Byla A2.-488-610/2017
Dėl byla teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (ANK 630 straipsnio 2 dalis)

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Brinevičius, teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. B., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), gyvenančios ( - ), administracinio nusižengimo bylą, kurioje ji kaltinama padariusi administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 72 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4R. B. 2017 m. gegužės 20 d., apie 19.45 val., namuose, esančiuose ( - ), būdama neblaivi (nustatytas 1,71 prom. girtumas), konfliktavo su sugyventiniu V. S. savo nepilnamečio sūnaus M. B., gim. ( - ), akivaizdoje bei neužtikrino tinkamos sūnaus priežiūros. Tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.155 ir 3.159 straipsnius bei padarė nusižengimą, numatytą ANK 73 straipsnio 1 dalyje.

5Į iš anksto paskirtą bylos nagrinėjimą teisme neatvyko nei institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą, atstovas, nei traukiamas administracinėn atsakomybėn asmuo, kuriam apie bylos nagrinėjimą vietą, datą ir laiką pranešta asmeniškai pasirašytinai. Be to, gautas asmens prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b. l. 1), todėl byla teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (ANK 630 straipsnio 2 dalis).

6Traukiamas administracinėn atsakomybėn asmuo, rašytiniame paaiškinime nurodė, jog būdami girti su sugyventiniu susipyko ir pradėjo konfliktuoti. Namuose buvo ir sūnus Mantas. Vaikas išsigando ir pabėgo iš namų. Dėl padaryto nusižengimo prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi (b. l. 1).

7Nustatytas faktines aplinkybes ir R. B. kaltę, padarius ANK 73 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą, be jos pačios prisipažinimo, patvirtina administracinės bylos procesinių ir kitų dokumentų visuma: administracinio teisės pažeidimo protokolas ROIK: 17068967532, kuriame užfiksuota nusižengimo padarymo vieta, data, laikas, esmė (b. l. 1-2). Asmenybę charakterizuoja pažyma apie galiojančias nuobaudas (b. l. 7).

8Sprendžiant klausimą, ar asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn pagal ANK 73 straipsnio 1 dalį, veikoje yra šio administracinio teisės pažeidimo požymių visuma, būtina įvertinti sąvokos „tėvų valdžia“ turinį, kadangi su tėvų valdžios panaudojimo tinkamumu siejama administracinė atsakomybė. Tėvų valdžios, patenkančios į šeimos teisinių santykių kategoriją, samprata aiškintina remiantis šeimos teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės normomis. CK 3.155 straipsnio, apibrėžiančio tėvų valdžios turinį, 2 dalyje nustatyta, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. ANK 73 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo požymių konstatavimas tėvų veikoje galimas tik tada, kai tėvai neatlieka arba netinkamai atlieka pareigas, numatytas CK 3.155 straipsnio 2 dalyje. Nagrinėjamu atveju R. B., būdama neblaivi (nustatytas 1,71 prom. girtumas), konfliktavo su sugyventiniu V. S. savo nepilnamečio sūnaus M. B., gim. ( - ), akivaizdoje, neužtikrino tinkamos sūnaus priežiūros ir tokiais veiksmais ji nepanaudojo savo kaip motinos valdžios vaiko interesais. Taigi teismas nustatė, jog nusižengimo esmė yra įrodyta, įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes, abejoti įrodymais nėra pagrindo. Nusižengimo padarymo aplinkybės aiškios, veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka nusižengimo, numatyto ANK 73 straipsnio 1 dalyje, požymius.

9R. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad ji pripažino nusižengimą ir dėl jo gailisi. Atsakomybė sunkinanti aplinkybė yra ta, kad administracinį nusižengimą padarė neblaivus asmuo ir ši aplinkybė turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui.

10Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjos kaltės forma ir rūšį, asmenybę, į vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Vadovaudamasis ANK 34 straipsnyje įtvirtintais administracinės nuobaudos parinkimo ir baudos dydžio nustatymo pagrindais, teismas sprendžia, jog R. B. skirtina ANK 73 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta nuobauda – įspėjimas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsniu, 630 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 637 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12R. B. pripažinti kalta, padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 73 straipsnio 1 dalyje, ir jai skirti nuobaudą – įspėjimą.

13Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai