Byla N2-1253-91/2013
Dėl įvaikinimo ir kt. reikalavimų

1Uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų E. J. ir G. J. prašymą, institucijoms teikiančioms išvadas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos dėl įvaikinimo ir kt. reikalavimų, ir

Nustatė

2Pareiškėjai E. J. ir G. J. palaiko savo pareiškimą pilnai motyvais ir įrodymais išdėstytais pareiškime. Prašo teismą leisti įvaikinti A. V., asmens kodas ( - ) ir pripažinti pareiškėjus E. J., asmens kodas ( - ) ir G. J., asmens kodas ( - ) A. V. tėvais, o A. V. – pareiškėjų dukra bei suteikti įvaikintajai Judickaitės pavardę ir palikti Augustės vardą. Teismo posėdyje paaiškino, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 14 d. sprendimu buvo neterminuotai apribota motinos E. V. valdžia dukros A. V. atžvilgiu. Minėtu teismo sprendimu A. V. nuolatine globėja paskirta pareiškėja E. J., mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta pas globėją E. J. jos gyvenamojoje vietoje Beržų g. 15 – 2, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos seniūnija, Kazlų Rūdos savivaldybė. Globos laikotarpiu susiformavęs ilgalaikis ir stiprus emocinis pareiškėjų ir globojamos Augustės ryšys, noras užtikrinti dukrai Augustei saugumą ir stabilumą jos gyvenime, siekis formaliai įteisinti faktiškai susiformavusius šeimos tėvų ir dukros santykius, nulėmė pareiškėjų apsisprendimą įsivaikinti Augustę. Pareiškėja E. J., turi aukštąjį išsilavinimą dirba Jankų pagrindinėje mokykloje tikybos mokytoja, turi ir psichologijos žinių, kas pareiškėjos nuomone, padės jiems su sutuoktiniu dar geriau atlikti įtėvių pareigas. G. J. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Jūrės medis“ pakrovėju - prikabinėtoju. Šeima gauna pakankamas darbines pajamas, kad išlaikytų dukrą Augustę. Gyvenimo ir vystymosi sąlygos yra geros, gyvena tvarkingame trijų kambarių bute.

3Institucijų teikiančių išvadas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus , kaip tam įgaliota ir įpareigota savivaldybės institucija, tinkamai supažindino pareiškėjus su ketinamu įvaikinti mergaite, visapusiškai būsimus įtėvius apmokė, ištyrė jų buities ir kt. gyvenimo sąlygas, tiek jų, tiek vaiko sveikatos būklę, - jokių kliūčių įvaikinti tarnyba nenustatė, pareiškėjai yra neprieškaištingos reputacijos, įtraukti į norinčių įvaikinti valstybinį registrą, įvaikinimui visiškai pasirengę, jau nuo 2008 m. gegužės 14 d. . šeimoje nuolat globoja prašomą įvaikinti augustę V.. Pati mergaitė irgi yra įtraukta į galinčių būti įvaikintais vaikų registrą, jo tėvas nežinomas, motinai teismo sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia, jos oficialus sutikimus įvaikinti nereikalingas. . Augustė šeimoje yra mylima, ja tinkamai ir atsakingai rūpinamasi. Per šį gana ilgą laikotarpį nebuvo pastebėta jokių globos trūkumų. Palaiko savo duotą išvadą dėl Augustės įvaikinimo ir prašo pareiškimą tenkinti pilnai. (b.l. 43).

4Įtraukta į procesą šioje byloje speciali valstybės institucija – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, davė rašytinę išvadą, jog šalies teisės aktuose numatytų klūčių A. V. įvaikinimui nėra. Ši tarnyba taip pat visiškai pritaria, jog mergaitė būtų įvaikinta pareiškėjams, kadangi tai atitinka jos interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jos fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b.l. 47-51).

5Pareiškėjų teismo posėdyje paaiškintos ir suinteresuotų asmenų patvirtintos faktinės pareiškėjų pasirengimo ir tinkamumo įvaikinti aplinkybės yra grindžiamos ir rašytiniais įrodymais (b.l. 5, 6, 8- 10, 11-17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29-37,38,45-44,47-51). .

6Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 3.209 str. 1 ir 2 d.d. nustatyta, jog įvaikinti leidžiama į įvaikinamų vaikų apskaitą įrašytą vaiką ir kai tai visiškai atitinka prioritetiškai gintinus paties vaiko interesus. CK 3.210 str. 2, 5 ir 6 d.d. normos nustato, kad pirmenybinę teisę įvaikinti turi sutuoktiniai, įtraukti į norinčių įsivaikinti asmenų apskaitą. CK 3.214 str. numatyta, jog įvaikinimui vaiko tėvų sutikimo nereikia, jeigu tėvai nežinomi ar jiems neterminuotai apribota tėvų valdžia.

7Iš pareiškėjų, suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimų, Įvaikinimo tarnybos išvados, taip pat rašytinių bylos duomenų teismas sprendžia, jog pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengę įvaikinimui, nei juridinių, nei medicininių ar kitokių kliūčių įvaikinti A. V. pareiškėjams teismas nenustatė (CK 3.217 str. 3 d.), patį įvaikinimą teismas laiko socialine visuomenine vertybe, todėl pareiškimas visiškai patenkintinas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 270, 307, 487 str.str., teismas

Nutarė

9Pareiškimą patenkinti visiškai.

10Įvaikinti A. V., asmens kodas – ( - ), gim. 2007 m. liepos 25 d. ( - ) pareiškėjams E. J., asmens kodas – ( - ) ir G. J., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - )

11Pripažinti pareiškėjus E. J., asmens kodas – ( - ) ir G. J., asmens kodas – ( - ) A. V., asmens kodas – ( - ), gim. 2007 m. liepos 25 d. ( - ), tėvais, o ją pačią – pareiškėjų dukra.

12Suteikti A. V., asmens kodas – ( - ), gim. 2007 m. liepos 25 d., pavardę „J.“.

13Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti pareiškėjams.

14Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per tris darbo dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai