Byla 2S-1196-510/2013
Dėl prievolės atsiskaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Festina“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7118-435/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sinėja“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Festina“ dėl prievolės atsiskaityti už paslaugas tinkamo įvykdymo.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Sinėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Festina“ 12 477,25 Lt skolą už suteiktas paslaugas, 27,45 Lt sutartinius delspinigius ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Savo reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo piniginėms lėšoms ir (ar) turtui. Ieškovas nurodė, kad nuo 2012 m. gruodžio mėn. UAB „Festina“ yra skolinga VSDFV 90 747,64 Lt, papildomai UAB „Festina“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės analogiškoje byloje Nr. 2-6239-429/2013, kadangi įsiskolinta yra už kelias sąskaitas ir įmonei skola yra labai didelė ir ši turtinė prievolė nėra užtikrinta jokiomis prievolės užtikrinimo priemonėmis. Dėl susidariusios skolos atsakovas atsisako bendradarbiauti, finansinių dokumentų patvirtinančių įmonės finansinį mokumą nepateikia, tai rodo galimą atsakovo nemokumą ir tai įrodo, kad galimas teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant jais disponuoti, o jų esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, reikalavimo – 12 504,68 Lt sumai, uždraudžiant lėšas pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, išskyrus įsipareigojimus, susijusius su darbo santykiais, mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus, privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas, atsiskaitymus ieškovui. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, ieškinio suma yra didelė, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės yra pagrįstas.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas UAB „Festina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. atsakovas 2013 m. vasario 27 d. VSDFV yra skolinga 90 747,64 Lt, tačiau šios skolos mokėjimo terminas dar nesuėjęs;
  2. atsakovas yra ekonomiškai stipri įmonė, vien jos įstatinis kapitalas yra 500 000 Lt, jos turimo materialaus turto balansinė vertė (atskaičius nusidėvėjimą) yra 19 093 178 Lt, o 2012 m. pajamos iš ūkinės veiklos buvo 56 785 219 Lt, todėl ieškovo ieškinio suma nėra laikytina didele atsakovui;
  3. pagal nuomos sutart5 Nr. 20101122-01 atsakovas įsipareigojo apmokėti už paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos ir visų važtaraščių originalų bei krovinį lydėjusių dokumentų gavimo datos (sutarties 4.5 punktas). Ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų, kada 2013 m. sausio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą SA Nr. 0002693 pateikė atsakovui bei kada pateikė krovinį lydėjusių dokumentų originalus;
  4. remiantis transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties Nr. 20110708 7.3 punktu bei CK 6.13-6.131 str. iš mokėtinos 2013 m. kovo 13 d. 53 291,85 Lt sumos, atsakovas įskaitė 25 100,49 Lt kaip baudą.

9Ieškovas UAB „Sinėja“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėjamoje byloje, netinkamai aiškino ir taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus reglamentuojančias teisės normas, pažeidė ekonomiškumo principą, dėl ko buvo priimtas nepagrįstas procesinis sprendimas.

12Sprendžiant prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą pakanka nustatyti dvi sąlygas, ar 1) ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimą ir 2) būsimo galimai ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama ne tik reali grėsmė, bet ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams ir jų tikslingumas bei ekonomiškumas. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės. Tuo atveju, kai yra įrodymų, jog pareikšto reikalavimo suma atsakovui, lyginant ją su jo nuosavybės teise valdomo turto verte, įstatiniu kapitalu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais, nėra didelė, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tik tada, kai nėra kitų duomenų apie atsakovo turtinę padėtį (finansines galimybes), galinčią apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą.

13Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai apie atsakovo finansinę padėtį nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

14Kaip matyti iš atsakovo UAB „Festina“ preliminaraus balanso (b. l. 28–29), sudaryto 2012 m. gruodžio 31 d., atsakovo balansinė turto vertė sudarė 28 756 460 Lt, o ilgalaikio turto vertė – 19 405 777 Lt. Atsakovo pelno (nuostolio) ataskaita (b. l. 30) patvirtina, kad 2012 m. atsakovas gavo 113 798 Lt grynojo pelno. Įstatinio kapitalo dydis yra 500 000 Lt. Iš teismui prieinamų LR Juridinių asmenų registro duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad atsakovas yra pateikęs finansinius dokumentus už 2011 finansinius metus, kuriuose 2011 m. balansinio turto vertė nurodyta 30 909 894 Lt, grynasis pelnas – 899 902 Lt (b. l. 38–42). 2013 m. gegužės 28 d. VSDFV duomenimis įmonėje dirba 173 apdraustieji asmenys, skola biudžetui yra 74 247,64 Lt, tačiau šios skolos terminas atidėtas ir dar nesuėjęs (b. l. 43). Ieškovo ieškinio suma yra 12 504,68 Lt.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentais, kad vien didelė ieškinio suma pati savaime nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Įvertinęs, ar ieškinio dydis, lyginant jį su bendrovės turimu turtu, ūkine veikla, gaunamu pelnu ir apyvarta, duoda pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pripažįsta, kad 12 504,68 Lt ieškinio suma, palyginus ją su atsakovo turimu turtu ir veiklos apimtimi, nėra didelė. Kadangi ieškinio suma yra daug kartų mažesnė už atsakovo turimą turtą, teismas neturi pagrindo manyti, kad atsakovas dėl pareikšto ieškinio gali imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškovo ieškinys bus patenkintas. Tokia yra ir susiformavusi teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-903/2009).

16Nors ieškovas tikėtinai ir galimai pagrindė savo reikalavimą, tačiau nepagrindė, jog būsimo galimai ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Neesant vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principus. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra objektyvaus pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Remiantis išdėstytais motyvais, Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis panaikinama, išsprendžiamas klausimas iš esmės, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 336–337 straipsniais,

Nutarė

19Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sinėja“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai