos skyrimui būtinų duomenų apie savo darbo užmokestį nuo 1984-01-01 iki 1992-09-30. Teigia, jog pensijos dydžio skaičiavimas pagal Pensijų įstatymo 56 str. 4 d., neatitiktų teisingumo ir lygiateisiškumo principų, kadangi tokiu atveju pareiškėjas atsidurtų blogesnėje padėtyje nei kiti ( - ) darbuotojai, kurių gauto darbo užmokesčio duomenys išliko. Taip pat nurodė, kad pareiškėjo V. B. darbo užmokesčio dydis laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1992-09-30 buvo vienodas su J. K. (a.k. ( - ) taip pat dirbusio ( - ) tame pačiame ceche Nr. ( - ), vienoje kompleksinėje brigadoje su pareiškėju, III kategorijos frezuotoju, apie kurio darbo užmokesčio dydį yra išlikę duomenys. Kaip nurodyta prie pareiškimo pridedamoje AB „( - )“ 2010-11-18 pažymoje Nr. 514, valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo mokamos, draudėjo registracijos numeris ( - ).

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas papildomai paaiškino, kad dirbo kartu su J. K., kiekvieną dieną keitėsi darbais, dirbo tą patį darbą, atlyginimas visiems buvo vienodas; tais metais nesirgo.

6Suinteresuotas asmuo AB „( - )“ atsiliepime (b.l. 15) su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2000-10-18 dėl įmonės archyve įvykusio gaisro neatstatomai sudegė apie 5250 bylų, kuriose yra darbuotojų asmens sąskaitos, direktoriaus įsakymai kadrų klausimais, atleistų darbuotojų asmens bylos ir kortelės ir kiti dokumentai, todėl AB „( - )“ negali pateikti pareiškėjui reikiamų dokumentų pensijai gauti. Teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, jog buvo specializuotos brigados, kurios jungė keleto profesijų darbininkus; brigada spręsdavo, kaip paskirstyti darbo užmokestį; brigadose kategorija neturėdavo reikšmės, dirbo skirtingų specialybių žmonės, daugiau mokėdavo tik brigadininkui. Prašo tenkinti patikslintą pareiškimą.

7Suinteresuotas asmuo - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovė, išklausiusi paaiškinimų, neprieštaravo, kad pareiškėjo atlyginimas būtų nustatytas kaip ir J. K..

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų paaiškinimais, liudytojo J. K. parodymais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad V. B. dirbo ( - ) nuo 1979-06-12 iki 1992-09-30 surinkimo šaltkalviu (b.l. 5-6). 1979-06-12 pareiškėjas priimtas į darbą surinkimo šaltkalviu (3 kategorija) į cechą Nr. ( - ), 1982-02-15 jam suteikta 4 surinkimo šaltkalvio kategorija tame pačiame ceche; 1988-03-15 dėl naujų apmokėjimo sąlygų įvedimo jam patvirtinta 4 kategorija tame pačiame ceche; 1992-09-30 atleistas iš darbo savo noru. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog dėl 2000-10-18 įmonės AB „( - )“ (( - ) 1991-01-15 pervadinta į ( - ), o 1995-03-17 reorganizuota į AB „( - )“ (b.l. 4)) archyve įvykusio gaisro neišliko duomenys apie pareiškėjo gautą darbo užmokestį, patvirtina AB „( - )“ pažyma, 2000-11-03 aktas „Dėl archyvinių bylų vertės ekspertizės“, 2000-11-29 patvirtintas AB „( - )“ generalinio direktoriaus; Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2001-11-16 nutarimas dėl atsisakymo kelti baudžiamąją bylą (b.l. 4, 16-17), suinteresuoto asmens AB „( - )“ atstovo paaiškinimai.

10Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. K. nurodė, jog su pareiškėju kartu dirbo kompleksinėje brigadoje iki 1992 metų, atlyginimus mokėjo visiems kartu, pinigus dalino buhalterija; brigadai skirdavo tam tikrą sumą ir ją dalino visiems vienodai, t.y. nepriklausomai nuo profesijų. Patvirtino, jog pareiškėjas nesirgo; nedarbingumo atveju mokėdavo vidutinį atlyginimą, taip pat nurodė, jog mažiau mokėdavo naujokams, o šiaip visiems vienodai. Aplinkybes apie darbą tame pačiame ceche patvirtina ir byloje esanti J. K. darbo knygelė, Pažyma apie pajamas pensijai skirti ir Pažyma apie draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti (b.l. 9-11), kuriose nurodytas J. K. 1984-1992 m. gautos pajamos. Liudytojas paaiškino, kad su pareiškėju gaudavo tokį patį atlyginimą, kuris buvo mokamas už atliktą darbą visai brigadai, paskirstomas brigados viduje, ir nuo kategorijos, darbo pobūdžio skirtumo nepriklausė.

11Įvertinus surinktus įrodymus, pareiškėjo, suinteresuotų asmenų paaiškinimus, liudytojo parodymus, kurie patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes apie jo gaunamą darbo užmokesčio dydį, darytina išvada, kad V. B. darbo užmokestis buvo toks pats kaip ir kartu su juo toje pačioje darbovietėje, toje pačioje brigadoje dirbusio liudytojo J. K. darbo užmokestis, todėl teismo posėdžio metu patikslintas pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjo V. B. darbo užmokestis buvo: per 1984 metus - 48,37 Lt; per 1985 metus - 40,72 Lt; per 1986 metus - 45,24 Lt; per 1987 metus - 49,51 Lt; per 1988 metus - 47,34 Lt; per 1989 metus - 46,65 Lt; per 1990 metus - 45,02 Lt; 1991 metais sausio mėn. 3,47 Lt, vasario - 4,21 Lt, kovo - 5,06 Lt, balandžio - 5,93 Lt, gegužės – 4,40 Lt, birželio - 5,68 Lt, liepos - 5,23 Lt, rugpjūčio - 7,73 Lt, rugsėjo - 6,99 Lt, spalio - 10,40 Lt, lapkričio - 11,64 Lt, gruodžio - 36,70 Lt; 1992 metais: sausio mėn. 17,46 Lt, vasario - 13,63 Lt, kovo - 27,49 Lt, balandžio - 35,98 Lt, gegužės - 38,42 Lt, birželio - 46,79 Lt, liepos - 48,82 Lt, (CPK 176 str., 185 str., 444 str. 2 d. 9 p.).

12Vadovaudamasis LR CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270,444 str., teismas

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo V. B., a.k. ( - ) darbo užmokestis laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1992-07-31 buvo: per 1984 metus - 48,37 Lt; per 1985 metus - 40,72 Lt; per 1986 metus - 45,24 Lt; per 1987 metus - 49,51 Lt; per 1988 metus - 47,34 Lt; per 1989 metus - 46,65 Lt; per 1990 metus - 45,02 Lt; 1991 metais sausio mėn. 3,47 Lt, vasario - 4,21 Lt, kovo - 5,06 Lt, balandžio - 5,93 Lt, gegužės – 4,40 Lt, birželio - 5,68 Lt, liepos - 5,23 Lt, rugpjūčio - 7,73 Lt, rugsėjo - 6,99 Lt, spalio - 10,40 Lt, lapkričio - 11,64 Lt, gruodžio - 36,70 Lt; 1992 metais: sausio mėn. 17,46 Lt, vasario - 13,63 Lt, kovo - 27,49 Lt, balandžio - 35,98 Lt, gegužės - 38,42 Lt, birželio - 46,79 Lt, liepos - 48,82 Lt.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas senatvės pensijos dydžio apskaičiavimo tikslu.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai