Byla 2-1278/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės N. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovei N. R. (L.) dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, atsakovams N. R., R. R. dėl 2007-01-08 UAB „Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, ieškovės (atsakovės) N. R. (L.) reikalavimą atsakovui M. L. dėl 4 000 Lt skolos priteisimo, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Terama“.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Atsakovė N. R. pateikė prašymą panaikinti jai Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi paskirtą 500 Lt baudą už neatvykimą į 2014 m. balandžio 10 d. 09.30 val. teismo posėdį be svarbių priežasčių (CPK 107 str.). Prašymui pagrįsti atsakovė nurodė, kad nesutinka su skundžiama teismo nutartimi, nes teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos, neįvertino aplinkybių visumos. Nors teismas rėmėsi 2014 m. kovo 21 d. teismo pranešimu, kuriuo, teismo nuomone, atsakovei ir jos atstovui tinkamai buvo pranešta apie 2014 m. balandžio 10 d. teismo posėdžio laiką ir vietą, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad 2014 m. vasario 11 d. nutartyje, kuria atsakovų dalyvavimas pripažintas būtinu, yra nurodytos tik dvi teismo posėdžių datos, kada jų dalyvavimas būtinas, o kitų teismo posėdžių datos nenurodytos. 2014 m. kovo 21 d. teismo nutartimi paskiriant 2014 m. balandžio 10 d. posėdžio datą atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo ir jau tada buvo suderinusi iš anksto savo dalyvavimą „EXPO BEAUTY“ parodoje, vykusioje Latvijoje 2014-04-11 – 2014-04-13 dienomis. Nurodė, kad teismas neatsižvelgė, kad atsakovė procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, pateikė teismui nedalyvavimą teisme pagrindžiančius įrodymus, todėl teismo argumentai apie įrodymų nepatikimumą neargumentuoti ir nepagrįsti. Atsakovė, kaip įmonės direktorė, privalėjo vykti į iš anksto suderintą parodą užsienyje. Teismas neatsižvelgė į atsakovų prašymą atidėti teismo posėdį ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikui susirasti advokatui, nes su ankstesniu advokatu 2014 m. balandžio 9 d. atstovavimo sutartį nutraukė ir susirasti naują advokatą neturėjo realios galimybės. Todėl paskirta bauda atsakovei negali būti traktuotina kaip jos piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis siekiant užvilkinti bylos nagrinėjimą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi atmetė atsakovės N. R. prašymą panaikinti jai Panevėžio apygardos tesimo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi paskirtą 500 Lt baudą už neatvykimą į teismo posėdį be svarbių priežasčių. Nurodė, kad spręsdamas dėl skirtinos baudos teismas nutartyje nurodė ir faktiškai vertino aplinkybių visumą, padaryto pažeidimo pobūdį, pasekmes, įtaką civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principų įgyvendinimui bei kitas reikšmingas aplinkybes (CPK 7 str. 2 d., 42 str.). Pažymėjo, jog atsakovė neginčija, kad jai apie 2014 m. balandžio 10 d. 09.30 val. vyksiantį teismo posėdį 2014 m. kovo 21 d. pranešimu, vėliau – ir 2014 m. kovo 28 d. pranešimu, buvo pranešta laiku ir tinkamai per advokatą, per kurį atsakovė buvo nurodžiusi vedanti bylą. Tai, kad 2014 m. vasario 11 d. teismo nutartyje, kuria atsakovų dalyvavimas pripažintas būtinu, yra nurodytos tik dvi teismo posėdžių datos, pirmosios instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad tik tuose dviejuose teismo posėdžiuose jų dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Iš 2014 m. vasario 14 d. atsakovų prašymo teismui turinio matyti, kad 2014 m. vasario 17 d. ir 2014 m. vasario 18 d. neįvyko ir atsakovų prašymu, atsakovai nedavė paaiškinimų dėl bylos esmės ir nebuvo apklausti, todėl nepasikeitė faktai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinta, kad atsakovų dalyvavimas teismo posėdyje būtinas. Todėl, pirmosios instancijos teismo vertinimu, daryti kitokias išvadas nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo. 2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. kovo 28 d. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartys buvo priimtos tik iškilus būtinumui dėl teisėjos ligos nustatyti kitas teismo posėdžių datas, o klausimas dėl panaikinimo teismo sprendimo šalies dalyvavimą teismo posėdyje pripažinti būtinu nebuvo ir negalėjo būti sprendžiamas. Atsakovė teisingai nurodė, kad 2014 m. kovo 21 d. teismo nutartimi paskiriant 2014 m. balandžio 10 d. posėdžio datą ji teismo posėdyje nedalyvavo, tačiau posėdis neįvyko dėl teisėjos ligos, o dalyvaujantiems byloje asmenims apie tai buvo pranešta iš anksto. Teismas nurodė, jog atsakovė nuo 2013 m. lapkričio 26 d. žinodama apie savo numatymą dalyvauti minėtoje parodoje ir siekdama, kad į tai būtų atsižvelgta skiriant posėdžius, bendradarbiaudama su šalimis ir teismu turėjo pakankamai ir laiko, ir galimybių iš anksto panešti apie laikotarpį, kada yra svarbios priežastys, trukdančios dalyvauti teismo posėdžiuose, o pranešė tik 2014 m. balandžio 10 d. posėdyje. Į bylą atsakovė nepateikė įrodymų, kad būtent tik ji, kaip įmonės direktorė, turėjo būtinybę ir pareigą vykti į minimą parodą iš vakaro 2014 m. balandžio 10 d., kada vyko teismo posėdis ir kad nebuvo galimybės juridiniam asmeniui nusiųsti kito atstovo. Atsakovė prie prašymo panaikinti baudą nepridėjo įrodymų, kurie paneigtų 2014 m. balandžio 10 d. teismo nutartyje nurodytas išvadas ar duotų pagrįstą pagrindą jomis abejoti, taip pat kurie patvirtintų, kad paskirtas baudos dydis yra aiškiai neproporcingas atsakovės turtinei padėčiai. Atsakovė yra verslininkė, todėl paskirtos baudos dydis, teismo vertinimu, pagal bendruosius teisingumo kriterijus nėra aiškiai neteisingas ir neproporcingas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6Atskiruoju skundu atsakovė N. R. prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti ir panaikinti atsakovei paskirtą baudą už neatvykimą į teismo posėdį. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovai buvo priversti 2014 m. balandžio 9 d. nutraukti susitarimą su juos atstovavusiu advokatu E. Š., sužinoję jo asmeninius ryšius su ieškovą atstovaujančiu advokatu V. G. ir neatsižvelgė į prašymą atidėti posėdį ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui susirasti advokatą ir tuo įgyvendinti savo teisę turėti byloje atstovą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK329 str., 338 str.).

9Byloje sprendžiamas klausimas, ar apeliantės nurodytos priežastys, dėl kurių jis nedalyvavo teismo posėdyje, yra pripažintinos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą panaikinti jai skirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

10Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

11CPK 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė paskirti byloje dalyvaujančiam asmeniui iki 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Minėtame straipsnyje reglamentuota bendroji norma, kuri sukonkretinta atskiruose CPK straipsniuose. Pagal CPK 246 straipsnio 3 dalį, atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki vieno tūkstančio litų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negali priimti sprendimo už akių.

12Apeliantė pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja iš esmės tuo, jog atsakovų dalyvavimas teismo posėdžiuose buvo pripažintas būtinu tik 2014 m. vasario 17 d. 9.30 val. ir 2014 m. vasario 18 d. 9.30 val. posėdžiuose.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2014 m. vasario 17 d. teismo posėdis neįvyko dėl to, jog buvo gauti šalių atstovų advokatų prašymai atidėti bylos nagrinėjimą (t.1, b.l. 4). Atidėjus bylos nagrinėjimą buvo paskirta bylą nagrinėti 2014 m. kovo 21 d. 9.30 val., 2014 m. kovo 28 d. 9.30 val. Dėl teisėjos ligos Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimis buvo atidėti 2014 m. kovo 21 d. 9.30 val. ir 2014 m. kovo 28 d. 9.30 val. posėdžiai ir paskirta bylą nagrinėti 2014 m. balandžio 10 d. teismo posėdyje (t.1, b.l. 7,9). Taigi iš byloje esančių duomenų matyti, jog nuo nutarties pripažinti atsakovų dalyvavimą būtinu priėmimo dienos nei vienas teismo posėdis, kuriame atsakovai būtų davę paaiškinimus, neįvyko, todėl atsakovės argumentai, jog tik nutartyje nurodytomis datomis atsakovai buvo įpareigoti dalyvauti teismo posėdyje, atmestini kaip nepagrįsti. Kitoks pareigos atvykti į teismo posėdį teismui pripažinus atsakovės dalyvavimą būtinu aiškinimas, neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų bei suteiktų galimybę šaliai, kurios prašymu buvo atidėtas bylos nagrinėjimas teismo posėdyje išvengti teismo nustatytų įpareigojimų vykdymo.

14Apeliantė kaip svarbią priežastį, dėl kurios ji negalėjo dalyvauti teismo posėdyje, nurodo jos dalyvavimą parodoje Rigoje nuo 2011-04-11 iki 2014-04-13 bei pateikė teismui įrodymus apie viešbučio rezervaciją nuo 2014 m. balandžio 10 d. 14 val. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2014 m. balandžio 10 d. posėdis buvo paskirtas 9.30 val. Apeliantė viešbutį buvo rezervavusi tik nuo 14 val. Taigi, atsižvelgiant į atstumą nuo Panevėžio iki Rigos bei į viešbučio rezervacijos laiką, darytina išvada, jog apeliantė turėjo galimybę sudalyvauti teismo posėdyje iki savo išvykimo, jeigu sąžiningai naudotųsi jai priklausančiomis procesinėmis teisėmis bei rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu.

15Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovai buvo priversti 2014 m. balandžio 9 d. nutraukti sutartį su juos atstovaujančiu advokatu, todėl net jai ir atvykus į teismo posėdį nebūtų užtikrintas jos teisėtų interesų užtikrinimas ir tinkamas jos atstovavimas. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog sutarties nutraukimas su atsakovės interesus atstovaujančiu advokatu nepanaikina atsakovės pareigos dalyvauti teismo posėdyje ir nesudaro pagrindo naikinti atsakovei paskirtą baudą.

16Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti pagrindo nėra.

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai