Byla 2S-2431-221/2012
Dėl nuosavybės teisės gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. K., K. K. – K., S. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų R. L. ir R. L. ieškinį atsakovams A. K., K. K. – K., S. K., tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, V. L. dėl nuosavybės teisės gynimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi atmetė atsakovų A. K., K. K. – K., S. K. prašymą dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos R. L. nušalinimo. Teismo pirmininko pavaduotoja priėmusi nutartį konstatavo, kad nėra pagrindo nušalinti teisėją R. L. nuo civilinės bylos nagrinėjimo, kadangi teisėjos procesiniai veiksmai, kuriais priimami į bylą įrodymai, arba atsisakoma priimti įrodymus, kurie ginčui spręsti reikšmės neturi, nerodo teisėjos galimo šališkumo. Be to, teisėja pirmininkavo posėdžiui laikydamasi CPK 159 straipsnio ir 160 straipsnio nustatytos tvarkos, priėmė procesinius sprendimus savo kompetencijos ribose, todėl nėra pagrindo teigti, kad teisėja kokiais nors savo veiksmais išreiškė išankstinę poziciją dėl bylos esmės ar sukūrė aplinkybes, kad jos nešališkumu pagrįstai galėtų suabejoti sąžininga šalis (CPK 66 straipsnis). Teismas pažymėjo, kad nutartis neskundžiama, tačiau atsakovai padavė atskirąjį skundą dėl šios nutarties.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 5 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovų atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 2 d. nutarties. Teismas nurodė, kad CPK 334 straipsnis numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai. CPK VI skyriaus normos nenumato galimybės atskiraisiais skundais skųsti nutartis, kuriomis išspręstas klausimas dėl teisėjo nušalinimo. Tokios nutartys neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Todėl nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl nušalinimo teisėjui, nėra atskirojo skundo objektas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovai prašo teismo nušalinti teisėją R. L. nuo civilinės bylos Nr. 2-7974-877/2012 nagrinėjimo; grąžinti bylos nagrinėjimą iš naujo, prašo, kad bylos nagrinėjimas būtų vykdomas vadovaujantis CPK 181 straipsniu, 183 straipsniu, 184 straipsniu apie dokumentų galimo suklastojimo įrodymą; prašo teismo reikalauti atsakomybės ne tik už dokumentų galimą suklastojimą, bet ir už fiktyvų bei galimai suklastotų dokumentų paviešinimą teismui, melagingus parodymus po priesaikos priėmimo, tokiu būdu visus sąmoningai klaidinant apgaulės būdu, tikslu gauti sau naudingus ir palankius sprendimus bei nutartis.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Faktai ir procesų nagrinėjimo medžiaga rodo, kad teismai šioje vietoje nevykdo teisingumo, nepriima teisingų sprendimų, o stengiasi priimti L. palankius bei naudingus sprendimus, kad teismo keliu įteisinti visa, kas yra L. neteisėtai pastatyta. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas akivaizdžiai neatskleidžia bylos esmės, nenagrinėja procesinės bylų medžiagos iš esmės, ją priėmęs iš proceso šalių ir įsegęs į bylos medžiagą, toliau motyvuodamas, kad medžiaga neturi ryšio su ieškiniu.

102. Šios instancijos teismo nagrinėjamų analogiškų bylų teisėjai akivaizdžiai neįvertina Kauno Apygardos Teismo priimtos 2011 m. spalio 18 d. nutarties, kurioje, išnagrinėjusi proceso medžiagą, teisėja Rūta Palubinskaitė nutarė, kad L. savavališki statiniai neįeina į sąrašą dėl naujai priimto Statybos įstatymo numatytos galimybės įteisinti savavališkai pastatytus statinius. Todėl neaišku kokie galimi terminų pratęsimai neteisėtų dokumentų įteisinimui. Jame aiškiai atsispindi ir pirmos instancijos teismo teisėjos V. J. atlikti grubūs procesiniai pažeidimai byloje, t. y. teisėja V. J. visai nenagrinėjo tokio svarbaus fakto byloje, kaip L. pateikto į procesinę medžiagą Gyvenamo Namo R. V. 23N, Kaune pripažinimo tinkamu naudoti 2001 m. gruodžio 21 d. akto, kuriame atsispindi jau tada turima ir Registrų Centre įregistruota centralizuota kanalizacija. Teisėja neklausė atsakovų reikalavimo, kad pirmiausia reikia išregistruoti iš Registrų Centro jų įregistruotą kanalizaciją, o tik po to tvarkyti dokumentus kitai kanalizacijai.

113. Teisėja R. L. nenagrinėjo pateikto ieškovų į bylą projektuotojos G. V. projekto teisėtumo. Vienintelis atsakovams užduodamas teisėjos klausimas buvo: kodėl atsakovai neduoda L. sutikimo įteisinti kanalizacijos.

124. Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus proceso visų dalyvių reikalavimus, nenagrinėjo iš esmės bylos procesinės medžiagos.

135. Teismo administracijos atkaklus teisėjos R. L. palaikymas ir gynimas, bandant atsakovams pritaikyti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį, laikytinas procesiniu piktnaudžiavimu. Kauno miesto apylinkės teismo administracija, kaip ir kai kurie konkretūs joje dirbantys teisėjai, nėra suinteresuoti vykdyti teisingumą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nenustatyta.

17Atsakovai skundžia Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti atsakovų atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 2 d. nutarties, kuria buvo išspręstas klausimas dėl atsakovų pareikšto nušalinimo teisėjai R. L..

18Pagal CPK 69 straipsnį teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas. Šiuo atveju nušalinimo klausimą išsprendė Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja D. L.. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio Kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nutarties, kuria išsprendžiamas pareiškimas dėl bylą nagrinėjančio teisėjo nušalinimo, apskundimo CPK nenumato, o tokia nutartis neužkerta kelio procesui toje byloje vykti toliau. Taigi, nušalinimo klausimu priimta teismo nutartis yra neskundžiama atskiruoju skundu ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Atitinkami argumentai, susiję su abejone dėl bylą išnagrinėjusio teisėjo nešališkumo, gali būti nurodomi apeliaciniame ir kasaciniame skunduose dėl byloje priimto teismo sprendimo (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovų argumentai dėl skundžiamos nutarties atmestini kaip nepagrįsti ir neturintys įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

20Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atsakovų atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo išspręstas teisėjo nušalinimo klausimas. Be to, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimu byla išnagrinėta iš esmės. Esant šioms aplinkybėms atsakovų atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 69 straipsniu, 334 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22atskirąjį skundą atmesti.

23Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi atmetė atsakovų... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 5 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovai prašo teismo nušalinti teisėją R. L. nuo... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1. Faktai ir procesų nagrinėjimo medžiaga rodo, kad teismai šioje vietoje... 10. 2. Šios instancijos teismo nagrinėjamų analogiškų bylų teisėjai... 11. 3. Teisėja R. L. nenagrinėjo pateikto ieškovų į bylą projektuotojos G. V.... 12. 4. Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus... 13. 5. Teismo administracijos atkaklus teisėjos R. L. palaikymas ir gynimas,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 17. Atsakovai skundžia Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d.... 18. Pagal CPK 69 straipsnį teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovų argumentai dėl skundžiamos... 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, daro... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. atskirąjį skundą atmesti.... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartį palikti...