Byla A2.3.-711-286/2014
Dėl šio administracinio teisės pažeidimo padarymo įrodyta jo paties paaiškinimais, administracinio teisės pažeidimo protokolu, aplinkos apsaugos pareigūno E. K. tarnybiniu pranešimu, neteisėtos medžioklės aplinkybių vietos schema, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo protokolu, liudytojo R. U. paaiškinimais

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, dalyvaujant B. G., išnagrinėjo B. G., a. k. ( - ) gimusio Ignalinos r., dirbančio ūkininkės B. G. ūkyje vairuotoju, gyvenančio ( - ), administracinę bylą,

Nustatė

2B. G. 2014-10-31, apie 17 val. 10 min., ( - ), Vilniaus medžiotojų būrelio ( - ) medžioklės plotų vienete, su jam priklausančiu medžiokliniu šautuvu ( - ), kal. 3006, su optiniu taikikliu 2OS 3-12x50E ir keturiais šoviniais šiam ginklui, naudodamas žiūronus ir medžioklės prožektorių su akumuliatoriumi, tykodamas iš bokštelio, neteisėtai medžiojo svetimuose medžioklės plotuose, t. y. neturėdamas teisės naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (nebūdamas šio būrelio nariu ir neturėdamas medžioklės lapo), su savimi neturėdamas ir nepateikdamas jokių medžioklei būtinų dokumentų (medžiotojo bilieto ir leidimo laikyti (nešioti) ginklus), tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 16.1., 16.2., 16.3., 58.2.1. punktų reikalavimus. Šiais savo veiksmais B. G. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 straipsnio 5 dalyje.

3B. G. kaltė dėl šio administracinio teisės pažeidimo padarymo įrodyta jo paties paaiškinimais, administracinio teisės pažeidimo protokolu, aplinkos apsaugos pareigūno E. K. tarnybiniu pranešimu, neteisėtos medžioklės aplinkybių vietos schema, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo protokolu, liudytojo R. U. paaiškinimais.

4Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, kad B. G. atsakomybę sunkinančių atsakomybę aplinkybių nėra, o atsakomybę lengvinančia aplinkybe yra tai, kad ji gailisi padaręs administracinį teisės pažeidimą, pažeidimu didelė žala nepadaryta, todėl mano, kad jam skirtina minimali nuobauda, numatyta sankcijoje už padarytą nusižengimą,

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302, 85 straipsnio 5 dalimi, 283-284, 286-287 straipsniais, teisėjas

Nutarė

6B. G. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 straipsnio 5 dalyje, ir skirti 2000 Lt (579 Eur) baudą su teisės medžioti atėmimu vieneriems metams.

7Nutarimui įsiteisėjus, medžioklinį šautuvą ( - ), kal. 3006, 4 šovinius NORMA 3006 Sprg., optinį taikiklį 2OS 3-12x50E, žiūronus MULTI-COOTED ir medžioklės prožektorių TRACER grąžinti B. G..

8Nutarimas per 20 dienų gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai