Byla 2S-933-275/2015
Dėl 2014 m. vasario 24 d. taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“, S. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų B. E., A. M., R. R., A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų S. B., B. E., A. M., R. R., A. V. ieškinį atsakovams K. B., Kipro bendrovei Akso Management Limited dėl 2014 m. vasario 24 d. taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“, S. P..

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančia atsakovų Akso Management Limited ir K. B. 2014 m. vasario 24 d. sudarytą taikos sutartį dėl K. B. nuosavybės teise priklausančių 5 317 paprastų vardinių UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcijų perdavimo Akso Management Limited bei taikyti restituciją – akcijas grąžinti K. B.; priteisti solidariai iš abiejų atsakovų ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teisme 2015 m. vasario 12 d. gautas atsakovo K. B. atsiliepimas į ieškinį, kuriame jis nurodo, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti, taip pat priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Tuo pačiu atsakovas prašė sustabdyti civilinę bylą iki tol, kol bus išnagrinėta ir įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas kitoje civilinėje byloje pagal Akso Management Limited ieškinį (pirmosios instancijos teisme civilinės bylos Nr. 2-27969-912/2014). Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu jau išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-27969-912/2014, kur nustatė, kad 2014 m. vasario 24 d. taikos sutartis yra galiojanti, akcijų pardavimas už skolą nepažeidė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo. Teigė, kad šioje civilinėje byloje ir kitoje civilinėje byloje, kurioje paduotas apeliacinis skundas, iš esmės sprendžiamas tas pats klausimas – dėl atsakovo K. B. teisės perleisti akcijas ne bendrovės akcininkui ir ar tokiu perleidimu, sudarant 2014 m. vasario 24 d. taikos sutartį, nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, įvertinant ir tai ar minėta taikos sutartis yra teisėta ir galiojanti. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus bylą jos metu nustatytos aplinkybės bus vertintinos kaip prejudiciniai faktai šioje byloje, todėl negalima ir netikslinga nagrinėti šią bylą, ji stabdytina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 163 straipsnio 3 dalies pagrindu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi atsakovo K. B. prašymą sustabdyti civilinę bylą patenkino. Civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-27969-912/2014. Sprendė, kad 2014 m. lapkričio 19 d. teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-27969-912/2014 svarbus tuo, jog jame teismas vertino atsakovo K. B. veiksmų, perleidžiant UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcijas sudarant taikos sutartį, atitiktį Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio nuostatoms. Šioje nagrinėjamojoje byloje ieškovai prašymą pripažinti negaliojančia 2014 m. vasario 24 d. taikos sutartį grindžia tuo, kad ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, o būtent, kad buvo pažeista kitų akcininkų pirmumo teisė įsigyti parduodamas K. B. akcijas, taigi taip pat vertintinas atsakovo K. B. veiksmų atitikmuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio nuostatoms. Konstatavo, kad abiejose bylose iš esmės sprendžiamas tas pats klausimas – dėl atsakovo K. B. teisės perleisti akcijas ne bendrovės akcininkui ir, ar tokiu perleidimu, sudarant 2014 m. vasario 24 d. taikos sutartį, nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, tuo pačiu įvertinant minėtos taikos sutarties atitikį imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Nutarė, kad abi civilinės bylos, jose reiškiami reikalavimai yra tarpusavyje susiję, todėl egzistuoja teisinis pagrindas sustabdyti šią civilinę bylą

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovai B. E., A. M., R. R., A. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį ir atsakovo K. B. prašymo sustabdyti civilinę bylą netenkinti. Taip pat prašo prijungti prie bylos Vilniaus apygardos teismui pateiktą prašymą dėl c.b. 2A-1973-577/2015 sustabdymo. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Visus teisiškai reikšmingus faktus, reikalingus teisingai išnagrinėti civilinę bylą galima nustatyti šioje civilinėje byloje, todėl nėra pagrindo jos stabdyti, t.y. teismas šioje byloje pats galės nustatyti, ar taikos sutartis pažeidžia kokias nors teisės normas, ar ne.

102. Šioje byloje ieškovai ginčija taikos sutartį, kuria atsakovas K. B. perleido atsakovui Akso Management Limited 5317 UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcijų. Tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-27969-912/2014 ieškovas Akso Management Limited prašo tos pačios taikos sutarties pagrindu atlikti įrašus akcininkų sąskaitose ir įpareigoti sudaryti naują įmonės akcininkų sąrašą bei pateikti jį Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui. Pripažinus taikos sutartį negaliojančia šioje byloje, jos pagrindu nebūtų įgyjamos nuosavybės teisės į akcijas, o tuo pačiu nebūtų atliekami įrašai vertybinių popierių sąskaitose, todėl būtent šioje byloje priimtas sprendimas turės tiesioginės reikšmės civilinėje byloje Nr. 2-27969-912/2014, o ne atvirkščiai.

113. Skundžiama nutartis priimta nepranešus ieškovams apie atsakovo prašymą stabdyti bylą ir neišklausius bylos šalių.

12Trečiasis asmuo UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka su visais atskirojo skundo argumentais.

13Ieškovė S. B. atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka su visais atskirojo skundo argumentais.

14Atsakovas Akso Management Limited su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad civilinė byla Nr. 2-27969-912/2015 yra išnagrinėta pirmąja instancija, teismas jau vertino visas reikšmingas aplinkybes, taigi tos bylos nagrinėjimas yra vėlesnėje stadijoje ir nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties iš esmės priklauso ir sprendimas šioje byloje.

15Atsakovas K. B. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad abiejose bylose sprendžiamas tas pats klausimas – ar atsakovas galėjo perleisti akcijas ne bendrovės akcininkui ir ar tokiu perleidimu, sudarant sutartį, nebuvo pažeistas Akcinių bendrovių įstatymas, atitinkamai įvertinant, ar sutartis yra teisėta ir galiojanti.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

19Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

20Pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą privalomuoju CPK 163 straipsnio 3 dalyje numatytu pagrindu padaręs išvadą dėl egzistuojančio nagrinėjamos civilinės bylos (dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia) ir teisinio rezultato civilinėje byloje Nr. 2-27969-912/2014 (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus) prejudicinio ryšio. Teismo vertinimu, civilinėje byloje dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nustatyti faktai turės teisinę reikšmę ir priimant sprendimą dėl apeliantų ieškinio, kuriuo siekiama taikos sutarties negaliojimo.

21Kaip matyti iš sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-6185-863/2015 medžiagos, joje pradėtas nagrinėti ginčas dėl 2014-03-24 taikos sutarties dėl K. B. nuosavybės teise priklausančių 5 317 paprastų vardinių UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcijų perdavimo Akso Management Limited teisėtumo patikrinimo. Pasak apeliantų, ši taikos sutartis yra negaliojanti, prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei ir pažeidžia bendrovės „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcininkų interesus. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-27969-912/2014, dėl kurios nagrinėjamoji byla sustabdyta, patenkino ieškovės Kipro bendrovės Akso Management Limited ieškinį atsakovui UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ ir minėtos taikos sutarties pagrindu įpareigojo atsakovą atlikti tokius veiksmus: padaryti įrašus apskaitos dokumentuose apie K. B. nuosavybės teise priklausiusių 5 317 paprastųjų nematerialių UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcijų perėjimą nuosavybės teise ieškovei Kipro bendrovei Akso Management Limited, išduoti ieškovei Kipro bendrovei Akso Management Limited patvirtintą išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos, sudaryti naują UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“ akcininkų sąrašą į jį įtraukiant ieškovę Kipro bendrovę Akso Management Limited ir pranešti apie akcininkų pasikeitimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui. Minėtas teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui (civilinės bylos Nr. 2A-1973-577/2015). Teismas minėtoje byloje taip pat nurodė, kad taikos sutartis yra ne niekinis, bet nuginčijamas sandoris, o byloje nepareikšta reikalavimo pripažinti 2014 m. vasario 24 d. taikos sutartį negaliojančia. Nagrinėjama civilinė byla yra susijusi su civiline byla 2-27969-912/2014, tačiau negalima daryti išvados, kad nesustabdžius civilinės bylos nebūtų galima jos išnagrinėti, teismas visus teisiškai reikšmingus faktus, reikalingus teisingai išnagrinėti civilinę bylą gali nustatyti šioje civilinėje byloje, todėl nėra pagrindo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimo.

22Tai konstatavus, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-25 nutartis naikintina ir prašymo dėl bylos sustabdymo klausimas išspręstinas iš esmės, atsisakant tokį atsakovo K. B. prašymą tenkinti (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Šie motyvai yra pakankami skundžiamai nutarčiai panaikinti, todėl dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

23Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir atsakovo K. B. prašymo sustabdyti civilinę bylą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi atsakovo K.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovai B. E., A. M., R. R., A. V. prašo panaikinti... 9. 1. Visus teisiškai reikšmingus faktus, reikalingus teisingai išnagrinėti... 10. 2. Šioje byloje ieškovai ginčija taikos sutartį, kuria atsakovas K. B.... 11. 3. Skundžiama nutartis priimta nepranešus ieškovams apie atsakovo prašymą... 12. Trečiasis asmuo UAB „Estetinės plastinės chirurgijos centras“... 13. Ieškovė S. B. atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka su visais atskirojo... 14. Atsakovas Akso Management Limited su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo... 15. Atsakovas K. B. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti bei... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 19. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla... 20. Pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą privalomuoju CPK... 21. Kaip matyti iš sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-6185-863/2015 medžiagos,... 22. Tai konstatavus, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-25 nutartis... 23. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir...