Byla 2S-561-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Dalios Kačinskienės

3teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 13 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjos B. G. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas M. B. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti naudojimosi 1000 kv. m. žemės sklypu, esančiu ( - ) kadastrinis ( - ), unikalus ( - ), tvarką ir paskirti ieškovui naudotis 500 kv.m. šio žemės sklypo dalimi 2006-05-24 žemės sklypo plane pažymėtų skaičiais 1,2,5,6 ir B. G. paskirti naudotis 500 kv.m. šio žemės sklypo dalimi, žemės sklypo plane pažymėtu skaičiais 3,4,5,6.

7Ieškovas nurodė, kad pagal 2006 m. gruodžio 6 d. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006-10-16 įsakymo Nr. 2.3.-9908-01 (toliau – Įsakymas) pagrindu, įsigijo 500 kv.m. ploto žemės sklypo, esančio 1000 kv.m. žemės sklypo dalyje, adresu ( - ), unikalus ( - ) ir norėjo daiktines teises į 500 kv.m. žemės sklypą įregistruoti VĮ ,,Registrų centras“, tačiau to padaryti negalėjo, nes VĮ ,,Registrų centras“ jam buvo paaiškinta, kad naudojimosi sklypu tvarka nustatoma tik bendraturčių bendru susitarimu ar teismo tvarka. Todėl 2007-07-30 per Vilniaus rajono 1–ąjį notarų biurą ieškovas nusiuntė pareiškimą atsakovei B. G. ir pasiūlė notarų biure pasirašyti susitarimą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo (b.l. 13), tačiau atsakovė tai padaryti atsisakė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

8Atsakovė B. G. atsiliepime į ieškinį prašė teismo bylą sustabdyti, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 10-2-566-07 bei administracinė byla Nr. A-2504-2007.

9Atsakovė nesutiko bendru sutarimu nustatyti žemės sklypo naudojimosi tvarką, kadangi Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė byla pagal M. B. skundą atsakovui valstybės įmonei „Registrų centras“ Vilniaus filialui dėl VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo 2007-03-22 sprendimo dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-04-23 sprendimo Nr. 139 panaikinimo bei įpareigojimo VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre daiktines teises į 500 kv.m. žemės sklypo dalį pagal Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį ( - ) ir kol vyksta administracinės bylos nagrinėjimas, tikslinga žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo klausimo išsprendimą atidėti kol bus išnagrinėta byla. Be to atsakovė kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu ištirti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento statybų leidimų skyriaus bei M. B. galimai įvykdytų nusikalstamų veiksmų – pažymos Nr. 101-1948 išdavimo, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus ir nuo ikiteisminio tyrimo medžiagoje priimto procesinio sprendimo priklausys, ar bus naikinami vėlesni sandoriai, susiję su statinio, esančio ( - ), teisine registracija, įskaitant 2006-12-06 valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, todėl yra pagrindas civilinės bylos sustabdymui, kol nebus atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-566-07. Su ieškovu dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo taikiai susitars tik teismams bei ikiteisminio tyrimo įstaigoms nustačius, kad ieškovo statinys nėra savavališkas ir įregistruotas pagal įstatymo reikalavimus.

10Tretysis asmuo VĮ ,,Registrų centras“ atsiliepime į ieškinį prašė teismo, spręsti bylą savo nuožiūrą, nes VĮ ,,Registrų centras nėra suinteresuotas bylos baigtimi.

11Teismui 2008-11-18 buvo pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžiantys, jog nėra būtinybės sustabdyti civilinę bylą, kadangi ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ir ikiteisminis tyrimas nutrauktas.

122008-12-01 teisme buvo gautas atsakovės atstovės advokatės Renatos Janušytės prašymas atidėti teismo posėdį, kadangi atsakovė nori baigti bylą taikos sutartimi. Taip pat nurodė, kad atsakovė negali atvykti į teismo posėdį, nes yra komandiruotėje.

13Atsakovei 2008-12-01 į darbovietę bei gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiamas pranešimas apie posėdžio vietą, datą bei laiką. Į 2008 gruodžio 15 d. vykusį teismo į posėdį atsakovė neatvyko, prašymo atidėti teismo posėdį ar dokumentų pateisinančių neatvykimą, iki teismo posėdžio pradžios, nepateikė, todėl teismas priėmė sprendimą už akių. Sprendimu už akių teismas ieškinį tenkino ir vadovaudamasis LR CK 4.75 str. 1 d., naudojimosi žemės sklypu (kadastrinis adresas ( - ), unikalus ( - )), adresas: ( - ), tvarką nustatė pagal bendraturčio M. B. ieškinį.

14Atsakovė, teismui 2009-01-14 pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir prašė atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir panaikinti teismo 2008-12-15 sprendimą bei atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

15Pareiškimas grindžiamas, tuo, kad teismas siųsdamas pranešimus apie teismo posėdžio laiką ir vietą nenurodė konkrečių adresų kuriais juos siuntė, todėl atsakovė nežinojo apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir į jį neatvyko. Kadangi teismas pažeidė proceso teisės normas reglamentuojančias sprendimo už akių priėmimą ir atsakovei neliko jokių kitų teisinių gynybos priemonių, bylos nagrinėjimas turi būti atnaujintas. Taip pat nurodė, jog teismo sprendimo nėra gavusi ir apie priimtą sprendimą už akių sužinojo tik 2009-01-12 paskambinusi į teismo raštinę. Svarbia aplinkybe laiko ir tai, jog žemės sklypo plane, kuriuo vadovavosi teismas nustatydamas naudojimosi žeme tvarką, nėra atsakovės parašo ir tai sudaro pagrindą abejoti žemės sklypo plano teisėtumu. Kadangi atsakovė neturėjo galimybės pareikšti savo argumentų dėl naudojimosi žemės sklypu neteisėtumo, jos argumentai gali turėti įtakos sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl prašė teismo atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

16II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi atsakovės B. G. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo buvo atmestas.

17Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad jai buvo užkirstas kelias pateikti argumentus dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos neteisėtumo jos atžvilgiu, nes jį į bylą pateikė atsiliepimą, kuriame išdėstė savo poziciją, tačiau atsakovė atsiliepime nepateikė jokių teisinių faktų ir įrodymų, kad ieškovo prašoma nustatyti žemės sklypo naudojimosi tvarka pažeidžia jos subjektines teises, ieškinio atmesti neprašė, o tik nurodė, kad su ieškovu taikiai susitars, kuomet bus atliktas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovo statinio ir prašė stabdyti bylą. Be to nagrinėjant bylą buvo skirti 6 posėdžiai, kurių metu atsakovė galėjo teikti ir teikė prašymus, įrodymus, pildė bylos medžiagą, o 2008-08-28 parengiamasis teismo posėdis buvo protokoline nutartimi atidėtas pagal atsakovės advokatės pateiktą prašymą, tačiau atsakovė 2008-12-01 pranešė teismui, jog išvyksta į komandiruotę ir grįžusi ginčą spręs taikiai.Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės interesus atidėjo bylos nagrinėjimą ir skyrė teismo posėdį 2008-12-15 ir išsiuntė teismo šaukimą į atsakovės darbovietę ir ieškovo nurodytu gyvenamosios vietos adresu, tačiau atsakovė, nevykdė pareigos domėtis bylos eiga, neatsiėmė jai siųsto teismo šaukimo.

18Teismas konstatavo, kad nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys akivaizdų sprendimo už akių neteisėtumą bei asmens teisių pažeidimą, todėl tenkinti pareiškimą bei naikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą teisinio pagrindo nėra (CPK 287 str. 2 d. 4 p.).

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

20Atsakovė B. G. atskiruoju skundu prašė teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

21Atsakovė nurodė, kad teismo šaukimas į teismo posėdį 2008-12-15 nepagrįstai buvo siunčiamas adresu ( - ), nes faktinė jos gyvenamoji vieta yra adresu ( - ). Šis adresas nurodytas ir procesiniuose dokumentuose. Teismas į atsakovės darbovietę, adresu ( - ), siųsdamas šaukimą į teismo posėdį, neatsižvelgė, kad atsakovė nuo 2008-11-26 iki 2008-12-11 buvo komandiruotėje, todėl šaukimas jai įteiktas nebuvo ir grįžo į teismą. Atsakovė, 2009-01-12, grįžusi iš komandiruotės paskambino į teismo raštinę ir tik tada sužinojo jog yra priimtas sprendimas už akių, kurio ji taip pat negavo ir su juo susipažino tik teisme. Atsakovės nuomone teismas neįvykdė įstatymo keliamų reikalavimų sprendimui už akių priimti. Taip pat nurodė, kad atsakovė pareigos informuoti teismą nepažeidė, kadangi jos faktinės gyvenamosios vietos adresas nepasikeitė ir ji neturėjo pareigos pranešti teismui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą.

22Nurodė, kad teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas, reglamentuojančias sprendimo už akių priėmimo institutą, kadangi toks procesinis sprendimas gali būti priimamas tik tada kai tai nekenkia bylos nagrinėjimui iš esmės. Tokią poziciją išsakė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime ,,Dėl teismų sprendimo motyvų surašymo ir skelbimo, sprendimo už akių ir apeliacijos institutų“. Teismo sprendimo peržiūrėjimo už akių pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: 1) susijusi su asmens pasyvumu; 2) su teismo sprendimo už akių pagrįstumu. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimas į teismo posėdį) aplinkybė nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, o teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė, pagal Lietuvos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir teisinės valstybės principą yra pagrindas naikinti sprendimą už akių, todėl šaliai, be svarbių priežasčių neatvykus į teismo posėdį, tačiau pateikusiai įrodymus patvirtinančius sprendimo nepagrįstumą, teismas privalo sprendimą panaikinti. Teismas, skundžiamoje nutartyje nesiaiškino apie pranešimų įteikimą byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat nevertino aplinkybės, jog žemės sklypo plane, kuriuo vadovavosi teismas priimdamas sprendimą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, nėra atsakovės parašo, todėl šio plano teisėtumas abejotinas.

23Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.

24Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

25Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad teismas teismas tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą nepranešė atsakovei, bei tuo, kad atsakovė nedalyvavo sudarant žemės sklypo planą, nes plane nėra jos parašo. Taip pat skundžiamas nepagrįstas teismo atsisakymas tenkinti atsakovės pareiškimą dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Lietuvos apeliacinis teismas pasisakydamas dėl sprendimo už akių instituto, konstatavo, kad sprendimo už akių priėmimas -tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavimo nagrinėjant civilinę bylą (tarp jų atsakovui arba ieškovui neatvykus į teismo, kuriame turi būti nagrinėjama civilinė byla, posėdį, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį), byla yra nagrinėjama ir sprendimas yra priimamas nedalyvaujant tai šaliai. Teismui pateikimas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo privalo būti grindžiamas tokiais įrodymais kurie kelią abejonę teismo priimto sprendimo, kuriuo galimai pažeistos atsakovo teisės ar teisėti interesai, pagrįstumu ir teisėtumu. Esant tokiems įrodymams teismas privalo panaikinti byloje priimtą sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (2008 m. balandžio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-255/2008, 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-377/2008).

27Byloje nustatyta, kad ieškovas M. B. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti naudojimosi 1000 kv. m. žemės sklypu, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), unikalus ( - ), tvarką ir paskirti ieškovui naudotis 500 kv.m. šio žemės sklypo dalimi 2006-05-24 žemės sklypo plane pažymėtų skaičiais 1,2,5,6 ir B. G. paskirti naudotis 500 kv.m. šio žemės sklypo dalimi, žemės sklypo plane pažymėtu skaičiais 3,4,5,6.(b.l. 1-3). Atsakovė B. G. 2008-03-26 pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydama nesutikimo su ieškiniu argumentus (b.l. 45-47). Teismas 2008-12-01, atsakovei išsiuntė pranešimą apie 2008-12-15 paskirtą bylos nagrinėjimą į atsakovės gyvenamąją vietą adresu ( - ) bei darbovietės adresu ( - ), kurie buvo teismui gražinti su prierašu neatsiėmė (b.l. 179, 183-184). Byloje nėra duomenų apie atsakovės deklaruotą gyvenamąją vietą (b.l. 182). Teismas 2008-12-15 nedalyvaujant atsakovei, atlikęs byloje esančių įrodymų tyrimą priėmė sprendimą už akių (b.l. 166-169). Atsakovė nesutikdama su teismo priimtu sprendimu už akių 2009-01-14 pateikė pareiškimą dėl jo peržiūrėjimo (b.l.188-190). Teismas 2009-01-22 priėmė atsakovės pareiįkimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 191), bei 2009-02-13 nutartimi atsisakė pareiškimą tenkinti (b.l. 205-206). Atsakovė nesutikdama su teismo priimta nutartimi 2009-03-02 pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmos instancijos teismo 2009-02-13 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

28Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis pagrįsta ir jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Įstatyme nustatyta, kad fizinis asmuo gali turėti tik vieną gyvenamąją vietą, o asmeniui faktiškai gyvenant keliose vietose jo gyvenamoji vieta laikoma ta vieta su kuria jis yra labiausiai susijęs. Neturint galimybės nustatyti asmens gyvenamosios vietos laikoma, kad tokio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra jo gyvenamoji vieta (CK 2.12 str., 2.16 str., 2.17 str.). Kaip matyti iš byloje esančio rašytinio įrodymo, Lietuvos Registro Tarnybos prie VRM išrašo (CPK 197 str. 2d.), atsakovė nėra deklaravusi savo gyvenamosios vietos, o byloje esančiuose dokumetuose yra nurodytos kelios atsakovės gyvenamosios vietos, ( - ), ( - ), darbovietės adresas, ( - ). Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad procesiniai dokumentai atsakovei siunčiami į paskutinę žinoma gyvenamąją vietą ir darbovietę. Pažymėtina, kad asmuo turi pareigą rūpintis proceso eiga ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį terminą, todėl esant kelioms atsakovės gyvenamosioms vietoms ji turėjo pareigą pranešti teismui apie savo nuolatinę gyvenamąją vietą ar pateikti teismui pareiškimą nurodydama adresą kuriuo turi būti siunčiami procesiniai dokumentai (CPK 121 str.). Be to atsakovė buvo atstovaujama advokato ir galėjo pasirūpinti savo interesu gynimu, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą atsakovė neturėjo pareigos informuoti teismo.

29Kaip minėta anksčiau, teismo sprendimo priėmimas už akių yra specifinė civilinio proceso norma, kai teismo sprendimas priimamas įvertinus byloje esančius įrodymus vienai ginčo šaliai nusišalinus nuo dalyvavimo procese (CPK 285 str.). Iš byloje esančio rašytinio įrodymo, atsakovės atsiliepimo į ieškinį, jo priedų, parengiamųjų teismo posėdžio protokolų ( CPK 176 str.,177 str.) matyti, kad ji savo nesutikimo su ieškiniu argumentus išdėstė, teikė įrodymus, pildė bylos medžiagą, todėl atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas, kad teismas netinkamai taikė sprendimo už akių priėmimą reglamentuojančias teisės normas ir apribojo atsakovės teises. Taip pat konstatuotina, kad teismui nebuvo pateikti jokie rašytiniai įrodymai (CPK 178 str.) sudarantys pagrindą spendimo už akių peržiūrėjimui (CPK 287 str.).

30Esant nurodytoms aplinkybėms atskirasis skundas atmestinas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

32Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-13 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2731-803/2008, o atsakovės B. G. a.k. ( - ) atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Dalios Kačinskienės... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas M. B. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti... 7. Ieškovas nurodė, kad pagal 2006 m. gruodžio 6 d. Valstybinės žemės... 8. Atsakovė B. G. atsiliepime į ieškinį prašė teismo bylą sustabdyti, kol... 9. Atsakovė nesutiko bendru sutarimu nustatyti žemės sklypo naudojimosi... 10. Tretysis asmuo VĮ ,,Registrų centras“ atsiliepime į ieškinį prašė... 11. Teismui 2008-11-18 buvo pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžiantys, jog... 12. 2008-12-01 teisme buvo gautas atsakovės atstovės advokatės Renatos... 13. Atsakovei 2008-12-01 į darbovietę bei gyvenamosios vietos adresu buvo... 14. Atsakovė, teismui 2009-01-14 pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių... 15. Pareiškimas grindžiamas, tuo, kad teismas siųsdamas pranešimus apie teismo... 16. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 1... 17. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad jai buvo užkirstas kelias pateikti... 18. Teismas konstatavo, kad nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys akivaizdų... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 20. Atsakovė B. G. atskiruoju skundu prašė teismo nutartį panaikinti ir... 21. Atsakovė nurodė, kad teismo šaukimas į teismo posėdį 2008-12-15... 22. Nurodė, kad teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas,... 23. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.... 24. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 25. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad teismas teismas tinkamai... 26. Lietuvos apeliacinis teismas pasisakydamas dėl sprendimo už akių instituto,... 27. Byloje nustatyta, kad ieškovas M. B. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir... 28. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 29. Kaip minėta anksčiau, teismo sprendimo priėmimas už akių yra specifinė... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms atskirasis skundas atmestinas.... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 32. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-13 nutartį...