Byla I-168-621/2014
Dėl 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas, sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, nedalyvaujant pareiškėjui R. K., dalyvaujant atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atstovui Mantui Tamošiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas R. K. (toliau ir – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 300 000 Lt neturtinę žalą.

4Pareiškėjas R. K. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b. l. 174). Skunde (b. l. 2-6) bei papildomais paaiškinimais (b. l. 28, 86-87, 159-160) pareiškėjas nurodė, jog nuo 2012-12-21 iki 2013-09-26 buvo kalinamas Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – ir Šiaulių TI). Nurodė, jog per šį laikotarpį atliekant bausmę Šiaulių TI dėl prastų laikymo sąlygų susirgo plaučių tuberkulioze. Pažymi, jog kai atvyko į Šiaulių TI buvo sveikas, o būnant prastomis sąlygomis, laikui bėgant pajuto sveikatos pablogėjimą – kvėpavimo takų. 2013-07-11 kreipėsi į medikus, skundėsi, kad plaučių srityje būna gėlimas ir kartais maudžia krūtinės ląstą, be to, gydytojui minėjo, jog eina iš plaučių karkalai – spjaudosi gleivėmis, tačiau gydytojas pasakė, jog tai nuo nervų. Paprašius padaryti plaučių nuotrauką ir išsamius tyrimus, medikai į tai nereagavo, todėl pareiškėjas ilgai kentė nepatogumus ir skausmus. 2013-09-21 Šiaulių TI atliko rentgeno nuotrauką, kuri patvirtino, jog plaučiuose yra pakitimų. Plaučių kairėje pusėje išblukimas. Pareiškėjas buvo pervežtas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje paaiškėjo, jog jo plaučiuose yra bakterijų 1BC, išplitusios gana stipriai. Pažymi, jog 2013-07-11 kreipėsi į medikus dėl plaučių, prašė, jog padarytų tyrimus, tačiau jie nedarė, pasakė, jog nėra būtina, tai rodo, jog medikai nesiėmė veiksmų, kuriais buvo galima sustabdyti ligos plitimą. Tai įrodo, jog pagal Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.271 straipsnį, įstaigos darbuotojai neveikė taip, kaip turėjo veikti, leido ligai plisti toliau, kuri galėjo virsti atvira forma ir būtų kilęs pavojus kitiems asmenims, nes atvira forma 1BC yra užkrečiama. Nurodė, jog teismui pateikia pažymas, kuriomis įrodinės, jog būnant tokiomis sąlygomis jis susirgo ir liga progresavo. Pažymose minimi faktai, kad kamerose yra pelėsis, nėra centralizuoto vėdinimo, yra nubėgimo žymės vandens. Pelėsis išskiria dulkes, kuriomis tenka kvėpuoti, jos patenka į plaučius ir taip sukelia ligą. Kamerose nėra centralizuoto vėdinimo, tai įrodo jog bakterijos kaupiasi patalpose. Kamerose yra drėgmė, tai patvirtina vandens nubėgimo žymės, tokios sąlygos patvirtina, jog yra tikimybė susirgti plaučių tuberkulioze. Be to, 2012 m. gruodžio mėnesį atvykus į Šiaulių TI plaučiuose nebuvo aptikta pakitimų, o sveikatos pablogėjimą pastebėjo 2013-07-11, tada iš karto kreipėsi į medikus. Pažymi, jog žmonės, sergantys 1BC, yra ignoruojami visuomenės, nes kaip žinoma, liga gali progresuoti, atsinaujinti, užsikrėsti. Liga gydoma pusę metų, t. y. vaistus reikia gerti pusę metų, jie kenkia organizmui, tai įrodo, jog organizmui yra padaroma didelė žala. Prašo teismo atkreipti dėmesį į tai, jog kamerose yra būtina ventiliacija, bet jos nėra nei vienoje kameroje. Taip pat prašo teismo atsižvelgti į pažymas, kurios įrodo, jog kiekvienoje kameroje yra pelėsis ir į medicininę pažymą, kurioje nurodyta, jog pradėtas gydymas, prašo skundą tenkinti.

5Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atstovas Mantas Tamošiūnas teismo posėdžio metu nurodė, jog su pareiškėjo skundu nesutinka, palaiko atsiliepime (b.l. 152-157) išdėstytus argumentus.

6Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atsiliepime (b. l. 79-83) nurodė, kad su pareiškėjo R. K. skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos Nr. 69/06-4479 matyti, jog pareiškėjas Šiaulių TI periodiškai buvo laikomas laikotarpiu nuo 2012-12-21 iki 2013-09-25. Pareiškėjo laikymo Šiaulių TI metu jo laikymo kamerose buvo atlikti atitikimo higienos normų reikalavimams patikrinimai. Kameroje Nr. 2, į kurią pareiškėjas buvo trumpam nukreiptas 2013-02-01, nustatyti pažeidimai, susiję su švaros ir tvarkos kameroje palaikymu, remonto poreikis (2013-01-17 patikrinimo aktas Nr. EP-3, 2013-04-10 patikrinimo aktas Nr. EP-89, 2013-05-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128). Kamerose Nr. 35, 36 į kurias pareiškėjas periodiškai buvo nukreipiamas nuo vienos iki keliolikos dienų trukmės laikotarpiams, 2013-05-07 atlikto patikrinimo metu buvo nustatyti pažeidimai dėl tvarkos kameroje palaikymo, nustatytas remonto poreikis, dirbtinės apšvietos nepakankamumas (2013-03-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128). Kameroje Nr. 54, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-07-03 iki 2013-07-10, buvo nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas (2013-05-09 patikrinimo aktas EP-128). Kamerose Nr. 78, 79, kuriose pareiškėjas buvo trumpam nukreiptas 2013-03-08, taip pat laikotarpiais nuo 2013-05-22 iki 2013-05-30, nuo 2013-06-11 iki 2013-06-11 iki 2013-06-12 ir nuo 2013-06-21 iki 2013-07-01, nustatytas nežymus dirbtinės dieninės apšvietos trūkumas (kameroje Nr. 78 nustatyta dirbtinė apšvieta 196 lx, kameroje Nr. 79-194 lx, turi būti 200 lx, 2013-04-10 patikrinimo aktas Nr. EP-89). 2013-09-04 atlikto patikrinimo metu kameroje Nr. 34, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-02-01 iki 2013-02-04, nuo 2013-04-29 iki 2013-05-08, nuo 2013-08-12 iki 2013-08-13 ir nuo 2013-08-16 iki 2013-08-27, nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas; kameroje Nr. 58, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-07-26 iki 2013-08-08, nustatytas nežymus dirbtinės dieninės apšvietos trūkumas (nustatyta dirbtinė apšvieta 190 lx, turi būti 200 lx) (2013-09-05 patikrinimo aktas Nr. EP-300).

7Atsakovas pabrėžė, kad įstaiga veikia 1911 m. pastatytame pastate, yra nuolat perpildyta. Šiaulių TI pastatytas laikantis jo statybos metu galiojusių reikalavimų, be to, Šiaulių TI yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą bei saugomų objektų sąrašą (pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. I-516 „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. IV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“). Šiaulių tardymo izoliatorius pripažintas saugotinu viešajam pažinimui ir naudojimui. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 19 straipsnį, viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte draudžiami vertingąsias savybes sumenkinantys statybos darbai.

8Pažymėjo, kad tiek mikroklimato, tiek apšvietos parametrams būdingas momentiškumas. Mikroklimato parametrai kamerose priklauso nuo kamerų įrengimo, jose esančių asmenų skaičiaus ir kitų aplinkybių (tokių, kaip lauko temperatūra, asmenų judėjimas į kamerą ir iš jos ir kt.). Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl pastato statuso negali būti atliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, higienos normos HN 76:2010 reikalavimai, susiję su šiais darbais, netaikytini ir įstaiga negali būti pripažįstama atsakinga dėl nustatomų šių reikalavimų pažeidimų. Atsakovas niekaip neišskyrė pareiškėjo iš kitų įstaigoje laikomų asmenų ir jam tyčia nesudarė blogesnių laikymo sąlygų ir netaikė kokių nors įstatymo nenumatytų apribojimų.

9Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, asmens sveikatos priežiūra tardymo izoliatoriuose organizuojama ir atliekama įstatymų nustatyta tvarka; suimtiesiems turi būti užtikrintas tokios pat kokybės ir lygio gydymas kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Asmenų, atvykusių ir laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų organizavimo tvarką ir profilaktinių tyrimų atlikimo periodiškumą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002-07-02 įsakymu Nr. 343/191 patvirtintas Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašas. Pagal Aprašo III skyriaus lentelės 6 punktą, krūtinės ląstos radiologinis tyrimas dėl tuberkuliozės atvykusiems ir laikomiems laisvės atėmimo vietose asmenims atliekamas kiekvieną kartą, kai asmuo naujai atvyksta į tardymo izoliatorių arba iš teritorinės policijos komisariato areštinės perkeliamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių); pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas. Iš pareiškėjo R. K. asmens sveikatos istorijos duomenų (R. K. 2012-12-31 sutikimo radiologiniam ištyrimui) matyti, kad pareiškėjui naujai atvykus į Šiaulių tardymo izoliatorių (pagal Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos Nr. 69/06-4479 duomenis, asmuo į įstaigą atvyko 2012-12-21), jam buvo atliktas krūtinės ląstos radiologinis tyrimas. Pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu, atsižvelgiant į paciento nusiskundimus, gydytojui objektyviai įvertinus būseną, profilaktinis krūtinės ląstos radiologinis tyrimas buvo atliktas 2013-09-19. R. K. krūtinės ląstos organų rentgenogramos 2013-09-20 įvertinimo pažymoje nurodyta: galima įtarti TB, išvada – negalima atmesti TB kairėje viršūnėje, reikalingas papildomas ištyrimas. Įvertinus pateiktą išvadą, pareiškėjas 2013-09-23 buvo nukreiptas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (hospitalizuotas 2013-09-25). Iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės išrašų iš medicininių dokumentų matyti, kad R. K. 2013-09-27 buvo pakartotinai atliktas krūtinės ląstos radiologinis tyrimas, pateikta išvada: infiltracinė plaučių TB 0/S12 su irimu.

10Pareiškėjas taip pat teigia, jog Šiaulių tardymo izoliatorius netinkamai veikė, kuomet 2013-07-11 reiškus nusiskundimus dėl maudimo krūtinės srityje jam nebuvo atliktas tyrimas dėl tuberkuliozės. Atsakovas pažymi, jog Šiaulių tardymo izoliatorius turi sąlygas krūtinės ląstos radiologiniam tyrimui dėl tuberkuliozės atlikti. Kaip minėta, toks tyrimas atvykusiems ir laikomiems laisvės atėmimo vietose asmenims atliekamas kiekvieną kartą, kai asmuo naujai atvyksta į tardymo izoliatorių arba iš teritorinės policijos komisariato areštinės perkeliamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių); pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas. Įvertinus radiologinio tyrimo duomenis esant prielaidoms įtarti susirgimą tuberkulioze, asmuo nedelsiant nukreipiamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę detaliam ištyrimui, diagnozės patvirtinimui ir gydymui. Pareiškėjo nusiskundimai įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybai sudaro prielaidas atlikti tyrimą tik tuo atveju, jei pastebimos klinikinės ar epidemiologinės susirgimo indikacijos. Kaip matyti iš pareiškėjo asmens sveikatos istorijos įrašų, apžiūros 2013-07-11 metu objektyvių klinikinių ar epidemiologinių indikacijų tuberkuliozės susirgimo įtarimui nustatyta nebuvo, todėl ir nukreipti asmenį radiologiniam ištyrimui dėl tuberkuliozės nebuvo būtinybės. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį, kad iki 2013-07-11 nusiskundimų ir simptomų, galinčių sukelti įtarimų dėl susirgimo tuberkulioze, nebuvo.

11Įgyvendinant asmenų atskiro laikymo suėmimą ir laisvės atėmimo bausmę vykdančiose institucijose taisykles nustatančių teisės aktų reikalavimus, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze asmenys laikomi atskirai nuo kitų suimtųjų (nuteistųjų) (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 70 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 10 str. 1 d. 11 p.). Pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu suimtieji bei nuteistieji į teritorijoje esančias kameras buvo skirstomi vadovaujantis suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras planu, atsižvelgiant į Suimtųjų ir nuteistųjų laikymo atskirai reikalavimus. Kaip matyti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2012-09-28, 2012-12-28, 2013-03-26, 2013,06-28 ir 2013-09-30 Suimtųjų ir nuteistųjų atskiro laikymo kamerose planų, pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiais asmenys, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze, buvo laikomi kameroje Nr. 105. Įvertinus Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos Nr. 69/06-4479 duomenis, tampa aišku, kad laikomas Šiaulių tardymo izoliatoriuje pareiškėjas negalėjo užsikrėsti tuberkulioze oro lašeliniu būdu nuo kitų suimtųjų (nuteistųjų), sergančių aktyvia plaučių tuberkulioze, nes buvo laikomas izoliuotai nuo sergančių asmenų, jei tokių pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu įstaigoje apskritai buvo. Tokiu atveju, įvertinus medicininius tuberkuliozės plitimo ypatumus, darytina išvada, kad pareiškėjas buvo užsikrėtęs tuberkulioze jau atvykęs į Šiaulių tardymo izoliatorių, tačiau pats šia liga nesirgo ir jos neplatino. Užsikrėtusio asmens susirgimas tuberkulioze priklauso nuo asmens imuninio atsparumo. Iš R. K. asmens sveikatos istorijos duomenų matyti, kad pareiškėjo imunitetas neigiamai veikiamas žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio vartojimo, be to, pareiškėjas ilgą vartojo narkotikus (2013-06-27 psichiatro apžiūros medicininio įrašo duomenys), yra patyręs įvairių traumų, vien buvimo laisvės atėmimo vietų žinioje laikotarpiu turėjo įvairaus pobūdžio medicininių nusiskundimų. Atsakovo nuomone, šie bylos duomenys leidžia daryti prielaidą apie asmens susirgimą tuberkulioze dėl nepalankių veiksnių, priklausančių nuo paties pareiškėjo.

12Atsakovo nuomone, vadovaujantis įstatyminiu lygiu įtvirtintomis administracinių bylų teisenos nuostatomis, pareiškėjas turėtų įrodyti priežastinį ryšį tarp jo buvimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir ligos diagnozės, jis taip pat turėtų įrodyti nebuvus jokių kitų neigiamų veiksnių, nenuginčijamai sudarančių prielaidas diagnozuoti infiltracinę plaučių tuberkuliozę su irimu (pvz., nevartojus narkotikų, nepiktnaudžiavus alkoholiu, neturėjus kitų susirgimų, dėl kurių gali nusilpti imuninė sistema ir atsirasti aplinkybės susirgti tuberkulioze ir kt.). Pareiškėjo skunde dėstomi argumentai apie neturtinę žalą dėl susirgimo tuberkulioze diagnozės įtarimo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu yra nepagrįsti. Atsakovas taip pat pažymi, kad pareiškėjo R. K. asmens sveikatos istorijos duomenys rodo adekvačios ir kokybiškos sveikatos priežiūros užtikrinimą Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

13Pareiškėjo R. K. skundas dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas.

14Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas R. K. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Neturtinę žalą pareiškėjas kildina iš esmės iš neteisėtų valdžios institucijos veiksmų, dėl laikymo sąlygų Šiaulių TI jam buvo diagnozuota plaučių tuberkuliozė, taip pat Šiaulių TI jam nebuvo suteikta tinkama medicininė priežiūra.

15CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės subjektas yra specialusis – viešas asmuo (valstybė arba savivaldybė). Šis atsakomybės subjekto ypatumas (viešas asmuo) lemia šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės taikymo ypatumus, kadangi valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms (civilinė atsakomybė be kaltės): valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams (neveikimui), žalai ir priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Todėl reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės), kuri kildinama iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo gali būti tenkinamas, nustačius minėtų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų visumą. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, viešoji atsakomybė negalima.

16Tam, kad būtų konstatuotas neteisėtumas CK 6.271 straipsnio prasme, reikia nustatyti, jog valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo (CK 6.271 straipsnio prasme), kiekvienu atveju yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmeniui, teigiančiam, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime, be kita ko, konstatavo, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir, kad žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

17Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 13 punkte nustatyta, kad gyvenimo ir buities sąlygos kamerose turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normas. Laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus ir sveikatos priežiūros organizavimą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

18Kaip matyti iš Šiaulių TI Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos Nr. 69/06-4479 „Dėl R. K. laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, pareiškėjas Šiaulių TI periodiškai buvo laikomas laikotarpiu nuo 2012-12-21 iki 2013-09-25. Pareiškėjo laikymo Šiaulių TI metu jo laikymo kamerose buvo atlikti atitikimo higienos normų reikalavimams patikrinimai.

19Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, jog kamera Nr. 1, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-02-01 iki 2013-02-04, nuo 2013-04-29 iki 2013-05-08, nuo 2013-08-12 iki 2013-08-13, nuo 2013-08-16 iki 2013-08-27, labai blogos būklės, nes lubose tinkas nuo drėgmės atsilupęs, matosi vandens nutekėjimo žymės, sienos aprašinėtos, pajuodusios, vietomis krenta dažų danga, būtinas remontas (HN 76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas) (b.l. 59) (2013-05-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128). 2013-07-19 patikrinimo akte Nr. EP-249 nurodyta, jog apgyvendinimo kameroje Nr. 1, HN 76:2010 X 56 p., 62 p. pažeidimai pašalinti – patalpoje atliktas remontas. Kameroje Nr. 2, kurioje pareiškėjas buvo laikomas 2013-02-01, nuo 2013-05-30 iki 2013-05-31, nustatyta, kad įrenginiai nešvarūs (HN 76:2010 X sk. 54 p. pažeidimas); ant sienų, lubų, matosi pelėsis (HN 76:2010 X sk. 56 p. pažeidimas); lubų ir sienų tinkas nuo drėgmės atšokęs, sienų, lubų dažų bei tinko danga byranti, durys surūdijusios, kameroje ant grindų telkšo vanduo, patalpoje būtinas remontas (HN 76:2010 X sk. 62 p. pažeidimas). Patalpoje neužtikrinamas gyvenamosios patalpos pagrindinis valymas, sienos, durys, palangė, baldai purvini (HN 76:2010 X sk. 59 p. pažeidimas) (2013-01-17 patikrinimo aktas Nr. EP-3). 2013-04-10 Šiaulių visuomenės sveikatos patikrinimo akte Nr. EP-89 nustatyta, kad apgyvendinimo kameroje Nr. 2 nuo drėgmės atšokusi sienų, lubų dažų bei tinko danga, matosi vandens nubėgimo žymės, matosi pelėsis, kamera labai blogos būklės, reikalingas remontas (HN 76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas). Sanitarinis mazgas neatitvertas. Tualete atskiros nuleidimo sistemos nėra, vanduo sanitariniame mazge nuleidžiamas atsukus vandenį apgyvendinimo patalpoje esančioje praustuvėje. Nustatyta dirbtinė apšvieta 125 lx, matavimų neapibrėžtis 20,1 1x (HN 76:2010 X sk. 22 p. pažeidimas); santykinė oro drėgmė 64,5 %, neapibrėžtis 0,95 % (HN 76:2010 X sk. 26 p. pažeidimas). 2013-05-09 patikrinimo akte Nr. EP-128 dėl apgyvendinimo kameros Nr. 2 – nuo drėgmės atšokusi sienų, lubų dažų bei tinko danga, matosi vandens nubėgimo žymės, matosi pelėsis, sanitarinio įrenginio danga pajuodusi, su apnašomis, kamera labai blogos būklės, reikalingas remontas (76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas). Dirbtinė apšvieta 131 lx, matavimų neapibrėžtis 21,0 (HN 76:2010 VI sk. 22 p. pažeidimas). Kameroje Nr. 3, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-05-31 iki 2013-06-03, nustatyti dirbtinės naktinės apšvietos bei oro temperatūros pažeidimai (2013-05-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128) (b.l. 56). Kameroje Nr. 34, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-03-07 iki 2013-03-08, nustatyta, kad kamera labai blogos būklės, nes ant sienų, lubų yra pelėsis, nuo sienų ir lubų krenta dažų danga, tinkas vietomis išdaužytas, sienos aprašinėtos, apdegintos, būtinas remontas (HN 76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas) (2013-05-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128). Kamerose Nr. 35, 36 pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-01-10 iki 2013-01-17, nuo 2013-02-04 iki 2013-02-25, nuo 2013-03-01 iki 2013-03-02, nuo 2013-03-02 iki 2013-03-05, nuo 2013-03-20 iki 2013-03-21, nuo 2013-03-26 iki 2013-04-15, nuo 2013-04-19 iki 2013-04-29, nuo 2013-05-08 iki 2013-05-18, 2013-05-20 iki 2013-05-21, nuo 2013-08-27 iki 2013-08-29, nuo 2013-08-30 iki 2013-09-09 ir nuo 2013-09-17 iki 2013-09-25. Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013-05-09 patikrinimo akte Nr. EP-128 nustatyta, jog apgyvendinimo kameroje Nr. 36 reikalingas remontas, nustatytas dirbtinės apšvietos nepakankamumas (b.l. 58). Apgyvendinimo kameroje Nr. 35 nustatyta, jog kamera labai blogos būklės, sienos išdaužytas, aprašinėtos, pajuodusios, plytelės prie sanitarinio mazgo išdaužytos, virš durų tinkas išdaužytas, vietomis krenta dažų danga, matosi pelėsis, būtinas remontas (HN 76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas) (b.l. 59). Iš 2013-07-19 patikrinimo akto Nr. EP-249 matyti, jog HN 76:2010 X sk. 562 p. pažeidimas pašalintas – kameroje atliktas remontas, HN 76:2010 VI sk. 22 p. pažeidimas nepašalintas (b.l. 71). Kameroje Nr. 50, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-08-08 iki 2013-08-12, nustatyta, jog šioje kameroje yra pelėsis, ant sienų matosi vandens nubėgimo žymės, kameroje reikalingas remontas (HN 76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas) (b.l. 76) (2013-09-05 patikrinimo aktas Nr. EP-300). Kameroje Nr. 54, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-07-03 iki 2013-07-10, buvo nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas (2013-05-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128) (b.l. 58). Kameroje Nr. 57, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-05-18 iki 2013-05-20, nustatyta, jog kameroje reikalingas remontas, nustatytas dirbtinės apšvietos pažeidimas (b.l. 58) (2013-05-09 patikrinimo aktas Nr. EP-128). Kameroje Nr. 58, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-07-26 iki 2013-08-08, nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas, reikalingas remontas (2013-09-05 patikrinimo aktas Nr. EP-300) (b.l. 75). Kameroje Nr. 78, kuriose pareiškėjas buvo laikomas 2013-03-08, nuo 2013-05-22 iki 2013-05-30, nuo 2013-08-13 iki 2013-08-14, nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas (2013-04-10 patikrinimo aktas Nr. EP-89) (b.l. 49). Kameroje Nr. 79, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-06-11 iki 2013-06-12 ir nuo 2013-06-21 iki 2013-07-01, nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas (2013-04-10 patikrinimo aktas Nr. EP-89) (b.l. 49). Kameroje Nr. 92, kurioje pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013-07-01 iki 2013-07-03, nustatyta, jog ant sienų ir lubų yra pelėsis, ant lubų matosi vandens nubėgimo žymės, kameroje reikalingas remontas (HN 76:2010 X sk. 56 p., 62 p. pažeidimas). Lango stiklas išimtas (vasaros sezono laikotarpiui), kadangi įrengtos ventiliacijos (b.l. 64) (2013-07-12 patikrinimo aktas Nr. EP-229).

20Įvertinus Šiaulių TI kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, nustatytų pažeidimų pobūdį (HN 76:2010 VI sk. 22 p., 26 p., 54 p., 56 p., 62 p., 59 p. pažeidimai) negalima daryti išvados, jog būtent dėl jų pareiškėjui būtų kilusi jo skunde ir prašymuose nurodoma neturtinė žala, jog būtent dėl laikymo sąlygų jis susirgo plaučių tuberkulioze.

21Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog pareiškėjas R. K. kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu dėl pažeidžiamų žmogaus teisių, nes Šiaulių TI kamerose nesilaikoma higienos normų reikalavimų, nurodė, jog kamerų kampuose yra pelėsis, sienos trupa, smirdi kanalizacija, mažai vietos, kamerose nėra langų, veidrodžių, spintelių maisto produktams, higienos priemonėms, drabužiams laikyti. Nurodė, jog pelėsis galimai galėjo sukelti kvėpavimo takų ligas. 2013-09-20 Šiaulių apygardos administracinis teismas sprendimu tenkino R. K. skundą iš dalies ir priteisė iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 300 Lt neturtinės žalos. Iš teismo sprendimo aprašomosios dalies matyti, jog pareiškėjas neturtinę žalą prašo priteisti už laikotarpį nuo 2012-12-21 iki 2013-07-26, matyti, jog sutampa pareiškėjo nurodytas laikotarpis bei kameros, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, taip pat sutampa pareiškėjo nusiskundimai dėl laikymo sąlygų Šiaulių TI. 2013-09-20 Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, apeliacine tvarka nebuvo apskųstas.

22Pareiškėjas savo skunde ir prašymuose nurodė, jog dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose buvusių sąlygų susirgo plaučių tuberkulioze.

232014 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdžio metu Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR TM Šiaulių skyriaus specialistas Henrikas Daujotas nurodė, jog susipažinus su bylos medžiaga matyti, jog 2012 m. gruodžio mėn. pareiškėjas buvo pristatytas į Šiaulių TI, o liga diagnozuota 2013 m. rugsėjo mėn. Padarius rentgeno nuotrauką, padarius bakteriologinį tyrimą patvirtinta diagnozė. Rentgeno nuotraukos yra kaip įtarimas. Iki patekimo į Šiaulių TI nėra duomenų, kad pareiškėjas sirgo, o pirmas įtarimas yra 2013 m. rugsėjo mėn. Neaišku, kur pareiškėjas galėjo užsikrėsti tuberkuliozės bakterijomis – ar Šiaulių TI, ar iki patekimo į Šiaulių TI. Nebūtinai žmogui, kuris yra užsikrėtęs tuberkulioze, pasireiškia klinikiniai duomenys, tokie kaip kosulys, karščiavimas, gali būti dusinimas, prakaitavimas, tokie požymiai gali ir nepasireikšti. Jis yra nešiotojas, bet požymių nėra. Užsikrėtęs jis gali būti metų metais, bet pati liga gali nepasireikšti atvira forma. Iki tol nebuvo nustatyta, kad pareiškėjas serga, bet kaip nešiotojas jis galėjo būti anksčiau, prieš patenkant į Šiaulių TI. Būna tokių atvejų ir šiuo atveju to varianto negalima atmesti. Sąlygos pasireikšti ligai priklauso nuo imuniteto – kuo organizmas stipresnis, ta liga gali ir nesusirgti, tik nešioti. Rizikos veiksniai be abejo yra. Alkoholio vartojimas, narkotikai, gyvenamoji aplinka turi didelės įtakos ir tada liga pasireiškia. Teigti, kad pareiškėjas užsikrėtė patekęs į Šiaulių TI, negalima. Sergantys asmenys, kurie platina ligą, laikomi atskirai. Tiesioginio, artimo kontakto nebuvo ir tokių duomenų, kad jis užsikrėtė Šiaulių TI ir susirgo, byloje nėra. Jau galėjo atvykti į Šiaulių TI, būdamas bakterijų nešiotojas, ir pasireiškė ši liga. Priklauso nuo žalingų įpročių, imuniteto ir aplinkos sąlygų. Nėra galimybės įrodyti, kad pareiškėjas užsikrėtė būdamas izoliatoriuje. Jis galėjo būti jau užsikrėtęs ir Šiaulių TI pasireiškė liga. Duomenų, kad jis turėjo kontaktą su asmenimis, kurie serga atvira forma ir platina bakterijas, nėra. Aplinkos sąlygos yra svarbus veiksnys pasireikšti ligai. Pelėsis, drėgmė, vėdinimo sąlygos, galima sakyti, turi įtakos. Pažymėjo, kad pareiškėjui buvo pjautinė žaizda, iki tol, kol buvo diagnozuota plaučių tuberkuliozė nebuvo kažkokių ligų ar akivaizdžių simptomų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad pareiškėjas serga tuberkulioze, tokių įrodymų nėra. Neaišku, kokios ligos jam diagnozuotos iki patenkant į Šiaulių TI, apskritai, kokiomis ligomis jis yra sirgęs, o būnant Šiaulių TI kaip ir nėra nurodyta kažkokių ligų. Rentgenogramoje gali ir nebūti pokyčių. Kai jie matosi, tai būna persirgę kažkokia forma ir darosi filtratai, kalcinatai. Rodo, kad yra pati liga, ne tik kaip nešiotojas. Jei organizmas sveikas, tai jis gali kažkuo ypatingai nesiskųsti, bet narkotikai yra žala organizmui ir alkoholį vartojant automatiškai silpsta imunitetas. Tai rizikos grupė, kur gali pasireikšti infekcinės ligos. Negalima pasakyti, kad būtinai turi būti ta aplinka, tai yra kaip rizikos veiksnys. Negalima teigti, kad jei pareiškėjas būtų laisvėje, tai nebūtų susirgęs. Jis galėjo ir laisvėje susirgti ir pasireikšti ta liga. Yra žalingi įpročiai ir nuo to galėjo liga pasireikšti. Gali iš viso visą gyvenimą nesirgti.

24Iš Šiaulių TI Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos matyti, jog pareiškėjas į Šiaulių TI atvyko 2012-12-21. Iš pareiškėjo R. K. asmens sveikatos istorijos matyti, jog pareiškėjui atvykus į Šiaulių TI jam buvo atliktas krūtinės ląstos radiologinis tyrimas (b.l. 114). Pareiškėjo laikymo Šiaulių TI laikotarpiu, atsižvelgiant į jo nusiskundimus (b.l. 137), profilaktinis krūtinės ląstos radiologinis tyrimas buvo atliktas 2013-09-19. R. K. krūtinės ląstos profilaktinių fluorografinių ir rentgenologinių tyrimų rezultatų 2013-09-20 išvadoje nurodyta, jog galima įtarti TB, išvada – negalima atmesti TB kairėje viršūnėje, reikalingas papildomas ištyrimas. Įvertinus pateiktą išvadą pareiškėjas buvo pervežtas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės medicininių dokumentų išrašo matyti, jog 2013-09-27 buvo pakartotinai atliktas krūtinės ląstos radiologinis tyrimas, klinikinė diagnozė – infiltracinė plaučių tuberkuliozė O/L1 su irimu.

25Atsižvelgiant į specialisto paaiškinimus teismo posėdžiu metu negalima konstatuoti, jog būtent pareiškėjo buvimas Šiaulių TI turėjo tiesioginės įtakos pareiškėjo susirgimui plaučių tuberkulioze.

26Pagal suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, asmens sveikatos priežiūra tardymo izoliatoriuose organizuojama ir atliekama įstatymų nustatyta tvarka. Suimtiesiems turi būti užtikrintas tokios pat kokybės ir lygio gydymas kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Šio įstatymo 3 dalyje nurodyta, jog privaloma nuodugniai patikrinti naujų į tardymo izoliatorių priimtų asmenų sveikatos būklę. Asmenų, atvykusių ir laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų organizmo tvarką ir profilaktinių tyrimų atlikimo periodiškumą nustato LR sveikatos apsaugos ministro ir LR teisingumo ministro 2002-07-02 įsakymu Nr. 343/191 patvirtintas Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas). Šio Aprašo III skyriaus lentelės 6 punkte nurodyta, kad krūtinės ląstos radiologinis tyrimas atliekamas kiekvieną kartą, kai asmuo naujai atvyksta į tardymo izoliatorių arba iš teritorinės policijos komisariato areštinės perkeliamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių); pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas.

27Pareiškėjas taip pat savo skunde pažymėjo, jog 2013-07-11 pareiškus nusiskundimus dėl maudimo krūtinės srityje jam nebuvo atliktas tyrimas dėl tuberkuliozės. Kaip aukščiau minėta, toks tyrimas atliekamas atvykusiems ir laikomiems laisvės atėmimo vietose asmenims kiekvieną kartą, kai asmuo naujai atvyksta į tardymo izoliatorių arba iš teritorinės policijos komisariato areštinės perkeliamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių); pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas. Įvertinus radiologinio tyrimo duomenis esant prielaidoms įtarti susirgimą tuberkulioze, asmuo nedelsiant nukreipiamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę detaliam ištyrimui, diagnozės patvirtinimui ir gydymui. Teismas sutinka su atsakovo nuomone, jog iš pareiškėjo asmens sveikatos istorijos įrašų, apžiūros 2013-07-11 metu objektyvių klinikinių ar epidemiologinių indikacijų tuberkuliozės susirgimo įtarimui nustatyta nebuvo.

28Taip pat pareiškėjas savo vėlesniuose prašymuose teismui pažymėjo, jog kalinamasis G. K. kalėjo Šiaulių TI ir sirgo aktyvia plaučių tuberkulioze. Nurodė, jog šis asmuo buvo patalpintas į 35 kamerą, o pareiškėjas tuo metu buvo 36 kameroje, nurodė, jog minėtas asmuo ir dabar serga aktyvia plaučių tuberkulioze. Teismas pažymi, jog iš Šiaulių TI 2013-11-15 pažymos Nr. 69/06-4479 apie R. K. laikymą Šiaulių TI ir 2014-03-31 pažymos Nr. 69-06-1409 apie G. K. laikymą Šiaulių TI nustatyta, jog Šiaulių TI pareiškėjas R. K. nebuvo kalinamas tuo pačiu metu vienoje kameroje su G. K.. Taip pat atsižvelgiant į eksperto paaiškinimus teismo posėdžio metu, jog byloje nenustatyta, kad buvo tiesioginis ir artimas kontaktas su kitu sergančiu asmeniu, todėl teismas daro išvadą, jog pareiškėjas negalėjo užsikrėsti nuo G. K. plaučių tuberkulioze.

29Šiame teismo sprendime išanalizuoti rašytiniai įrodymai neleidžia teigti, kad pareiškėjas susirgo plaučių tuberkulioze, atlikdamas bausmę Šiaulių TI. Byloje nėra surinkta jokių įrodymų, kad dėl šios ligos yra kaltas atsakovo atstovo neveikimas nes, viena vertus, anot byloje apklausto specialisto, tiek susergama plaučių tuberkulioze, tiek liga progresuoja dėl tam tikrų nepalankių, taip pat ir žalingų veiksnių, inter alia narkotinių medžiagų vartojimo. Iš R. K. asmens sveikatos istorijos duomenų matyti, kad pareiškėjo imunitetas neigiamai veikiamas žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio vartojimo, be to, pareiškėjas ilgą laiką vartojo narkotikus (2013-06-27 psichiatro apžiūros medicininio įrašo duomenys) (b.l. 127), yra patyręs įvairių traumų, vien buvimo laisvės atėmimo vietose laikotarpiu turėjo įvairaus pobūdžio medicininių nusiskundimų. Todėl šie bylos duomenys leidžia daryti išvadą apie asmens susirgimą tuberkulioze dėl nepalankių veiksnių, priklausančių nuo paties pareiškėjo.

30Taigi pareiškėjo teiginys, jog būtent dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus neteisėtų veiksmų (neveikimo) jis susirgo plaučių tuberkulioze, yra nepagrįstas. Nenustačius vieno iš civilinės atsakomybės elemento – neteisėtų veiksmų – teisė į neturtinės žalos atlyginimą neatsiranda.

31Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nurodytas teisės normas, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo R. K. reikalavimas dėl 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

33Pareiškėjo R. K. skundą dėl 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmesti kaip nepagrįstą.

34Spendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,... 3. Pareiškėjas R. K. (toliau ir – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 4. Pareiškėjas R. K. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 5. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus,... 6. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus,... 7. Atsakovas pabrėžė, kad įstaiga veikia 1911 m. pastatytame pastate, yra... 8. Pažymėjo, kad tiek mikroklimato, tiek apšvietos parametrams būdingas... 9. Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, asmens sveikatos... 10. Pareiškėjas taip pat teigia, jog Šiaulių tardymo izoliatorius netinkamai... 11. Įgyvendinant asmenų atskiro laikymo suėmimą ir laisvės atėmimo bausmę... 12. Atsakovo nuomone, vadovaujantis įstatyminiu lygiu įtvirtintomis... 13. Pareiškėjo R. K. skundas dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas kaip... 14. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas R. K. skundu kreipėsi į teismą,... 15. CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės... 16. Tam, kad būtų konstatuotas neteisėtumas CK 6.271 straipsnio prasme, reikia... 17. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos... 18. Kaip matyti iš Šiaulių TI Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos Nr.... 19. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, jog kamera Nr. 1, kurioje pareiškėjas... 20. Įvertinus Šiaulių TI kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas,... 21. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog pareiškėjas R.... 22. Pareiškėjas savo skunde ir prašymuose nurodė, jog dėl Šiaulių tardymo... 23. 2014 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdžio... 24. Iš Šiaulių TI Įskaitos skyriaus 2013-11-15 pažymos matyti, jog... 25. Atsižvelgiant į specialisto paaiškinimus teismo posėdžiu metu negalima... 26. Pagal suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, asmens sveikatos... 27. Pareiškėjas taip pat savo skunde pažymėjo, jog 2013-07-11 pareiškus... 28. Taip pat pareiškėjas savo vėlesniuose prašymuose teismui pažymėjo, jog... 29. Šiame teismo sprendime išanalizuoti rašytiniai įrodymai neleidžia teigti,... 30. Taigi pareiškėjo teiginys, jog būtent dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus... 31. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nurodytas teisės... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 33. Pareiškėjo R. K. skundą dėl 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo... 34. Spendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...