Byla ATP-454-354/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsisakyti iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 506 str. 1 d

1Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Matuzevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „T.“ generalinio direktoriaus H. E. skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsisakyti iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 506 str. 1 d., ir

Nustatė

2UAB „T.“ pareiškimu prašė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. pagal ATPK 506 str. 1 d. ir paskirti jam nuobaudą. Pareiškėjas nurodė, kad antstolio A. L. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 4433,13 Eur išieškojimo iš UAB „P.“ trečios eilės išieškotojui UAB „T.“ pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ). Iš antstolio pateiktų UAB „P.“ kasos duomenų matyti, jog skolininkas nuo 2015 m. birželio 9 d. kasoje disponavo 20150,75 Eur ir didesnėmis sumomis, tačiau Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. įsakymo nevykdė ir pagal jį jokių mokėjimų išieškotojui UAB „T.“ neatliko. Dėl to pareiškėjas teigia, kad nurodomu laikotarpiu UAB „P.“ vadovu buvęs T. B., vykdydamas veiklą ir gaudamas pajamas, atsiskaitydamas su kitais kreditoriais (tiekėjais), be kita ko ir atlikdamas avansinį mokėjimą (2015-09-18 iš kasos paimdamas 20 000 Eur), pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 str. numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo nuostatas ir padarė ATPK 506 str. numatytą pažeidimą.

3Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi atsisakyta iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal ATPK 506 str.

4Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartis panaikinta ir klausimas dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo T. B. pagal ATPK 506 str. perduotas nagrinėti apylinkės teismui iš naujo.

5Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsisakyta iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal ATPK 506 str. 1 d., motyvuojant tuo, kad yra suėjęs administracinės nuobaudos skyrimo terminas.

6Skundu Šiaulių apygardos teismui UAB „T.“ generalinis direktorius H. E. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

7Skunde nurodoma, kad 2016 m. gegužės 5 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi nutarė atmesti pareiškėjo UAB „T.“ atstovo generalinio direktoriaus H. E. skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį. Skunde pažymima, kad minėtoje nutartyje Šiaulių apygardos teismas nekonstatavo, kad T. B. nėra padaręs nusikalstamos veikos, tačiau nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai) ne kartą pažymėta, jog „siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – baudžiamąją atsakomybę. Dėl to kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.).

8Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą Šiaulių apygardos teismo nutartį, priimtą 2016 m. gegužės 5 d., kurios kopija buvo pateikta pirmosios instancijos teismui kartu su pareiškimu, ir 2016 m. birželio 21 d. pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateiktą pareiškimą, skunde daroma išvada, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminas pateikiant pareiškimą nebuvo praleistas.

9Skundas tenkinamas.

10Iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos matyti, kad UAB „T.“ atstovas generalinis direktorius H. E. 2016 m. vasario 1 d. pateikė prašymą prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą UAB „P.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 231 str. 1 d. ir BK 245 str., tačiau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal minėtus straipsnius buvo atsisakyta. ATPK 35 str. 2 d. nurodyta, kad atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau nagrinėjamu atveju sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, o kartu ir Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria toks spendimas įsiteisėjo, priėmimo data (3–7 b. l.) neturi įtakos administracinės atsakomybės senaties terminų skaičiavimui.

11Kaip jau minėta, UAB „T.“ siekė pradėti ikiteisminį tyrimą UAB „P.“ atžvilgiu pagal BK 231 str. 1 d., reglamentuojančio atsakomybę už trukdymą antstoliui vykdyti teismo sprendimą, ir BK 245 str., kuriame numatyta atsakomybė už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymą. Minėtos veikos yra nesusijusios su ATPK 506 str. numatytu pažeidimu. Atvejai, kai asmuo, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, patenkino tik vieno ar keleto iš jų reikalavimus arba užtikrino vieno ar kelių kreditorių reikalavimus, yra numatyti BK 208 str. „Skolininko nesąžiningumas“. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimas pagal šį BK straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už iš esmės analogišką veiką kaip ir ATPK 506 str., nebuvo svarstomas. Esant tokioms aplinkybėms, apylinkės teismas padarė teisingą išvadą, kad kreipimasis į prokuratūrą dėl ikiteisminio pradėjimo dėl BK 231 str. 1 d. ir BK 245 str. numatytų veikų niekaip nesusijęs su šioje byloje keliama atsakomybe pagal ATPK 506 str., todėl administracinės nuobaudos skyrimo terminas negali būti skaičiuojamas nuo priimtų sprendimų dėl baudžiamosios atsakomybės.

12ATPK 35 str. 1 d. nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamajam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Teismų praktikoje ne kartą nurodyta, kad ATPK 506 str. numatytas pažeidimas yra trunkamasis (kasacinė nutartis Nr. e2AT-30-696/2016, Šiaulių apygardos teismo nutartis Nr. ATP-180-135/2016). Taigi, ATPK 35 str. 1 d. numatytas 6 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Skundo nagrinėjimui pateikti duomenys patvirtina, kad dokumentai, iš kurių UAB „T.“ sužinojo informaciją apie tai, kad vykdydama atsiskaitymus su kreditoriais UAB „P.“ galimai nesilaikė atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo tvarkos, UAB „T.“ buvo pateikti 2016 m. sausio 19 d. (vykdomosios bylos 1 t., 57, 135 l.). Taigi, apylinkės teismas padarė teisingą išvadą, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2016 m. sausio 19 d.

13Vis dėlto, Šiaulių apylinkės teismas neatkreipė pakankamo dėmesio į ATPK 35 str. 5 d., kurioje nurodyta, kad kai pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pažymėtina, kad ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. 2AT-7-10-2013, aiškindamas ATPK 35 str. 5 d. nuostatas, yra pažymėjęs, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo, kai išnagrinėjus bet kokią administracinio teisės pažeidimo bylą, pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka.

14Nagrinėjamu atveju Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. liepos 13 d. nutartyje padarė klaidingą išvadą, kad yra suėjęs administracinės nuobaudos skyrimo terminas, nes, kaip jau minėta, jis turėjo būti skaičiuojamas nuo 2016 m. sausio 19 d., todėl termino pabaiga laikytina 2016 m. liepos 19 d. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartis, kuria, vadovaujantis ATPK 250 str. 1 p., 7 p., atsisakyta iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal ATPK 506 str., buvo panaikinta ir klausimas dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo T. B. perduotas nagrinėti apylinkės teismui iš naujo. Esant tokioms aplinkybėms, administracinės nuobaudos skyrimo terminas privalėjo būti skaičiuojamas iš naujo nuo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutarties priėmimo dienos, o tai reiškia, kad Šiaulių apylinkės teismui priimant skundžiamą 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį administracinės nuobaudos skyrimo terminas dar nebuvo pasibaigęs, ir atsisakyti iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą remiantis ATPK 250 str. 7 p. (suėjus ATPK 35 str. numatytam administracinės nuobaudos skyrimo terminui) nebuvo pagrindo.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ATPK bendrosios dalies normas, neteisingai pritaikė įstatymą ir nepagrįstai atsisakė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą, vadovaudamasis ATPK 250 str. 7 p., taip pat nepagrįstai nesiaiškino, ar administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas (skundžiamoje nutartyje tik išdėstė faktines aplinkybes ir teorinį ATPK ir kitų įstatymų normų aiškinimą), todėl skundas tenkinamas, skundžiama apylinkės teismo nutartis naikinama ir klausimas dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo T. B. pagal ATPK 506 str. perduodamas nagrinėti apylinkės teismui iš naujo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30215 str. 6 d. 4 p.,

Nutarė

17Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo T. B. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 506 str. perduoti nagrinėti apylinkės teismui iš naujo.

18Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai