Byla AS-143-178-11
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Technika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Technika“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, uždarajai akcinei bendrovei „Serfas“, akcinei bendrovei SEB bankui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,SSPC-Technika“ (toliau – pareiškėjas, UAB „SSPC-Technika“) 2010 m. rugsėjo 20 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. 184.

5Pareiškėjas, be kita ko, nurodė, kad nuomos teise valdo žemės sklypą, esantį Kaune, Technikos g. 7 A. Per šį žemės sklypą eina geležinkelio privažiuojamas kelias – inžinerinis statinys. Nuosavybės teisė į šį nekilnojamąjį daiktą Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Serfas“ (toliau – UAB „Serfas“) vardu, neturint teisinio ir faktinio pagrindo. Daiktinės teisės į geležinkelio privažiavimo kelią UAB „Serfas“ vardu buvo įregistruotos remiantis 1998 m. kovo 9 d. pirkimo–pardavimo sutartimi, sudaryta tarp pardavėjo akcinės bendrovės „Dara“ (toliau – AB „Dara“) ir pirkėjo UAB „Serfas“, bei Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimu. Teigė, jog, viešojo registro tvarkytojui pateikus įsiteisėjusią Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartį, šis privalėjo išregistruoti UAB „Serfas“ nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, kadangi buvo pateiktas dokumentas, kurio pagrindu yra panaikintas (netekęs galios) pagal įstatymą kitas dokumentas, kurio pagrindu buvo įregistruotos daiktinės teisės.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Serfas“ 2011 m. sausio 11 d. teismo posėdžio metu prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Kauno miesto apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla dėl tos pačios sutarties, pagal kurią 1998 m. kovo 9 d. AB „Dara“ pardavė geležinkelio privažiavimo kelią UAB „Serfas“, pripažinimo negaliojančia.

7UAB „Serfas“ nurodė, kad ginčas dėl kelio nuosavybės yra nagrinėjamas apylinkės teisme ir tik išnagrinėjus šią bylą bus nuspręsta, kam priklauso nuosavybės teisė į ginčo objektą.

8Pareiškėjas prašė nestabdyti bylos nagrinėjimo.

9Pareiškėjas nurodė, kad bylą galima išnagrinėti pagal esamus duomenis.

10Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras (toliau – atsakovas, VĮ Registrų centras) palaikė trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Serfas“ prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą.

11Atsakovas nurodė, kad, išnagrinėjus civilinę bylą, būtų aiškiai pasisakyta dėl nuosavybės teisės turėtojo ir šioje byloje būtų galima dėl ginčo priimti galutinį sprendimą.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. I-800-160/2011 iki Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-447-530/2010 ir įsiteisės teismo sprendimas (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 105, 106 str., 98 str. 1 d. 3 p., 99 str. 2 p.).

14Teismas nurodė, kad, pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka. Teismas pažymėjo, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartis patvirtina, kad šiame teisme yra iškelta civilinė byla pagal UAB „SSPC-Technika“ ieškinį UAB „Serfas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Taigi teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl to paties sandorio pripažinimo negaliojančiu, kuris Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimu pripažintas galiojančiu. Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartimi palikus galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartį, kuria civilinė byla

15Nr. A2-1192-199/2008 nutraukta (atnaujinus procesą byloje dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimo), buvo padaryta išvada, kad tretieji asmenys, manydami, jog 1998 m. kovo 9 d. tarp UAB „Serfas“ ir AB „Dara“ sudarytas sandoris (pirkimo–pardavimo sutartis) yra neteisėtas bei prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, siekiant taikyti niekinio sandorio pasekmes, gali kreiptis į teismą bendra ginčo teisenos tvarka ir pareikšti savarankiškus reikalavimus dėl šio sandorio. Taigi šia nutartimi pripažinta, kad vertinant sandorį 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimu nebuvo išnagrinėtos visos aplinkybės, kurias, atnaujinus bylą, iškėlė tretieji asmenys, ir šiems asmenims suteikta teisė kreiptis į teismą. Teismo nuomone, susidarius dviprasmiškai situacijai dėl teismo dokumento vertinimo, kol nebus priimtas galutinis bendrosios kompetencijos teismo spendimas dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą, bylos nagrinėjimas stabdytinas.

16III.

17Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Serfas“ prašymą sustabdyti bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Bendrosios kompetencijos teisme nebus priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą, nes ieškinys pareikštas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įregistravo UAB „Serfas“ nuosavybės teises viešajame registre tik pateikus Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimą. Pagal 1998 m. kovo 9 d. pirkimo–pardavimo sandorį šios teisės nebuvo įregistruotos. Todėl, nustojus galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimui, VĮ Registrų centras turėjo priimti sprendimą dėl UAB „Serfas“ nuosavybės teisių išregistravimo.

192. Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimas, kuriuo buvo pripažinta galiojančia 1998 m. kovo 9 d. geležinkelio privažiavimo kelio pirkimo–pardavimo sutartis, yra netekęs teisinės galios, nes šioje byloje, atnaujinus procesą, teismas 2008 m. gruodžio 3 d. yra priėmęs naują nutartį – nutraukti civilinę bylą. Jis skundžia Komisijos 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. 184, o administracinis teismas turi nagrinėti šį skundą, nesvarbu, kokį sprendimą bepriimtų Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas sustabdė administracinę bylą ne dėl ieškinio nagrinėjimo rezultato, o dėl dviprasmiško, teismo nuomone, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties vertinimo bei Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimo galiojimo klausimo. Tačiau nėra jokios dviprasmiškos situacijos dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimo negaliojimo bei Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties galiojimo.

203. Netoleruotina teisine prasme yra įsiteisėjusių teismo sprendimų (nutarčių), jų surašymo tobulumo ir galiojimo bei negaliojimo kvestionavimas. Civilinė byla neturi prejudicinio ryšio su administracine byla. Šios administracinės bylos dalykas yra Centrinio registratoriaus veiksmai, įforminti 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. 184, ir šio sprendimo teisėtumas. Patenkinus Kauno miesto apylinkės teisme UAB „SSPC-Technika“ ieškinį UAB „Serfas“ ir pripažinus pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, atsirastų naujas pagrindas kreiptis į VĮ Registrų centrą ir prašyti kitu pagrindu išregistruoti UAB „Serfas“ daiktines teises į geležinkelio privažiuojamąjį kelią.

21Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

221. Pagal galiojantį Civilinį kodeksą, nuosavybės teisės atsiradimas nėra siejamas su jos paviešinimu. Nuosavybės teisė UAB „Serfas“ atsirado dviejų dokumentų pagrindu – 1998 m. kovo 9 d. pirkimo–pardavimo sutarties ir Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo

2310 d. sprendimo. Panaikinus nuosavybės teisių įregistravimo dokumentus, nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą būtų išregistruota pateikus teismo sprendimą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 str.).

242. Sprendimas, priimtas iki proceso atnaujinimo, galioja ir yra vykdytinas (išskyrus, kai teismas sustabdo jo vykdymą) tol, kol teismas jo nepakeičia ar nepanaikina. Šiuo konkrečiu atveju teismas nutraukė bylą pasibaigus vienai iš ginčo šalių, nepriimdamas nei vieno iš Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 371 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų, todėl nėra pagrindo teigti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimas yra negaliojantis.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas (toliau – VĮ Registrų centro Kauno filialas) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą.

26VĮ Registrų centro Kauno filialas nurodo, kad nesutinka su atskiruoju skundu ir palaiko poziciją, išdėstytą atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Serfas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

281. Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-447-530/2010 iš esmės bus patvirtinta arba paneigta aplinkybė, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimas, kuriuo yra patvirtinta ginčijama pirkimo–pardavimo sutartis, yra galiojantis. Tik įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtinus arba paneigus šią aplinkybę, bus galima objektyviai ir visapusiškai įvertinti atsakovo (VĮ Registrų centro) priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Tarp nagrinėjamos administracinės bylos Nr. I-800-160/2011 ir Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-477-530/2010 yra prejudicinis ryšys. Bendrosios kompetencijos teismas, spręsdamas sutarties galiojimo klausimą, turės išspręsti

29ir Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimo galiojimo klausimą, t. y. iš esmės priimti sprendimą dėl dviejų esminių teisinių pagrindų, lemiančių UAB „Serfas“ nuosavybės teisę į geležinkelio privažiavimo kelią. Atsakovo sprendimo teisėtumo klausimas galės būti svarstomas tik po to, kai bendrosios kompetencijos teismas priims sprendimą dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą ir šis sprendimas įsiteisės.

302. Proceso atnaujinimas civilinėje byloje, baigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), savaime nereiškia iki proceso atnaujinimo priimto teismo sprendimo (nutarties) panaikinimo ar pakeitimo. Sprendimas (nutartis), priimtas iki proceso atnaujinimo, galioja ir yra vykdytinas (išskyrus atvejus, kai teismas nutaria sustabdyti jo vykdymą) tol, kol teismas jo nepakeičia ar nepanaikina (CPK 371 str. 1 d. 2, 3 p., 372 str.). Civilinės bylos pagal atnaujintą procesą nagrinėjimas buvo baigtas nepriėmus nei vieno iš CPK 371 straipsnio 1 dalies 2 ir

313 punktuose nurodytų sprendimų (nutarčių). Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartimi nutraukus civilinės bylos pagal atnaujintą procesą nagrinėjimą ir nepakeitus ar nepanaikinus iki proceso atnaujinimo byloje priimto Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimo, pastarasis liko galioti. Todėl nėra teisinio pagrindo išregistruoti UAB „Serfas“ nuosavybės teisę.

323. Pareiškėjo veiksmai vertintini kaip nesąžiningi ir pripažintini piktnaudžiavimu teise. Tuo pat metu, kai bendrosios kompetencijos teisme jis ginčija UAB „Serfas“ nuosavybės teisės į geležinkelio privažiavimo kelią pagrindus, nesant jokių teisinių pagrindų, inicijuoja UAB „Serfas“ nuosavybės teisės į geležinkelio privažiavimo kelią išregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas (toliau – AB SEB bankas) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirojo skundo nepatenkinti.

34AB SEB bankas nurodo, kad civilinėje byloje, kuri yra nagrinėjama Kauno miesto apylinkės teisme, nustatyti faktai turės esminės reikšmės nagrinėjamai administracinei bylai, kadangi, atmetus ieškinį ir atsisakius pripažinti sutartį negaliojančia, išnyks pagrindas patenkinti pareiškėjo skundą šioje administracinėje byloje.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Atskirasis skundas atmestinas.

38Pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartis yra priimta šio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje, kurioje (pagal pareiškėjo paduotą skundą) turi būti išspręstas klausimas dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Serfas“ Nekilnojamojo turto registre įregistruotos daiktinės (nuosavybės) teisės išregistravimo. Iš bylos matyti, kad šios (pareiškėjo prašomos išregistruoti) daiktinės teisės materialiuoju pagrindu buvo paminėta 1998 m. kovo 9 d. pirkimo-pardavimo sutartis. Todėl būtent šios pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo faktorius turi lemiamą reikšmę, sprendžiant paminėtą šioje administracinėje byloje spręstiną klausimą. Šiame kontekste kolegija pažymi, kad pareiškėjo nurodyti teismo procesiniai sprendimai (Kauno miesto apylinkės teismo 2002-09-10 sprendimas ir šio teismo 2008-12-03 nutartis) pirmosios instancijos teismo nagrinėjamai bylai turi išvestinę reikšmę ta prasme, kad jie negali konkuruoti su teismo priimtais sprendimais, kuriuose bendra ginčo teisenos tvarka yra sprendžiamas su nurodyta pirkimo-pardavimo sutartimi tiesiogiai siejamos nuosavybės teisės gynimo klausimas. Pagal bylos duomenis, pareiškėjo skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties priėmimo metu civilinis ginčas dėl tokios teisės gynimo jau buvo pradėtas nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme. (Pažymėtina, kad šiuo metu ginčas yra išspręstas Kauno apygardos teismo 2011-10-04 sprendimu, tačiau šio sprendimo vykdymas yra sustabdytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-07 nutartimi iki civilinė byla bus išnagrinėta kasacine tvarka). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad administracinės bylos nagrinėjimas negali būti tęsiamas, kol nebus išspręsta paminėta civilinė byla (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.).

39Taigi konstatuotina, kad pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartis yra pagrįsta. Tenkinti pareiškėjo atskirtąjį skundą pagrindo nėra.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Technika“ atskirąjį skundą atmesti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,SSPC-Technika“ (toliau –... 5. Pareiškėjas, be kita ko, nurodė, kad nuomos teise valdo žemės sklypą,... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Serfas“ 2011 m. sausio 11 d. teismo... 7. UAB „Serfas“ nurodė, kad ginčas dėl kelio nuosavybės yra nagrinėjamas... 8. Pareiškėjas prašė nestabdyti bylos nagrinėjimo.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad bylą galima išnagrinėti pagal esamus duomenis.... 10. Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras (toliau – atsakovas, VĮ... 11. Atsakovas nurodė, kad, išnagrinėjus civilinę bylą, būtų aiškiai... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi... 14. Teismas nurodė, kad, pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas... 15. Nr. A2-1192-199/2008 nutraukta (atnaujinus procesą byloje dėl Kauno miesto... 16. III.... 17. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 18. 1. Bendrosios kompetencijos teisme nebus priimtas sprendimas dėl nuosavybės... 19. 2. Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimas, kuriuo... 20. 3. Netoleruotina teisine prasme yra įsiteisėjusių teismo sprendimų... 21. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį... 22. 1. Pagal galiojantį Civilinį kodeksą, nuosavybės teisės atsiradimas nėra... 23. 10 d. sprendimo. Panaikinus nuosavybės teisių įregistravimo dokumentus,... 24. 2. Sprendimas, priimtas iki proceso atnaujinimo, galioja ir yra vykdytinas... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonės Registrų centro Kauno... 26. VĮ Registrų centro Kauno filialas nurodo, kad nesutinka su atskiruoju skundu... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Serfas“ atsiliepimu į atskirąjį... 28. 1. Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 29. ir Kauno miesto apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 10 d. sprendimo galiojimo... 30. 2. Proceso atnaujinimas civilinėje byloje, baigtoje įsiteisėjusiu teismo... 31. 3 punktuose nurodytų sprendimų (nutarčių). Kauno miesto apylinkės teismo... 32. 3. Pareiškėjo veiksmai vertintini kaip nesąžiningi ir pripažintini... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas (toliau – AB SEB... 34. AB SEB bankas nurodo, kad civilinėje byloje, kuri yra nagrinėjama Kauno... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Atskirasis skundas atmestinas.... 38. Pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m.... 39. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 41. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Technika“ atskirąjį... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį palikti... 43. Nutartis neskundžiama....