Byla 1S-290-478/2013
Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarties, kuria patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Kybartų pataisos namuose 2013-01-11 nutarimas Nr. LK-13 taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam S. N. pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Jūratės Jakubonienės, teisėjų Algirdo Jaliniausko, Gyčio Večersko, sekretoriaujant

2Daivai Aliulienei, dalyvaujant gynėjui advokatui Vytautui Staugaičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Kęstučio Gaubio skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarties, kuria patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Kybartų pataisos namuose 2013-01-11 nutarimas Nr. LK-13 taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam S. N. pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p.

3Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

4S. N., gim. ( - ), nuteistas 2011-01-14 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 129 str. 1 d., 140 str. 1 d., 233 str. 1 d., 294 str. 2 d. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1,2 p. paskirtos bausmės subendrintos ir galutinė bausmė paskirta 7 (septyneri) metai laisvės atėmimo. 2012-02-08 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2011-01-14 nuosprendis: S. N. nusikalstamus veiksmus iš BK 129 straipsnio 1 dalies perkvalifikavo į BK 28 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį ir, taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteistas laisvės atėmimu ketveriems metams; nuosprendžio dalis, kuria S. N. pripažintas kaltu pagal BK 294 straipsnio 2 dalį, panaikinta, S. N. pagal BK 294 straipsnio 2 dalį išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas); panaikinta nuosprendžio dalis, kuria S. N. pripažintas kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir baudžiamoji byla pagal BK 140 straipsnio 1 dalį nutraukta esant aplinkybei, dėl kurios baudžiamasis procesas negalimas – egzistuoja BK 28 straipsnyje numatyta baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė (BPK 3 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, S. N. pagal BK 28 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo bausmė ir apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 233 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrinta apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir galutinė subendrinta bausmė paskirtą laisvės atėmimas ketveriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Bausmės pradžia 2010-02-25, bausmės pabaiga 2014-02-25.

6Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Kybartų pataisos namuose 2013-01-11 nutarimu Nr. LK-13 nutarė taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam S. N. pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p., nustatant pareigas: neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo visą lygtinio paleidimo laikotarpį; paskirti nuteistajam pareigas, kurios teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nuteistojo elgesiui.

7Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi patvirtino Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Kybartų pataisos namuose 2013-01-11 nutarimą Nr. LK-13 taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam S. N. pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p., nustatant įpareigojimus: per vieną mėnesį pradėti dirbti; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ( rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo visą lygtinio paleidimo laikotarpį.

8Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras Kęstutis Gaubys skundu prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-02-07 nutartį ir priimti naują sprendimą. Skunde teigiama, kad teismas savo sprendimą lygtinai paleisti S. N. iš pataisos namų, grindė tik formaliais motyvais. Tos aplinkybės, jog nuteistasis charakterizuojamas teigiamai, ir kad likusi neatliktos bausmės dalis 1 metai ir 1 mėnuo nėra didelė, dar neduoda pagrindo teigti, kad yra privalu taikyti lygtinį paleidimą, būtina vertinti ir kitas aplinkybes, jų visumą. Nuteistasis S. N. bausmės atlikimo metu du kartus pažeidė bausmės atlikimo reikalavimus ir drausmine tvarka baustas vieną kartą (nuobauda yra galiojanti) ir tai yra nuteistąjį neigiamai charakterizuojančios aplinkybės į kurias privalu atsižvelgti svarstant lygtinio paleidimo iš pataisos namų klausimą. Be to, S. N. nuteistas už smurtinio sunkaus nusikaltimo padarymą, jis anksčiau teistas du kartus, taip pat už sunkius tyčinius nusikaltimus. Jis anksčiau jau buvo atleistas nuo bausmės dėl amnestijos ir jam jau buvo taikytas lygtinis paleidimas, tačiau išvadų nepadarė ir teismo parodyto pasitikėjimo nepateisino, nes ir vėl padarė tyčinį nusikaltimą. Nuteistasis taip pat dar nėra atlyginęs nukentėjusiesiems nusikaltimu padarytos žalos.

9Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė prokuroro skundą atmesti.

10Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Kęstučio Gaubio skundas tenkinamas.

11LR BVK 157 str. 1 d. numato, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Lygtinis paleidimas taikomas teismui įvertinus aplinkybes ir padarius išvadą, jog lygtinai paleistam asmeniui taikoma probacija pasieks tikslą.

12Iš pateiktos medžiagos matyti, kad nuteistasis S. N. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, atliko 1/2 jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, teisės aktų nustatyta tvarka pateikė prašymą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai lygtinai paleisti jį iš pataisos įstaigos, todėl formaliai jo atžvilgiu galėtų būti taikomas LR BVK 157 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas lygtinis paleidimas.

13Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą turi būti atsižvelgiama ne tik į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, bet ir kitų aplinkybių visumą: nuteistojo asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, neatliktos bausmės dydį, nuteistojo nusikalstamo elgesio riziką. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į visuomenės interesą, jog nusikalstamas veikas darantis asmuo būtų nubaustas adekvačia bausme, kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, kad būtų įgyvendinta bausmės paskirtis, numatyta LR BK 41 str. 2 d.

14Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas, patvirtindamas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą, neįvertino visų lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos lemiančių veiksnių: S. N. asmenybę, nusikaltimų, už kuriuos jis atlieka bausmę, pavojingumą, ankstesnius teistumus, nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu ir visuomenės interesą.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis S. N. atliko daugiau nei ½ įstatymo reikalaujamos paskirtos bausmės dalį, tačiau jis bausmę atlieka už labai sunkų tyčinį, smurtinį nusikaltimą, nors ir buvusį būtinosios ginties sąlygomis, ir už nesunkų tyčinį nusikaltimą, labai sunkus nusikaltimas sukėlė negrįžtamas pasekmes, priteistas civilinis ieškinys ne tik nėra atlygintas, tačiau ir nemokamas. Nors teistumai išnykę, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad S. N. anksčiau teistas du kartus, taip pat už tyčinius nusikaltimus, jam taikytas įstatymas „Dėl amnestijos“ ir sumažinta neatlikta bausmės dalis, taip pat taikytas lygtinis paleidimas. Šios aplinkybės rodo, kad nuteistasis išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, neįvertino teismų išreikšto pasitikėjimo, rodo jo asmenybės polinkį nusikalsti, jo pavojingumą visuomenei, visuomenės normų bei įstatymų ignoravimą. Bausmės atlikimo metu nuteistasis S. N. du kartus pažeidė bausmės atlikimo režimo reikalavimus, drausmine tvarka baustas vieną kartą, nuobauda galiojanti. Tai rodo, kad nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu negali būti vertinamas kaip nepriekaištingas. Iš socialinio tyrimo išvados ir psichologinės tarnybos išvados matyti, kad nuteistasis praeityje dažnai atsidurdavo rizikingose situacijose, kuriose nusikalsdavo, turi tam tikrų įsitikinimų, kurių laikosi įkalinimo įstaigoje. Nors nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema, 20 balų pagal „OASys“ metodiką, tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo galimybę labai svarbu atsižvelgti į pakartotinio nusikalstamumo riziką didinančius veiksnius: ankstesni nusikalstami veiksmai, finansiniai sunkumai, netinkamas elgesio modelių pasirinkimas. Pažymima, kad per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas už labai sunkaus, smurtinio nusikaltimo padarymą gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką. Tai gali būti viena iš prielaidų nusikalsti ateityje, o ne faktorius, skatinantis laikytis įstatymų.

16Įvertinus nuteistojo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kriminogeninius veiksnius, darytina išvada, jog šiuo metu nėra objektyvaus pagrindo manyti, kad lygtinai paleidus S. N., šis laikysis įstatymų ir nenusikals. Likusi neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalis negali būti besąlygiškas pagrindas taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

18Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Kęstučio Gaubio skundą tenkinti;

19Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį panaikinti;

20Atsisakyti tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Kybartų pataisos namuose 2013-01-11 nutarimą Nr. LK-13 taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam S. N. pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p.

21Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Daivai Aliulienei, dalyvaujant gynėjui advokatui Vytautui Staugaičiui, teismo... 3. Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,... 4. S. N., gim. ( - ), nuteistas 2011-01-14 Vilniaus apygardos teismo pagal... 5. Bausmės pradžia 2010-02-25, bausmės pabaiga 2014-02-25.... 6. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Kybartų pataisos namuose... 7. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi... 8. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras... 9. Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė prokuroro skundą atmesti.... 10. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro... 11. LR BVK 157 str. 1 d. numato, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose... 12. Iš pateiktos medžiagos matyti, kad nuteistasis S. N. įvykdė individualiame... 13. Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą turi būti atsižvelgiama... 14. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis S. N. atliko daugiau nei ½... 16. Įvertinus nuteistojo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio... 18. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro... 19. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį panaikinti;... 20. Atsisakyti tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos... 21. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....