Byla 2-370-636/2013
Dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo A. R

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G. , sekretoriaujant D. J., dalyvaujant pareiškėjo A. R. atstovui advokatui G. G., dalyvaujant numatomam rūpintojui L. R., dalyvaujant Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovui E. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, L. R. dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo A. R. ir

Nustatė

3Pareiškėjas A. R. kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti jam rūpybą ir paskirti jo rūpintoja sutuoktinę L. R.. Savo pareiškime jis nurodė ,kad yra veiksnus , nedarbingas , dėl amžiaus ir sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi buityje , negali pats apsirengti, nusimaudyti, jam yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jis negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų , jam reikalinga nuolatinė rūpyba. Todėl pareiškimu prašo nustatyti jam rūpybą ir paskirti jo rūpintoja sutuoktinę L. R..

4Pareiškėjo A. R. atstovas advokatas G. G. teismo posėdyje parodė, kad A. R. rūpyba būtinai reikalinga, jis yra 80 procentų nedarbingas dėl susirgimų, negali pats pavalgyti, apsirengti, nusimaudyti, nueiti pirkti į parduotuves, gamintis valgyti, nevaikšto, jam yra specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tai įrodo rašytiniai dokumentai. Prašo nustatyti A. R. rūpybą ir, kad jo sutuoktinė L. R. būtų jo rūpintoja.

5Suinteresuoto asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovas E. K. su pareiškimu sutinka, sutinka , kad A. R. būtina rūpyba,kad L. R. būtų rūpintoja .

6Suinteresuotas asmuo L. R. su pareiškimu sutinka . Nurodė, kad iki šiol ji rūpinosi ir prižiūrėjo savo sutuoktinį A. R., nes jis negali savimi pasirūpinti dėl jo labai sunkios sveikatos būklės, sutinka būti jo rūpintoja.

7Pareiškimas tenkintinas. Iš medicininės pažymos ir invalidumo pažymėjimo, iš A. R. atstovo advokato G. G. paaiškinimo teismo posėdžio metu , iš socialinės rūpybos skyriaus išvados matyti , kad A. R. yra reikalinga pastovi rūpyba( b.l.4-14) , todėl A. R. tikslinga nustatyti rūpybą ( LR CK 3.279 str.). A. R. rūpintoja prašo paskirti sutuoktinę L. R., kuri jį prižiūri kiekvieną dieną . L. R. neteista , nebausta administracine tvarka , sutinka būti A. R. rūpintoja . Iš pateiktos pažymos matyti , kad L. R. nėra narkologijos ir psichiatrijos kabinetų įskaitose. Ji raštu ir žodžiu sutinka būti A. R. rūpintoja ( b.l. 40 )Ji nepriklauso ratui asmenų, negalinčių būti rūpintojais , rekomenduojama skirti rūpintoja. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl rūpybos jam nustatymo ir L. R. paskyrimo jo rūpintoja tenkintinas .

8Teismas ,vadovaudamasis LR ( - ) str. ,290 –291 str.,

Nutarė

9Pareiškimą patenkinti , nustatyti A. R., a/k ( - ) gyvenančiam Š. , Tirkšlių mstl., Mažeikių rajone, rūpybą ir paskirti jo rūpintoja L. R. , a/k ( - ) gyvenančią Šiltnamių g.8, Tirkšlių mstl., Mažeikių rajone.

10Rūpintojai L. R. išaiškintos rūpintojo teisės ir pareigos .

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą .

Proceso dalyviai