Byla B2-347-260/2011
Dėl UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo bei šios įmonės vadovo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis , rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ administratoriaus prašymą dėl UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo bei šios įmonės vadovo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“ ,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“.

32009 m. spalio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo planą laikotarpiui iki 2013 m. birželio 30 dienos.

42011 04 22 pateiktu teismui prašymu restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ administratorius prašo nutraukti UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo bylą. Jis nurodo, kad 2011 04 19 vykusiame Kreditorių komiteto posėdyje buvo konstatuota, jog nevykdomas šios įmonės restruktūrizavimo planas, dėl ko kreditoriai nutarė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“.

52011 04 22 pateiktu teismui pareiškimu restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ administracijos vadovas prašo nutraukti UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti šiai įmonei bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad RUAB „Hermio projektai“ kreditorių komitetas buvo pavedęs įmonės vadovui parengti įmonės restruktūrizavimo plano pakeitimus, tačiau tai nebuvo padaryta, nes nustatyta, jog parduota turto mažiau ir gauta mažiau pajamų, nei buvo numatyta restruktūrizavimo plane, iš įmonės turto pardavimo neįmanoma suplanuoti piniginio srauto visų kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui. Pagal įmonės restruktūrizavimo planą nepavyko iki 2010 m. pabaigos patenkinti kreditorių reikalavimų bendrai 17.172.496 Lt sumai, nebuvo patenkinti pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai bei hipotekinio kreditoriaus finansinis reikalavimas. Artimiausiu metu bendrovei gali pritrūkti piniginių lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti, todėl tikėtinas įsipareigojimų kreditoriams didėjimas, kas nenaudinga įmonei ir prieštarauja restruktūrizavimo tikslams. Todėl 2011 04 06 UAB „Hermio projektai“ akcininkai nusprendė siūlyti kreditoriams nutraukti restruktūrizavimo bylą ir inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. 2011 04 19 vykusiame kreditorių komiteto posėdyje nutarta siūlyti teismui nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą.

6Prašymas ir pareiškimas tenkintini.

7Vadovaujantis 2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 2 d., iki 2010 m. spalio 1 d. pradėtas restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki naujos redakcijos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo patvirtinimo. Iki 2010 m. spalio 1 d. galiojusios redakcijos ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu išaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, ir įmonė neįrodo, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas. Iš RUAB „Hermio projektai“ administratoriaus ir administracijos vadovo pateiktų duomenų matyti, kad ši įmonė turi finansinių sunkumų, dėl kurių nėra galimybės vykdyti pagal restruktūrizavimo planą prisiimtus įsipareigojimus. Šių aplinkybių egzistavimo neginčija, priešingai, jas patvirtina, tiek bendrovės vadovas, tiek ir kreditorių komitetas. Restruktūrizavimo plano neįgyvendinimas pažeidžia kreditorių interesus, todėl yra pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p.).

8Nutraukus uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ restruktūrizavimo bylą, šiai įmonei, siūlant kreditorių komitetui ir prašant įmonės administracijos vadovui, iškeliama bankroto byla.

9Bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei teismas iškelia pripažinęs, kad ši įmonė yra nemoki. Kad įmonė yra nemoki, pripažįsta įmonės vadovas. UAB „Hermio projektai“ finansinės atskaitomybės už 2010 metus duomenimis, 2010 12 31 dienai sudaryto balanso duomenimis įmonė turėjo 32.871.746 Lt turto ir buvo skolinga kreditoriams 33.419.500 Lt. 2010 04 15 dienai sudaryto balanso duomenimis įmonės turtas apskaitytas 32.586.531 Lt sumai, o skolos ir įsipareigojimai – 38.670.408 Lt sumai.

10Iškėlęs įmonei bankroto bylą , teismas privalo paskirti įmonės administratorių.. Teismas administratoriumi skiria UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Skirdamas šį administratorių , teismas atsižvelgia į tai, kad šį administratorių siūlo RUAB „Hermio projektai“ kreditorių komitetas. Šiam administratoriui yra žinoma UAB „Hermio projektai“ turtinė padėtis, kas leis užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų vykdymą. Šiai administratoriaus kandidatūrai pritaria ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 1 d. 3 p., Įmonių bankroto įstatymo teismas

Nutarė

12nutraukti UAB „Hermio projektai“ (juridinio asmens kodas 136007962) restruktūrizavimo bylą.

13Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“ (juridinio asmens kodas 136007962) bankroto bylą (bylos Nr. B2-2407-260/2011).

14Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (buveinės adresas: Jonavos g. 16A, Kaunas; tel (8-37) 308945; faks. (8-37) 308948 ) , turinčią Leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a.

15Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Pavesti UAB „Hermio projektai“ administratoriui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

19Pavesti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, kaip restruktūrizuojamos įmonės administratoriui, su šia nutartimi, kuria nutraukiama restruktūrizavimo byla, supažindinti įmonės kreditorius.

20Nutartis per 7 dienas nuo sužinojimo apie jos priėmimą gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

21Neapskundus šios nutarties, ji įsiteisėja po 10 dienų.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis , rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė... 3. 2009 m. spalio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino UAB „Hermio... 4. 2011 04 22 pateiktu teismui prašymu restruktūrizuojamos uždarosios akcinės... 5. 2011 04 22 pateiktu teismui pareiškimu restruktūrizuojamos uždarosios... 6. Prašymas ir pareiškimas tenkintini.... 7. Vadovaujantis 2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos įmonių... 8. Nutraukus uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“... 9. Bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei teismas iškelia pripažinęs, kad... 10. Iškėlęs įmonei bankroto bylą , teismas privalo paskirti įmonės... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 12. nutraukti UAB „Hermio projektai“ (juridinio asmens kodas 136007962)... 13. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“ (juridinio asmens... 14. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“... 15. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui... 16. Nustatyti, kad kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties... 17. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti... 18. Pavesti UAB „Hermio projektai“ administratoriui ne vėliau kaip per 30... 19. Pavesti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras,... 20. Nutartis per 7 dienas nuo sužinojimo apie jos priėmimą gali būti apskųsta... 21. Neapskundus šios nutarties, ji įsiteisėja po 10 dienų....