Byla 2S-57-881/2015
Dėl avanso priteisimo, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „DL Forest“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-884-759/2014 pagal ieškovo UAB „DL Forest“ ieškinį atsakovui R. D. dėl avanso priteisimo, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „DL Forest“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo R. D. 2 000 Lt avanso.

52014 m. lapkričio 13 d. 13 val. byloje buvo paskirtas teismo posėdis, į kurį ieškovo UAB „DL Forest“ atstovas neatvyko. Ieškovo advokatas A. J. pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodydamas, kad jam šį rytą telefonu UAB „DL Forest“ direktorius L. K. pranešė, kad 2014 m. lapkričio 12 d. nukrito nuo mediena pakrauto vilkiko bei susižalojo, todėl šiuo metu jam atliekamos sveikatos tyrimo, gydymo procedūros bei dėl blogos sveikatos būklės jis, nors to pageidauja, fiziškai negali atvykti į teismą Ukmergėje bei atvežti advokato. Negalėjimo atvykti priežastį patvirtinančius medicininius dokumentus prižadėjo pristatyti advokatui iki darbo pabaigos.

6Atsakovo atstovė prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, kadangi ieškovas iki teismo posėdžio dienos nepateikė neatvykimą pateisinančių dokumentų, be to, ieškovas yra tinkamai atstovaujamas advokato, kuris turėjo pareigą atvykti į teismo posėdį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą.

9Teismas nurodė, kad ieškovas, neatvykdamas į teismo posėdį, nepateikė jokių dokumentų, pateisinančių jo neatvykimą. Ieškovo atstovas advokatas prašė bylos nagrinėjimą atidėti vien todėl, kad jo į teismo posėdį negali atvežti ieškovas. Teismas šią advokato neatvykimo į teismo posėdį priežastį nelaikė svarbia priežastimi. Teismas pažymėjo, kad ieškovo atstovas savo 2014 m. rugsėjo 24 d. prašyme nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, ieškovas kokių nors naujų įrodymų pateikti negali, be to, ieškovo prašymu jau buvo atidėti teismo posėdžiai 2014 m. liepos 21 d., 2014 m. rugsėjo 25 d.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovas UAB „DL Forest“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį ir grąžinti bylą toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad skundžiama nutartis priimta nesilaikant CPK 246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reglamentavimo. Apeliantas į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, teismą pagal galimybes apie jas informavo, taigi elgėsi rūpestingai ir sąžiningai, bylos nagrinėjimo metu procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo. Idealiai įvykdyti įstatymo reikalavimus ir iki posėdžio pradžios pateikti neatvykimą pateisinančius dokumentus šiuo atveju nebuvo jokių galimybių, apie ką teismas iš anksto buvo informuotas. Taigi ieškovo atstovų veiksmus šioje ekstremalioje situacijoje teismas be pagrindo įvertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismo motyvas, kad ieškovo advokatas neatvyko į teismo posėdį vien todėl, kad nebuvo kam jį atvežti, neigiamai įvertina atstovo profesinę veiklą, yra teisiškai nepriimtinas ir nesąžiningas, kadangi per 3 val. įveikti 300 km atstumą nuo Telšių iki Ukmergės yra fiziškai neįmanoma. Be to, teismas skundžiama nutartimi taikė neigiamas pasekmes ne advokatui, o iš esmės sąžiningai besielgiančiam ieškovui, kas prieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams. Teismo motyvas, kad ieškovo prašymu jau buvo atidėti teismo posėdžiai 2014 m. liepos 21 d. ir 2014 m. rugsėjo 25 d., neobjektyvus ir nepagrįstas. Pirmojo posėdžio (be kita ko, paskirto ne 2014 m. liepos 21 d., o 2014 m. liepos 22 d.) pagrindinė atidėjimo priežastis buvo ta, kad teismas neturėjo bylos, kuri kartu su ieškovo atskiraisiais skundais buvo išsiųsta Vilniaus apygardos teismui, antrojo – kad byla vis dar nebuvo grąžinta. Taigi įvertinus tai, kad apeliantas ir jo atstovas nepiktnaudžiavo procesu, bylos nagrinėjimas užtruko gana ilgą laiką, nėra teisinga ir pagrįsta ieškinį palikti nenagrinėtą.

12Atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą byloje negauta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, t. y. į teismo posėdį neatvykus ieškovui ir jo atstovui.

17CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Teismas privalo imtis CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą (CPK 7 str. 1 d.).

18Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, ieškovo ar jo atstovo prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Įstatyme nustatyta, jog atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose (CPK 246 str. 1 d.). Toks teisinis reglamentavimas, be kita ko, turėtų skatinti šalies atstovo užimtumas kitose bylose šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti, kad bylą būtų išnagrinėta greičiau, nevilkinti proceso. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. M. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje O. D. V. v. L. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. v. J. A. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-98/2011; 2014 m. balandžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. K. v. T. B., bylos Nr. 3K-3-235/2014; kt.). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad jeigu šalies prašymas atidėti bylos nagrinėjimą būtų tenkinamas nesilaikant išdėstytų reikalavimų, gali būti pažeistos kitų proceso dalyvių procesinės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ v. V. A., bylos Nr. 3K-3-154/2014).

19Byloje nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 13 d. teismo posėdžio dieną ieškovo atstovas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškovo direktorius dieną prieš nukrito nuo mediena pakrauto vilkiko ir susižalojo, todėl negali atvykti į teismo posėdį ir kartu atvežti ieškovui atstovaujančio advokato. Jokie dokumentai, pateisinantys neatvykimą, kaip reikalaujama pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kartu su prašymu nebuvo pateikti. Tokį dokumentą – medicininę pažymą dėl neatvykimo į teismą – ieškovas pateikė kartu su atskiruoju skundu. Iš pastarosios (joje nurodyto ligos kodo) matyti, kad įmonės direktoriui buvo diagnozuoti paviršiniai kelias kojos (-ų) sritis apimantys sužalojimai, tačiau detalesnių duomenų, patvirtinančių patirtų sužalojimų sunkumą ir objektyvios galimybės atvykti į teismo posėdį neturėjimą, ieškovas nepateikė. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad į teismo posėdį negalėjo atvykti jam atstovaujantis advokatas, t. y. kad pastarasis negalėjo atvykti į teismo posėdį be įmonės vadovo pagalbos. Byloje nėra duomenų, kada tiksliai advokatui paskambino ieškovo direktorius, bet, akivaizdu, kad apie pastarojo pasikeitusius planus advokatui tapo (turėjo tapti) žinoma ne vėliau, nei jie buvo susitarę išvykti į teismą. Kaip minėta, įrodymų, patvirtinančių, kad advokatas negalėjo atvykti į teismą pats, byloje nepateikta. Taigi, net jeigu būtų pripažinta, kad ieškovo vadovas į teismo posėdį neatvyko dėl svarbios priežasties, daryti tokią pat išvadą apie advokato neatvykimą nėra jokio faktinio pagrindo.

20Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko bylą vesti per advokatą, kaip matyti iš teismui pateikto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, advokato procesinis elgesys, neatvykstant į teismo posėdį, su ieškovu buvo suderintas, savo teiginių, kad įmonės direktorius teismo posėdyje pageidavo dalyvauti asmeniškai ir teikti papildomus paaiškinimus (pažymėtina, kad ankstesnį teismo posėdį ieškovas prašė vesti jam nedalyvaujant), ieškovas nepagrindė, todėl darytina išvada, kad į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

21Teismas atkreipia dėmesį, kad be atsiliepimo į ieškinį pateikimo byloje daugiau nebuvo atlikta jokių pasirengimo bylos nagrinėjimui veiksmų, byla taip ir nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės, todėl, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta ieškovui kelio reikšti pakartotinį ieškinį (CPK 297 str. 2 d.), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą taikyti CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatą ir palikti ieškinį nenagrinėtą.

22Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Pagrindų, nustatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „DL Forest“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. 2014 m. lapkričio 13 d. 13 val. byloje buvo paskirtas teismo posėdis, į... 6. Atsakovo atstovė prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, kadangi ieškovas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas, neatvykdamas į teismo posėdį, nepateikė... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovas UAB „DL Forest“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės... 12. Atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą byloje negauta.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 17. CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 18. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, ieškovo ar jo atstovo prašymu teismas turi... 19. Byloje nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 13 d. teismo posėdžio dieną... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko bylą vesti per advokatą, kaip matyti... 21. Teismas atkreipia dėmesį, kad be atsiliepimo į ieškinį pateikimo byloje... 22. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti...