Byla B2-6317-560/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „RRT“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant atsakovo atstovei adv. Redai Aleksynaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Girotransa“ direktoriaus G. R. ieškinį atsakovui UAB „Girotransa“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „RRT“,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Girotransa“ direktorius G. R. pateikė ieškinį, prašydamas iškelti atsakovui UAB ,,Girotransa“ restruktūrizavimo bylą bei restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą“ (b.l. 1-5). Ieškovas nurodo, kad pagrindinė atsakovo ūkinė veikla yra pervežimai ir ekspedijavimas. Šiuo metu įmonė susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu ir laikinosiomis finansinėmis problemomis, todėl vėluoja atsiskaityti su partneriais, subrangovais, tiekėjais. Pažymi, kad vienas pagrindinių įmonės užsakovų EPC Engineering Procurement Construction AG delsia atsiskaityti už suteiktas paslaugas, nors atsakovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė dar 2012 m. birželį. Šio užsakovo įsiskolinimas viršija 1,1 mln. Lt. Kadangi šio kliento užsakymams vykdyti buvo pasitelkti subrangovai, su kuriais turėjo būti atsiskaityta iš minimo kliento perverstų lėšų, atsakovo įsiskolinimai tiekėjams didėja. Tiekėjai grasina sąskaitos areštais, kitomis išieškojimo priemonėmis, kurios apsunkintų atsakovo ir taip sudėtingą finansinę padėtį, atsakovas negalėtų tinkamai vykdyti savo veiklos, įsipareigojimų tiekėjams, kreditoriams, sutriktų parvežimai, kas sąlygotų dar didesnį įmonės finansinės padėties pablogėjimą, didelius nuostolius, nemokumą. Atsakovas savo ūkinės-komercinės veiklos nėra nutraukęs, o pritaikius įmonės restruktūrizavimo metu numatytas priemones, įmonė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę-komercinę veiklą, atkurti ilgalaikį mokumą ir įvykdyti likusius įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas ir išvengti bankroto. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, ieškovas prašo atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą.

3Tretysis asmuo UAB REIKALAVIMAS.LT nurodo, kad 2012-11-19 reikalavimo perleidimo sutartimis Nr. 117 ir Nr. 118 iš pradinių kreditorių OOO „Maksimum“ ir ZAO „Inter-Trassa“ įgijo kreditorinius reikalavimus į atsakovo UAB „Girotransa“ skolą.

4Tretysis asmuo UAB „RRT“ prašo atmesti UAB „Girotransa“ prašymą leisti restruktūrizuoti įmonę, o civilinę bylą perduoti teisėsaugos organams ikiteisminiam tyrimui atlikti. Teigia, kad yra atsakovo kreditorius. Apie pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo sužinojo atsitiktinai, nėra susipažinęs su jo turiniu. Pasak trečiojo asmens, restruktūrizacijos būdu įmonė bando išvengti susidariusių skolų ir jų negrąžinti. Atsakovas savo veikloje bei santykiuose su jo dalyviais (vadovu) susijusiais kitais asmenimis (taip pat ir juridiniais) galimai naudoja sukurtą sukčiavimo schemą.

5UAB „Girotransa“ keltina restruktūrizavimo byla.

6Teismas atmeta trečiojo asmens UAB „RRT“ prašymą perduoti bylą teisėsaugos pareigūnams ikiteisminiam tyrimui atlikti. Šis trečiojo asmens prašymas yra nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis (įrodymais). Be to, ir pats trečiasis asmuo, manydamas, kad galimai yra padaryta nusikalstama veika, turi teisę kreiptis į kompetentingus teisėsaugos pareigūnus dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo. Be to teismas nelaiko pagrįstais trečiojo asmens teiginius, jog jam nebuvo žinoma apie įmonės administracijos vadovo ketinimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo procedūros pradėjimo. Ieškovo pateiktas AB Lietuvos paštas siuntų sąrašas rodo, kad ši informacija buvo išsiųsta trečiojo asmens nurodomu buveinės adresu (E. Pliaterytės g. 46, Vilniuje). Nesant kitų duomenų, teigtina, kad trečiasis asmuo apie įmonės restruktūrizavimo iniciavimą buvo informuotas tinkamai.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d. nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalį finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą.

8Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 str. ir 6 str. 2 d. 1 p. reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą, tvirtinimą, pateikimą teismui bei turinį.

9Iš atsakovo 2012-10-19 balanso matyti, jog jo turtas yra 3 990 729 Lt vertės (b.l. 43). Iš atsakovo pateiktų restruktūrizavimo metmenų (b.l. 74-98) matyti, kad atsakovo kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 1 420 908,56 Lt, iš kurių 1 234 936,59 Lt yra pradelsti. Nors atsakovo pateiktose pelno (nuostolių) ataskaitose fiksuojamas pelnas, visgi pateikti duomenys apie įmonės turtą, turimus įsiskolinimus sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, nes negali laiku atsiskaityti su savo kreditoriais (tiekėjais, partneriais) (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 1 p.). Bylos duomenys ir ieškovo bei atsakovo atstovės pateikti paaiškinimai patvirtina, kad įmonė su finansiniais sunkumais susidūrė po to, kai vienas iš pagrindinių įmonės užsakovų EPC Engineering Procurement Construction AG neatsiskaitė pagal šalių sudarytą ir atsakovo įvykdytą sutartį. Šio užsakovo skola viršija 1,1 mln. Lt. Atsakovas šio kliento užsakymams įvykdyti buvo pasitelkęs subrangovus, su kuriais atsakovas ketino atsiskaityti iš minimo kliento gautomis lėšomis. Mokėjimo terminai partneriams, tiekėjams suėję arba sueis artimiausiu metu. Kaip nurodė ieškovas, tiekėjai grasina sąskaitos areštais, kitomis išieškojimo priemonėmis, ką iš esmės patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, iš kurių seka, kad atsakovo atžvilgiu 2012 m. 3-4 ketvirčių laikotarpiu buvo pareikštas ne vienas reikalavimas dėl skolos priteisimo, atsakovo turto atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (areštas). Tai kartu patvirtina ieškovo ir atsakovo teiginius, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, dėl esamos situacijos iškilo grėsmė atsakovo tolimesnei veiklai, įmonė mokumui.

10Iš atsakovo išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų seka, kad atsakovas ir toliau vykdo ūkinę-komercinę veiklą, teikia paslaugas, t.y. atsakovas nėra nutraukęs veiklos (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 2 p.).

11Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nenustatyta, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla, o iš LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB „Girotransa“ įregistruota 2000-11-30, iš ko seka, kad atsakovas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 3 ir 4 p.

12Taip pat patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nenustatyta, kad atsakovo atžvilgiu anksčiau būtų pradėtas ir vykdytas restruktūrizavimo procesas, vadinasi, atsakovas atitinka ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 5 p.. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo bylą.

13Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. yra išvardintos privalomosios plano metmenų sudedamosios dalys, o 2 d. yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka. Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo plano metmenų, jame yra visos privalomosios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 1 – 8 p. išvardintos plano metmenų dalys (b.l. 74-98). Taip pat yra pateiktas 2012-10-25 UAB „Girotransa“ vienintelės akcininkės J. M. sprendimas patvirtinti UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo plano metmenis (b.l. 72-73). Be to, 2012-10-26 atsakovas registruotu paštu išsiuntė pranešimą įmonės kreditoriams, Įmonių bankroto valdymo departamentui apie tai, kad įmonės savininkė pritarė restruktūrizavimo plano metmenims, bei šių metmenų kopiją. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas UAB „Girotransa“ įvykdė visus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. ir 6 str. 2 d. 1 p. įtvirtintus reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti.

14Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 3 p. įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o taip pat įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo ar kitų įmonių bankroto įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių atsakovui turėtų būti keliama bankroto byla. Byloje esantys atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad įmonės turtas yra 3 990 729 Lt vertės (iš jų materialusis turtas – 1 570 010 lt vertės), o pradelsti įmonės įsiskolinimai sudaro 1 234 936,59 Lt, t.y. pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės įmonės turto vertės, todėl nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo. Taip pat byloje nėra duomenų, kad įmonė būtų įsiskolinusi savo darbuotojams ar viešai būtų paskelbusi kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nėra pagrindo atsisakyti atsakovo atžvilgiu iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. pagrindu

15Teismas, įvertinęs pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis bei kitą bylos medžiagą, yra įsitikinęs, kad restruktūrizavimo plano metmenyse išdėstyti duomenys leidžia teigti, jog parengus restruktūrizavimo planą, jame numačius efektyvias įmonės mokumui atkurti priemones bei efektyvų įmonės verslo planą restruktūrizavimo laikotarpiui, įmonės restruktūrizavimo tikslai – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto, gali būti realiai pasiekti.

16Taigi, atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja Įmonių restruktūrizavimo 4 str. išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad UAB „Girotransa“ pažeidė Įmonių restruktūrizavimo 5 str., 6 str. 2 d. 1 p. įtvirtintus reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. įtvirtintos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, teismas daro išvadą, kad UAB „Girotransa“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 ir 5 d.).

17Dėl kitų procesinių klausimų

18UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas ieškovo pasiūlytas restruktūrizavimo administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 2 p., 15 str. 1 d.).

19Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 4 p. įtvirtinta, kad teismas tvirtina administravimo išlaidų sąmatą. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 2 d. įtvirtinta, kad administravimo išlaidų ir restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo sumos (nurodytos su juo sudarytoje atlygintinų paslaugų teikimo sutartyje) turi atitikti teismo nutartimis patvirtintas sumas. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą bei į tai, kad ieškovas nurodo, jog administravimo išlaidas sudaro tik administratoriaus atlyginimas (24 000 Lt plius PVM) ir restruktūrizavimo plano ruošimas (16 000 Lt plius PVM) (b.l. 92), teismas tvirtina 40 000 Lt plius PVM dydžio administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant administratoriui mokėtiną atlyginimą) laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

20Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme yra nagrinėjamos civilinės bylos, kuriose UAB „Girotransa“ atžvilgiu yra pareikšti turtiniai reikalavimai. Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 11 d. 5 p. minėtam teismui pranešama apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Girotransa“. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-74/2011) konstatavo, jog prieš įmonei iškeliant restruktūrizavimo bylą kitose bylose pareikšti reikalavimai ir toliau nagrinėjami atskirose civilinėse bylose, ir kitose bylose nagrinėjami kreditorių reikalavimai neperduotini atsakovo restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.

21Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 6 p. bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nenurodė apie susitarimą savanoriškai mokėti kreditoriams palūkanas, taip pat ir į ieškovo bei atsakovo atstovės paaiškinimus dėl sąskaitose esančių lėšų panaudojimo įmonės veikloje (vairuotojams vykdant atsiskaitymus kitose šalyse), teismas nustato, kad iš UAB „Girotransa“ atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT75 7010 4000 1346 7426, LT14 7010 4001 1650 4543, LT15 7010 4001 1350 4897, LT31 7010 4001 1350 4900, LT36 7010 4001 1650 4535, LT45 7010 4001 4250 4641, LT57 7010 4001 4250 4037, LT58 7010 4001 1350 4899, LT58 7010 4001 1550 4069, LT59 7010 4001 4950 4006, LT65 7010 4000 0250 2920, LT68 7010 4001 1650 4541, LT72 7010 4001 4250 4640, LT84 7010 4001 1650 4544, LT84 7010 4001 4250 4036, LT95 7010 4001 1650 4540, esančių AB Ūkio banke, gali būti mokamos einamosios įmokos, neatsižvelgiant į tai, ar sąskaitos yra areštuotos, ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai.

22Teismas taip pat pažymi, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 1 d. 1 p. teismas, gavęs pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą, gali įpareigoti įmonės valdymo organus, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovą arba įmonės, teikiančios apskaitos paslaugas, vadovą pateikti teismui papildomus dokumentus, reikalingus restruktūrizavimo bylai nagrinėti Be to, teismo ex officio pareigą veikti aktyviai nagrinėjant restruktūrizavimo bylas suformuluoja ir ta aplinkybė, jog restruktūrizavimo procese siekiama ne tik apsaugoti pačios įmonės, bet ir jos kreditorių finansinius interesus, kas lemia viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose. Todėl teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą bei siekdamas, kad kuo labiau būtų atskleista informacija dėl restruktūrizavimo proceso UAB „Girotransa“ atžvilgiu tikslingumo bei galimumo, įpareigoja UAB „Girotransa“ direktorių G. R. kartu su restruktūrizavimo planu pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, jog restruktūrizavimo plane numatytos ekonominės priemonės užtikrins ilgalaikį įmonės mokumą bei padės jai išvengti bankroto.

23Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK 290-291 str.,

Nutarė

24Iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Girotransa“ (įmonės kodas 125439796, registruotas buveinės adresas: Kovo 11-osios g. 47-6, Grigiškių k., Vilniaus m. sav.).

25UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (leidimo teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 15, įmonės kodas 235238440, eilės numeris sąraše –JA12, įrašymo į sąrašą data – 2002-04-15, registruotas buveinės adresas: Jonavos g. 16A, Kaunas, tel. Nr. 8-37 30 89 45, faks. Nr. 8-37 30 89 48).

26Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Girotransa“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

27Patvirtinti 40 000 Lt plius PVM dydžio administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant administratoriui mokėtiną atlyginimą) laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

28Nustatyti administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2 (dviejų) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Girotransa“ kreditorių sąrašą.

29Nustatyti administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

30Nustatyti, kad iš UAB „Girotransa“ atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT75 7010 4000 1346 7426, LT14 7010 4001 1650 4543, LT15 7010 4001 1350 4897, LT31 7010 4001 1350 4900, LT36 7010 4001 1650 4535, LT45 7010 4001 4250 4641, LT57 7010 4001 4250 4037, LT58 7010 4001 1350 4899, LT58 7010 4001 1550 4069, LT59 7010 4001 4950 4006, LT65 7010 4000 0250 2920, LT68 7010 4001 1650 4541, LT72 7010 4001 4250 4640, LT84 7010 4001 1650 4544, LT84 7010 4001 4250 4036, LT95 7010 4001 1650 4540, esančių AB Ūkio banke, gali būti mokamos einamosios įmokos, neatsižvelgiant į tai, ar sąskaitos yra areštuotos, ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai.

31Įpareigoti UAB „Girotransa“ administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nedelsiant pateikti teismui informaciją, nurodytą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 str. 1 d. 6-7 p. ir 10 p. bei atlikti kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

32Įpareigoti UAB „Girotransa“ direktorių G. R. kartu su restruktūrizavimo planu pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, jog restruktūrizavimo plane numatytos priemonės užtikrins ilgalaikį įmonės mokumą bei padės jai išvengti bankroto ir įpareigoti atlikti kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatose įmonės vadovo kompetencijai priskirtus veiksmus.

33Nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

34Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą dieną pranešimą apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir nutarties kopiją siųsti restruktūrizavimo administratoriui, UAB „Girotransa“, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos.

35Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB ,,Girotransa“ direktorius G. R. pateikė ieškinį, prašydamas... 3. Tretysis asmuo UAB REIKALAVIMAS.LT nurodo, kad 2012-11-19 reikalavimo... 4. Tretysis asmuo UAB „RRT“ prašo atmesti UAB „Girotransa“ prašymą... 5. UAB „Girotransa“ keltina restruktūrizavimo byla.... 6. Teismas atmeta trečiojo asmens UAB „RRT“ prašymą perduoti bylą... 7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d. nustatytas pagrindinis... 8. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 9. Iš atsakovo 2012-10-19 balanso matyti, jog jo turtas yra 3 990 729 Lt vertės... 10. Iš atsakovo išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų seka, kad... 11. Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nenustatyta,... 12. Taip pat patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis... 13. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. yra išvardintos... 14. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 3 p. įtvirtinta, kad teismas... 15. Teismas, įvertinęs pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis bei kitą... 16. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja Įmonių... 17. Dėl kitų procesinių klausimų... 18. UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas ieškovo... 19. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 4 p. įtvirtinta, kad teismas... 20. Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta,... 21. Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d. 6 p. bei... 22. Teismas taip pat pažymi, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7... 23. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK... 24. Iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Girotransa“ (įmonės kodas... 25. UAB „Girotransa“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB... 26. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos UAB... 27. Patvirtinti 40 000 Lt plius PVM dydžio administravimo išlaidų sąmatą... 28. Nustatyti administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 29. Nustatyti administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 30. Nustatyti, kad iš UAB „Girotransa“ atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT75... 31. Įpareigoti UAB „Girotransa“ administratorių UAB „Įmonių bankroto... 32. Įpareigoti UAB „Girotransa“ direktorių G. R. kartu su restruktūrizavimo... 33. Nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 34. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą dieną pranešimą apie... 35. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...