Byla 2S-1528-254/2012
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2148-192/2010 pagal atsakovės L. K. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo

Nustatė

2I . Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 22 d. nutartimi (II t. b. l. 109-111) pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimu nustatytą vaikų gyvenamąją vietą ir priteistą išlaikymo vaikams dydį bei patvirtino ieškovo V. K. ir atsakovės L. K. taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Nepilnamečių vaikų J. K., a.k. ( - ) A. K., a.k. ( - ) D. K., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma kartu su tėvu V. K., a.k. ( - )
 2. Nepilnamečių vaikų J. K., A. K., D. K., išlaikymui motina L. K., a.k. ( - ) moka po 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, iš viso po 750 Lt kas mėnesį visiems vaikams.
 3. L. K. bendrauja su nepilnamečiais vaikais J. K., A. K., D. K. kas antrą savaitgalį – I ir III mėnesio savaitgalį nuo penktadienio 16 val. iki sekmadienio 16.30 val.
 4. Kiekvienais metais motinos dieną vaikai J. K., A. K., D. K. praleidžia su motina L. K., o tėvo dieną – su tėvu V. K..
 5. Keturias savaites vasaros atostogų metu nepilnamečiai vaikai J. K., A. K., D. K. praleidžia su motina L. K. jos atostogų laikotarpiu. Atostogų laiką šalys suderina iš anksto prieš mėnesį.
 6. Poriniais metais vaikai J. K., A. K., D. K. Šv. Kūčias, Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas praleidžia kartu su motina L. K..
 7. Neporiniais metais vaikai J. K., A. K., D. K. Šv. Kūčias, Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas praleidžia kartu su tėvu V. K..
 8. Motina L. K. netrukdomai gali bendrauti su nepilnamečiais vaikais J. K., A. K., D. K. telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis, taip pat lankytis mokykloje.
 9. Į susitikimus vaikai J. K., A. K., D. K. vyksta visuomeniniu transportu. Išvykimu iš Šakių autobusų stoties į Kauną pasirūpina tėvas V. K., parvykimu iš Kauno į Šakius pasirūpina motina L. K.. Civilinę bylą Nr. 2-2148-192/2010 nutraukė.

4Atsakovė L. K. kreipėsi į teismą su prašymu (II t. b. l. 124) dėl vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-2148-192/2010 išdavimo dalyje dėl 3, 4, 5, 6, ir 9 teismo patvirtintos taikos sutarties punktų, nes ieškovas jų nevykdo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi (II t. b. l. 131-132) atsakovės L. K. prašymą patenkino ir išdavė vykdomąjį raštą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų 3, 4, 5, 6, 9 punktų. Kadangi pats ieškovas patvirtino, jog vaikai per 2 metus nuo taikos sutarties patvirtinimo nė karto nebuvo pas motiną, teismas konstatavo, kad taikos sutarties sąlygos nebuvo vykdomos.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu (II t. b. l. 134-136) ieškovas V. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. apelianto ir atsakovės sūnums apie teismo posėdį nebuvo pranešta ir nebuvo išklausyta jų nuomonė;
 2. apeliantas vaikus skatina bendrauti su atsakove, tačiau jie atsisako pas ją vykti ir su ja bendrauti. Nurodo negalintis kontroliuoti vaikų išvykimo pas atsakovę, nes tuo metu dirba. Pati atsakovė turėtų stengtis atkurti santykius su vaikais ir dalyvauti jų auklėjime, tačiau jos elgesys leidžia abejoti jos geranoriškumu. Atsakovė nuteikinėdama vaikus prieš apeliantą juos žeidžia, dėl ko vaikų santykiai su motina blogėja;
 3. apeliantas vienas didžiąja dalimi išlaiko vaikus, tuo tarpu atsakovė išlaikymą vaikams teikia nereguliariai ir jos įsiskolinimas išlaikymui 2011 m. pabaigoje siekė 3 245,00 Lt;
 4. teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad taikos sutartis, tokia kokia yra patvirtinta, negali būti vykdoma ir yra keistina, todėl išduodamas vykdomąjį raštą pasielgė formaliai. Nurodo artimiausiu metu ketinantis kreiptis į teismą dėl bendravimo tvarkos pakeitimo.

9Atsiliepimų į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d. 338 str.).

12Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl nutarties, kuria teismo patvirtintos taikos sutarties pagrindu tik dalyje dėl atsakovės bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime išduotas vykdomasis raštas. Apeliantas kaip savo ir atsakovės vaikų įstatyminis atstovas skundžiamą nutartį be kitų atskirojo skundo argumentų prašo panaikinti tuo pagrindu, jog apie teismo posėdį jo ir atsakovės nepilnamečiai vaikai nebuvo informuoti ir jiems nebuvo suteikta teisė išsakyti savo nuomonę.

13Pagal CPK 646 straipsnio 3 dalį, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą nagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-2148-192/2010, kurioje teismas 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu patvirtino šalių taikos sutartį ir šią civilinę bylą nutraukė, proceso šalimis buvo ieškovas V. K., atsakovė L. K., tretieji asmenys – šalių nepilnamečiai sūnūs – J. K., A. K. ir D. K. bei išvadą teikiančios institucijos: Kauno miesto ir Šakių rajono Vaiko teisių apsaugos skyriai ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei pateikus prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, jis buvo nagrinėjamas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka apie posėdį informavus tik atsakovę ir ieškovą (II t. b. l. 125, 126). Pagal CPK 38 straipsnio 2 dalį nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų (...) atstovais pagal įstatymą teisme yra atitinkamai jų tėvai, įtėviai ar rūpintojai. Šioje dalyje nurodytiems nepilnamečiams (...), kurie yra bylos šalys arba tretieji asmenys, turi būti pranešta apie prasidėjusį teismo procesą ir pasiūloma jame dalyvauti (CPK 38 str. 2 d.). Kai sprendžiamas bet kuris su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, – per atstovą. Priimant sprendimą turi būti atsižvelgta į vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams (CPK 380 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismui neinformavus nepilnamečių vaikų, įtrauktų į bylą trečiaisiais asmenimis, apie teismo posėdį, buvo pažeistas ne tik prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.), tačiau ir imperatyvios įstatymo nuostatos, todėl skundžiama nutartis naikintina (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Nustačiusi absoliutų pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindą, teisėja sprendžia, jog vertinti kitų atskirojo skundo argumentų pagrįstumą yra netikslinga.

15Teismas, nagrinėdamas prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo iš naujo, išklausęs šalis, tame tarpe ir nepilnamečius vaikus, bei ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties dalies dėl atsakovės bendravimo su nepilnamečiais vaikais sąlygų vykdymą, gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės, o atsisakęs išduoti vykdomąjį raštą, išaiškina šalims teisę kreiptis dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka (CPK 646 str. 3 d.).

16Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

17Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai