Byla e2-2191-1031/2020
Dėl atsisakytinas priimti

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Ernestas Šukys,

2spręsdamas ieškovo UAB „LINSANA“ ieškinio atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracija priėmimą,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašė panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pranešimą apie Žemės sklypo nuomos mokestį už 2019 m. mokestinį laikotarpį Nr. 00009009, kuriuo iki 2019-11-15 prašoma sumokėti 1417,11 EUR valstybinės žemės nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2018-09-18 iki 2019-01-15; Pripažinti, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pranešimas apie Žemės sklypo nuomos mokestį už 2019 m. mokestinį laikotarpį Nr. 00009009, kuriuo iki 2019-11-15 prašoma sumokėti 1417,11 EUR valstybinės žemės nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2018-09-18 iki 2019-01-15, nesukūrė turtinių prievolių ieškovei UAB „Linsana“, į.k. 300774721; Priteisti iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, j.a.k. 188771865, ieškovės UAB „Linsana“, į.k. 300774721, naudai 5500 EUR.

4Reikalavimas nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, todėl atsisakytinas priimti.

5Teismas sprendžiamo klausimo kontekste pažymi, kad CPK 1 straipsnis nurodo, jog civilinio proceso tvarka teismuose yra nagrinėjamos civilinės, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų, koncesijų suteikimo ir kitos bylos dėl privatinių teisinių santykių. Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnis nurodo, kad specializuoti administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (toliau – vilkinimas atlikti veiksmus); dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus; dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų.

6Teismas bylos iškėlimo (ieškinio priėmimo) stadijoje turi įvertinti, ar jis turi kompetenciją spręsti ginčą. Tai yra teismas turi išspręsti rūšinio teismingumo klausimą prieš spręsdamas teritorinio teismingumo klausimą. Teismas vertindamas rūšinį (dalyko) teismingumą nustato bendrosios kompetencijos ar specializuotam teismui priskirtinas ginčas.

7Administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš viešosios teisės reglamentuojamų santykių. Bendrosios kompetencijos teismai sprendžia ginčus, kylančius iš privatinės teisės reglamentuojamų santykių. Jeigu santykis yra mišrus, vertinama koks santykis yra dominuojantis ir visam ginčui yra taikoma absorbcijos taisyklė.

8Ieškovas ieškinyje akcentuoja, kad nuomos sutartis, nors ieškovas tokią iniciatyvą ir turėjo, su juo sudaryta nebuvo. Taigi mokestinė prievolė atsirado ne iš sudaryto civilinio teisinio sandorio – nuomos sutarties, o iš viešo administravimo subjekto jo kompetencijos srityje priimto akto.

9Ieškovo prašymas panaikinti minėtą atsakovo pranešimą apie žemės sklypo nuomos mokestį grindžiamas iš esmės dvejais pagrindais: pirma – atsakovas neturėjo pagrindo skaičiuoti nuomos mokesčio; antra – net jei pagrindą ir turėjo, šį mokestį skaičiuoja neteisingai.

10Nesant nuomos sutarčiai, t.y. nesant civilinio teisinio santykio pagrindo, mokestinė prievolė ieškovui buvo skaičiuojama viešo administravimo subjekto, taikant aktus, reguliuojančius viešosios teisės santykius. Tokie patys argumentai pasakytini ir apie skaičiuojamo mokesčio dydį. Ieškovas nurodo, kad skaičiuojant jam mokestinę prievolę netinkamai taikomas 2015 m. gegužės 28 d. savivaldybės Tarybos sprendimas.

11Teismo vertinimu, trečiasis ieškovo reikalavimas dėl neteisėto praturtėjimo 5500 Eur suma galėtų būti vertinamas kaip civilinis teisinis santykis, tačiau keliamų reikalavimų kontekste šis reikalavimas negali būti vertinamas kaip dominuojantis ir pagal minėtą taisyklę absorbuojantis kitus du ieškovo reikalavimus.

12Teismas, vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnyje numatytą reguliavimą, vertindamas, kad nuomos sutartis sudaryta nebuvo, vertindamas tai, kad ieškovas prašo panaikinti viešo administravimo subjekto viešo administravimo srityje priimtus sprendimus ir konstatuoti, kad iš jų ieškovui neatsirado teisinės pasekmės, daro išvadą, kad bylą pagal rūšinį teismingumą nėra teisminga bendrosios kompetencijos teismui ir turėtų būti nagrinėjama specializuotame teisme – administraciniame teisme.

13Bendrosios kompetencijos teismas – Šiaulių apylinkės teismas - konstatuodamas, kad neturi įstatymo suteiktos kompetencijos nagrinėti šio administracinio ginčo, ieškinį atsisako priimti, nurodydamas, kad ieškovas tokį ieškinį gali pateikti administracinio teismo rūmams pagal skundžiamą sprendimą priėmusio subjekto buveinės vietą.

14Vadovaudamasis CPK 1 straipsniu, ABTĮ 17 straipsniu, CPK 291-292 straipsniais,

Nutarė

15atsisakyti priimti ieškovo UAB „LINSANA“ ieškinį kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai