Byla 2-3115-883/2015
Dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovui R. R. dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš atsakovo R. R. 2073,80 Eur skolą už suvartotas gamtines dujas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 62,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2015-03-14, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ dujos ir atsakovas R. R., gyvenantis ( - )2007-04-04 sudarė Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 42038467, pagal kurią AB „Lietuvos dujos“ tiekė atsakovui dujas, tačiau atsakovas tinkamai už tiektas dujas neatsiskaitė ir yra skolingas 2073,80 Eur (14 b. l.).

62014-10-15 sudaryta Įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartis tarp AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Įgydamas AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalį sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kartu perėmė ir teises bei pareigas, susijusias su atsakovo skola ir jos išieškojimu.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Ši norma taikoma ir aprūpinant dujomis per dujų tiekimo tinklus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.391 str.). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų netinkamai vykdęs savo prievolę tiekti gamtines dujas atsakovui, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas, gyvendamas Tilžės g. 150-4, Šiauliuose ir būdamas šio buto savininku, savo prievolės sumokėti už suvartotas dujas nevykdė su ieškovu neatsiskaitė. Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.). Šiuo pagrindu atsakovui, kaip sutarties šaliai, atsirado prievolė apmokėti susidariusią ieškovui skolą. Duomenų, kad atsakovas atsiskaitė, byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2073,80 Eur skola.

8Kadangi atsakovas nevykdė prievolės, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jos ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 62,00 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 3 b. l.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo R. R., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į. k. 303383884, 2073,80 Eur (dviejų tūkstančių septyniasdešimt trijų eurų 80 centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y., nuo 2015-03-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 62,00 Eur (šešiasdešimt dviejų eurų) žyminį mokestį.

13Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai