Byla e2A-241-381/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Godos Ambrasaitės – Balynienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ atstovui M. S., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo aptarnavimo centras“ atstovams Ž. M. ir G. B., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ atstovams V. P. ir advokatei I. K.-Vaitkienei, išvadą teikiančios institucijos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovei I. J.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.e2-4806-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“.

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą,

Nustatė

41. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „CSC TELECOM“ (toliau – UAB „CSC TELECOM“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – UAB „Verslo aptarnavimo centras“ arba perkančioji organizacija) ir uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ (toliau – UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“), kuriame prašė:

  1. panaikinti perkančiosios organizacijos vykdyto mažos vertės supaprastinto viešojo pirkimo „Dėl operatorių TEO LT, AB, UAB „CSC TELECOM“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „tele2“ tinkluose vykdomų skambučių trumpuoju telefono numeriu 1802 nukreipimo į kliento linijos numerį paslaugos“ (toliau – viešasis pirkimas) 2016 m. balandžio 28 d. pranešime nurodytus sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo;
  2. pripažinti negaliojančia UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ 2016 m. gegužės 5 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį dėl skambučių trumpuoju telefono numeriu 1802 nukreipimo į kliento linijos numerį paslaugų pirkimo. Tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo metu buvo sudarytos atskiros sutartys dėl Teo LT, AB, UAB „CSC TELECOM“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ tinkluose vykdomų skambučių trumpuoju telefono numeriu 1802 nukreipimo į kliento linijos numerį paslaugų pirkimo, pripažinti visas atitinkamas sutartis negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento.
2. Ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad:
  1. UAB „CSC TELECOM“ ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pateikė pasiūlymus dalyvauti ginčo viešajame pirkime. Gavusi informaciją, kad abiejų tiekėjų pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo sąlygose numatytus kvalifikacinius reikalavimus bei UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pripažinta laimėjusia viešąjį pirkimą, 2016 m. kovo 25 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje prašė pakartotinai patikrinti UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygų 3.1.1. ir 3.1.3. numatytiems reikalavimams bei šios tiekėjos pasiūlymą atmesti. Perkančioji organizacija tenkino pretenziją iš dalies – panaikino sprendimą, kuriuo UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygas, taip pat sprendimus, kuriais buvo sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė bei UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, nusprendė grįžti į kvalifikacijos nagrinėjimo stadiją. 2016 m. balandžio 29 d. gavo perkančiosios organizacijos pranešimą, kad pakartotinai įvertinus UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ kvalifikaciją šios tiekėjos kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygas, sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė bei UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2016 m. gegužės 5 d. pateikė perkančiajai organizacijai antrą pretenziją, kurią perkančioji organizacija atsisakė nagrinėti motyvuodama tuo, kad ji pateikta dėl pasibaigusio viešojo pirkimo. 2016 m. gegužės 6 d. gavo perkančiosios organizacijos pranešimą apie ginčo viešojo pirkimo sutarties sudarymą.
  2. Tiekėjos UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ kvalifikacija negalėjo būti pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygų 3.1.1. punkte numatytam kvalifikaciniam reikalavimui turėti teisę teikti skambučių peradresavimo paslaugas, t. y. verstis veikla, reikalinga sutarčiai vykdyti. Nagrinėjamu atveju trumpasis telefono numeris 1802 buvo išduotas AB LESTO ir iki šiol yra įdiegtas UAB „CSC TELECOM“ tinkle. Kadangi 1802 numeris buvo įdiegtas UAB „CSC TELECOM“ tinkle, todėl UAB „CSC TELECOM“ laimėjus ankstesnį viešąjį pirkimą dėl Teo LT, AB, UAB „CSC TELECOM“, UAB "Bitė Lietuva", UAB "Omnitel" ir UAB "Tele2" tinkluose vykdomų skambučių trumpaisiais telefono numeriais nukreipimo į tam tikrą telefono numerį paslaugų, UAB „CSC TELECOM“ turėjo visas galimybes teikti ir iki šiol teikia visų į jos tinklą perduotų (surinktų) skambučių nukreipimo paslaugas į tam tikrą kliento numerį. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius" nėra ir negali perduoti 1802 numerio įdiegimo teises UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“, todėl visi 1802 numeriui skirti skambučiai pagal teisės aktų reikalavimus bus toliau siunčiami į tinklą, kuriame jis yra įdiegtas, t. y. į UAB „CSC TELECOM“ tinklą, o pastaroji nukreipinės skambučius 1802 numeriu į kliento linijos numerį. UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tokios paslaugos be sutarties su UAB „CSC TELECOM“ negali teikti. Nesant rašytinio UAB „CSC TELECOM“ ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ susitarimo, UAB „CSC TELECOM“ neturi teisėto pagrindo nukreipinėti skambučius 1802 numeriu į tam tikrą telefono numerį. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.1 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo, todėl šios tiekėjos pasiūlymas turėjo būti atmestas.
  3. Tiekėjos UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ kvalifikacija taip pat negalėjo būti pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygų 3.1.3. punkte numatytam kvalifikaciniam reikalavimui turėti per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) ne mažesnės kaip 24 000 Eur gautas vidutines metines pajamas, teikiant operatorių Teo LT, AB, UAB „CSC TELECOM“, UAB "Bitė Lietuva", UAB "Omnitel" ir UAB "Tele2" tinkluose vykdomų skambučių trumpaisiais telefono numeriais nukreipimo į tam tikrą telefono numerį paslaugas. Atsakovė UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ trumpųjų numerių paslaugas pradėjo teikti tik 2015 metais, turi vos kelias sutartis su abonentais dėl trumpųjų numerių. Nei vienu numeriu UAB „CSC TELECOM“ neteikia atsakovei skambučių trumpaisiais telefono numeriais nukreipimo į tam tikrą telefono numerį paslaugų, neturi sutarčių su atsakove dėl tokių paslaugų teikimo. UAB „CSC TELECOM“ tinklo skambučiai į UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinkle įdiegtus trumpuosius numerius perduodami standartiškai – į UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinklų sujungimo tašką. Dėl nurodytos priežasties, gali būti, kad UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ apskritai neturi jokių pajamų iš abonentų už nukreipimo į tam tikrą telefono numerį paslaugas. Kadangi UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pradėjo teikti trumpųjų numerių paslaugas tik 2015 metais, todėl teoriškai per pastaruosius 15 mėnesių kiekvienas trumpojo numerio abonentas turėjo mokėti atsakovei ne mažiau kaip po 1 234 Eur/mėn. mokestį už vieno trumpojo numerio paslaugas. Tokio dydžio mokesčių rinkoje niekada nebuvo. Vidutinė nepadidinto tarifo trumpojo numerio kaina su visu techniniu sprendimu (įranga, programavimas ir pan.) 2015 metais siekė apie 100 Eur/mėn. Todėl UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pajamos iš abonentų už trumpųjų numerių paslaugas per 15 mėnesių geriausiu atveju galėjo siekti vos 6 000 Eur, kai tuo tarpu reikalaujama bent 24 000 Eur vidutinių metinių pajamų.
  4. Perkančioji organizacija, pažeisdama viešųjų pirkimų principus ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normas, atliko tik formalų UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pasiūlymo patikrinimą ir objektyviai neįsitikino, ar ši tiekėja atitinka pirkimo sąlygų 3.1.1 ir 3.1.3 punktų reikalavimus. Tai, kad perkančioji organizacija vykdė pirkimo procedūras galimai tik formaliai patvirtinta ir tai, jog UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pasiūlyta kaina (0 Eur) turėjo būti laikoma neįprastai maža, tačiau perkančioji organizacija net nesikreipė į šią tiekėją dėl jos pateiktos neįprastai mažos kainos pagrindimo.
 1. Atsakovė UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė:
  1. Nepagrįsti ieškinio argumentai, kad tiekėjos UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ kvalifikacija negalėjo būti pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygų 3.1.1. punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą. Nurodytus argumentus paneigia teisinis telefono numerių įdiegimo reglamentavimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ patvirtintų Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Telefono numerių skyrimo taisyklės) 7 punktu numerio įdiegimas yra ne atskira paslauga, o techninių ir organizacinių priemonių, kurių privalo imtis viešųjų ryšių tinklų tiekėjas, visuma, kurių tikslas yra užtikrinti, kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų naudotis telefono ryšio numeriais. Taigi, UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“, kaip viešųjų ryšių tinklų tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą, de facto ir de jure privalo imtis visų techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų galima naudotis 1802 numeriu pirkimo sąlygose nustatytu būdu. Kadangi tokio numerio pirkimo sąlygose nustatytu būdu neįmanoma naudoti jo neįdiegus UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinkle, o tokį įdiegimą numato taikytini teisės aktai, UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ ne tik turi teisę, bet ir pareigą minėtą numerį įsidiegti savo tinkle. Viešojo pirkimo objektas ir paslaugos prilygsta AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymui įdiegti jo numerį UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinkle.
  2. UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ laimėjus viešąjį pirkimą ieškovė nepraras jokių teisių į jai paskirtą numerį 1802, nes jos, kaip paslaugų gavėjos, teisė keisti viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją niekaip nebus apribota ir tokio tiekėjo pasikeitimas nesąlygoja nei numerio praradimo, nei jo naudojimo sąlygų pakeitimo, nes numeris suteiktas ne viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjui, o klientui. Numerio įdiegimui UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinkle nereikia jokių susitarimų su UAB „CSC TELECOM", nes tam pakanka tik kliento prašymo.
  3. Skambučių gavimui iš UAB „CSC TELECOM" ir nukreipimui ar persiuntimui į kitus tinklus pakanka tinklų sujungimo sutarties (Numerių skyrimo taisyklių 45 punktas). Ieškovė UAB „CSC TELECOM" ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinklų sujungimo sutartį sudarė 2010 m. gegužės 31 d., todėl ieškovė turi pareigą visų savo abonentų skambučius į numerį 1802 siųsti (nukreipti) į UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinkle įdiegtą kliento numerį. Nurodytos aplinkybės paneigia ieškinio argumentus, kad siekiant užsiimti skambučių persiuntimo veikla reikalingas atskiras leidimas, sutikimas ar sutartis.
  4. Nepagrįsti ieškinio argumentai dėl UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ neatitikimo pirkimo sąlygų 3.1.3. punkte numatytam kvalifikaciniam reikalavimui. UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ skambučių, gautų iš kitų operatorių tinklų, persiuntimo į trumpuosius numerius veikla užsiima nuo 2012 metų, kai įsidiegė pirmuosius trumpuosius numerius savo tinkle. Visus UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pranešimus dėl trumpųjų numerių įdiegimo atitinkamai yra gavę ir privalomai turėjo būti įsidiegę visi operatoriai, įskaitant ir ieškovę, todėl jei ieškovė to nepadarė, laikytina, jog ji pažeidė imperatyvių teisės aktų nuostatas, kas sudaro pagrindą prieš ją taikyti atitinkamas sankcijas. Be to, skambučių persiuntimo į trumpuosius numerius veikla yra neatsiejama nuo skambučių persiuntimo į bet kokius numerius veiklos, kadangi yra pagrįsta tais pačiais technologiniais sprendimais ir procesais.
 2. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė:
  1. UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pateikė perkančiajai organizacijai informaciją, pagrindžiančią kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.1 ir 3.1.3 punkte numatytiems reikalavimams (TEO AB, UAB „CSC TELECOM", UAB „Bitė Lietuva", UAB Omnitel, UAB „Tele2" ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ tinklų sujungimo sutarčių išrašus, paaiškinimus ir kt.), todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti šios tiekėjos pateikto pasiūlymo.
  2. Nepagrįsti ieškinio argumentai, kad UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pateikto pasiūlymo kaina turėjo būti laikoma neįprastai maža, perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į atsakovę dėl jos pasiūlytos kainos pagrindimo. Ginčo viešasis pirkimas buvo vykdomas kaip mažos vertės pirkimas, todėl šiuo atveju perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 85 straipsnio 1 dalimi, neturėjo pareigos kreiptis į tiekėją dėl jos pasiūlyme pateiktos kainos pagrindimo. Be to, abiejų viešajame pirkime pasiūlymus pateikusių tiekėjų kainos buvo vienodos, todėl perkančiajai organizacijai nekilo abejonių, ar UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ pasiūlymo kaina yra reali ir atitinkanti rinkos kainas.
  3. Viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje apibrėžta, kokias paslaugas siekiama įsigyti ir kokia apimtimi viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas įsipareigoja jas teikti. Sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsipareigojo tinkamai teikti kokybiškas operatorių TEO AB, UAB "CSC TELECOM", UAB "Bitė Lietuva", UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2" tinkluose vykdomų skambučių trumpuoju telefono numeriu 1802 nukreipimo į kliento linijos numerį paslaugas. Užtikrindamas šių paslaugų teikimą, tiekėja privalo imtis visų techninių ir organizacinių priemonių, nepaisant to, kad jos detaliai nebuvo aprašytos pirkimo sąlygose. Taigi, tuo atveju, jeigu UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ nesiims paslaugų teikimui būtinų organizacinių ir techninių priemonių, pirkimo sutarties vykdymo metu bus teikiamos nekokybiškos paslaugos ar jos iš vis nebus teikiamos, perkančioji organizacija galės nutraukti viešojo pirkimo sutartį.
 3. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad palaiko atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime nurodytus argumentus.
 4. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, panaikino perkančiosios organizacijos 2016 m. balandžio 28 d. pranešime nurodytus sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento perkančiosios organizacijos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir tiekėjo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ 2016 m. gegužės 5 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį, kitoje dalyje ieškinio netenkino.
 5. Atsakovė UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.3. punkte nustatyto reikalavimo ir šioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; nustačius, kad bylą galima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme – panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį ir šioje dalyje ieškinį atmesti, bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.
 6. Ieškovė UAB „CSC TELECOM“ atsiliepime į atsakovės UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti.
 7. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į atsakovės UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ apeliacinį skundą prašė jį tenkinti.
 8. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į atsakovės UAB „Nacionalinis telekomunikacijos tinklas“ apeliacinį skundą prašė jį tenkinti.
 9. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ieškovė UAB „CSC TELECOM“ 2017 m. sausio 10 d. teismo posėdžio metu pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Be to ir rašytiniame 2017 m. sausio 11 d. pareiškime ieškovė nurodė, kad, atsižvelgdama į ginčijamos viešojo pirkimo sutarties kainą, į tai, kad bylos nagrinėjimas užsitęsė bei galimai pareikalaus papildomų išlaidų už ekspertizės atlikimą, į tai, kad šalys neturi viena kitai jokių pretenzijų dėl bylos nagrinėjimo metu patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, atsisako ieškinio bei palieka perkančiajai organizacijai galimybę savo nuožiūra spręsti klausimą dėl ginčijamos viešojo pirkimo sutarties, kuri pirmosios instancijos teismo skundžiamu sprendimu pripažinta negaliojančia.
 10. Ieškovės UAB „CSC TELECOM“ atsisakymas nuo ieškinio Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.e2-4806-590/2016 pagal ieškovės UAB „CSC TELECOM“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, priimtinas, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas naikintinas, civilinė byla nutrauktina.
 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 1 dalis). Teismas priima nutartį priimti ieškinio (reikalavimo) atsisakymą ir civilinę bylą nutraukia, jei nenustato, kad ieškinio (reikalavimo) atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 dalis).
 12. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, byloje vykstančio ginčo (materialiųjų reikalavimų) pobūdį, byloje dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį ir procesinį elgesį, sprendžia, kad ieškovės atsisakymas nuo ieškinio nepažeis ginčo šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų bei neprieštaraus imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Šalims išaiškinti atsisakymo nuo ieškinio ir civilinės bylos nutraukimo procesiniai ir materialieji teisiniai padariniai (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės UAB „CSC TELECOM“ atsisakymas nuo ieškinio priimamas, panaikinamas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr.e2-4806-590/2016, civilinė byla nutraukiama (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas, 302 straipsnis).
 13. 2017 m. sausio 10 d. teismo posėdžio metu šalys pareiškė, kad neturi viena kitai jokių pretenzijų dėl teisminio nagrinėjimo metu patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl šis klausimas, priimant ieškovės atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukiant civilinę bylą nesprendžiamas.

5Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

6Priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ atsisakymą nuo ieškinio Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.e2-4806-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

7Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą ir nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CSC TELECOM“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

Proceso dalyviai